Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”

HotJudGVV01La ultima şedinţă de judecată din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, pîrîtul Gelu Voican Voiculescu s-a conformat cererii instanţei şi a adus hotărîrile judecătoreşti din 1985 prin care a fost osîndit la închisoare. Dînsul a primit 1 an şi 6 luni închisoare în acel an, pentru fals, uz de fals şi înşelăciune în paguba avutului obştesc. Ca urmare a unui decret de graţiere a ieşit din închisoare după 11 luni. Redau hotărîrea de condamnare a celui care avea să devină în 1989 viceprimministru al României.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
Dosar nr. 7747/1985   Sentinţa penală nr. 1383

Şedinţa publică de la 18 noiembrie 1985

Instanţa compusă din:
Preşedinte: Pandrea Alexandra
Judecător:Popescu Iuliana
Procuror: Isar Tudor
Grefier: Vornicu Ileana

Pe rol fiind judecarea acţiunii penale de faţă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul VOICULESCU GELU VOICAN personal şi asistat de avocat Mihuţ Dumitru, martorii Ivănceanu Radu Şerban şi Constantin Benone, lipsind părţile civile BANCA ROMÂNĂ DE COMERŢ EXTERIOR, INSTITUTUL DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINIERĂ PENTRU LIGNIT CRAIOVA şi martorul German Zaveleta Lentz.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care instanţa dispune audierea martorilor, declaraţiile fiind consemnate în procese verbale separate, ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa constatînd terminată cercetarea judecătorească declară deschise dezbaterile.

Reprezentantul procuraturii solicită condamnarea inculpatului în baza art. 215 alin. 2 cod penal, combinat cu art. 229 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 289 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 291 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal şi art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960. Solicită să se facă aplicarea art. 33 lit. a cod penal şi art. 34 lit. e cod penal, să se dispună confiscarea sumei de 110 dolari SUA şi să se constate că prejudiciul a fost acoperit.

Apărătorul inculpatului solicită instanţei să aplice o pedeapsă minimă, cu executare prin muncă corecţională.

Inculpatul regretă săvîrşirea faptelor.

INSTANŢA

Examinînd actele dosarului reţine următoarele:

HotJudGVV02Prin rechizitoriul din 10 octombrie 1985, Procuratura Generală – Direcţia a I-a, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului VOICULESCU GELU VOICAN, pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin. 2 cod penal combinat cu art. 229 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 289 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 291 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal şi art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960.

Se reţine prin actul de sesizare că în perioada 1981-1985, inculpatul inginer geolog la Grupa de Proiectare Bucureşti – a prezentat spre decontare serviciului de contabilitate al unităţii documente falsificate, provocînd o pagubă avutului obştesc în sumă de 9140,25 lei. Se mai reţine că în luna iunie 1985, inculpatul a procurat de la un cetăţean străin suma de 110 dolari SUA, plătindu-i 4400 lei.

Actul de sesizare se bazează pe declaraţiile inculpatului, coroborate cu declaraţiile martorilor, actele depuse de partea vătămată.

În faza de cercetare judecătorească, inculpatul fiind audiat a recunoscut săvîrşirea infracţiunilor.

Inculpatul a adminsitrat probe în cricumstanţiere personală.

Instanţa a dispus audierea martorilor care au dat declaraţii în faza de urmărire penală.

Analizînd actele dosarului, instanţa reţine că inculpatul a funcţionat în calitate de inginer geolog la grupa de proiectare Bucureşti, pendinte de INSTITUTUL DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINIERĂ PENTRU LIGNIT CRAIOVA. Potrivit sarcinilor de serviciu, inculpatul trebuia să îndrume unităţile din ţară şi să acorde asistenţă de specialitate unităţilor subordonate. În vederea realizării acestor sarcini, inculpatul a efectuat deplasări la diferite unităţi miniere din ţară şi în special la cele din judeţul Hunedoara. Cu ocazia acestor deplasări, inculpatul avea obligaţia să completeze în documente perioada de deplasare, precum şi data sosirii şi plecării de la unitatea îndrumată. la înapoiere inculpatul completa pe verso-ul ordinului de deplasare documentele justificative pentru cheltuielile de deplasare în vederea întocmirii decontului, încasînd cheltuielile făcute sau justificînd avansul luat.

