Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu

grafic rev cu indemnizatii

Pe saitul guvernului României găsim un raport al corpului de control al primului ministru cu privire la indemnizațiile de revoluționar (linc), cu evoluția lor (atît ca număr de beneficiari cît și ca sume plătite din bugetul statului) pînă în 2014. Raportul e iscălit de Ion Lazăr, secretar de stat, șeful corpului de control al primului ministru, Constantin Lica, Isabela Cerasela Leca, Roxana Chivoiu, Dragoș Curcă și Bogdan Ursache.

Din respectivul raport am extras graficul de mai sus, la care am adăugat numele președinților care au condus țara în perioadele menționate în grafic. Prima lege care dădea drepturi revoluționarilor – 42/1990 – a apărut în decembrie 1990, deci practic aceste drepturi au început să fie acordate din 1991. Pentru anii 1991 și 1994 corpul de control al primului ministru nu a izbutit să identifice date cu privire la plățile făcute către revoluționari.

Cîteva observații: în 1992 existau 500 de revoluționari care primeau indemnizații (pensii) de la bugetul statului, număr care a crescut pînă la 511 în 1996 – ultimul an al primei perioade de președinție a lui Ion Iliescu. Ajungînd la putere Emil Constantinescu, se ajunge pînă în 2000 la mai mult decît o dublare a numărului revoluționarilor indemnizați – de la 511 (moștenirea lui Ion Iliescu) – la 1253. Revine la putere Ion Iliescu și asistăm la creșterea numărului de indemnizații de revoluționar la 2083 în 2004. Tot în 2004 s-a adoptat legea 341/2004 care crează premizele creșterii numărului de indemnizații, noua lege dînd drept la indemnizații și pentru „luptătorii remarcați prin fapte deosebite”, adică nu doar pentru răniții rămași invalizi și urmașii celor decedați, cum era pînă atunci. Efectele noii legi s-au văzut pe timpul președinției lui Traian Băsescu, inițial mai lent, căci procesul de aprobare a noilor titluri mergea greoi, puțini revoluționari încadrîndu-se în condițiile noii legi, dar după ce parlamentul a prelungit în repetate rînduri (de 8 ori – linc) răstimpul de completare a dosarelor și după ce PDL s-a debarasat de alianța cu PSD și a preluat complet conducerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor (prin Adrian Viorel Nicolaescu, ceea ce-l făcuse pe Teodor Mărieș să exclame admirativ: Munca lui Raymond Luca și Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depășește pe a celorlalți în cinci ani – linc) se ajunsese la o creștere spectaculoasă a numărului de revoluționari indemnizați de la 2083 (greaua moștenire a lui Ion Iliescu) la 17109 (maximul înregistrat în 2011). Apoi s-au adoptat niște ordonanțe de urgență prin care s-a sistat plata indemnizațiilor pentru o parte din revoluționari, ceea ce a dus la o scădere a numărului de indemnizații de la 17109 la 10616 în 2012, de unde a crescut ușor la 11433 în 2014 (dintre aceștia: 10341 plătiți de Casa Națională de Pensii, 431 plătiți de Casa de Pensii a Ministerului de Interne, 640 plătiți de Casa de Pensii a M.Ap.N. și 21 plătiți de Casa de Pensii a SRI).

Pentru înțelegerea corectă a datelor prezentate în raportul corpului de control al primului ministru fac următoarele precizări: datele conțin și ceea ce s-a plătit ca „indemnizații restante”, motiv pentru care mulți revoluționari „cu merite deosebite”, care nu mai aveau dreptul la indemnizații curente începînd cu 2012, au primit totuși și după acel an indemnizații restante, eșalonate la plată conform OUG 53/2010. Adică persoane care depuseseră dosarul pentru preschimbarea certificatului, să zicem în 2005, datorită a ceea ce Teodor Mărieș numea „dictatura Iliescu în SSPR” (linc) nu li se aprobase cererea, abia prin 2010 cînd PDL a preluat controlul complet la SSPR dosarul respectiv a fost aprobat, aprobarea aducînd după sine și drept la indemnizație restantă pentru perioada dintre depunerea dosarului și aprobarea sa, deci pentru anii 2005-2010. Guvernul Boc, văzîndu-se confruntat cu pretenții financiare pe care nu le anticipase (deși erau rezultatul propriei guvernări, șeful SSPR fusese numit de însuși Emil Boc), pe lîngă Legea 283/2011 prin care a sistat plata indemnizațiilor pentru „remarcați” a dat și OUG 53/2010 ca să eșaloneze plățile indemnizațiilor restante. De aceea și după 2012 au rămas peste 10600 de revoluționari în plată, majoritatea nu mai aveau dreptul la indemnizații curente dar au primit eșalonat indemnizații restante.

