SSRMLÎRC cere respingerea acțiunii mele în justiție legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană

IntimpSSRMLIRCOana1În cadrul procesului deschis de mine la Curtea de Apel Timișoara, cu soroc de judecată 30 mai 2016, avînd ca obiect anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană, despre care am informat deja cititorii acestui blog (linc), SSRMLÎRC a depus o întîmpinare, iscălită de secretarul de stat Adrian Sanda, prin care cere respingerea acțiunii mele. Redau respectiva întîmpinare (am introdus prescurtarea SSRMLÎRC).

Către Curtea de Apel Timișoara
(…)

Domnule președinte,

Subscrisa SSRMLÎRC, cu sediul în Piața Presei Libere nr. 1, bl. Corp B, et. 3, sector 1 București (…) în calitate de pîrît reprezentată legal prin secretarul de stat, domnul Adrian Sanda, (…) formulăm următoarea

ÎNTÎMPINARE

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă invocăm

Excepția Necompetenței Materiale

Un prim aspect pe care dorim să-l învederăm instanței este acela că reclamantul în mod greșit a promovat acțiunea la Curtea de Apel Timișoara. Potrivit art. 26 din Legea 341/2004 prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. 1 din legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispozițiilor prezentei legi, în care acțiunea este formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 sau Comisia Parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția contencios adminsitrativ și fiscal a curții de apel. În acest sens solicităm instanței declinarea prezentei cauze Tribunalului Timișoara – Secția Contencios Administrativ. În cazul în care veți respinge excepția necompetenței materiale formulate de instituția noastră, invocăm:


IntimpSSRMLIRCOana2

Excepția lipsei calității procesuale active motivată prin considerentele:

Prin acțiunea sa reclamantul a investit instanța cu pronunțarea unei hotărîri prin care SSRMLÎRC este obligat la anularea certificatului de revoluționar al numitului Oană Marin.

În cazul nulității relative, regimul juridic al acesteia se concretizează prin: nulitatea relativă poate fi invocată, înprincipiu, numai de persoana ocrotită prin norma juridică încălcată în momentul încheierii actului juridic, deci de cel al cărui interes a fost nesocotit la încheierea actului juridic;

Nu există identitate de subiect activ al actului administrativ emis, respectiv Mioc Marius Emil are o identitate și Oană Marin altă identitate.

Art. 1248 alin. 2 noul cod civil dispune că „nulitatea relativă poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată”.

Învederăm instanței faptul că reclamantul nu are calitate procesuală activă întrucît nu este titularul de drept al actelor pe care le solicită anularea.

În cazul în care veți respinge excepțiile pe fond vă solicităm să respingeți acțiunea pentru următoarele considerente:

Pentru anularea certificatului de luptător conform art. 49 indice 1 din Legea 341/2004 este necesar să existe o hotărîre judecătorească definitivă.

„(1) Comisia prevăzută de art. 49 are următoarele atribuții principale:
a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective;
b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor și, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanțele competente;
c) analizează dosarele și ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărîrilor judecătorești definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

În concluzie, onorată instanță, vă rugăm a lua act de cele de mai sus și să respingeți acțiunea ca fiind netemeinică.

În drept:

Ne întemeiem prezenta pe dispozițiile art. 115 Cod Procedură Civilă, art. 1 și art. 12 din Legea nr. 554/2004, art. 3, art. 9 și art. 9 indice 1 din Legea 341/2004, art. 11 alin. 1 din Normele metodologice aprobate prin HG 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 47 / 20.03.2009.

IntimpSSRMLIRCOana3

În probațiune, propunem instanței de judecată încuviințarea dovezii cu înscrisuri, conform prevederilor art. 254 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă.

De asemenea, solicităm în temeiul art. 242 alin. 2 Cod de Proc. Civ., judecarea cauzei în lipsă.

Secretar de stat
Adrian Sanda

Mai citește, despre Marin Oană:
Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– SSRMLÎRC respinge cererea mea de a se anula certificatul de revoluționar a lui Marin Oană
– Nouă cerere pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană
– Acțiune în justiție pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană

Despre procesul deschis de Oană împotriva SSPR (actualul SSRMLÎRC) și CPRD, proces la care am avut calitatea de intervenient în interesul SSPR (fiindu-mi respinsă calitatea de intervenient în interes propriu, motiv pentru care hotărîrea nu îmi este opozabilă), citiți:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.