1987. Văduva preotului reformat Leo Peuker scrie episcopului Laszlo Papp, plîngîndu-se de Laszlo Tokes: „adresez rugămintea Preaonoratului Domn Episcop de a-l pedepsi în mod exemplar şi public pe actualul preot”

4916scrisoarepeukerpapp050387maghDupă moartea fostului preot al parohiei reformate din Timișoara-Centru, Leo Peuker, văduva acestuia se plînge într-o scrisoare adresată episcopului din Oradea Laszlo Papp, despre felul cum e tratată de consiliul parohial condus acum de Laszlo Tokes. Reproduc această scrisoare și tălmăcirea ei în românește făcută de domnul Zoltan Makkai. S-a păstrat inclusiv plicul poștal cu care scrisoarea a fost trimisă la episcopia din Oradea.

Preaonoratului  domn episcop dr. Papp László
Oradea

Preaonorate  Domnule Episcop!

Îmi cer scuze pentru că vă deranjez cu rîndurile mele. Sînt convinsă că aveţi preocupări mai importante decît să citiţi scrisoarea unei văduve, dar, pentru că am beneficiat şi pînă acum de sprijinul Dumneavoastră, totodată nici nu am cui altcuiva să mă adresez, vă rog să-mi oferiţi puţină atenţie citindu-mi scrisoarea. Nu mă plîng, doar vă relatez fapte.

Mi-a fost transmisă – fără ştampilă şi semnătură – copia procesului verbal a şedinţei din data de 15 februarie 1987 a Consiliului parohial din Timişora. Cele cuprinse în procesul verbal m-au îndemnat să vă scriu.

În primul rînd am trecut printr-o decepţie cruntă deoarece am fost convinsă pînă acum că preotul paroh decedat este considerat al parohiei, fiind obligaţia acesteia să se ocupe de toate cele trebuincioase. Cererea formulată de mine privitoare la aceasta problemă, respectiv achitarea cheltuielilor de înmormîntare, mi-a fost refuzată de Consiliul parohial. Aş fi acceptat această atitudine a consiliului parohial, dacă nu ar fi dat dovadă de ipocrizie, comunicîndu-mi că din „compasiune” renunţă la imputarea veniturilor pe care ar fi trebuit să le încaseze parohia din presupusa închiriere a unei locuinţe de către soţul meu decedat. Chiar aş dori să văd şi eu contractul pe baza căruia soţul meu ar fi închiriat locuinţa respectivă! Dealtfel prim-epitropul Unterwéger Tibor se ocupa cu contractele de închiriere, ar fi trebuit să cunoască realitatea.

Nu influenţează starea lucrurilor, dar trebuie să menţionez că la şedinţa menţionată au participat şi unele persoane propuse în funcţia de consilieri de cca. o săptămînă, dar care s-au pronunţat faţă de noi cu duşmănie şi nu au fost nominalizate în procesul verbal întocmit. Pentru exemplificare s-a afirmat în şedinţă că fiul meu ar locui într-o locuinţă cu patru camere şi ar trebui să mă mut la el. Adevărul este că fiul meu locuieşte pe strada Porumbescu la nr. 30 într-o locuinţă cu două camere împreună cu soţia şi cu cei doi copii ai săi. Pe lîngă faptul că locuinţa are igrasie, va fi demolată conform planului de sistematizare. Aşteptînd din clipă în clipă să se mute, cum aş putea să mă duc şi eu pe capul fiului meu?

Nu ştiu dacă cele relatate sînt cunoscute de Domnul Episcop sau dacă deciziile luate au aprobarea Dumneavoastră, dar Tőkés László susţine întotdeauna că procedează conform sarcinilor trasate de către Domnul Episcop. Nu pot să cred că Domnul Episcop ar fi în stare să-şi dea concursul la desfiinţarea unei văduve de preot reformat, aşa cum se întîmplă în cazul meu. Tőkés László, a redactat un raport pe care l-a prezentat în şedinţa consiliului parohial în care a menţionat consumul şi cheltuielile parohiei cu încălzirea bisericii şi a biroului parohial, totodată şi-a exprimat dubiile cu privire la veridicitatea datelor, spunînd că este exclus ca valoarea lemnelor şi a cărbunilor să fie egală cu valoarea cheltuielilor de transport, tăiere şi manipulare. Nu înţeleg de unde poate aprecia dumnealui, care a fost obişnuit cu încălzirea pe gaz, necesarul de combustibil? Este oare în cunoştinţă de cauză despre tarifele ridicate ale căruţaşilor şi ale zilierilor? Sînt surprinsă de faptul că acest tînăr pune sub semnul întrebării toate acele lucruri pe care persoanele delegate în control din partea episcopiei le-au găsit în bună regulă! A găsit de cuviinţă să critice şi activitatea angajaţilor parohiei, în cazul meu a afirmat că nu cunoaşte pentru ce activitate încasez suma cuvenită unei fracţiuni de normă, adică 370 de lei. Este cunoscut faptul că în multe parohii soţiile preoţilor sînt angajate ale bisericii, dar fac abstracţie de la acest fapt, voi menţiona doar activităţile pe care le-am desfăşurat pentru salariul menţionat.

