CPRD vrea să ofere certificat de revoluționar lui Costel Socol, învinuit de omor în decembrie 1989, după ce în 2010 îi retrăsese avizul

Cristian George Sefer, deputat UNPR de Mureș, șeful CPRD care a respins contestația împotriva lui Costel Socol, cel osîndit pentru omor săvîrșit în decembrie 1989
Cristian George Sefer, deputat UNPR de Mureș, șeful CPRD care a respins contestația împotriva lui Costel Socol, cel osîndit pentru omor săvîrșit în decembrie 1989

În ședința Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor (CPRD) din 9 iunie 2015, desfășurată sub președinția deputatului UNPR (fost PPDD) Cristian George Sefer, găsim și discutarea unor contestații legate de certificatele de revoluționar. E vorba de acele contestații care ar fi trebuit rezolvate încă de pe vremea fostei legislaturi, dar văd că CPRD încă lucrează la ele. Citez un fragment din procesul verbal al ședinței (linc):

La punctul unu al ordinii de zi, a fost supus spre dezbatere şi aprobare raportul subcomisiei din data de 26.05.2015 respectiv 02.06.2015.
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George a precizat că subcomisia a lucrat în data de 26.05.2015 în următoarea componenţă: deputat Sefer Cristian George, deputat Firczak Gheorghe şi deputat Mircovici Nicolae. Au fost analizate un număr de 11 contestaţii, iar în baza studierii dosarelor de preschimbare şi a raportului comisiei tehnice, membrii subcomisiei cu majoritate de voturi au propus următoarele: (…)
2. SOCOL COSTEL (dosar 17729), este contestat de domnul Ciulin Constantin pentru preschimbarea titlului– subcomisia propune respingerea contestaţiei. S-a supus la vot propunerea subcomisiei.
Propunerea subcomisiei a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Acest Costel Socol este un caz relativ celebru legat de revoluția din 1989 din Buzău, iar CPRD în vechea legislatură îi retrăsese avizul încă din 2010. Citez din procesul verbal al ședinței CPRD din 9 februarie 2010 (linc):

La punctul 3 al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat contestaţia domnului Ciulin Constantin împotriva calităţii de revoluţionar a domnului Socol Costel.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, domnul Ciulin Constantin a întemeiat contestaţia pe considerentul că domnul Socol Costel nu îndeplineşte condiţiile reglementate de dispoziţiile Legii nr.341/2004, întrucît aşa cum rezultă din sentinţa penală 91/16.05.01 pronunţată de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti în dosarul nr.510/2000, numitul a fost condamnat penal la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru infracţiunea de omor, sentinţă anexată prezentei contestaţii.
Aşa cum rezultă din motivarea sentinţei penale, numitul Socol Costel a fost condamnat la pedeapsa susmenţionată, întrucît în cursul evenimentelor din decembrie 1989, mai precis în data de 24.12.1989 a împuşcat mortal o persoană, aşa cum rezultă din sentinţa penală menţionată mai sus.
De asemenea, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul că, potrivit art.49 din H.G nr.1412/2004 “În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.341/2004 sau de prezentele norme metodologice, SSPR procedează la anularea certificatelor respective şi propune preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.
Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sînt de competenţa comisiei prevăzute la art.13. Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.”
Drept urmare, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot solicitarea dosarului domnului Socol Costel pentru a fi verificat de către membri Comisiei, pentru a putea lua o decizie în cunoştinţă de cauză, iar după verificarea dosarului, membri să ia o decizie cu privire la menţinerea avizul acordat pentru preschimbarea certificatului sau retragerea acestuia.
S-a votat cu majoritate de voturi.

