1988. Alianța Mondială a Bisericilor Reformate îi scrie lui Ceaușescu

4972amrceausescuengl140688În 1988 Alianța Mondială Reformată, organizație care include biserica reformată (calvină) maghiară din România, cu cele 2 episcopii ale sale (de Cluj și de Oradea), devenise îngrijorată de planul ceaușist de sistematizare, prin care se plănuia distrugerea unor sate. Ca urmare organizația a trimis o scrisoare de protest legată de această problemă președintelui Nicolae Ceaușescu. Copii ale scrisorii au fost trimise și celor 2 episcopii reformate din România. Episcopia reformată din Oradea, condusă de Laszlo Papp (șeful ierarhic a lui Laszlo Tokes) informa despre toate acestea Departamentul Cultelor de la București, făcînd și tălmăcirea unor documente.

Pe alt sait al meu, documente1989.wordpress.com, am publicat mai multe documente legate de acțiunile Alianței Mondiale Reformate din 1988 (linc), și anume:

 • Scrisoare a lui Laszlo Papp (episcop reformat de Oradea) către Ion Cumpănașu, președintele Departamentului Cultelor din București, 2 august 1988
 • Traducere făcută de Iuliu (Gyula) Eszenyei la Episcopia Reformată Oradea, a punctului 12.4 din lucrările congresului Alianței Mondiale Reformate din Portugalia, în care se vorbește despre sistematizarea satelor din România. Traducerea a fost trimisă Departamentului Cultelor.
 • Scrisoare a Alianței Mondiale Reformate către toate bisericile din Europa membre ale Alianței, 15 iulie 1988 (franceză)
 • Procesul verbal al congresului Alianței Mondiale Reformate – zona europeană, desfășurat în Portugalia între 1-5 iulie 1988 (engleză; 19 pagini)
 • Scrisoare a lui Edmond Perret, secretar general al Alianței Mondiale Reformate, către Gyula Nagy, episcop reformat de Cluj, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Comunicat de presă – Alianța Mondială a Bisericilor Reformate e puternic îngrijorată de situația minorităților din România, 15 aprilie 1988 (engleză)

 • Traducere în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către toate bisericile membre ale Alianței, despre situația din România, 14 iunie 1988 (traducere făcută în 20 iulie 1988 la episcopia din Oradea)
 • Traducere în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu, președintele Departamentului Cultelor, 14 iunie 1988 (traducere făcută în 20 iulie 1988 la episcopia din Oradea)
 • Copie certificată de Episcopia din Oradea, a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Scrisoarea Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Traducere în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Nicolae Ceaușescu, 14 iunie 1988 (traducere făcută în 20 iulie 1988 la episcopia din Oradea)
 • Scrisoare a Alianței Mondiale Reformate către Nicolae Ceaușescu, 14 iunie 1988 (engleză) – probabil copia trimisă spre înștiințare Episcopiei din Oradea, nu are decît iscălitura secretarului general al Alianței, Edmond Perret
 • Copie certificată de Episcopia din Oradea a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Nicolae Ceaușescu, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Scrisoare a Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu, președintele Departmentului Cultelor, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Traducere în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Gyula Nagy, episcop reformat din Cluj, 14 iunie 1988 (traducere făcută în 20 iulie 1988 la episcopia din Oradea)
 • Copie certificată de Episcopia din Oradea a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Gyula Nagy, episcop reformat din Cluj, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Scrisoare a Alianței Mondiale Reformate către Gyula Nagy, episcop reformat din Cluj, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Copie certificată de Episcopia din Oradea a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate în care se exprimă îngrijorarea față de situația minorităților din România, 15 aprilie 1988 (engleză)
 • Traducere în română a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate despre minoritățile din România, 15 aprilie 1988
 • Traducere în română a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate despre situația din România, 15 iunie 1988 (traducere făcută în 20 iulie 1988 la episcopia din Oradea)
 • Copie certificată de Episcopia din Oradea a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Nicolae Ceaușescu, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Copie certificată de Episcopia din Oradea a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu, președintele Departamentului Cultelor, 14 iunie 1988 (engleză)
 • Traducere în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu, 14 iunie 1988 (traducere făcută în 20 iulie 1988 la episcopia din Oradea, dar nesemnată)
 • Traducere olografă în maghiară a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu
 • Ciornă olografă a traducerii în română a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate despre situaia din România, 15 iunie 1988
 • Traducere în română dactilografiată, nesemnată, a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate despre situația din România, 15 iunie 1988
 • Traducere olografă în maghiară a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate, 15 aprilie 1988
 • Traducere olografă în maghiară a scrisorii Alianței Mondiale reformate către Nicolae Ceaușescu
 • Scrisoare a episcopului reformat de Oradea, Laszlo Papp, către Ion Cumpănașu, președintele Departamentului Cultelor, 21 iulie 1988
 • Plicuri poștale prin care Alianța Mondială Reformată a trimis materialele la Episcopia Reformată din Oradea
 • Ciornă olografă a traducerii în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către toate bisericile membre ale Alianei, despre situația din România
 • Ciornă olografă a traducerii în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Nicolae Ceaușescu
 • Ciornă olografă a traducerii în română a scrisorii Alianței Mondiale reformate către episcopi din România
 • Ciornă olografă a traducerii în română a problemelor discutate la Alianța Mondială Reformată despre situația din România
 • Ciornă olografă a traducerii în română a comunicatului de presă al Alianței Mondiale Reformate din 15 aprilie 1988
 • Ciornă olografă a traducerii în română a scrisorii Alianței Mondiale Reformate către Ion Cumpănașu

