O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu

FilajGVV16Alexandr Soljeniţîn a îmbogăţit literatura universală cu romanul „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici”. Cu ajutorul Securităţii române și al CNSAS, voi îmbogăți istoriografia românească cu „O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu”, care nu este însă operă literară ci reality-show.

Printre măsurile luate de securitate a fost şi filarea lui Gelu Voican Voiculescu, pentru a se afla persoanele cu care vine în contact şi activităţile desfăşurate, securitatea bănuind că în spatele activităţii acestuia de multiplicare și schimb de cărţi se desfăşoară propagandă împotriva orînduirii socialiste. Cum arătam în articolul „Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată și apoi restituită de securitate” (linc), în urma unei expertize a Consiliului Culturii și Educației Socialiste învinuirile de propagandă împotriva orînduirii socialiste au fost retrase, neconstatîndu-se că între lucrările multiplicate de Gelu Voican Voiculescu s-ar fi aflat unele cu caracter potrivnic orînduirii. Domnul Voiculescu și-a primit înapoi lucrările inițial confiscate de securitate, inclusiv cele xeroxate. Totuși pentru securitate activitatea rețelei de persoane care xeroxau diferite cărți și reviste care nu se găseau în comerțul socialist reprezenta un risc inacceptabil, motiv pentru care unii lucrători de la xeroxurile întreprinderilor de stat care erau implicați în multiplicarea unor asemenea materiale au fost trimiși în judecată.

Prezint aici unul din rapoartele de filaj legate de Gelu Voican Voiculescu, mai multe asemenea rapoarte puteţi citi pe alt sait al meu – documente1989 (linc). Cu litere cursive între paranteze drepte am inserat comentarii ale mele, iar trei puncte între paranteze drepte reprezintă fragmente cenzurate de CNSAS.

MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITĂŢII STATULUI
U.M. 0672 Bucureşti
Nr. 5/D/00481320 din 31.07.1984

Către UNITATEA MILITARĂ 0617/Buc.

La adresa dv. nr. D/00108395 [scris de mînă deasupra 232/MC] din 18.07.1984, vă trimitem

SINTEZA
cu aspectele rezultate din filajul numitului […] poreclit „CĂLUGĂRUL”, efectuat în perioada 14-15.07.1984

14.07.1984 între orele 3,20 pînă la 7,00 din ziua de 15.07.1984.

La oea [ora, probabil greşeală de dactilografiere] 3,20 „CĂLUGĂRU” a fost luat în filaj în timp ce a venit la domiciliu împreună cu o individă care domiciliază la adresa din str. C. A. Roseti nr. 14.

La ora 9,40 „CĂLUGĂRU” a plecat de la domiciliu și a mers la unitatea NUFĂRUL din str. C. A. Rosetti. De aici a plecat imediat avînd în mînă o pereche de pantaloni și a mers la domiciliu, ora fiind 9,50. La ora 10,15 a plecat și foarte grăbit a mers la I.M.B. Securitate [bănuiesc, Inspectoratul Municipiului București de Securitate], unde a intrat la ora 10,30.

La ora 12,00 „CĂLUGĂRU” a plecat de la I.M.B.S., de la librăria „M. Eminescu” a cumpărat trei cărți, apoi a mers la domiciliu, ora fiind 12,45.

La ora 15,25 la domiciliul lui „CĂLUGĂRU” a venit o individă în etate de 35-40 de ani, statură înaltă, conformația corpului robustă,, fața ovală, ten blond, părul vopsit roșcat, îmbrăcată cu rochie înflorată pe fond portocaliu – domiciliată în str. C. A. Rosetti nr. 14, care în conținutul sintezei va purta porecla de „CATI”.

La ora 15,40 „CĂLUGĂRU” împreună cu „CATI” și încă o individă care a fost poreclită „CARMEN” și care domiciliază la adresa din str. C. A. Rosetti nr. 14, au plecat și au mers la restaurantul Lido, ora fiind 15,45. Aici au servit mîncare și băutură pînă la ora 16,50, cînd au plecat și au mers la adresa din str. Maria Roseti nr. 31, ora fiind 17,00. După 5 minute au coborît în curtea imobilului, unde timp de 10 minute au discutat cu mai multe persoane, apoi au plecat. Pe str. Maria Rosetti și C. A. Rosetti toți trei priveau insistent în urma lor, încercînd să oprească taxiuri ce treceau pe lîngă ei, iar la ora 17,35 au intrat la adresa din str. C. A. Rosetti nr. 14.

