SSRMLÎRC respinge cererea mea de a se anula certificatul de revoluționar a lui Marin Oană

SSRMOana1Am arătat pe acest blog cazul generalului Marin Oană (locotenent colonel în 1989) care în 21 decembrie 1989 era comandant al Regimentului 1 Mecanizat București, calitate în care a comandat trupe folosite pentru dispersarea manifestanților. Ulterior, în seara de 22 decembrie 1989, Oană a fost numit comandant al forțelor armate care apărau televiziunea de „teroriști”, motiv pentru care a primit certificat de luptător în revoluție. Ulterior, Comisia Parlamentară a Revoluționarilor (CPRD), sub conducerea lui Emilian Cutean, aflînd despre faptele lui Oană din 21 decembrie 1989, și-a retras avizul pentru preschimbarea certificatului de revoluționar al acestuia. După ce s-a schimbat componența CPRD, noua comisie, sub conducerea lui Raymond Luca, a reanalizat situația lui Oană și a menținut hotărîrea de retragere a avizului pentru certificatul acestuia. Urmare a acestui fapt, am depus cerere la SSPR atrăgînd atenția că Oană a avut acțiuni împotriva revoluției, după cum era scris în procesele verbale ale ședințelor CPRD, și am cerut ca și SSPR să-i anuleze certificatul. Totuși, în lista revoluționarilor cu certificat preschimbat apărută în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010 Oană apărea cu certificat preschimbat. Ca urmare și a acestui lucru am făcut plîngere penală împotriva șefului SSPR de la acea vreme, Adrian Viorel Nicolaescu. După această plîngere penală SSPR a luat măsura anulării certificatului lui Oană, iar ulterior și președintele României (Traian Băsescu la acea vreme) a dat un decret prin care lui Oană i s-a retras certificatul. Apoi, Oană a dat în judecată SSPR și CPRD (nu însă și Administrația Prezidențială) cerînd să se anuleze hotărîrea prin care i s-a anulat certificatul și SSPR să fie obligat să facă demersurile de repunere a sa în drepturile cuvenite conform legii 341/2004. Instanța a admis în parte cererea lui Oană, anume a anulat hotărîrea SSPR de anulare a certificatului acestuia, pe motiv că nu este motivată, dar a respins capătul de cerere legat de obligarea SSPR de a face demersuri pentru a-l repune în drepturile cuvenite conform legii 341/2004.

Toate aceste evoluții le-am prezentat în articolele precedente de pe acest blog, pe care vă invit să le citiți dacă nu le-ați citit deja:
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București

Despre procesul deschis de Oană împotriva SSPR (actualul SSRMLÎRC) și CPRD, proces la care am avut calitatea de intervenient în interesul SSPR (fiindu-mi respinsă calitatea de intervenient în interes propriu, motiv pentru care hotărîrea nu îmi este opozabilă), citiți:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

În urma respectivului proces, Oană a rămas cu o situație ambiguă: Pe de o parte certificatul său de revoluționar este valabil, hotărîrea de anulare a sa fiind anulată; dar CPRD și-a retras avizul și instanța nu a obligat CPRD să-i dea aviz, iar decretul președintelui României prin care i s-a retras titlul de revoluționar rămîne valabil, nefiind anulat de nimeni și nici măcar instanța nu a obligat SSRMLÎRC să propună președinției reacordarea titlului de luptător în revoluție pentru Oană.

Am dorit să înceteze această ambiguitate și am trimis o scrisoare către SSRMLÎRC în care am cerut din nou să se anuleze certificatul de revoluționar a lui Oană, cerere pe care o mai făcusem în 2010 și care nu fusese obiectul examinării de către instanță. Hotărîrea judecătorească care redă valabilitatea certificatului de revoluționar a lui Oană constată doar că SSPR nu și-a îndeplinit obligația de a motiva hotărîrea de anulare (fapt care este imputabil doar SSPR) fără însă să constate că Oană îndeplinea condițiile legale de a i se elibera certificatul.

Am alăturat la cererea mea hotărîrea judecătorească amintită mai sus și declarația dată de Oană în fața parchetului, despre propriile sale fapte din revoluție, cerînd SSRMLÎRC ca de data aceasta, cînd emite o hotărîre de anulare a certificatului lui Oană, să o facă cu o motivare corespunzătoare.