HotJudGVV03În unele situaţii perioada înscrisă în ordinul de deplasare fiind mai mare decît cea realizată şi neputînd justifica avansul ridicat, inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale.

Pentru obţinerea unor sume de bani care nu i se cuveneau legal inculpatul a folosit mai multe modalităţi de falsificare a deconturilor. Astfel, în unele situaţii deşi inculpatul s-a deplasat la unităţile teritoriale cu mijloace de transport auto ale unităţii, a prezentat spre decontare bilete de transport CFR, procurate în acest scop de la diverşi călători. De asemenea, inculpatul deşi a efectuat deplasări pe rute directe, a prezentat spre decontare bilete de transport pe rute ocolitoare sau pe distanţe pentru care nu avea ordin de deplasare. Alteori, inculpatul a prezentat spre decontare bilete de transport cu alte date decît cele din perioada deplasării. De asemenea, în unele situaţii inculpatul a înscris în ordinele de deplasare perioade mai mari decît cele efectiv realizate, încasînd nejustificat diurne, cazări şi retribuţii pentru aceste zile.

Se reţine astfe, dina ctele prezentate de partea vătămată că în perioada 1981-1985 inculpatul a beneficiat necuvenit de suma de 9140,25 lei, la care se adaugă penalizări în cuantum de 2819,2 lei, provocînd astfel un prejudiciu total de 11959,50 lei.

În cursul lunii iunie 1985, inculpatul a cumpărat de la un cetăţean străin suma de 110 dolari SUA pentru care a plătit 4400 lei; inculpatul a înmînat suma de 110 dolari SUA cetăţeanului venezuelean German Zaveleta Lentz, rugîndu-l să o depună la BRCE într-un cont personal pe numele inculpatului.

Astfel fiind, instanţa reţine în sarcina inculpatului săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin. 2 cod penal, combinat cu art. 229 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 289 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 291 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal şi art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanţa va ţine seama de pericolul social al faptelor săvîrşite, de cuantumul prejudiciului, de împrejurarea că inculpatul nu are antecedente penale şi a avut o atitudine sinceră în cursul procesului penal.

Instanţa va face în cauză aplicarea art. 33 lit. a cod penal şi art. 34 lit. a cod penal.

HotJudGVV04În baza art. 71 cod penal se va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 cod penal, pe durata executării pedepsei.

Conform art. 350 cod procedură penală, se va menţine starea de arest a inculpatului, iar în baza art. 88 cod penal, se va deduce durata arestării preventive de la 17 iulie 1985 la zi.

Se vor anula înscrisurile falsificate.

În baza art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 210/1960, se vor confisca 110 dolari SUA, depuşi la BRCE.

Se va constata că prejudiciul a fost acoperit prin depunerea de către inculpat a sumei de 11960 lei cu chitanţa nr. 962 / 27 august 1985.

Urmează a se restitui inculpatului suma de 4400 lei depusă cu recipisa CEC nr. 20/4230/3 octombrie 1985, sumă care nu poate fi supusă confiscării întrucît s-a făcut în cauză aplicarea art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 210/1960, în legătură cu valuta găsită.

Văzînd şi dispoziţiile art. 191 cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 215 alin. 2 cod penal combinat cu art. 229 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, condamnă la 1 an şi 6 luni închisoare pe inculpatul VOICULESCU GELU VOICAN, născut la 8 februarie 1941 în Bucureşti, fiul lui Ştefan şi Dafina, fără antecedente penale, inginer geolog la INSTITUTUL DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE MINIERĂ PENTRU LIGNIT – CRAIOVA, cu domiciliul în Bucureşti (…), în prezent deţinut la arestul I.G.M. – Direcţia Cercetări Penale.

În baza art. 289 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 291 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an închisoare.

În baza art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an închisoare.

HotJudGVV05În baza art. 33 lit. a cod penal şi art. 34 lit. a cod penal inculpatul va executa pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Face aplicarea art. 71 şi 64 cod penal.

Menţine starea de arest a inculpatului şi deduce durata arestării preventive de la 17 iulie 1985 la zi.

Anulează înscrisurile falsificate.

În baza art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 210/1960 confiscă 110 dolari SUA depuşi la BRCE.