4917scrisoarepeukerpapp050387maghPreonorate Domnule Episcop! – Am avut „privilegiul” de a fi la dispoziţia enoriaşilor  literalmente zi şi noapte. În situaţiile în care biroul era închis, soţul meu fiind plecat în oraş cu treburi sau desfășura diverse activităţi specifice, înmormîntări, vizite la domiciliul enoriaşilor sau altele, eu preluam datele legate de botezuri sau decese, vindeam calendare. Mai mult, aveam „dreptul” de a curăţa coridorul şi biroul bisericii în nenumărate rînduri, neputînd suporta mizeria adunată. Asta cu toate că  parohia avea personal angajat pentru curăţenie. Acestea au fost activităţile desfăşurate pînă de curînd cînd Consiliul parohial a decis că nu mai are nevoie de serviciile mele. Nu contest dreptul Consiliului parohial de a modifica o hotărîre în vigoare privitor la locuinţa mea. Dar consider umilitoare încheierea contractului de închiriere pentru numai un an! Oare, prin această decizie membrii consiliului îşi manifestă speranţa că în anul următor am să mă duc şi eu pe urmele soţului meu? De s-ar împlini!

Preaonorate Domnule! Locuiesc de peste trei decenii în acest imobil beneficiind de respectul şi aprecierea tuturor. De-a lungul a mai mult de 40 de ani am fost soţie de preot. În aceşti ani soţul meu a avut foarte mulţi colegi preoţi suplinitori. Dar, exceptîndu-l pe cel de acum, niciunul nu a avut îndrăzneala de a-mi spune în faţă minciuna ordinară şi afirmaţia calomnioasă conform căreia soţul meu şi-ar fi ţinut amanta în imobilul parohiei, iar după ce s-a plictisit de ea, l-ar fi convins pe preotul suplinitor Péter Iván să o ia de nevastă. Am informat despre această ocară şi pe domnul inspector Ţeperdel Mihai, totodată adresez rugămintea Preaonoratului Domn Episcop de a-l pedepsi în mod exemplar şi public pe actualul preot pentru cele de mai sus, oferindu-mi astfel satisfacţie mie şi familiei mele jignite. Nu doresc să apelez la Judecătorie pentru ultraj în acest caz. Pînă acum am tăcut şi despre faptul că după slujba de înmormîntare a soţului meu, preoţii reîntorşi la parohie au făcut glume pe tema „hoitului leului crăpat”. Venind vorba de înmormîntare, procesul verbal menţionează că persoane străine s-au ocupat de aceasta. Cine au fost aceşti străini? Preotul din Lugoj, Higyed István, născut la Timişoara, care a fost student la Teologie în perioada cînd soţul meu era preot suplinitor la Timişoara. Preotul din Chişoda, Péter Iván, care din copilărie a fost un apropiat al soţului meu şi care a devenit coleg al său în parohia din Timişoara. Preotul din Dumbrăviţa, Magyari Csaba, care la rîndul său a fost de asemenea preot suplinitor şi coleg cu soţul meu. Dar aceste lucruri le-am mai relatat Preaonoratului Domn Episcop imediat după decesul soţului meu. Referitor la acest subiect: în data de 18 ianuarie 1987, duminica la ora 10 fiul meu l-a căutat pe preotul suplinitor în birou, şi negăsindu-l le-a comunicat prim-epitropului Unterwéger Tibor şi epitropului Szalay Gusztáv decesul cu rugămintea de a anunţa enoriaşii în cadrul slujbei despre înmormîntarea ce va avea loc miercuri. Cei amintiţi împreună cu preotul nici măcar nu au avut bunul simţ să ne deschidă uşa şi să ne transmită condoleanţe, au făcut-o doar cînd, căutînd ceva, am intrat eu în biroul parohial. Am fost dintotdeauna de partea bunei înţelegeri şi asta doresc şi acum. Pînă să se intervină din partea episcopiei am fost prima care am afirmat că ar fi bine ca Tőkés László să primească un rol în cadrul slujbei de înmormîntare, dealtfel tocmai Tőkés László s-a interesat prin intermediul preotului din Lugoj Higyed István despre cum am dori să decurgă înmormîntarea. Deci nu este adevărată afirmaţia conform căreia nu l-am informat despre acestea.