A devenit o modă în ultimii ani să se vorbească despre impostorii care au primit certificate de revoluționar. Conducători ai SSPR au apărut la emisiuni televizate făgăduind că vor lua măsuri pentru anularea certificatelor eliberate nelegal. De pildă, în 2013, Victor Socaciu, în calitatea sa de secretar de stat, spunea:  „Pentru prima dată în istoria SSPR-ului, de 3 luni echipa nouă pe care o conduc a identificat peste 6000, deocamdată, de certificate date fără temei legal… (întrebare Radu Filipescu: Din cîte dosare verificate?) Cred că putem să mergem pe la 10000 (realizatoarea: Din 10000, 6000 sînt dosare ilegale, fără temei legal) … Acum urmează procedura de anulare a certificatelor” (vezi de la minutul 42:51 al emisiunii – linc). Vedem din constatările corpului de control al primministrului Dacian Cioloș că nu se vede nici un efect al anulării certificatelor eliberate ilegal (anularea unui certificat ar aduce inclusiv anularea dreptului la indemnizații restante). Numărul revoluționarilor cu indemnizație a scăzut în 2012 strict ca urmare a Legii 283/2011 care anulase certificatele dreptul la indemnizație al „remarcaților”, iar „procedura de anulare a certificatelor” anunțată cu surle și trîmbițe de SSPR în 2013 și în cadrul căreia se identificaseră deja 6000 de certificate nelegale din 10000 verificate nu a avut nici un efect. Din contră, din 2012 pînă în 2014 numărul indemnizațiilor a înregistrat o ușoară creștere (probabil ca urmare a pensionării pentru limită de vîrstă a unor revoluționari), iar scăderea care ar fi fost de așteptat prin anularea unor certificate nu se vede. Fie n-a fost anulat nici un certificat, fie numărul certificatelor anulate e nesemnificativ (mă refer la anulare reală, nu la anulare propagandistică, pe ecranele televizoarelor).

Consider că la pagina 5 a raportului corpului de control al primului ministru este o informație inexactă. Se spune că titlurile atribuite conform Legii 341/2004 nu au fost conferite prin decret al Președintelui României, așa cum cere Legea 341/2004, însă cel puțin pentru o parte din revoluționari a existat decretul 1168/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 7/2005, prin care președintele României a confirmat titluri de revoluționar și după noua lege 341/2004.

