Nouă cerere pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană

Am arătat anterior că SSRMLÎRC a respins cererea mea de anulare a certificatului de revoluționar a lui Marin Oană (linc). În răspunsul primit din partea instituției (publicat pe acest blog), iscălit de domnul secretar de stat Adrian Sanda, mi s-a explicat că documentele pe care le înaintasem nu pot fi considerate elemente de noutate în conformitate cu prevederile HG 1412/2014 modificată prin HG 99/2015. În finalul răspunsului era îndemnat ca, dacă am și alte documente oficiale prin care să-mi susțin cererea, să le trimit instituției.

Ca urmare am făcut o nouă cerere către SSRMLÎRC avînd același obiect – anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană, comandant al Regimentului 1 Mecanizat București în decembrie 1989, regiment care a acționat în 21 decembrie 1989 împotriva revoluționarilor, iar începînd din seara de 22 decembrie 1989 comandant al forțelor militare care au apărat TVR de „teroriști” (pentru această din urmă funcție îndeplinită în 1989 primind domnul Oană, locotenent-colonel pe atunci, general acum, titlul de luptător în revoluție). La cerere am adăugat și un document pe care nu îl pusesem anterior – respectiv sentința de primă instanță din procesul dintre Marin Oană și SSPR (document pe care de altfel SSRMLÎRC îl avea, căci e moștenitor juridic al SSPR care a fost parte în proces). Totodată, am încercat să desenez modul cum trebuie interpretată legislația în vigoare la un nivel accesibil juriștilor din SSRMLÎRC. Dacă am izbutit asta rămîne de văzut din răspunsul pe care instituția mi-l va da. Reproduc mai jos adresa pe care am trimis-o prin poștă către SSRMLÎRC:

Către Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989

Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti

în atenţia domnului secretar de stat

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timişoara (…), în temeiul art. 49 și 49 indice 1 alin. 1 și alin. 2 lit. b din HG 1412/2004, astfel cum a fost modificată de HG 99/2015, vă cer anularea certificatului de luptător în revoluție seria LRT-O nr. 0002, emis în baza Legii 341/2004, pe numele lui Oană Marin.

Indic ca element de noutate Sentința civilă nr. 6182 din 31 octombrie 2012 pronunțată de Curtea de Apel București în dosar nr. 3761/2/2011 și rămasă definitivă ca urmare a Deciziei civile nr. 2986 din 10.04.2014 a aceleiași instanțe. Alătur Sentința civilă sus-menționată.

În Sentința 6182/31.10.2012 a Curții de Apel București se constată (paginile 4-5 ale Sentinței): „Din înscrisul depus de CPRD (fila 98), extras din Registrul istoric al UM 01210 Bucureşti rezultă că lt. col. Oană Marin la acel moment a acţionat şi a luptat contra manifestanţilor din decembrie 1989. Împrejurarea că, pînă la sfîrşitul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 forţele militare din care a făcut parte şi reclamantul au fost de partea manifestanţilor nu înlătură încadrarea acţiunilor iniţiale ale reclamantului în categoria celor îndreptate împotriva Revoluţiei, din moment ce legea prevede „sub orice formă” şi nu menţionează excepţii de la interdicţia de a beneficia de această lege instituită pentru cei care au întreprins asemenea acţiuni”.

Este adevărat că prin Decizia civilă 2986/10.04.2014 a aceleiași instanțe, pronunțată la recurs, sentința a fost parțial modificată, însă partea în care se constată că Oană Marin „a acționat și a luptat contra manifestanților din decembrie 1989” nu a fost modificată. Așadar, respectiva constatare a instanței se bucură acum de autoritate de lucru judecat, opozabilă atît instituției dv., cît și numitului Oană Marin, care ați fost parte în proces.

Decizia din recurs constată doar, în mod absolut corect, că instituția dv. nu a respectat obligația legală de a-și motiva hotărîrea prin care anulase certificatul de revoluționar a lui Oană Marin și anulează acea hotărîre nemotivată, respingînd însă capătul de cerere prin care Oană Marin a cerut ca instituția dv. să fie silită să efectueze demersuri pentru a-l repune pe acesta în drepturile cuvenite conform legii 341/2004 și să propună președinției României reacordarea titlului de luptător în revoluție al acestuia, titlu anulat prin decret prezidențial.

