Constatarea CNSAS referitoare la Marian Munteanu

2239-munteanu-marian-teofan-dragos-1Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a dat publicității constatările instituției referitoare la Marian Munteanu, unul dintre conducătorii mișcării protestatare din Piața Universității din 1990, totodată unul dintre primii membri ai asociației „21 Decembrie 1989” din București (nu știu dacă acum mai are calitatea de membru al asociației). Totodată, CNSAS a emis și un comunicat de presă (linc) în care precizează:

Urmare interesului public față de verificarea domnului Marian Teofan Dragoș MUNTEANU de către CNSAS, facem următoarele precizări:

Față de cererile pe care domnul Marian Teofan Dragoș Munteanu le-a adresat CNSAS, arătăm că în anul 2004, acesta a formulat cerere de acces la propriul dosar, revenind în cursul anului 2005 și cu solicitarea de a aproba „în condițiile prevăzute de lege, eliberarea unei adeverințe privind neapartenența și necolaborarea mea cu organele de securitate”. La data respectivă domnia sa era necunoscut în evidențele CNSAS. Prin urmare au fost întreprinse toate demersurile legale în vederea obținerii dosarului întocmit pe numele în cauză de către Securitate. După preluarea și prelucrarea arhivistică a dosarului, la data de 13.08.2009, dl. Marian Teofan Dragoș Munteanu l-a vizionat la sala de lectură a instituției. Precizăm că legea asigură dreptul de a solicita deconspirarea surselor identificate în dosar, precum și obținerea de fotocopii de pe acesta, dar domnia sa nu și-a exercitat acest drept.

La data de 05.07.2016 dl. Marian Teofan Dragoș Munteanu a fost invitat de către CNSAS să vizioneze microfilmul dosarului întocmit de fosta Securitate pe numele domniei sale; în ziua de 06.07.2016 domnia sa a solicitat amînarea programării, urmînd ca, de comun acord, să se stabilească o dată în acest sens. Precizăm că, pînă în prezent, domnul Marian Teofan Dragoș Munteanu nu a dat curs acestei invitații.

Schimbarea cadrului legal ce guvenează activitatea CNSAS, în anul 2008, a generat imposibilitatea de a elibera adeverințe persoanelor care nu dețineau una din calitățile prevăzute de art. 3 lit. a – z din OUG nr. 24/2008. Ca atare, verificarea domniei sale a fost posibilă numai în urma solicitării Societății Academice Române, care a invocat calitatea acestuia de membru fondator al Fundației „Euxinus”; aceasta a fost înregistrată la CNSAS dub nr. P 1236/16 din 20.04.2016. După finalizarea tuturor etapelor procedurale, Colegiul CNSAS a emis, pe numele domnului Marian Teofan Dragoș Munteanu, adeverința nr. 2239 din data de 18.10.2016, postată pe saitul instituției, http://www.cnsas.ro/adeverinte.html

C.N.S.A.S. a răspuns atît solicitărilor dlui Marian Teofan Dragoş MUNTEANU, cît şi tuturor celorlalte cereri în acord cu prevederile şi limitele impuse de cadrul legal în vigoare.

20.10.2016

2239-munteanu-marian-teofan-dragos-2 2239-munteanu-marian-teofan-dragos-3 2239-munteanu-marian-teofan-dragos-4 2239-munteanu-marian-teofan-dragos-5 2239-munteanu-marian-teofan-dragos-6Redau mai jos și textul respectivei adeverințe, în care se constată că Marian Munteanu a scris informări pentru securitate, și a primit chiar bani de la securitate, dar informările nu se încadrează în ceea ce se consideră colaborare cu securitatea conform OUG nr. 24/2008. Cu alte cuvinte acele informări nu au denunțat activități potrivnice regimului comunist. Este un tip de adeverință care se întocmește frecvent în practica CNSAS. Pe acest blog am mai pomenit despre asemenea adeverințe în cazuri precum William Totok (linc) și Gelu Voican Voiculescu (linc). Am folosit prescurtările CNSAS pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și OUG pentru Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Nr. DJ/2230/18.10.2016