Prezint aici doar cîteva dintre aceste documente, facsimilele celorlalte documente le puteți vedea la lincul indicat. Am refăcut tălmăcirea după original, căci tălmăcirea făcută de Gyula Eszenyei la Episcopia din Oradea mi se pare cam greoaie.

Scrisoarea Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate către Nicolae Ceaușescu, 14 iunie 1988:

Alianța Mondială Reformată
Secretariatul General
Geneva, 14 iunie 1988

Excelenței Sale Domnului
Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste România
București

Domnule Președinte,

În numele Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate, care reprezintă 160 de biserici și șaptezeci de milioane de membri din întreaga lume, exprimăm adînca noastră îngrijorare cu privire la hotărîrea Guvernului Român de a demola 7000 dintr-un total de 13000 de sate, ca să le înlocuiască cu complexe agroindustriale.

Această hotărîre, dacă va fi pusă în practică, va distruge structura societății: va încălca drepturile omenești și cetățenești, și va lipsi de tradiții, moștenire culturală și lingvistică mii de persoane.

Sîntem foarte conștienți că această acțiune ar avea efecte cele mai severe asupra minorităților, mai ales asupra acelora de limbă ungurească.

Alianța Mondială a Bisericilor Reformate apelează la Guvernul Român să respecte drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor și, ca urmare, să anuleze hotărîrea cu privire la acest program distrugător.

Ai Dv. sinceri

Dr. Allan A. Boesak, președinte
Dr. Karel Blei, președintele Teritoriului European Al Alianței Mondiale Reformate
Dr. Edmond Perret, secretar general

4965comunicatpresaamr150488Comunicatul de presă al Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate din 15 aprilie 1988 (deci înainte de scrisoarea către Ceaușescu și de congresul din Portugalia):

Alianța Mondială Reformată
150, route de Ferney
1211 Geneva 20, Elveția

Comunicat de presă – urgent

Alianța Mondială a Bisericilor Reformate e adînc îngrijorată de plîngerile minorităților din România

(Geneva, 15 aprilie 1988). O vizită a delegației Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate programată în România la mijlocul lunii aprilie avînd scopul de a discuta situația minorităților în acea țară, a fost brusc anulată de Biserica Reformată din România, Biserică membră a Alianței noastre.

A rămas însă posibilitatea de a reprograma vizita în viitorul apropiat.

