1988. Episcopii reformați din România scriu Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate

5000pappnagyperret180888

Urmare a Congresului din Portugalia al Comitetului teritorial European al Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate, în care a fost criticat regimul ceaușist din România pentru programul de sistematizare a satelor și pentru alte probleme, cei doi episcopi reformați din România, Gyula Nagy (Cluj) și Laszlo Papp (Oradea), au trimis organizației în 18 august 1988 o scrisoare în care declară neîntemeiate pozițiile acesteia. Scrisoarea este în limba engleză, la dosar este și o tălmăcire în română care nu știu cine a făcut-o. Reproduc respectivele documente, cu transcriere în limba română. Anterior am prezentat scrisoarea pe care Alianța Mondială a Bisericilor Reformate a adresat-o lui Nicolae Ceaușescu (linc) și alte materiale în care Alianța Mondială a Bisericilor Reformate se referă la situația din România (linc).

Biserica Reformată din Republica Socialistă România
Nr. 292-1988

Dr. Edmond Perret
Secretar General
Alianța Mondială a Bisericilor Reformate

Dragă domnule secretar general;

18 august 1988

Am citit cu atenție scrisoarea dumneavoastră și materialele însoțitoare în care conducerea Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate își exprimă „îngrijorarea cu privire la planul guvernului român de demolare a 7000 de sate”… etc. Am primit deasemeni un extras din procesul verbal al recentei sesiuni a Comitetului teritorial european al Alianței de unde am aflat că s-au prezentat „rapoarte despre situația bisericii reformate din România…” (!?)

În calitatea noastră de episcopi, conducători ai celor două eparhii ale bisericii reformate din România, care cuprind, după cum bine știți, credincioși cetățeni români de naționalitate maghiară, ne simțim obligați să vă atragem atenția asupra unor aspecte legate de conținutul acestor documente.

5001pappnagyparret180888 5002pappnagyparret180888 5003tradpappnagyperret180888 5004tradpappnagyperret180888 5005tradpappnagyperret180888

De la început trebuie să vă mărturisim că am fost surprinși și neplăcut impresionați de faptul că pe agenda întîlnirilor Comitetului Executiv și altor organisme ale Alianței – organizație religioasă internațională la care Biserica noastră s-a afiliat benevol, de la înființare, și care își propune să militeze pentru țeluri nobile ca: pacea, bunăînțelegerea și apropierea între biserici și popoare – au fost înscrise, fără consultarea și prezența noastră, asemenea subiecte de discuții pe care numai Biserica noastră este în măsură să le cunoască, să la explice și să le rezolve.

Nu intenționăm – și nici nu e cazul – să vă prezentăm un „raport”, dar ne simțim obligați să vă transmitem unele informații pentru a curecta cel puțin cîteva grave greșeli pe care le săvîrșiți în abordarea problemelor respective.

În legătură cu sistematizarea localităților rurale din țara noastră – consecință firească a evoluției spre progres, petrecută și în alte țări – trebuie precizat că nu este nicidecum vorba de „dărîmarea a 7000 de sate”, ci de dezvoltarea complexă, multilaterală, a zonelor rurale, pe structurile existente, în vederea ridicării nivelului economic, social și cultural al acestora. Acest proces implică construirea, în centrele rurale mari, a unor unități industriale, agrare și economice, de diferite mărimi (care să absoarbă forța de muncă disponibilă), locuințe, așezăminte social-culturale ș.a. și abandonarea, într-o lungă perspectivă, a satelor mici, izolate, cu locuitori puțini, care nu mai oferă condiții civilizate de viață. De fapt acest lucru se pretrece de la sine, pe măsură ce locuitorii unor asemenea sate simt nevoia unui trai modern, în localități dezvoltate ce oferă asemenea condiții.

Trebuie de asemenea să știți și să informați pe cei interesați de această problemă că proiectul de sistematizare a zonelor rurale din România are ca scop ridicarea nivelului general de trai al tuturor locuitorilor, indiferent că sînt români ori aparțin naționalităților conlocuitoare. În acest sens, nu înțelegem care ar fi „urmările dezastruoase” ce le „amenință” pe acestea, în speță pe cea maghiară, prin proiectul de sistematizare incriminat.

Este de precizat, de asemenea, că planul construcțiilor de obiective economice și social-culturale preconizat are în vedere păstrarea specificului național, etnografic, arhitectonic, a valorilor culturale și spirituale din fiecare localitate și zonă a țării, inclusiv a bisericilor și cimitirelor diferitelor confesiuni.