Ulterior, în ședința CPRD din 23 februarie 2010 s-a luat hotărîrea retragerii avizului de preschimbare a certificatului pentru Costel Socol. Citez din pagina 8 a procesului verbal (linc):

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat situația domnului Socol Costel, care în decembrie 1989, a făcut parte din grupa desemnată pentru apărarea şi paza unor obiective condusă de acesta. În urma verificării dosarului şi discuțiilor purtate în cadrul şedinței pe marginea contestației, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot retragerea avizului pentru preschimbarea certificatului doveditor a calității solicitate de către domnul Socol Costel şi de asemenea solicitarea către SSPR de a prezenta dosarele persoanelor care l‐au susținut cu declarații de martor, aceştia fiind: Păsărariu Emilian, Cărbunaru Nicu, Spânu Emilian‐Adrian, Cruceru Bogdan, Dobrescu Titi şi Andrei Ion (Buzău), pentru verificarea acestora de către membri Comisiei.
S‐a votat astfel: 7 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abținere.

Cazul Socol a fost popularizat și de ziarul „Adevărul” din 8 august 2011 (data de pe sait), în articolul „Două decenii de recunoștiință pentru criminali și securiști” de Cristian Delcea (linc):

O mostră de cît de slabă a fost cernerea „luptătorilor remarcaţi” în aceşti 21 de ani este situaţia în care un criminal al Revoluţiei obţine certificat şi este coleg de asociaţie şi de idealuri cu rudele celui pe care l-a ucis. Un asemenea caz s-a petrecut la Buzău, unde Costel Socol, care a împuşcat mortal un bărbat la 24 decembrie 1989, a devenit revoluţionar, la fel ca fiii şi soţia celui pe care l-a ucis.
Socol făcea parte din dispozitivul de gărzi patriotice al Întreprinderii de Mase Plastice din Buzău. În dimineaţa zilei de 24 decembrie, el a tras fără somaţie în Ciulin Alexandru, care venea la întreprindere să-i aducă un pachet cu mîncare fiului său, angajat acolo. Ciulin a murit imediat. În decurs de cîteva ore, în locul în care a decedat Ciulin au mai sfîrşit împuşcaţi alţi trei buzoieni, însă justiţia nu a putut stabili cu exactitate cine a fost ucigaşul, în condiţiile în care alături de Socol au mai tras şi alţi luptători din gărzile patriotice. În anul 2001, Socol a fost condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare cu suspendare şi, evident, nu a făcut nicio zi de puşcărie.
Toate aceste fapte nu l-au împiedicat pe Costel Socol să devină membru al asociaţiei de revoluţionari „Metrou” – filiala Buzău şi să primească certificatul de luptător în 1997. Preşedintele Asociaţiei „Metrou” era George Costin, actualul secretar de stat al revoluţionarilor. Pentru a pune batista pe ţambal, Costin foloseşte acum tactica „mortul e de vină”. L-am întrebat de ce l-a acceptat pe Socol în asociaţia sa, iar el a răspuns: „N-am ştiut că a omorît un om. Oricum, acel individ, Ciulin, pe care l-a omorît, era la furat”.
Această declaraţie a secretarului de stat a stîrnit furia familiei Ciulin, care îi cere lui George Costin să-şi retragă cuvintele întrucît procurorii au stabilit că Alexandru Ciulin nu era nicidecum la furat. „E vorba de memoria tatălui nostru, nu putem lăsa lucrurile aşa. Suntem revoltaţi, fierbem! Noi ne bazăm pe hotărîri judecătoreşti, dînsul pe ce se bazează? E de-a dreptul jignitor. Să nu mai facă erori din astea lingvistice, că ne pătează numele”, avertizează Cristinel Ciulin, fiul cetăţeanului ucis de Socol.
O mită de un miliard de lei vechi
Costel Socol a fost fericitul posesor al certificatului de revoluţionar până în 2004, cînd a intrat în vigoare noua lege a recunoştinţei (341), iar el nu şi-a mai putut reînnoi patalamaua din pricina faptului că a fost contestat de către fiii răposatului Alexandru Ciulin, cel pe care l-a ucis la Revoluţie. Un amănunt scandalos din ciclul afacerilor cu certificate de revoluţionar ne-a fost relevat de acelaşi Cristinel Ciulin. El povesteşte cum a încercat Costel Socol să-i cumpere tăcerea: „Acum cîteva luni, în primăvară, am fost luat de acasă de către domnul Mihai Bolocan (n.r. – preşedintele filialei „Metrou” de la Buzău) să mergem undeva, să discutăm. Au vrut să mă mituiască, să-mi dea un miliard de lei vechi, adică banii pe care domnul Socol, criminalul, trebuia ­să-i ia ca indemnizaţie retroactivă de revoluţionar. Să-mi dea mie acel miliard, să-mi fac şi eu o casă că sînt nevoiaş şi am trei copii, iar el să rămînă pe viaţă cu renta lunară. Au zis că ar fi ca o reparaţie morală pentru mine. Trebuia ca eu să-mi retrag plîngerea de la comisie ca să poată lua Socol certificatul. Noi am făcut contestaţia în noiembrie 2010 şi ei în februarie-martie au venit la mine. Bolocan e prieten bun cu acest Socol, care e om de afaceri în Buzău”.