Nevoia unei astfel de vizite s-a ridicat la ședința Comitetului Executiv al Alianței Mondiale Reformate ținută în luna octombrie 1987, cînd s-au dezbătut vești alarmante sosite din părți diferite, inclusiv România, cu privire la situația bisericească, socială și politică de acolo, precum și despre restricțiile crescînde impuse minorității vorbitoare de maghiară. Comitetul Executiv comunicase următoarele:

„Comitetul Executiv exprimă adînca sa îngrijorare în legătură cu situația minorităților din România. Este convins că apărarea minorităților este o condiție însemnată în interesul păcii între popoare, și se teme că politica actuală a Republicii Socialiste România va aduce, pe termen lung, la frustrare și conflict. De aceea Comitetul Executiv face apel către Republica Socialistă România să recunoască și să respecte nu numai drepturile personale ale fiecărui cetățean, dar și drepturile colective ale minorităților etnice”.

Această îngrijorare a fost împărtășită cu organele Bisericii Reformate din România și a fost adusă la conștința autorităților din Republica Socialistă din România. A fost propusă trimiterea unei delegații a Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate în România pentru discutarea problemei.

În răspunsul lor din 7 ianuarie 1988 cei doi episcopi ai Bisericii Reformate din România, Gyula Nagy și Laszlo Papp, au respins declarația Alianței Mondiale ca „contrară adevărului”. În particular au declarat că „toți cetățenii din țara lor, fără nici o deosebire, se bucură de libertate totală de manifestare în toate domeniile vieții sociale”. S-au făcut însă aranjamente ca o delegație compusă din patru membri sub conducerea președintelui Alianței Mondiale Reformate, Dr. Allan A. Boesak și a secretarului general Edmond Perret, să viziteze România între 9 și 12 aprilie. La cererea Bisericii Reformate din România, vizita a fost anulată cu o foarte scurtă înștiințare prealabilă.

Printre problemele pe care delegația a intenționat să discute, erau:

 1. Numărul crescînd al vorbitorilor de limbă maghiară (printre alte grupuri etnice) care doresc să emigreze;
 2. Pretinse încercări ale Guvernului Român ca să împrăștie aceste grupuri în țară;
 3. Micșorarea numărului școlilor pentru elevi de limbă maghiară și
 4. Numărul mic de studenți la Seminarul Teologic din Cluj.

Dr. Boesak și Dr. Perret au spus că „așteaptă cu fermitate să se aranjeze o vizită mai tîrziu în acest an”, precum a propus episcopul Nagy Gyula, care este episcopul conducător al Bisericii Reformate din România.

4978perretnagyorig140688
Scrisoarea Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate către episcopul Gyula Nagy, conducătorul bisericii reformate din România, 14 iunie 1988:

Alianța Mondială a Bisericilor Reformate
150, route de Ferney, 1211 Geneva 20, Elveția
Secretariatul General

Geneva, 14 iunie 1988

Episcopului Gyula Nagy
Biserica Reformată din România
strada 23 August nr. 51
3400 Cluj-Napoca, România

Drag episcop și frate,

Găsește alăturat copiile scrisorilor pe care le trimit atît Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu, Președintele Republicii Socialiste România, cît și președintelui I. Cumpănașu al Departamentului Cultelor, în numele domnilor Dr. Allan A. Boesak, președinte, Dr. Karel Blei, președintele regiunii europene și al meu personal, pentru a ne exprima nemulțumirea cu privire la planul guvernului român de a distruge 7000 din cele 13000 de sate și de a le înlocui cu complexe agro-industriale.

Un asemenea plan ar avea urmări dezastruoase pentru minoritățile din România, mai ales pentru cele de limbă maghiară, cît și pentru biserica reformată din România, care este membră a Alianței noastre.

Prin această scrisoare îmi reafirm nădejdea, exprimată și în scrisoarea anterioară (25 mai 1988), că vizita noastră ar putea avea loc la începutul toamnei, după cum ați spus în convorbirea noastră telefonică.

Al dumneavoastră cu sinceritate,
Dr. Edmond Perret, secretar general

Copie: episcopului Laszlo Papp

4941pappcumpanasu020888
Scrisoarea episcopului Laszlo Papp către Ion Cumpănașu, 2 august 1988:

Eparhia Reformată Oradea
Nagyvaradi Reformatus Egyhazkerulet
Oradea, str. Craiovei nr. 1

Nr. 869-1988

Domniei Sale
Domnului
Ion Cumpănașu
Președintele Departamentului Cultelor
București

Mult Stimate Domnule Președinte,

Vă aduc la cunoștință cu tot respectul următoarele:

Comitetul Teritorial European al Alianței Mondiale Reformate și-a ținut sesiunea anuală de la 1 la 5 iulie a.c. în Portugalia. Procesul verbal al sesinii l-am primit de la centrul genevez al Alianței la data de 1 august a.c. Vă înaintez textul punctului 12/4 al procesului verbal în copie și traducere simplă.