Adeverința nr. 2239/18.10.2016

  1. În temeiul art. 3 lit. y), art. 8 lit. b), art. 10 alin. 2 din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008;
  2. Cererea de verificare nr. P 1236/16/20.04.2016, adresată CNSAS de Societatea Academică din România;
  3. Avînd în vedere calitatea domnului MUNTEANU Marian Teofan Dragoș de membru fondator al Fundației „Euxinus”;
  4. În baza Notei de Constatare nr. DI/I/1278 din data de 30.06.2016, întocmită de către Direcția de Specialitate din cadrul CNSAS, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul Munteanu Marian Teofan Dragoș este titular al dosarului fond rețea nr. R 228124 (cotă CNSAS), aflat în arhiva CNSAS atît pe suport hîrtie cît și pe suport microfilm. Domnia sa, student la Facultatea de Filologie din cadrul Universității București, a fost recrutat în scopul urmăririi informative a unui lector portughez (J.F.P.), suspectat pentru apartenență la serviciul de spionaj portughez; la data de 28.03.1988 a semnat un Angajament, preluînd numele conspirativ „IOAN”. În conformitate cu Raportul întocmit de lt.-maj. GHEORGHIU Constantin, la data de 16.12.1988, precum și cu Chitanța regăsită în microfilmul dosarului menționat anterior (volumul 1, fila 8), domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragoș a fost recompensat de organele de Securitate cu suma de 500 lei. Potrivit Raportului privind pe numitul MUNTEANU Marian Dragoș datat 02.03.1989, a fost aprobată „încetarea legăturii”, deoarece lectorul portughez își încheiase „misiunea în țara noastră, plecînd definitiv din RSR”, iar MUNTEANU Marian Teofan Dragoș devenise membru PCR. Direcția de Specialitate a identificat următoarele informații transmise Securității de domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragoș: Listă de relații, olografă, semnată indescifrabil, înregistrată pe numele candidatului „MARIAN”: „J.F.P., lector de limba portugheză în cadrul Universității; C.B. – student chinez; S.D. – student chinez; S.D. – student chinez; Z.I. – student chinez; I.I. – student iugoslav; W.G.R. – student SUA”; Informare, olografă, semnată cu numele conspirativ „IOAN”: „Subiect: J.F.P., lector de limba portugheză la Facultatea de Filologie București. Program: Luni 15.00-18.00 – anul I, grupa 473; Miercuri 14,00-18,00, anul I, grupa 473; Joi 16,00-18,00 – cursuri facultative (studenți din alte secții); Vineri 10,00-12,00 anul I, grupa 473. Un număr de 7 studenți din anul I, grupa 473, an II, specializare Limba și literatura portugheză: B.L.; D.L.; F.C.; M.M.; R.G.; S.C.; Ș.A.-M. 2. Date biografice: Vîrsta: 33 ani. Născut într-un sat din nordul Portugaliei, într-o familie de țărani agricultori. La vîrsta de 15-16 ani, datorită vicisitudinilor regimului fascist, emigrează în Franța, unde studiază sociologia și filologia (?). Lucrează pentru a-și putea plăti taxele școlare. De la 19 ani este profesor. După revoluția din 1974 (răsturnarea dictaturii fasciste în Portugalia) revine în țară, unde își continuă studiile filologice. Îl pasionează lingvistica. Intenționează să-și dea doctoratul în această disciplină. A profesat în Franța, Portugalia și Insulele Capului Verde. Are doi copii (7 și 8 ani). Se pare că nu întreține relații bune cu mama copiilor (?) fapt ce constituie unul din motivele ce l-au determinat să lucreze în afara Portugaliei. Alt motiv este dorința de a cîștiga bani pentru asigurarea viitorului copiilor săi. 3. Opinii politice: Nu discută politică decît la modul foarte general. Aspectele social-politice din țara sa sînt prezentate realist. Evită discuții referitoare la România sau la alte țări socialiste. Vederi politice de stînga. Simpatizant al mișcării socialiste și comuniste. Cunoaște lucrări ale clasicilor marxismului (?). 