SSRMLÎRC, sub semnătura secretarului de stat Adrian Sanda, mi-a respins cererea. Prezint răspunsul primit:

GUVERNUL ROMÂNIEI
Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989

Nr. 18/11502 Data 18.11.2015

Către domnul Mioc Marius Remus
str. (…) orașul Timișoara, județul Timiș

În urma adresei dumneavoastră, înregistrată sub numărul instituției 18/11502/16.10.2015, prin care solicitați anularea certificatului de revoluționar seria LRT-O nr. 0002, emis în baza Legii 341/2004, pe numele lui Oană Marin, deoarece sînt aplicabile dispozițiile art. 8 din Legea nr. 341/2004, respectiv „de prevederile prezentei legi nu beneiciază persoanele, civili sau militari, care sînt dovedite a fi fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, precum și persoanele care au organizat, au acționat, au instigat și au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluției”.

Tot în aceeași adresă ne semnalați ca elemente de noutate și anexați Decizia civilă nr. 2986 din 10.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București și o declarație pe care numitul Oană Marin a dat-o în fața Parchetului, cu privire la faptele sale din Revoluție.

Vă aducem la cunoștiință că Legea nr. 341/2004 a fost modificată prin prevederile OUG 95/2014, așadar și prevederile art. 8 au fost modificate, respectiv „de prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sînt dovedite a fi fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, au dezinformat sau au folosit mijloace de dezinformare în masă în scop de diversiune ori au acționat, sub orice formă, împotriva Revoluției Române din Decembrie 1989, au emis ordine și dispoziții în favoarea menținerii structurilor fostului partid comunist și pentru apărarea dictatorului”.

Întrucît Legea nr. 341/2004 a ost modificată prin OUG nr. 95/2014 și HG nr. 1412/2004 privind normele de aplicare a Legii nr. 341/2004 a fost modificată prin HG nr. 99/2015.

Vă învederăm dispozițiile art. 49 alin. (1) și alin. (2) din HG nr. 1412/2004, modificată prin HG nr. 99/2015, prin care se dispun următoarele:
„(1) În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va înființa o comisie formată din angajați ai Secretariatului de Stat, numiți prin ordin al secretarului de stat. Atribuțiile generale ale comisiei sînt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.
(2) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSRMLÎRC va proceda la anularea certificatelor respective și va propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora”, cît și dispozițiile art. 49 indice 1 din HG nr. 1412/2004, modificate prin HG nr. 99/2015, prin care s-au stabilit atribuțiile Comisiei constituite în baza art. 49 din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare și a fost definită și sintagma de element de noutate, respectiv:

SSRMOana2

„(1) Comisia prevăzută la art. 49 are următoarele atribuții principale:
a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective;
b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor și, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele competente;
c) analizează dosarele și ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărîrilor judecătorești definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modiicările și completările ulterioare;
d) în cazurile în care constată situațiile prevăzute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanțele competente.

(2) Prin sintagma elemente de noutate se înțelege:
a) hotărîrile judecătorești deinitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. 6 și art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
b) hotărîrile judecătorești definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia din condițiile pentru obținerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
c) hotărîrile judecătorești definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului.

(3) În caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(4) În cazul anulării certificatului comisia are obligația ca în termen de 15 zile să comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar și instituțiilor care au transmis situația acordării altor drepturi prevăzute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificărle și completările ulterioare.

(5) Anularea certificatelor și înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare”.

În consecință, Decizia nr. 2986/10.04.2014, pronunțată de Curtea de Apel București, nu îi sînt corespondente prevederile art. 49 indice 1 alin. (2) lit. a) din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SSRMOana3

Drept urmare nu poate fi considerată element de noutate, întrucît instanța nu a constatat încălcarea art. 3 alin. (6) și art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, ci a admis recursul formulat de recurent-reclamant Oană Marin împotriva Sentinței Civile nr. 6182/31.10.2012, pronunțată de Curtea de Apel București, în contradictoriu cu intimații-pîrîți SSPR și CPRD și intimații intervenienți în numele altei persoane Asociația 21 Decembrie și Mioc Marius Remus, prin care a modiicat în parte sentința, în sensul că „a anulat decizia SSPR de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 0002 din 23.12.2005”.

Menționăm că nici declarația pe care nu ați certificat-o cu originalul nu poate fi considerat un document nou, deoarece aceasta nu are nici un număr de înregistrare aplicat, din care să reiasă că aceasta a fost dată la Parchetul Militar.

În cazul în care aveți și alte documente oficiale, în susținerea celor invocate de dumneavoastră, vă rugăm a ni le comunica pentru a lua măsurile ce se impun.

Vă mulțumesc,
Secretar de stat
Adrian Sanda

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.