Menționez că scrisoarea anexată de Prezidiul sesiunii la procesul verbal conține următoarea frază caracteristică, care se referă la lucrările acesteia: „Comitetul teritorial al ascultat diferite rapoarte referitoare la situația Bisericilor-membre, în special în România și în U.R.S.S.”

Oradea, la 2 august 1988

Cu toată stima,
Episcop D. Laszlo Papp

4942trad12_4amrAnexa la scrisoare, traducerea părții legată de România din procesul verbal al congresului reformat din Portugalia:

Traducere simplă:
Alianța Mondială Reformată
Comitetul Teritorial European
1-5 iulie 1988

12.4 România

Secretarul a făcut un raport amplu asupra situației triste ce se defășoară în această țară: despre acceptarea unei declarații în această cauză din partea Comitetului Executiv al Alianței Mondiale Reformate în luna octombrie 1987; despre un plan nereușit de a trimite o delegație din partea Alianței Mondiale Reformate în România – cu scrisoarea primită recent din partea Episcopului-Președinte al Bisericii Reformate din România ca să se amîne trimiterea unei astfel de delegații pînă în 1989; decizia guvernului român ca să fie demolate 7000 de sate din cele 13000 existente în țară și să fie înlocuite acestea cu centre agroindustriale; acțiunea Alianței Mondiale Reformate în acest domeniu; despre mulțimea refugiaților români în Ungaria și despre tensiunile dintre Ungaria și România în acest domeniu; despre acuzațiile conform cărora Bibliile pe care Alianța Mondială Reformată a trimis împreună cu Societățile Unite Biblice pentru Bisericile din România în 1980 au fost transformate în hîrtii de toaletă; despre cazul știrbirii violente a drepturilor umane.

Comitetul teritorial l-a rugat pe secretar să se adreseze Conferinței Bisericilor Europene și Consiliului Mondial al Bisericilor, solicitînd acțiunile acestora în acest domeniu, îndeosebi cu privire la amenințările adresate diferitelor naționalități din România privind planul dărîmării satelor.

Pentru conformitate: Consilier Iuliu Eszenyei

4981amrcompres0788Comunicat de presă al Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate, 15 iunie 1988:

Alianța Mondială Reformată

Pentru publicare imediată – urgent

Responsabilii Alianței Mondiale Reformate exprimă teama lor în privința distrugerii satelor din România

Geneva, la 15 iunie 1988. Punerea în lucru al unui plan al Guvernului român constînd în demolarea a 7000 din cele 13000 de sate din această țară, pentru a le înlocui cu centre agroindustriale, preocupă mult responsabilii Alianței Mondiale Reformate, pe pastorul Allan A. Boesak, președinte, pe pastorul Edmond Perret, secretar general, și pe pastorul Karel Blei, președintele comitetului regiunii Europei.

Secretarul general a adresat un apel urgent domnului Președinte Nicolae Ceaușescu, afirmînd că acest plan „nu poate decît să distrugă păturile sociale, viciază drepturile umane și civile, și despoaie pe miile de persoane de tradițiile lor, moștenirea lor culturală și de limbă.

Conform legii române, cetățenii n-au dreptul să decidă de locul unde pretind să trăiască și de meseria pe care vreau să exercite. În consecință ei n-au nici-o posibilitate legală să se opună distrugerii caselor și comunităților lor.

Un studiu referitor la situația română începînd de la primul Război Mondial arată că actualul guvern în mod arbitrar restrînge drepturile minorităților. Distrugerea acestor sate pare ultima măsură, de data aceasta de natură draconică, în acest caz.