Corpul de control observă și cazuri dubioase de preschimbare de certificate. De pildă, se vorbește despre un copil de 5 ani (în 1989) rănit în 22 decembrie 1989 la Craiova în urma unei busculade, cînd se afla în brațele bunicii, și care a primit certificat de rănit în revoluție deși nu a prezentat certificat medico-legal. A avut o adeverință de la parchet, dar legea spune că pe lîngă adeverință de la parchet trebuie să existe și certificat medical sau extras din registrul medical (art. 12 alin. 2 lit. a pct. 1 din HG 1412/2004 – linc). Nu mi-e limpede care e situația în acest caz, pe facebook domnul deputat Nicolae Mircovici, membru în CPRD, făcea aluzie la o hotărîre judecătorească care ar fi impus preschimbarea certificatului dar n-a dat amănunte. Alt caz pomenit în raport este al unui revoluționar rănit, răposat în 2005 fără legătură cu rana din revoluție, dar pentru care, la insistențele soției, s-a schimbat calitatea din revoluționar rănit în erou martir, cu efectul obținerii calității de urmaș de erou martir atît pentru soție cît și pentru fiica născută în 2001. Mai sînt și cazuri de documente la care corpul de control a găsit urme de contrafacere. Se vorbește despre un document că un grup de persoane s-a prezentat la OGA Brașov „și s-au interesat de starea apei potabile din Brașov”, alt document care atestă că un grup de persoane au adus la Direcția Sanitară „alimente confiscate de la popota securității” și altul care vorbește despre un grup de voluntari care au transportat răniți și decedați în cadrul spitalului de urgență Regina Maria din Brașov. Din punctul meu de vedere este nerelevant dacă documentele respective sînt autentice ori contrafăcute, căci a te interesa de starea apei potabile, a aduce la direcția sanitară alimente confiscate de la popota securității ori a lucra ca voluntar la transportul răniților și răposaților în cadrul unui spital nu face parte din ceea ce legea 341/2004 (linc) numește „fapte deosebite în revoluție”, deci eliberarea de certificate de luptători în revoluție pentru asemenea persoane (cu excepția cazului că au săvîrșit și alte fapte în decembrie 1989) a fost nelegală chiar și în cazul în care documentele sînt autentice. Titlul de luptător remarcat prin fapte deosebite trebuia dat doar celor care „au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat pînă la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989”, iar fără titlul de luptător remarcat nu se poate primi nici noul titlu de luptător cu rol determinant introdus prin OUG 95/2014. După cum au interpretat legea SSPR și CPRD, „grupuri de oameni” nu se referă doar la cei care protestau față de regimul ceaușist, ci și la grupuri care se interesau de starea apei potabile (TVR lansase zvonuri că apa fusese otrăvită – linc), care confiscaseră alimente de la popota securității ori care cărau răniți și răposați în cadrul spitalului (deci nu de pe stradă unde se trăgea la spital, ci în cadrul spitalului, acțiune desigur folositoare în acele zile în care personalul obișnuit al spitalului avea nevoie de ajutor datorită numărului mare de morți și răniți apărut, dar care nu cred că se poate echivala cu protestele în stradă împotriva dictaturii). Mai mult, nu numai cei care „au mobilizat și condus” acele grupuri au primit certificate de luptători remarcați, ci toți membrii grupului (acum toți se consideră conducători ai grupurilor respective, nu mai e nimeni simplu membru). Art. 5 din HG 1412/2004 spune că titlul de luptător remarcat prin fapte deosebite a fost instituit „în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcîndu-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol, şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei”. Care este contribuția individuală decisivă la victoria revoluției, prin care și-a pus viața în pericol, a cuiva care s-a interesat de starea apei potabile? După părerea mea, respectivele persoane nu meritau decît titlul pur onorific de participant la revoluție, care nu asigură nici un fel de drepturi materiale. Ilegalitatea atribuirii certificatului de luptător în revoluție persistă chiar și în cazul autenticității documentelor pomenite în raport.

Redau mai jos în întregime raportul corpului de control al primului ministru.

Inforevguvern01 Inforevguvern02 Inforevguvern03 Inforevguvern04 Inforevguvern05 Inforevguvern06 Inforevguvern07 Inforevguvern08 Inforevguvern09 Inforevguvern10 Inforevguvern11 Inforevguvern12

17 gânduri despre „Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu

 1. Titlurile deja sunt brevetate prin diverse decrete prezidentiale. Nici prin decretul 37/2000 dupa preschimbarea din 96-97 nu s-au rebrevetat titlurile deja existente ci numai cele care inca nu au fost brevetate. La sfarsitul fiecarui liste exista o nota explicativa in acest sens: linc.
  http://lege5.ro/en/Gratuit/giydonbx/lista-prima-parte-cuprinzand-propunerile-comisiei-pentru-cinstirea-si-sprijinirea-eroilor-revolutiei-din-decembrie-1989-de-acordare-a-titlurilor-prevazute-la-art-1-2-si-3-din-legea-nr-42-1990-republic?pid=&d=2016-02-14 :
  „NOTĂ: Numerele de certificat (ordinea cronologică) ce nu se regăsesec în prezentul listing corespund celor care au fost reconfirmaţi de comisie conform legii. Aceştia nu se regăsesc în acest listing deoarece sunt posesori de brevete.”
  Inteleg ca trebuiesc neaparat brevetate titlurile noi (LRD-Luptator cu rol determinant), dar din restul titlurilor deja acordata trebuie numai sa retraga deoarece legea 341 (asa cum este mentionata in continutul sau) este o lege de preschimbare si nu una de acordare noi calitati sau titluri.
  Este cu totul alta mancare de peste ca in perioada 96-97 preschimbarea sa derulat ilegal pentru ca majoritatii posesorilor de certificate din perioada 91-92 comisia nu a respectat procedura de preschimbare asa cum prevedea legea si ramaneau fara noul model (serie numar) de certificat adica fara certificat valabil ce s-ar fi putut preschimba prin noua lege . De aicia provine toata harababura creata in jurul legilor revolutionare !