LaFilajGVV17 ora 17,40, „CĂLUGĂRU”, „CATI” și „CARMEN” au plecat de la adresă, au cumpărat două buchete de flori, apoi din fața hotelului Lido s-au urcat în autoturismul cu nr. 9-B-10078 – de ocazie – cu care au mers la Gara de Nord, ora fiind 17,55.

Pe peron, la linia a 5-a s-au întîlnit cu cca. 23-30 persoane (majoritatea bărbaților purtau barbă) cu care au discutat pînă la ora 18,25, cînd și-au luat la revedere de la un individ din grup, care s-a urcat în trenul Rapid nr. 23 Curtici – Paris, ora de plecare 18,35.

„CĂLUGĂRU”, „CATI”, „CARMEN” s-au despărițit de grupul persoanelor rămași pe peron, salutîndu-se prin înclinarea capului, ținînd mîinile la piept și împreună cu doi indivizi, unul cu barbă nearanjată și altul cu barbă tip „cioc” au plecat pe jos și discutînd au mers la restaurantul „Casa Universitarilor” din str. Dionisie Lupu, ora fiind 20,00.

La ora 21,40 „CĂLUGĂRU” a plecat de la restaurant și fugind a mers la domiciliu. După 5 minute a plecat împreună cu „SABINA” (care domiciliază în str. Negru Vodă nr. 14, filată de I.M.B. Securitate și care a venit la domiciliul lui „CĂLUGĂRU” la ora 20,15) și pînă la ora 22,00 s-au plimbat pe str. Pictor A. Verona, Xenopol, parcul Ioanid, discutînd și fiind foarte atenți la persoanele care se aflau în apropierea lor, apoi au intrat la restaurantul „Casa Universitarilor”.

Din grupul persoanelor care se aflau pe peronul Gării de Nord au fost identificați: […] născut la […] sc. 2 ap. 16, profesor la Școala Generală nr. 271; […] lui […] domiciliat în str. […].

La ora 22,25 „CATI” și „CARMEN” au plecat de la restaurant împreună cu cei doi indivizi cu care au venit de la Gara de Nord, au mers pînă în str. C. A. Rosetti, „CATI” și „CARMEN” împreună cu individul care poartă barbă nearanjată au intrat la adresa cu nr. 14, iar celălalt individ a continuat pe Piața Universității.

FilajGVV18La ora 22,35 „CĂLUGĂRU” împreună cu „SABINA” au plecat de la restaurant și pe jos au mers la domiciliul lui „CĂLUGĂRU”, ora fiind 22,40. Pe traseu priveau insistent în urma lor și studiau atent persoanele din apropiere.

După 5 minute „CĂLUGĂRU” a plecat singur și a mers la adresa din str. C. A. Rosetti nr. 14. De aici a plecat la ora 23,25 și a mers la domiciliu de unde a ieșit imediat și a revenit la adresa din str. C. A. Rosetti nr. 14.

După 5 minute a plecat împreună cu „CATI” și a mers la domiciliul lui „CĂLUGĂRU”, ora fiind 23,45.

Pînă la ora 7,00 „CĂLUGĂRU” nu a plecat de la domiciliu și nici „SABINA” cu „CATI”.

15.07.1984 între orele 7,00 pînă la ora 22,00

La ora 7,00 „CĂLUGĂRU” a plecat de la domiciliu și pe jos a mers în str. Pitar Moș, C. A. Rosetti, Bdul Magheru, în fața cinematografului „PATRIA” s-a oprit cca 2 minute a privit insistent la persoanele din jurul său, apoi a continuat pe str. Pitar Moș, Artur Verona, privind insistent în urma sa; de la cabinele telefonice din fața cinematografului „PATRIA” a efectuat o convorbire de 3 minute. În continuare s-a plimbat pe Bdul Magheru, a intenționat să acosteze o individă, insistent pe lîngă ea pînă la restaurantul Grădinița, dar fiind refuzat a renunțat și imediat a intrat în vorbă cu o altă individă care trecea pe lîngă el, cu aceasta a discutat timp de 5 minute, apoi s-au despărțit. „CĂLUGĂRU” a mers din nou la cabinele telefonice, a efectuat două convorbiri, apoi a mers la domiciliu, ora fiind 7,50.