Constată că prejudiciul a fost acoperit prin depunerea de către inculpat a sumei de 11960 pe chitanţa nr. 292/1985 la dispoziţia părţii civile.

Restituie inculpatului suma de 4400 lei depusă pe recipisa CEC nr. 20/4230/3 octombrie 1985.

Obligă pe inculpat la 600 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 noiembrie 1985.

HotJudGVV06Hotărîrea de la recurs:

TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – SECŢIA A I-a PENALĂ
Dosar nr. 4649/1985   Decizia penală nr. 2119

Şedinţa publică de la 20 decembrie 1985

Tribunalul compus din:
Nicolae Lăzărescu – preşedinte
Cornelia Popescu – judecător
Nicolae Dumitriu – judecător
Octavian Ambrozie – procuror
Gabriela Bercaru – grefier

Pe rol soluţionarea recursului declarat de inculpatul VOICULESCU GELU VOICAN, împotriva sentinţei penale nr. 1383 din 18 noiembrie 1985, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 7747/1985.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a prezentat recurentul inculpat Voiculescu Gelu Voican, în stare de arest şi asistat de apărător ales Mihuţ Dumitru, în baza delegaţiei nr. 54316/1985 emisă de BCAJ nr. 4 Bucureşti, lipsind intimatele părţi civile BRCE şi ICITPML Craiova.

Procedura completă.

Apărătorul recurentului inculpat avînd cuvîntul solicită admiterea recursului declarat şi avîndu-se în vedere că inculpatul a recunoscut fapta, nu are antecedente penale şi faţă de activitatea sa profesională, să se aprecieze asupra reducerii pedepsei pronunţată de instanţa de fond şi să se dispună executarea acesteia prin muncă corecţională. Depune la dosar motive de recurs scrise.

Reprezentantul procuraturii pune concluzii de respingere a recursului declarat de inculpat şi a se menţine ca legală şi temeinică sentinţa pronunţată de instanţa de fond, care a făcut o corectă individualizare a pedepsei şi a stabilit bine modalitatea de executare.

Recurentul inculpat avînd ultimul cuvînt, recunoaşte şi regretă fapta. Solicită executarea pedepsei prin muncă.

TRIBUNALUL,

Asupra recursului de faţă;

HotJudGVV07Prin sentinţa penală nr. 1383 din 18 noiembrie 1985, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, a fost condamnat inculpatul VOICULESCU GELU VOICAN (filul lui Ştefan şi Dafina, născut la 8  februarie 1941 în Bucureşti, fără antecedente penale, inginer geolog, studii Facultatea de geologie, cu domiciliul în Bucureşti (…), în prezent deţinut la arestul IGM) la 1 an şi 6 luni închisoare, în baza art. 215 al. 2 cod penal, combinat cu art. 229 al. 1 c.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal.

În baza art. 289 cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 cod penal, inculpatul a fost condamnat la 1 an închisoare.

În baza art. 37 al. 1 din Decretul 210/1960, acelaşi inculpat a fost condamnat la 1 an închisoare.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. a cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71 şi 64 cod penal.

S-a menţinut starea de arest a inculpatului şi s-a dedus durata arestării preventive de la 17 iulie 1985 la zi.

S-a dispus anularea înscrisurilor falsificate.

În baza art. 43 al. 2 din Decretul 210/1960, s-a dispus confiscarea a 110 dolari SUA depuşi la BRCE.

S-a constatat că prejudiciul a fost acoperit de către inculpat prin depunerea sumei de 11960 lei.

S-a dispus restituirea către inculpat a sumei de 4400 lei depusă pe recipisa CEC 20/4230 din 3 octombrie 1985.

Inculpatul a fost obligat la 600 lei cheltuieli judiciare către stat.

În fapt s-a reţinut că inculpatul în calitate de inginer geolog, în cadrul atribuţiilor de serviciu, a efectuat deplasări la diferite unităţi miniere din ţară, iar cu ocazia acestor deplasări avea obligaţia să completeze în documente perioada de deplasare, precum şi data sosirii şi plecării de la unitatea îndrumată. Inculpatul, la înapoiere a completat ordinul de deplasare înscriind o perioadă mai mare decît perioada cît a stat în deplasare şi neputînd justifica avansul ridicat a falsificat deconturile, prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale şi anume bilete de transport pe rută ocolitoare sau pe distanţe pentru care nu avea ordin de deplasare, iar alte ori a prezentat spre decontare bilete de transport cu alte date decît cele din perioada deplasării.