Vă învederez faptul că în situația actuală în care titlul de luptător în revoluție a lui Oană Marin a fost anulat prin decret prezidențial și acest decret prezidențial nu a fost retras, este nelegal orice sprijin pe care instituția dv. l-ar acorda lui Oană Marin pentru a beneficia de drepturile prevăzute de legea 341/2004.

În conformitate cu art. 49 alin. 2 din HG 1412/2004 modificată prin HG 99/2015 „în cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSRMLÎRC va proceda la anularea certificatelor respective și va propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora”.

Totodată, art. 49 indice 1 alin. 2 litera b din HG 1412/2004 modificată prevede ca posibil element de noutate „hotărîrile judecătorești definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia din condițiile pentru obținerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

Vă învederez faptul că Sentința civilă 6182/31.10.2012 a Curții de Apel București, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă 2986/10.04.2014 a Curții de Apel București se încadrează în ceea ce art. 49 indice 1 alin. 2 litera b din HG 1412/2004 modificată prin HG 99/2015 numește „element de noutate”, în cadrul Sentinței constatîndu-se că Oană Marin „a acționat și a luptat contra manifestanților din decembrie 1989”, fapt incompatibil cu eliberarea certificatului de luptător în revoluție, conform art. 8 din Legea 341/2004. Este vorba așadat de faptul că la eliberarea certificatului lui Oană Marin s-au încălcat condițiile prevăzute de Legea 341/2004.

Mai mult decît atît, vă învederez faptul că respectivele hotărîri judecătorești sînt opozabile atît lui Oană Marin cît și instituției dv., căci predecesorul juridic al instituției dv. – Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor – a fost parte în proces.

Totodată, vă învederez faptul că în cadrul procesului sus-menționat de la Curtea de Apel București a fost depusă o declarație dată de Oană Marin în fața Parchetului Militar cu privire la acțiunile sale din perioada revoluției. Copie a respectivei declarații a fost primită și de instituția dv., iar Oană Marin nu a contestat în cadrul procesului autenticitatea respectivei declarații.

Vă solicit prin urmare să emiteți o hotărîre de anulare a certificatului de luptător în revoluție seria LRT-O nr. 0002 emis pe numele lui Oană Marin care să cuprindă o motivare clară în fapt și în drept, respectiv să se amintească faptul că în 21 decembrie 1989 Oană Marin „a acționat și a luptat contra manifestanților din decembrie 1989”, iar „împrejurarea că, pînă la sfîrşitul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 forţele militare din care a făcut parte şi reclamantul au fost de partea manifestanţilor nu înlătură încadrarea acţiunilor iniţiale ale reclamantului în categoria celor îndreptate împotriva Revoluţiei, din moment ce legea prevede „sub orice formă” şi nu menţionează excepţii de la interdicţia de a beneficia de această lege instituită pentru cei care au întreprins asemenea acţiuni”, după cum se constată prin Sentința civilă 6182/31.10.2012 a Curții de Apel București, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă 2986/10.04.2014 a Curții de Apel București, fapt care reprezintă o încălcare a condițiilor prevăzute de Legea 341/2004 (respectiv a art. 8 din Legea 341/2004) pentru obținerea certificatului preschimbat. Respectiva hotărîre vă cer să o trimiteți atît mie, în calitate de petent, cît și lui Oană Marin, în calitate de persoană interesată.

ÎN DREPT: Legea 341/2004 (în forma din momentul eliberării certificatului de luptător în revoluție pentru Oană Marin și în forma actuală), HG 1412/2004 modificată prin HG 99/2015.

Alătur acestei sesizări copie după Sentința civilă 6182 din 31 octombrie 2012 și Decizia civilă 2986 din 10 aprilie 2014 a Curții de Apel București.

Mioc Marius Remus
cetățean român

Mai citește, despre Marin Oană:
Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– SSRMLÎRC respinge cererea mea de a se anula certificatul de revoluționar a lui Marin Oană

Despre procesul deschis de Oană împotriva SSPR (actualul SSRMLÎRC) și CPRD, proces la care am avut calitatea de intervenient în interesul SSPR (fiindu-mi respinsă calitatea de intervenient în interes propriu, motiv pentru care hotărîrea nu îmi este opozabilă), citiți:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

Un gând despre „Nouă cerere pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.