De adăugat la articolul din „Adevărul” că în 2012 (ulterior articolului) atît George Costin, președintele asociației „Metrou” (devenită apoi Asociația Revoluționarilor Anticomuniști) cît și Mihai Bolocan, au fost trimiși în judecată de DNA (linc) pentru infracțiuni legate de certificate de revoluționar.

Cînd în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010 a apărut lista revoluționarilor cu certificate preschimbate, m-am uitat la lista luptătorilor remarcați prin fapte deosebite (linc) și am remarcat că există 3 persoane cu numele Socol, dar nici una cu numele Costel Socol. Am tras concluzia că, cel puțin în cazul Costel Socol, legea 341/2004 și minunatele ei prevederi care au îngăduit oricui să facă contestații (prevederi care lipsesc din legile foștilor deținuți politici, deportaților, veteranilor de război, refugiaților de război și altor asemenea tagme care beneficiază de legi speciale) a funcționat. S-a făcut o greșeală cînd i s-a dat certificat lui Costel Socol, dar a greși e omenește, iar cînd instituțiile abilitate ale statului au fost informate despre asta, greșeala a fost corectată.

Sînt nedumerit de această hotărîre a CPRD în noua ei componență rezultată după alegerile din 2012, de a rediscuta cazul Socol și a respinge contestația urmașului de erou martir Constantin Ciulin, contestație care fusese aprobată în 2010. Care e temeiul legal pe baza căruia CPRD a repus în discuție cazul Socol? Înseamnă asta că orice hotărîre a CPRD în vechea legislatură, cînd era condusă de Raymond Luca, poate fi anulată de CPRD în noua componență? E adevărat că și pe vremea lui Raymond Luca, CPRD reanaliza dosare deja analizate de CPRD-ul anterior condus de Emilian Cutean (linc), dar atunci exista motivația că răstimpul de completare a dosarelor fusese prelungit, deci se putea presupune că de la prima analizare la a doua dosarele au fost completate cu dovezi noi.

Oare după viitoarele alegeri, cînd iar se va schimba componența CPRD, iar se vor putea rediscuta toate cazurile deja discutate de comisie? Va dura jocul acesta de anulare și dezanulare de certificate de revoluționar la nesfîrșit?