 2. trebuieste anulata indemnizatia si toate drepturile pentru cei care nu au dobandit noile brevete din dupa mai 2015 .sa se publice lista finala cu cei care au primit brevetele noi si propun o dezbatere publica si cu acestea caci si aici inca sunt multe persoane care nu au avut nicio contributie la revolutie si ca s-a admis modo groso ca daca au fost in fata la consiliu judetean merita sa fie eroi cu drepuri!!!!

  • Eu ce calitate am daca am fost acolo unde au murit o multime de oameni ,unde am fost chemati la TELEVIZIUNE sa o salvam,unde nu aveam sa ne facem nevoile si ne intorceam intr-o parte si faceam pe colegii de suferinta !? Ce calitate am daca am stat zile in sir la metrou la filtru unde ne lua seria de buletin si numele pe tabel ,unde nu aveam unde sa dormim decat pe niste saltele mizerabile si mancam ce ne aduceau oamenii de buna credinta !? EU am vreo calitate ,am vreun drept !?

 3. A si era sa uit sa mentionez (daca organele citesc si vor sa demareze o ancheta reala) ca .in ziua 16 dec 1989 nu m-am interesat de starea apei potabile, nici nu am stat in bratelele bunicii si in localitatiile in care am avut domiciliul dupa 92 nu sunt familii de revolutionari nici persoane distinse cu asemenea onoruri, iar singurul certificat din localitate 3704 ( al meu) dupa prima preschimbare a fost inmanata altei persoane, pe care o suspectez ca in dec. 89 a stat mai degraba sub pat decat pe baricade !

 4. Am fost la sedinta de la Buzau ,unde trebuie felicitata gazda Buzoiana , .cativa revolutionari au facut ca cei care au venit la sedinta sa se simta bine ,,dar ! , Doamna Avocat Dragan Angela ,a avut un carecter de acaparare a revolutionarilor ,,am crezut ca vine cu unele propuneri pentru ajutorarea revolutionarilor ,,in discursul care la avut ,a cautat sa atraga revolutionari intr-un partid politic care il va infiinta -partidul se numeste -PARTIDUL DE REZISTENTA REVOLUTIONARA ,atunci am incercat sa iau cuvantul ,dar doamna nu permitea ,asa cum se intampla de 26 de ani cu Revolutionari ,nu ai voie sa ei cuvantul si sa vi cu propuneri ,,-totusi ,am intrebat ,daca face acest partid de ce mai are nevoie de sprijinul Revolutionarilor , de 26 de ani suntem manipulati ,!, atunci a incercat sa ia cuvntul omul de baza a lui DORIN LAZAR MAIOR -DOMNUL IANCIUC ALEXANDRU , cerand sa sprijinim ,,acest partid . , Oare pe revolutionari cine ii sprijina ?,,toti vor fincti in parlament .ETC, ,Oare de ce vor sa infiinteze partidul politic ? de ce nu incearca sa uneasca toate asociatile de Revolutionari ? ATUNCI AR BENEFICIA REVOLUTIONARI DAR , toti vor sa devina cunoscuti ca sefi a revolutionarilor , dar de 26 de ani nimeni nu ajuta Revolutionari ,-numai interesul lor propriu ,pe noi ne lasa ,ca ne descurcam noi,! iar in acest partid intra numai cei care sunt aproape de acesti initiatori a partidului , daca tot se face partid a REVOLUTIONARILOR , .Am primit un mesaj de la doamna Angela ,unde nu recunoaste ca la recomandat pe domnul Ianciuc ca find reprezentantul lui Dorin lazar Maior,

