Chişinău, martie 1989: Uniunea Scriitorilor îngrijorată de „accentuarea ameninţătoare a disensiunilor interetnice”

LA300389Săptămînalul Uniunii Scriitorilor de la Chişinău, „Literatura şi Arta”, publica în 30 martie 1989 o „Adresare către cetăţenii din Moldova Sovietică” a Uniunii Scriitorilor. O reproduc aici pentru a înlesni înţelegerea atmosferei existentă în URSS-ul gorbaciovist în perioada premergătoare revoluţiei române din 1989. Cu litere cursive între paranteze drepte sînt inserate comentarii actuale ale mele.

Adresare către cetăţenii din Moldova Sovietică

În legătură cu accentuarea ameninţătoare a disensiunilor interetnice de pe teritoriul Moldoveni Sovietice, Uniunea Scriitorilor din Moldova se adresează populaţiei din republică pentru a-şi ecsplica poziţiile asupra unor chestiuni ce trezesc o deosebită îngrijorare.

1. Uniunea Scriitorilor din Moldova îi consideră pe toţi cetăţenii ce locuiesc în prezent pe teritoriul republicii, indiferent de apartenenţa lor naţională, drept cetăţeni egali [poziţie diferită de cea din Ţările Baltice, unde după independenţă persoanele care-şi stabiliseră traiul în regiune în perioada sovietică numai cu anumite condiţii au putut primi cetăţenie], ea nu împărtăşeşte nici un fel de intenţii ostile faţă de nimeni, nu pune problema transmutării cu forţa a nimănui şi nu cheamă organizaţiile neoficiale să aplice violenţa împotriva cetăţenilor de orice naţionalitate.

2. Uniunea Scriitorilor din Moldova consideră că principala ei sarcină rezidă în a ajuta propriul popor, care a fost supus unui proces distrugător de deznaţionalizare, să-şi redobîndească specificul naţional şi conştiinţa naţională. Problema statutului de limbă de stat a limbii moldoveneşti şi a folosirii alfabetului latin pentru această limbă nu poate fi un obiect de vrajbă între diferite grupuri etnice, nu poate servi drept cauză a îngrijorării pentru păturile populaţiei de alte limbi, fiindcă fiecare popor este liber să-şi rezolve problemele aşa cum crede el de cuviinţă, iar problema limbii este un aspect al drepturilor fundamentale ale fiecărui popor.

3. Uniunea Scriitorilor din Moldova susţine năzuinţele legitime ale minorităţilor naţionale, care locuiesc pe teritoriul republicii noastre, în particular ale găgăuzilor [se găseşte aici sămînţa creării în viitor a Găgăuziei autonome; justificarea ideologică era că majoritatea găgăujilor locuiesc în RSS Moldovenească iar poporul găgăuz, spre deosebire de alte minorităţi naţionale ale republicii (exceptînd ţiganii), nu are alt teritoriu pe care să-l considere patrie], care, de asemenea, au fost supuşi aceloraşi procese distrugătoare, în ceea ce priveşte păstrarea specificului naţional şi redobîndirea conştiinţei naţionale.

4. Uniunea Scriitorilor din Moldova nu pune problema schimbării frontierelor şi nici a schimbării orînduirii de stat [socialistă], dar cere încetarea imediată a migraţiei populaţiei în republica noastră şi, dacă guvernul nu este în stare să ia chestiunea în cauză sub controlul său, pentru a curma acest proces, vom pune problema cetăţeniei RSS Moldoveneşti.

5. Uniunea Scriitorilor din Moldova, în calitatea ei de organizaţie obştească,, declară că nu are la dispoziţie unităţi şi detaşamente speciale, ci operează numai şi numai cu unica armă ce-i este posibilă, cu cea a cuvîntului şi, fiind dispusă cu toată hotărîrea de a ajuta partidul şi guvernul în lupta pentru restructurare [restructurare, în ruseşte perestroica, era numită politica începută de Mihail Gorbaciov], îi cheamă pe toţi cetăţenii de bună credinţă, pe toţi locuitorii din republica noastră să-şi unească eforturile pentru a milita împreună contra ultimei citadele a stagnării de pe teritoriul ţării. [„ţară” = URSS, „republică” = RSS Moldovenească; se sugerează că RSS Moldovenească e „ultima citadelă a stagnării” din URSS]

Uniunea Scriitorilor din Moldova

Nota Uniunii Scriitorilor: Stimaţi cititori, această Adresare a fost adoptată vineri 24 martie, la adunarea generală a scriitorilor din Moldova. În aceeaşi zi ea, Adresarea, a fost ecspediată operativ la ATEM [Agenţia Telegrafică Moldovenească, agenţia de presă oficială a guvernului RSS Moldoveneşti], la redacţiile ziarelor „Moldova Socialistă” şi „Sovietscaia Moldavia” [principalele ziare de limbă „moldovenească” respectiv rusă din RSS Moldovenească], în scopul de a-l pune la curent şi pe cititorul de limbă rusă cu dezideratele nobile ale Adresării. Mijloacele de informare în masă nominalizate aici nici pînă astăzi nu au dat publicităţii documentul în cauză. Nimănui nu cerem socoteală pentru acest refuz, ci vrem, pur şi simplu, să întrebăm cu o solidă doză de nelinişte şi nedumerire: în care alt mod, dragi tovarăşi, doriţi să ne înţelegem, să diminuăm tensiunea creată în republică, dacă pînă şi o Adresare care urmăreşte cele mai nobile scopuri este ţinută sub oboroc?

Mai citeşte alte articole din presa basarabeană din perioada gorbaciovistă la pagina RSS Moldovenească 1988-1990.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.