4. Trăsături psiho-comportamentale /…/ 5. Persoane cu care se află în contact: O cetățeană portugheză, atașat cultural la Ambasadă; Profesorii D.C. și M.Z.; Cei șapte studenți din grupa 473. Dintre studenți, relații oarecum mai strînse are cu MUNTEANU Marian, datorită apropierii de vîrstă. De cîteva ori singur, de cele mai multe ori împreună cu alte colege, au fost să bea o cafea, în pauze. Au fost continuate discuțiile de la orele de curs, s-a ascultat muzică, s-a băut cafea. Idem. Notă: Propozițiile subliniate și urmate de (?) nu sînt afirmații directe ale subiectului ci deducții ale informatorului, ca și întreg punctul 4”. Informare, olografă, semnată cu numele conspirativ „IOAN”: „Relațiile informatorului cu subiecții A și B fiind strict oficiale și neexistînd, cel puțin deocamdată, nici o situație propice unei discuții libere, nu a fost posibilă obținerea unor date concrete. Cum în condițiile unor contacte oficiale acționează în mod firesc autocontrolul și autocenzura, iar dialogurile se circumscriu unei tematici didactice precise, este greu de obținut vreo informație precisă. Afirmațiile de mai jos sînt deducții ale informatorului. A. Subiect M.Z., lector la Facultatea de Filologie București: Vîrsta aproximativ 45-48 ani; Relațiile cu studenții sînt strict didactice, rigide, impersonale, mecanice. Trăsături psiho-comportamentale: sever, corect, meticulos, pedant, puțin vanitos. Are o bună impresie despre propria persoană. Tip temperament flegmatic. B. Subiect D.C., profesor-colaborator la Facultatea de Filologie București (este secretar literar la Teatrul Giulești): Vîrsta: aprox. 34-38 ani; Relațiile cu studenții: profesionale, chiar dacă sînt pe un fond mai degajat. Discuțiile nu depășesc orizontul cultural normal; Relațiile cu prof. P. par a fi cordiale, se vizitează. Există însă unele puncte de vedere deosebite pe plan profesional. Trăsături psiho-comportamentale: deschis, cordial, amabil, comunicativ. Toate acestea însă par controlate, autoimpuse. Complexat și în același timp orgolios. Cînd se simte nesigur sau lezat devine irascibil. Tip temperamental melancolic (hipotonic). C. Subiect: G.R.W., student la Facultatea de Filologie București, anul I română, grupa 472. Vîrsta: aprox. 32-34 ani; Relațiile cu studenții: par limitate la colegii de grupă. În general este izolat, nu discută cu nimeni în afara saluturilor și chestiunilor școlărești, și acelea puține. Trăsături psiho-comportamentale: liniștit, izolat, șters. Dacă nu s-ar ști că e străin, nimeni nu i-ar remarca prezența, după cum nimeni nu-i remarcă absența. Izolarea sa poate fi datorată și marii diferențe de vîrstă, trădată și de o calviție avansată. Probabil tip temperamental flegmatic (sau eventual melancolic)”. Informare, olografă, semnată cu numele conspirativ „IOAN”: Subiect J.F.P., lector de limba portugheză la Facultatea de Filologie București: Precizări biografice și profesionale. Subiectul este căsătorit cu mama copiilor M.-C. (7 ani) și R.M. (8 ani). Liantul principal al căsătoriei se pare că-l constituie copiii. La plecarea în Portugalia (survenită la sfîrșitul lnii mai 1988, după 20 ale lunii) subiectul se arăta nehotărît cu privire la revenirea în România. Subiectul își iubește mult copiii, este preocupat de educația și instruirea lor și, în consecință, nu știe dacă va putea rezista presiunii psihologice. Nu exclude însă posibilitatea revenirii la postul din București, datorită avantajelor materiale cărora li se adaugă posibilitatea susținerii aici a tezei de doctorat. A făcut în acest sens unele demersuri (s-a interesat la Ministerul Învățămîntului), dar decizia finală o va lua în Portugalia. Relații cu diverse persoane: Relațiile subiectului cu studentul său MUNTEANU Marian devin din ce în ce mai amicale. Continuă vizitele reciproce. La două dintre întîlniri, la domiciliul subiectului (ultima înaintea plecării acestuia în Portugalia) a fost de față și F.G., angajată a Ambasadei portugheze împreună cu o tînără (româncă), absolventă a Facultății de Filologie București, studentă a fostului lector portughez cu care urmează, se pare, să se