De exemplu, o lege datată din 1974 interzice membrilor familiei unui minoritar de a invita să petreacă noaptea la ei tuturor persoanelor care nu sînt apropiații lor. O astfel de măsură trebuie considerată ca un mijloc de izolare a grupurilor minoritare în România, împiedicînd să susțină contacte cu lumea exterioară.

În țară, reprezentarea minorităților în Adunarea Națională, instituția conducătoare, este mereu în scădere, începînd din 1977. O asemenea erezie se manifestă la fel în armată, în care ofițerii, aparținători de grupuri minoritare, au fost ținuți la o parte, departe de comandă, de la 1980, și eliminarea acestor ofițeri din eșaloanele inferioare este în curs.

Mai mult, în materie de educație, programele sînt în mod progresiv restrînse în domeniile avînd o importanță etnică pentru minorități. Colecțiile obiectelor ale familiilor și grupurilor care trăiesc în România de mai multe veacuri, au fost puse în locuri sigure, și nu se pot vedea sau consulta din partea publicului. O emigrație masivă privează țara de mulți artiști, educatori și intelectuali.

Printre numeroasele grupuri minoritare în trecut în România – maghiari și germani, ucraineni, slavi mediterani, țigani – cel mai important îl constituie populația cu expresie ungară (2 milioane). Din cauza faptului că acest grup este cel mai important din punct de vedere numeric, este evident că el să fie expus la pericolul cel mai mare: discriminare și intoleranță. Biserica membră a Alianței Mondiale Reformate, Biserica Reformată din România e de expresie ungară. În tot cazul preocupația Alianței Mondiale Reformate referind la violarea drepturilor omului, ținînd seama de toate minoritățile din România, cere Guvernului să respecte drepturile umane și civile ale tuturor cetățenilor din țară.

Traducere simplă: Oradea, la 20 iulie 1988

Consilier Iuliu Eszenyei

Mai citește, despre „cazul Laszlo Tokes”:
– Interviu cu Laszlo Tokes în 2001. Playlist pe youtube cu tot interviul: http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A3DA51FBE9684FE
Discuţiile preliminare ale interviului cu Laszlo Tokes (video)
Interviu cu Laszlo Tokes anul 2001 – partea 1 (video)
Laszlo Tokes: Nu mi-am putut închipui ca preot simplu reformat să lupt pentru eliberarea ţării de sub dictatură (video)
Cum a ajuns în 1989 interviul cu Laszlo Tokes la televiziunea maghiară (video)
Cazul Laszlo Tokes: moartea lui Erno Ujvarossy – crimă sau sinucidere?; agresiunea din noiembrie 1989 (documente, video)
Încercarea securităţii de a-l racola ca informator pe Laszlo Tokes (facsimile, video)
Cum au reacţionat alţii despre cazul Tokes (video)
Cazul Laszlo Tokes: Chitanţa de 20000 de lei şi ajutorul de la HEKS (deasemeni: înregistrare video cu explicaţiile lui Tokes)
Arestarea lui Laszlo Tokes şi semidetenţia de la Mineu (video)
Laszlo Tokes: S-a pretins că au apărut elicoptere şi pe cerul Mineului (video)
Cazul Laszlo Tokes: Şedinţa organizată de autorităţi pentru destituirea lui Tokes
Cazul Laszlo Tokes: cererea de evacuare şi sentinţa Judecătoriei Timişoara
Cazul Laszlo Tokes: Procesul verbal al şedinţei consiliului parohial reformat din 16 martie 1989
Trupa de teatru în limba maghiară „Thalia” şi securitatea română. „Încercarea lui Tokes Laszlo de a atrage sub influenţa sa unii tineri de naţionalitate maghiară a fost contracarată”
Aluzii la problemele familiale ale lui Laszlo Tokes din perioada 1988-1989, în arhiva parohiei reformate din Timişoara
Trupa de teatru Thalia – declaraţii video ale celor implicaţi
Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)
Scrisoarea lui Laszlo Tokes către Nicolae Ceaușescu, 15 octombrie 1989
– Scrisoarea fostului episcop reformat Laszlo Papp către Petre Roman, 19 martie 1990. Tokes a luat contact cu „elemente partizane ale naționalismului utopic”
Federaţia maghiară pentru drepturile omului şi revoluţia română

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.