4918plicpeukerpapp 4919plicpeukerpappPreaonorate Domnule Episcop, Dumnezeu să vă dea viaţă lungă, dar gîndiţi-vă cum s-ar simţi soţia Dumneavoastră dacă ar fi în situaţia mea fiind tratată cu asemenea dispreţ. Aşteptînd răspunsul şi măsurile dumneavoastră vă salută cu respect:

văduva preotului Peuker Leó
Timişoara, 5 martie 1987

Mai citește:
– Interviu cu Laszlo Tokes în 2001. Playlist pe youtube cu tot interviul: http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A3DA51FBE9684FE
Discuţiile preliminare ale interviului cu Laszlo Tokes (video)
Interviu cu Laszlo Tokes anul 2001 – partea 1 (video)
Laszlo Tokes: Nu mi-am putut închipui ca preot simplu reformat să lupt pentru eliberarea ţării de sub dictatură (video)
Cum a ajuns în 1989 interviul cu Laszlo Tokes la televiziunea maghiară (video)
Cazul Laszlo Tokes: moartea lui Erno Ujvarossy – crimă sau sinucidere?; agresiunea din noiembrie 1989 (documente, video)
Încercarea securităţii de a-l racola ca informator pe Laszlo Tokes (facsimile, video)
Cum au reacţionat alţii despre cazul Tokes (video)
Cazul Laszlo Tokes: Chitanţa de 20000 de lei şi ajutorul de la HEKS (deasemeni: înregistrare video cu explicaţiile lui Tokes)
Arestarea lui Laszlo Tokes şi semidetenţia de la Mineu (video)
Laszlo Tokes: S-a pretins că au apărut elicoptere şi pe cerul Mineului (video)
Cazul Laszlo Tokes: Şedinţa organizată de autorităţi pentru destituirea lui Tokes
Cazul Laszlo Tokes: cererea de evacuare şi sentinţa Judecătoriei Timişoara
Cazul Laszlo Tokes: Procesul verbal al şedinţei consiliului parohial reformat din 16 martie 1989
Trupa de teatru în limba maghiară „Thalia” şi securitatea română. „Încercarea lui Tokes Laszlo de a atrage sub influenţa sa unii tineri de naţionalitate maghiară a fost contracarată”
Aluzii la problemele familiale ale lui Laszlo Tokes din perioada 1988-1989, în arhiva parohiei reformate din Timişoara
Trupa de teatru Thalia – declaraţii video ale celor implicaţi
Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)
Scrisoarea lui Laszlo Tokes către Nicolae Ceaușescu, 15 octombrie 1989
– Scrisoarea fostului episcop reformat Laszlo Papp către Petre Roman, 19 martie 1990. Tokes a luat contact cu „elemente partizane ale naționalismului utopic”
– 1988. Alianța Mondială a Bisericilor Reformate îi scrie lui Ceaușescu
Congresul Alianței Mondiale Reformate din 1988 și problema satelor românești
– 1988. Episcopii reformați din România scriu Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate
– 18 decembrie 1989. Episcopia reformată ungurească din Oradea îl felicită pe Ceaușescu
– Dosarul procesului din 1989 de evacuare a lui Laszlo Tokes – disponibil pe internet
Procesul de evacuare a lui Laszlo Tokes din 1989
Ciornele chemării în judecată a lui Laszlo Tokes în 1989
Ședințele consiliului parohial al bisericii reformate din Timișoara (unde a fost preot Laszlo Tokes), perioada 29 decembrie 1988 – 27 ianuarie 1990, integral pe internet
Procesele verbale ale consiliului parohial al bisericii reformate din Timișoara (unde era preot Laszlo Tokes), 29 decembrie 1988 – 27 ianuarie 1990
Evacuarea lui Laszlo Tokes din locuința parohială, în decembrie 1989. Dosarul de executare al sentinței – integral pe internet
Dosarul de executare a hotărîrii judecătorești de evacuare a lui Laszlo Tokes
– Decembrie 1989: Evacuarea lui Edith Tokes, soția lui Laszlo Tokes
– Ianuarie 1990: Procurorul general Gheorghe Robu declară recurs extraordinar în procesul legat de Laszlo Tokes. Decizia Curții Supreme
– Cariera lui Laszlo Tokes de la venirea sa la Timișoara

Un gând despre „1987. Văduva preotului reformat Leo Peuker scrie episcopului Laszlo Papp, plîngîndu-se de Laszlo Tokes: „adresez rugămintea Preaonoratului Domn Episcop de a-l pedepsi în mod exemplar şi public pe actualul preot”

  1. Si cele relatate in aceasta scrisoare, completeaza tabloul de individ josnic si fara caracter al acestui „preot”. Nu ar trebui sa ne mire tot ceea ce a facut dupa Revolutie. Personal ma bucur ca i-au retras decoratia!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.