căsătorească. Subiectul se află în relații amicale cu F.G., fiind destul de mult timp împreună. O conduce uneori cu mașina ambasadei la cumpărături, merg în excursii etc. F.G. i-a lăsat lui MUNTEANU M. telefonul său (/…/) în eventualitatea unui împrumut de casete cu muzică sau texte în limba portugheză, lucru realizat cîteva zile după plecarea subiectului în Portugalia. La întîlnire, în mașina cu care a venit F.G, (un mercedes negru) se afla și logodnica fostului lector portughez”; Notă, olografă, semnată cu numele conspirativ „IOAN”: „Referitor la lectorul portughez J.F.P., acesta și-a reluat activitatea în cadrul Universității București în luna octombrie a.c. În continuare are predări tot anul al II-lea, grupa 473, avînd săptămînal un nr. de 8 ore, iar în plus are 2 ore facultativ. Programul este următorul: Luni 8-12; Marți 14-16; Joi 14-16. Ativitatea sa pedagogică este desfășurată în continuare cu multă conștiinciozitate, fiind întotdeauna prezent la cursuri și încercînd efectiv să se achite integral de obligațiile ce-i revin. În prezent predă după un program stabilit de catedra de limbi romanice. Referitor la unele persoane cu care a intrat în contact în ultimul timp, amintesc pe: A., cetățean libanez, absolvent al facultății de medicină. Pe acesta presupun că l-a cunoscut prin intermediul lui F.G. (în prezent se află la Budapesta – se pare că definitiv); Două cetățene brazilience, una se numește A., iar cealaltă I., care locuiește pe bd. Magheru, în blocul „Grădinița”; R. cetățean portughez, funcționar al Ambasadei. Pe data de 16 noiembrie a fost zoua de naștere a lectorului portughez, pe care și-o va serba sîmbătă 19 nov. a.c. la domiciliul lui R. din str. Mîntuleasa nr. /…/ (?) la care voi participa și eu. La această aniversare vor participa și funcționari ai ambasadei”. Notă, olografă, semnată cu numele conspirativ „IOAN”: „În ziua de 19.11.1988 am participat la aniversarea zilei de naștere a lectorului portughez J.F.P., care a avut loc la domiciliul lui R. din str. Mîntuleasa /…/ Ziua de naștere a lui P. a coincis cu aniversarea gazdei, iar invitații au fost din ambele părți. Dintre participanți am reținut pe următorii: ambasadorul Portugaliei la București; cetățenele brazilience de care am mai amintit, A. și I.I. era însoțită de un cetățean grec, căruia nu-i știu numele; S., cetățeană braziliancă, studentă în anl doi în cadrul Facultății de Filologie, secția limbi străine. Aceasta era însoțită de o anume J., studentă în anul al II-lea la aceeași facutlate și secție. Din discuțiile avute cu ea a reieșit faptul că a stat mai mulți ani în Africa și Franța. Cred că este de naționalitate română; un grup de străini, format din 4-5 persoane, oarecum izolat de ceilalți care vorbeau portugheză și spaniolă; o femeie în vîrstă de aprox. 30 de ani, funcționară la ambasada Costa Rica din București; 3 funcționare ale Bibliotecii Franceze din București. Una dintre ele lucrează la sectorul pedagogie-lingvistică, una la secția beletristică. Cele trei au fost însoțite de fratele uneia dintre ele. Toți patru sînt cetățeni români; Au mai participat patru tineri cetățeni români, probabil studenți. Unul, M. …, student la Fac. de Construcții, însoțit de C., fostă studentă, în prezent căsătorită cu un cetățean grec. La sfîrșitul petrecerii, în jurul orei 3, am plecat cu mașina lui A., împreună cu P. și C. la locuința lui P., unde am stat pînă în jurul orei 5,30-6,00, după care am plecat acasă. La P. s-a ascultat muzică, s-a băut cafea, s-a mîncat. În timpul discuțiilor purtate la petrecerea amintită nu s-au vorbit probleme cu caracter politic sau referitoare la țara noastră”; Notă, olografă, semnată cu numele conspirativ „IOAN”: „Marți 14.02.1989, lectorul portughez J.F.P. a revenit în România. Din cele relatate de el reiese că, în urma unor contacte între forurile competente român și portughez, nu s-a ajuns la o înțelegere cu privire la condițiile de funcționare a