 5. In MonitorulOficial la finele anului 1999 erau declarati 17.334..Raportul de mai sus arata alte cifre ..De unde vine diferenta uriasa ???Toata lumea stie ca guvernulBoc a fost dat jos pentru pensiile speciale date rezervistilor si revolutionarilor..Cum se face ca in timpul acestui guvern s-a produs o asemenea inflatie de noi revolutionari ??A semnat presedintele Basescu desemnarea lor prin Decret ??Ca sa stimcu exactitate cine este vinovatul(vinovatii)

  • Vreo 17000 au fost promovaţi revoluţionari în 1999 de Emil Constantinescu, dar mai existau vreo 8000 de revoluţionari promovaţi pînă în 1996 de Ion Iliescu.
   https://mariusmioc.wordpress.com/2011/08/01/emilian-cutean-ii-scrie-lui-boc-evolutia-in-timp-a-eliberarilor-certificatelor-de-revolutionar-conform-lui-cutean/
   După aia au mai fost cîteva mii promovaţi de SSPR prin „erate” publicate în Monitorul Oficial, care n-au fost confirmaţi de preşedinte dar aveau totuşi certificate (chestie nelegală, dar la noi ilegalităţi se fac inclusiv prin publicare în Monitorul Oficial).
   Apoi a venit legea 341/2004 care a anulat vechea lege şi a impus preschimbarea certificatelor. Pînă la legea 341/2004 nu primeau bani de la stat decît urmaşii eroilor martiri şi invalizii din revoluţie. Vă atrag atenţia că graficul reprezintă numărul revoluţionarilor indemnizaţi, nu al tuturor revoluţionarilor. Înainte de legea 341/2004 majoritatea celor cu certificat de revoluţionar nu primeau nici un ban de la stat.
   Creşterea numărului de revoluţionari indemnizaţi după 2004 s-a făcut pe măsura aprobării preschimbării certificatelor conform noii legi 341/2004. Verificarea dosarelor şi aprobarea lor s-a lungit pe ani de zile.
   Conform listei din Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 au fost aprobate conform noii legi 341/2004 un total de 21243 de certificate, din care 2059 de urmaşi de eroi martiri (9,7%), 2226 răniţi în revoluţie (10,5%), 588 de reţinuţi (2,8%), 169 răniţi şi reţinuţi (0,8%), 16012 luptători în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite (75,3%), 189 de participanţi la revoluţie (acesta din urmă, titlu pur onorific) (0,9%).
   https://mariusmioc.wordpress.com/2010/07/09/lista-revolutionarilor-publicata-in-monitorul-oficial/
   După 2010 au mai fost aprobate unele certificate în urma contestaţiilor, dar nu s-a publicat în Monitorul Oficial o listă a lor ca să ştiu numărul exact.
   „Participanţii” nu aveau drept la indemnizaţie, iar „remarcaţii prin fapte deosebite” doar dacă aveau venituri mai mici decît salariul mediu pe economie. Dar dreptul la indemnizaţie e retroactiv din momentul depunerii cererii de preschimbare conform legii 341/2004.
   Graficul arată creşterea numărului de indemnizaţii de revoluţionar plătite de la buget pe măsura aprobării preschimbării certificatelor conform noii legi (cele mai multe aprobări le-a dat guvernarea Boc), iar sumele sînt socotite în anul în care s-au plătit (dacă în 2010 s-au plătit şi sume restante pentru anii anteriori, sumele sînt trecute la plăţile din 2010). Apoi, tot guvernul Boc, confruntat cu pretenţii financiare pe care nu le prevăzuse în buget (semn de neprofesionalism, căci acele pretenţii erau rezultatul legii deja existente şi activităţii secretarilor de stat pe care chiar Boc îi numise) a luat 2 măsuri: suspendarea plăţii indemnizaţiilor pentru „remarcaţi” şi eşalonarea sumelor reprezentînd indemnizaţii restante (OUG 53/2010).
   De precizat că Boc nu a schimbat legea 341/2004 ci doar a dat o ordonanţă de urgenţă prin care vremelnic, pentru 1 an, nu se mai plătesc indemnizaţiile. Practică continuată de guvernele ulterioare.
   Graficul arată scăderea numărului revoluţionarilor indemnizaţi după apariţia ordonanţei care suspendă plata pentru „remarcaţi”, dar au rămas şi după acea ordonanţă „remarcaţi” care, chiar dacă nu aveau dreptul la indemnizaţii curente, primeau indemnizaţii restante care fuseseră eşalonate la plată. Deci la numărul revoluţionarilor indemnizaţi din grafic îi găsiţi şi pe cei cu indemnizaţii restante eşalonate.
   Din cîte ştiu în 2014 s-au isprăvit de plătit eşalonările conform OUG 53/2010.