Cu privire la celelalte aspecte abordate la sesiunea de la Lisabona a Comitetului teritorial european al Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate, ne exprimăm de asemenea nedumerirea și surprinderea, știut fiind că, de pildă, vechea și mult discutata „problemă a bibliilor” a fost lămurită prin convorbiri directe cu conducerea Bisericii noastre, care a prezentat la timpul potrivit dovezi concludente cu privire la primirea și difuzarea bibliilor respective printre credincioșii noștri, iar rezolvarea „tensiunilor apărute între Ungaria și România” considerăm că este de competența exclusivă a guvernelor celor două țări.

Cît privește vizita în România a delegației Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate, este adevărat că, prin scrisoarea recentă pe care v-am trimis-o, propuneam amînarea ei pentru anul viitor. Dorim să precizăm însă cu acest prilej că dată fiind evoluția relațiilor Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate ci Biserica reformată din România și atitudinea neprietenească a conducerii Alianței față de Țara și Biserica noastră, o asemenea vizită nu poate avea loc nici în 1989, dacă atitudinea și relațiile respective nu se vor schimba.

A accepta acum o asemenea vizită înseamnă a admite un fel de control sau inspecție din partea unei organizații, căreia Biserica noastră nu îi este subordonată. Menționăm, în acest sens, un lucru care poate pînă acum nu a fost știut sau înțeles de unii membri ai conducerii Alianței, anume că Biserica reformată din R. S. România este independentă și se supune numai propriilor sale organe de conducere.

Am aprecia foarte mult dacă, pe viitor, ne-ați consulta mai întîi pe noi, reprezentanții Bisericii reformate din România, cînd intenționați să abordați probleme ce privesc Biserica și Țara noastră și care comportă interpretări nu totdeauna obiective, binevoitoare și, mai ales, bazate pe cunoașterea realităților.

Folosim acest prilej pentru a reafirma că Biserica reformată își desfășoară nestingherită activitatea sa religioasă, ca și celelalte culte din România, cu care întreține relații de colaborare frățească, în cadrul ecunmenismului practic local din țara noastră, pentru slujirea lui Hristos și a Patriei comune – România, și că orice fel de probleme apar în relațiile noastre – cu statul sau cu alte culte – avem maturitatea și condițiile necesare rezolvării lor prin mijloace proprii.

Cu salutări frățești,

Episcop Nagy Gyula
Eparhia Reformată Cluj

Episcop Papp Laszlo
Eparhia Reformată Oradea

Mai citește:
– Interviu cu Laszlo Tokes în 2001. Playlist pe youtube cu tot interviul: http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A3DA51FBE9684FE
Discuţiile preliminare ale interviului cu Laszlo Tokes (video)
Interviu cu Laszlo Tokes anul 2001 – partea 1 (video)
Laszlo Tokes: Nu mi-am putut închipui ca preot simplu reformat să lupt pentru eliberarea ţării de sub dictatură (video)
Cum a ajuns în 1989 interviul cu Laszlo Tokes la televiziunea maghiară (video)
Cazul Laszlo Tokes: moartea lui Erno Ujvarossy – crimă sau sinucidere?; agresiunea din noiembrie 1989 (documente, video)
Încercarea securităţii de a-l racola ca informator pe Laszlo Tokes (facsimile, video)
Cum au reacţionat alţii despre cazul Tokes (video)
Cazul Laszlo Tokes: Chitanţa de 20000 de lei şi ajutorul de la HEKS (deasemeni: înregistrare video cu explicaţiile lui Tokes)
Arestarea lui Laszlo Tokes şi semidetenţia de la Mineu (video)
Laszlo Tokes: S-a pretins că au apărut elicoptere şi pe cerul Mineului (video)
Cazul Laszlo Tokes: Şedinţa organizată de autorităţi pentru destituirea lui Tokes
Cazul Laszlo Tokes: cererea de evacuare şi sentinţa Judecătoriei Timişoara
Cazul Laszlo Tokes: Procesul verbal al şedinţei consiliului parohial reformat din 16 martie 1989
Trupa de teatru în limba maghiară „Thalia” şi securitatea română. „Încercarea lui Tokes Laszlo de a atrage sub influenţa sa unii tineri de naţionalitate maghiară a fost contracarată”
Aluzii la problemele familiale ale lui Laszlo Tokes din perioada 1988-1989, în arhiva parohiei reformate din Timişoara
Trupa de teatru Thalia – declaraţii video ale celor implicaţi
Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)
Scrisoarea lui Laszlo Tokes către Nicolae Ceaușescu, 15 octombrie 1989
– Scrisoarea fostului episcop reformat Laszlo Papp către Petre Roman, 19 martie 1990. Tokes a luat contact cu „elemente partizane ale naționalismului utopic”
– 1988. Alianța Mondială a Bisericilor Reformate îi scrie lui Ceaușescu
Federaţia maghiară pentru drepturile omului şi revoluţia română

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.