HotJudGVV08De asemenea, în unele situaţii, a înscris în ordinele de deplasare perioade mai marid ecît cele efectiv realizate, încasînd diurne, cazări şi retribuţii pentru aceste zile.

Astfel, s-a reţinut că în perioada 1981-1985, a beneficiat necuvenit de suma de 9140 lei la care s-au adăugat penalizările în cuantum de 2819,25 lei, provocînd astfel un prejudiciu total de 11959,50 lei.

Situaţia de fapt a fost reţinută pe baza procesului verbal încheiat de organele de miliţie, recipisa şi actele financiar-contabile din care rezultă deconturile falsificate de inculpat, ordinele de deplasare şi actele justificative folosite de inculpat la săvîrşirea infracţiunilor, declaraţiile martorilor coroborate cu declaraţiile inculpatului prin care recunoaşte fapta comisă.

Împotriva acestei hotărîri a declarat recurs inculpatul criticînd-o ca netemeinică prin aceea că instanţa de fond nu a avut în vedere la stabilirea pedepsei şi a modului de executare, datele ce caracterizează persoana inculpatului şi anume că este încadrat în muncă, inginer geolog, fără antecedente penale, a recunoscut şi regretat faptele comise.

Examinînd hotărîrea în raport cu critica formulată şi din oficiu în lumina disp. art. 371 alin. 2 cod proc. penală, se constată că instanţa de fond printr-o analiză temeinică şi completă a probelor dosarului a ajuns la concluzia vinovăţiei inculpatului, reţinînd în mod corect că în perioada 1981-1985, inculpatul prin acte false, documente falsificate a produs o pagubă Institutului de cercetare şi inginerie tehnologică şi proiectare minieră pentru lignit, în sumă de 9140,25 leio, la care se adaugă penalizări de 2819,25 lei, provocînd un prejudiciu total de 11959,50 lei.

Pe baza probelor administrate, s-a mai reţinut în mod corect că în luna iunie 1985 inculpatul a procurat de la un cetăţean străin suma de 110 dolari SUA, plătindu-i 4400 lei.

La individualizarea pedepsei şi la stabilirea modului de executare, instanţa de fond a avut în vedere pericolul social al faptelor săvîrşite, cuantumul prejudiciului, precum şi datele ce caracterizează persoana inculpatului încadrat în muncă, fără antecedente penale, a recunoscut şi regretat faptele.

HotJudGVV09Ţinînd seama de aceste elemente, corect instanţa de fond a ajuns la concluzia că numai o pedeapsă cu executarea prin privare de libertate poate să-şi atingă scopul educativ şi preventiv, astfel că, bine nu a făcut în cauză aplic. art. 1 din Legea nr. 47/1977.

Cuantumul pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare ce s-a dispus să fie executat de inculpat, prin privare de libertate apare ca necesar pentru a contribui la reeducarea inculpatului, astfel că nu este cazul să fie redus.

În raport de cele menţionate mai sus, hotărîrea pronunţată apare ca temeinică şi legală sub toate aspectele, astfel că recursul declarat de inculpatul Voiculescu Gelu Voican apare ca nefondat şi urmează să fie respins potrivit art. 379 pct. 1 lit. b cod procedură penală, cu obligarea recurentului la cheltuieli judiciare către stat.

Se va computa prevenţia cu începere de la 17 iulie 1985 şi pînă la 20 decembrie 1985.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge recursul declarat de inculpatul VOICULESCU GELU VOICAN împotriva sentinţei penale nr. 1383 din 18 noiembrie 1985 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.

Compută prevenţia de la 17 iulie 1985 la 20 decembrie 1985.

Obligă pe inculpat să plătească statului 100 lei cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 20 decembrie 1985.

PREŞEDINTE, Nicolae Lăzărescu
JUDECĂTOR, Cornelia Popescu
JUDECĂTOR, Nicolae Dumitriu
GREFIER, Gabriela Bercaru

Vezi evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

Un gând despre „Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.