lectoratului din cadrul Facultății de Filologie București. Drept urmare, contractul lectorului nu a fost reînnoit. Atmosfera generală a relațiilor culturale între România și Portugalia se caracterizează în momentul de față, după părerea profesorului P. (comunicată strict confidențial), printr-un vizibil regres. Lectorul regretă mult că părăsește România tocmai în momentul în care începuse să se familiarizeze cu limba și cultura română, și dacă lectoratul se va redeschide, probabil va reveni la București. Deocamdată se va duce în Zimbabwe, la Harare, unde i s-a oferit un post. Prof. P. a părăsit Bucureștiul luni, 20 febr., îndreptîndu-se spre Lisabona. Pînă la plecarea sa s-a mai întîlnit cu persoanele cu care a avut legături în timpul șederii în România: A., cetățean libanez, domiciliat în str. Arutela bl. /…/. Soreia, cetățeană braziliană; M., cetățean român, student. Marian MUNTEANU, student la Fac. de Filologie. În timpul întrevederilor nu s-au discutat probleme deosebite. Prof. P. a spus că intenționează să revină, dacă va avea posibilitatea, în România ca turist”. Ulterior, în cursul anului 1989, domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragoș a fost cercetat penal de ofițeri din cadrul Securității mnicipiului București în vederea inflențării, compromiterii și a determinării să renunțe la preocupările ostile și la relațiile cu Petre ȚUȚEA, deoarece făcea parte dintr-un grup de studenți care îl ajutau pe Petre ȚUȚEA la transcrierea nor lucrări filozofice și îi acordau unele îngrijiri. Despre acești studenți, organele de securitate stabiliseră că erau inflențați de Petre ȚUȚEA „în spirit legionar, anticomunist și dușmănos la adresa politicii țării noastre, denigrarea partidului și a conducerii acestuia”; în acest context, domnului MUNTEANU Marian Teofan Dragoș i-au fost luate două Declarații (aflate în dosarul menționat anterior, în vol. 1 f. 25-33 și f. 38-46), datate 12.05.1989, respectiv 15.05.1989, în prezența cpt. BOGDĂNESCU Paul, aflate în dosarul indicat anterior, în format olograf, semnate cu numele real pe fiecare pagină;
  5. Potrivit art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, calitatea de colaborator al Securității nu poate fi reținută decît în privința persoanelor care a furnizat informații „prin care se denunța activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fndamentale ale omului”. Documentele citate în cuprinsul acestei adeverințe nu fac referire la activități sau atitudini „potrivnice regimului totalitar comunist”. Ținînd seama de faptul că cele două condiții prevăzute de art. 2 lit. b, sînt cumulative și nu alternative, iar în speță este îndeplinită numai cea de-a doua condiție, persoanei verificate nu i se poate reține calitatea de colaborator al Securității, astfel cum este definită aceasta de prevederea legală anterior amintită. De asemenea, față de cele două Declarații menționate anterior, semnate de domnul MUNTEANU Marian Teofan Dragoș în cursul cercetării sale de către organele de Securitate, arătăm că acestea fac obiectul prevederilor art. 2 litera b teza II din OUG 24/2008, potrivit cărora: „persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese-verbale de inteorgatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motivele politice privind cauza pentru care a fost cercetată, fie jdecată și condamnată, nu este considerată colaborator al Securității, potrivit prezentei definiții /…/”. Totodată, în cuprinsul Notei de Constatare nr. DI/I/1278 din data de 30.06.2016, ca urmare a verificărilor efectuate, nu există nici un fel de indicii cu privire la calitatea persoanei verificate de ofițer de Securitate, astfel încît nu poate fi reținută nici calitatea de lucrător al Securității potrivit art. 2 lit. a din OUG nr. 24/2008.
  6. Pe baza materialului avut la dispoziție pînă în data de 30.06.2016, precum și a procesului-verbal al ședinței Colegiului CNSAS din data de 18.10.2016;