La ora 8,05 „CĂLUGĂRU” a ieșit de la domiciliu avînd în mînă o mapă, s-a oprit în dreptul porții și timp de 5 minute a intenționat să acosteze o individă care aștepta să intre la examen de admitere la Facultatea de limbi străine, arătînd acesteia geamul locuinței sale, dar fiind refuzat categoric a plecat (individa a rămas foarte mirată și s-a închinat), pe str. Pitar Moș, C. A. Rosetti, Vasile Conta de unde a început să fugă și să privească de mai multe ori în urma sa, pînă în str. Snagov, de unde filajul a fost întrerupt din cauza aglomerației de persoane care așteptau să intre la examenele de admitere la Facultatea de Farmacie și Geologie, ora fiind 8,15.

La oraFilajGVV19 10,55 „CĂLUGĂRU” a fost reluat în filaj în timp ce a intrat la adresa din str. Constantin Nacu nr. 2. De aici a plecat imediat și a continuat pînă la intersecția cu Bdul Republicii, de unde s-a întors brusc, a revenit pînă la intersecția cu str. Italiană, de unde a mers din nou la adresa din str. Constantin Nacu nr. 2, ora fiind 11,05.

După 10 minute a plecat împreună cu gazda, […] și discutînd au mers pînă în fața teatrului Național, unde „CĂLUGĂRU” a discutat timp de 3 minute cu o individă, după care s-au despărițit. „CĂLUGĂRU” și […], au mers pînă în piața C.A. Rosetti, de la tutungerie au cumpărat ceva, apoi s-au întors pe Bdul Republicii, în fața hotelului Național s-au oprit, au discutat timp de 10 minute „CĂLUGĂRU” fiind foarte agitat gesticula nervos, după care au intrat la adresa din str. Constantin Nacu nr. 2, ora fiind 12,15.

La ora 12,20 „CĂLUGĂRU” a plecat de la adresă și pe jos a mers la domiciliu, ora fiind 12,40.

La ora 14,00 la domiciliul obiectivului „CĂLUGĂRU” a venit un individ. La ora 12,10 [să fie eroare materială – 14,10?] „CĂLUGĂRU” împreună cu soția și individul de mai sus au plecat, în stradă s-au despărțit, filajul asupra lui „CĂLUGĂRU” a fost întrerupt, iar individul fiind luat în filaj a fost stabilit cu domiciliul în str. Arcului nr. 14 et. I.

La ora 19,10 „CĂLUGĂRU” împreună cu soția au revenit la domiciliu. La ora 20,05 a plecat și a mers la cinematograful „Scala” unde au intrat la ora 20,15.

La ora 21,35 au ieșit de la cinematograf și au mers la domiciliu, ora fiind 21,45.

La ora 22,00 filajul s-a terminat.

Menționăm:

Între orele 11,30 – 11,45 în timp ce „CĂLUGĂRU” lipsea de la domiciliu, a fost vizitat de numitul […] de Cercetări Științifică și Inginerie Tehnică, cu sediul în Bdul Muncii nr. 256.

FilajGVV20De asemenea menționăm că obiectivul „CĂLUGĂRU” are o comportare aparte, este permanent agitat, nehotărît în alegerea direcțiilor de deplasare. Are un tupeu deosebit în acostarea diferitelor femei, foarte insistent chiar agresiv în încercările sale. La domiciliul său este vizitat de diferite individe, unele dintre ele rămîn și peste noapte aici, timp în care și soția este acasă, cum a fost cazul cu „SABINA”, „CATI”.

COMANDANTUL UNITĂȚII [indescifrabil]

ȘEFUL SERVICIULUI col. [indescifrabil]

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate

Vezi și evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro

2 gânduri despre „O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu

  1. Mihoc esti un mincinos de ultima speta penala. In primul rand te dai revolutionar eu acum 26 ani nu am auzit la tv de nici un mihoc am auzit de Dan Iosif, Mihai Lupoi , Claudiu Iordache , Roman , Iliescu, Voican, Ciontu Cristina, Mihai Montanu . Tu probabil a facut revolutia ta in mintea ta mult mai tarziu probabil priN 2010 . Vad ca dai cu laturi in toata lumea .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.