Totodată, mă întreb care este motivul pentru care contestația domnului Ciulin, care a fost considerată întemeiată în 2010, a devenit neîntemeiată în 2015? În procesul verbal al ședinței CPRD este trecut doar că subcomisia formată din Cristian George Sefer, Gheorghe Firczak și Nicolae Mircovici a propus respingerea contestației și comisia a aprobat prin vot propunerea. Gheorghe Firczak și Nicolae Mircovici erau membri ai CPRD și în 2010, ar trebui să cunoască cazul Socol. Din procesul verbal al ședinței CPRD din 23.02.2010 reiese că au fost prezenți la discutarea acestui caz, cînd s-a votat retragerea avizului. A existat și o abținere la vot, nu știu dacă a fost unul din acești doi. Fie au votat amîndoi pentru retragerea avizului CPRD pentru Socol, fie unul a votat pentru retragerea avizului iar celălalt s-a abținut. Dacă și-au schimbat părerea în acest caz, ar trebui să prezinte și niște motive pentru asta. Cînd CPRD a aprobat contestația lui Constantin Ciulin, s-a explicat că există o hotărîre judecătorească prin care Costel Socol a fost osîndit pentru omorîrea eroului martir al revoluției Alexandru Ciulin. Acum, cînd CPRD (în noua componență) își schimbă opinia, nu se mai explică nimic. Nu se face nici o referire la acea hotărîre judecătorească anexată contestației, nici măcar pentru a se explica că respectiva hotărîre ar fi nerelevantă. Mă întreb dacă nu cumva hotărîrea judecătorească a dispărut din arhiva CPRD, că au mai fost cazuri de documente dispărute (linc).

Ca o părere personală – Întreprinderea de Mase Plastice Buzău nu face parte din ceea ce art. 3 alin. 1 litera b pct. 3 din legea 341/2004 numea „obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar”, deci acordarea de certificate de „luptători remarcați în revoluție” pentru cei care au apărat acea întreprindere de „teroriști” a fost nelegală, chiar și în condițiile în care n-ar fi împușcat pe nimeni nevinovat.

Mă întreb totodată dacă, în ciuda afirmațiilor din presă și a faptului că domnul Costel Socol nu apare pe lista din Monitorul Oficial a revoluționarilor cu certificate preschimbate, dînsul nu a beneficiat în toți acești ani de drepturile acordate de legea 341/2004. E adevărat, reduse în ultima perioadă, de cînd nu se mai acordă indemnizație. Parchetul a explicat că lista revoluționarilor din Monitorul Oficial nu a produs consecințe juridice (linc), deci faptul că Socol Costel nu apare acolo e egal cu zero. Nici articolele de ziar și declarațiile publice ale unor demnitari prin care se lăudau că fac curățenie printre revoluționari, pomenind eventual ca exemplu de curățenie care a fost făcută cazul Socol, nu au consecințe juridice. Cîtă vreme Costel Socol a fost în posesia certificatului de revoluționar și nimeni nu i-a luat acest certificat, el putea să pretindă și să dobîndească diferite drepturi, mai ales că art. 5 alin. 3 din legea 341/2004 prevede că noul tip de certificat este „singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile” legii.

Mai citește:
Activitatea procurorului Dan Voinea în dosarele revoluţiei (unul din dosarele întocmite de Voinea este chiar cazul Socol)

4 gânduri despre „CPRD vrea să ofere certificat de revoluționar lui Costel Socol, învinuit de omor în decembrie 1989, după ce în 2010 îi retrăsese avizul

  1. Pe pagina comisiei nu este publicata sinteza despre care va amintiti in articol nici azi la 11 august 2015 vezi :
    http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com.lista?idc=17&an=2015

    Asa a fost si pana acuma, lipsa de transparenta in legi, norme si proceduri legate de revolutionari. In mocirla asta al legislaturii referitoare la revolutionari , sa exclus revolutionari adevarati pe baza unor formalitati si nu pe fond iar de pe alta parte sa fabricat revolutionari falsi pe baza unor hotarari dubioase respectand formalitatile.

    Am o contestatie depusa din anul 2010 la CPRD inca nesolutionata . De 5 ani sunt lasat intr-o situatie incerta. Sa amanat luarea unei hotarari in 2011, pana la clarificarea proiectului de lege plx 52/2010 care este retrimisa la comisii din 2013 cu termen de solutionare o luna … Pur si simplu este bataie de joc ce se face !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.