 6. stiti ca 1,1 aplicat la salariu mediu brut face mai mult decat 2020 lei ????? dece og -ul nuse discuta in parlament (conform constitutiei)

 7. au altra treaba ;sa-si dea pensii,sa se realeaga, sa scape de parnaie, sa-si ascunda averile dobandite din leafa de parlamentar,primar ,sa traga ultimul TUN –dupa care pot sta putin la puscarie ,(mai scriu o carte ,mai fac fitnes ,mai socializeaza cu o gardianca,–dupa care ies AFARA si isi cer DREPTURILE ca orce cetatean obisnuit traind din agoniseala de demnitar al statului ,dobandita servind-ui acestuia,si amuzandu-se de incredibila prostie a romanilor. CARE ESTE INTARZIEREA (,conform CONSTITUTIEI,) ce poate sa fie aplicata de parlamentari ?? la discutarea unei og ou CAND ?? vor respecta legea invatamantuli promulgata si votata de majoraritatea parlamentara cu 6% din PIB

 8. cer scuze pentru vehementa mea –dar asa nu se mai poate( SAU?? INCA ?) TOATA lumea stie ca un popor needucat este manipulabil (,DA I APA SI CIRC ) si la vremuri noi TOT NOI acest an cred ca are o importanta MAJORA deoarece in urmatori 4 ani ne vor conduce NOII ALESI de un electorat incult ,neinteresat blazat etc etc asa ca fac un apel catre cei care au iesit in 89 dorind cu adevarat schimbarea (COLECTIV !!!!) sa-si faca auzita vocea si sa arate ca nu pentru ASTA au murit ATUNCI si daca e cazul O VOM FACE IAR SI IAR spunand ca NU PENTRU CFR <TERENURI METROU LOC DE VECI INDEMNIZATIE SCUTIRI IMPOZIT MEDICAMENTE ETC –AM IESIT SI AM MURIT ATUNCI– ci pentru o tara NORMALA in care putem creste copii si nepotii CIVILIZAT !!

 9. deci acum ne trebuie un sub secretar de stat ,cu secretarele aferente ,platite corespunzator etc (vezi ultimul proiect al sspr) ??de ce nu-mi raspunzi (NU E OBLIGATORIU ) PROBABIL SUNT PREA VEHEMENT SI CHIAR MA DOARE IN ––DE CED VAD ASTIA PE NET sper ca nu esti arestat ca altfel raspundeai –-Am vazut ultimele angajari la sspr (toti prin concurs ,toti cu studi, toti PERFECTI) de ce nu il avanseaza pe unul dintre ei si astfel scutim NATIA de bani si de aprobiu plubic (Lumea asta reala ne considara profitori )dar acum as intreba pe orcine daca pentru indemnizatia de 2020 lei ar sta in jilava ,a-r accepta bastoane an cap ,picioare in gura ,sa fi violata ,sa simti glontul langa ureche ,scuipaturi si amentinari privind familia etc si cte am patit (SI TOATE PENTRU CA AM vrut LIBERTETE LIBERTARE LIBERTATE)

 10. Pentru cei care considera pe revolutionarii arestati profitori, as sugera sa experimenteze mai inainte de toate ruleta ruseasca cu 8 gloante pe un incarcator de 10 ! Apoi sa comenteze ! Poate la urma va iesi si o indemnizatie …Poate ! Nu e sigur ! Mai trebuie sa satisfaca si unele lucruri netransparente la care trebuie s-o pune la incercare f.bine intuitia …altfel pa si pentru indemnizatie ! Dar n-o sa conteste nimeni ca n-a avut curajul sa pune mana pe tragaci ! Cei care renunta la experiment sa aibe macar decenta s-o taca ! .