ADEVERIM, PRIN PREZENTA, CĂ

Elamentele mai sus prezentate nu se circumscriu prevederilor art. 2 lit. a și b din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, astfel domnului MUNTEANU Marian Teofan Dragoș, fiul lui Vladimir și Maria, născut la data de 19.06.1962, în Grădiștea, județul Ilfov, nu i se poate atribui calitatea de lucrător / colaborator al securității, în sensul legii.

Nota de constatare pe care s-a întemeiat adeverința poate fi consultată la sediul CNSAS.

Prezenta adeverință poate fi contestată la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina de internet a CNSAS.

Președinte
Prof. univ. dr. Dragoș Petrescu

Mai citește:
Marian Munteanu își retrage candidatura la funcția de primar al Bucureștiului
– Marian Munteanu, conducător al mişcării din Piaţa Universităţii din 1990, propus de PNL candidat la primăria Bucureşti
Mineriada din 1991, Bucureşti (4). TVR: „Marian Munteanu, cu cască de miner, şi-a făcut apariţia în piaţă”. Hotărîre CSAŢ: „Distribuirea muniţiei de război tuturor subunităţilor care acţionează pentru paza obiectivelor guvernamentale şi publice pentru a fi folosită în condiţii legale în caz de nevoie” (video)
– Un moment istoric aproape uitat: greva din decembrie 1990 de la Timişoara, în care se cerea adevărul despre revoluţie
– William Totok a dat securităţii note informative sub nume conspirativ, dar nu este considerat colaborator al securităţii
– Eseul lui Marian Munteanu „Revoluție sau restaurație”, în 12 episoade:
1. Insurecţia naţională
2. Restauraţia sistemului democratic
3. Pseudo-miturile. „Revoluţionarismul conspirativ” şi „dizidenţa”
4. Pseudo-elita
5. Traseul postdecembrist al restauraţiei. Elemente generale
6. Traseul postdecembrist al restauraţiei. Vatra civică
7. Traseul postdecembrist al restauraţiei. Partidul-stat
8. Traseul postdecembrist al restauraţiei. Formula politicã a partidului-stat. PSDNLSC…
9. Traseul postdecembrist al restauraţiei. Revoluţia sindicală
10. Ţăranii şi instituţiile lor
11. 2002. Reformă sau revoluţie
12. Societatea civilă, generația tînără și sensul revoluției

Un gând despre „Constatarea CNSAS referitoare la Marian Munteanu

  1. Ce inteleg eu de aici analizand activitatea lui Munteanu inainte si dupa caderea lui ceausescu ca securistii si informatorii s au inpartit in doua tabere dupa 22 dec 89 in securisti buni ( cei care actionau impotriva noii puteri instalate si reprezentate de gasca lui iliescu et compania si demonstrau in Piata Universitatii ) si securiti rai cei care sprijineau pe fata noua putere fsn ista si pe fostii comunisti din esalonul doi pcr ist !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.