 11. okei dar nu prea am anteles comentariul tau in rest dao dracului de limba romana (SI EU O FAC ACUM !)si care e treaba cu pistolu (VAD CA TE PRICEPI !!!!) eu cred ca ar trebui sa fie 9 gloante (O SINGURA SANSA ,DE CE DOUA?) rusii nu ne-au dat niciuna atunci cand au venit la noi si au dat regele afara au luat daune de razboi cat cuprinde au omorat inteluactitatea si oamenii verticali (POLITICI) si de tezaur nici nu mai vorbesc si tu spui ca trebuie sa avem decenta sa TACEM????(DIN TACERE SE NASC MONSTRI) sunt sigur ca sti ca referirea cu monstri are legatura cu lipsa ratiunii (SI TOTUSI DE CE NU MAI RASPUNDE MARIUS??)hai pa

 12. Cine nu a riscat viata in masura amintiita n-are dreptul moral sa cometeze legat de indemnizatiile revolutionarilor ! Partea celalalta se refera la modul netransparent al acordarii certificatelor si al drepturilor ! Eu desi am fost arestat atunci cand majoritatea revolutionarilor ascultau din europa libera ca ce se intampla cu noi nu am luat si nu iau nici o indemnizatie ! Acum intelegi ? ciao

 13. presupun ca cel care joaca RULETA RUSEASCA o face cu un anumit SCOP (spre ex; moral,civic ,filozofic,etc)pentru ca daca o face din teribilism ,sau din interese strict egoiste(bani ,prestigiu , )atunci analogia se potriveste ca nuca in perete. Eu chiar am avut glontul pe la ureche tras de rusii nostrii ( ;ceausescu ,iliescu si care or mai fi fost) atunci cand taburile venite de la piata uniri au coborat tirul (vezi urmele gloantelor ramase pe pereti spitalului coltea universitati si ai altori cladiri) DIN PACATE UNII CHIAR S_AU ALES CU ELE IN CAP !!! SI NU MAI SUNT PRINTRE NOI altii „ DOAR„ in zone ale corpului neletale si au putut fii bagati in coltea pe geam pentru ca securistii au inchis usile ALTII s-au ales cu bastoane in cap(mult mai preferabil decat glont),scuturi si picioare in gura (mult mai preferabil ) calcati in picioare ,cu barba smulsa (numai lenin stalin marks chevara castro aveau voie) umiliti scuipati inchisi la jilava (dupa o scurta vizita la s10 si capitala )violate etc etc IATA d-le MAGYARI ERNO ca incepand cu TIMISOARA si terminand cu Bucuresti Romania a experimentat ruleta ruseasca si din pacate ;A PIERDUT !! glontul nu ne-a ucis dar ne mentine in stare vegetativa de26 de ani ! Scuza-mi patetismul ! Imi face placere sa discut cu tine .Asta mi-a mai ramas ! in rest numai de bine(ascultam europa libera de multi ani inainte de marea „REVOLUTIE„ ne meritam soarta !!!! arevidercii

 14. Sa nu fim farisei SIMION ION ! N-am esit pentru bani, dar nici acea viata mai buna la care aspiram nu sa realizat pe pamantul numit Romania ! Dar in 2004 a fost facuta o lege 341 conform caruia beneficiati bine mersi de o indemnizatie din bugetul statului la care contribui si eu ! Adica va platesc din putinul meu pentru aceasi fapte carele s-au intamplat si cu mine! (Am fost sie eu batut, retinut la Timisoara din 16 pana la 20 seara in urma confruntarilor … ) Daca nu este important aceea suma pentru dvs. renuntati la ele ! Pentru mine ar fi important, chiar ar fi salvatoare ! Asa ca in conditiile actuale, v-as solicita mai mult respect fata de mine !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.