1987. Consiliul parohiei reformate Timișoara acordă episcopului Papp dreptul de a numi preotul parohiei

4902pvtm010287Din arhiva de documente legate de Laszlo Tokes și biserica reformată din România care mi-a fost donată anul trecut, prezint acum procesul verbal al ședinței din 1 februarie 1987 a consiliului parohial din Timișoara. Tălmăcirea a fost făcută de domnul Zoltan Makkai, ziarist la săptămînalul de limbă maghiară Heti Uj Szo din Timișoara. Fostul preot, Leo Peuker, murise, iar preotul suplinitor Laszlo Tokes dorea să fie numit preot paroh în locul răposatului. Consiliul parohial hotărăște să acorde episcopului de Oradea, Laszlo Papp, dreptul de a numi preotul paroh la Timișoara. Prin urmare, parohia rămîne în grija lui Laszlo Tokes, dar acesta rămînea cu statutul de preot suplinitor. Dînsul se aștepta să primească numirea episcopului în funcția de preot paroh, dar respectiva numire n-a mai venit pînă la revoluție.

Proces verbal

Încheiat azi 1 februarie a.c. cu ocazia şedinţei consiliului parohial al Parohiei Reformate Timişoara. Şedinţa este prezidată de către Kovács József vicar protopopial, protopop adjunct. Sînt prezenţi: Untervéger Tibor prim-epitrop, Szalay Gusztáv epitrop, Tajti Illés, Kalamár István, Pataki Károly, Péter László, Suttka Erzsébet, Zrínyi Árpád, Kiss Ilona, Bancsov János, Bencsik Zsuzsánna, Szente Lajos, Iszlay István, Szalay Sándor, Lehőcz Károly, Muțiu Livia, Sepsyné Nagy Ildikó şi Gásza Julianna, membri ai consiliului parohial. Preşedintele constată legalitatea convocării şedinţei, îndeplinirea cvorumului necesar pentru luarea deciziilor şi deschide şedinţa.

4903pvtm0102875/1987

Preşedintele de şedinţă formulează un omagiu la adresa preotului de curînd decedat Peuker Leó, evocă amintirea şi faptele sale amintind că preotul defunct a păstorit comunitatea reformată din Timișoara din anul 1953 pînă la moartea sa. De asemenea transmite condoleanţe familiei îndoliate.

Cei prezenţi păstrează un moment de reculegere în amintirea fostului pastor.

6/1987

Președintele de ședință, vicarul protopopial, declară că în urma decesului pastorului Peuker Leó, a devenit vacant postul de preot al parohiei reformate Timişoara. În conformitate cu Statutul bisericii prezintă în faţa consiliului parohial posibilităţile prin care se poate ocupa postul vacant, adică postul poate fi atribuit printr-o selecţie a candidaţilor, prin invitarea unui preot pe care-l alege consiliul parohial, sau i se cedează episcopului dreptul de a numi un preot la parohia Timişoara. Preşedintele sugerează că avînd în vedere proiectele care stau în faţa consiliului parohial, cel mai indicat ar fi ca acesta să hotărască renunţarea la dreptul de alege un preot şi să solicite episcopului numirea unuia. Preşedintele îi asigură pe cei prezenţi că episcopul, care cunoaşte proiectele parohiei, va numi cu siguranţă un preot care va duce la bun sfîrşit toate proiectele foarte necesare parohiei. Prim-epitropul Untervéger Tibor îşi exprimă acordul total cu varianta prezentată de către vicarul protopopial, motivînd că numirea de către episcop a preotului este cea mai rapidă modalitate de a ocupa postul vacant ceea ce ar duce la începerea mai rapidă a lucrărilor, totodată s-ar păstra unitatea enoriaşilor fapt esenţial pentru bunul mers al lucrurilor din parohie. Pataki Károly, membru în consiliul parohial, îşi exprimă la rîndu-i acordul, iar epitropul Szalay Gusztáv şi consilierul parohial László Péter îşi exprimă părerea conform căreia ar trebui consultaţi şi enoriaşii parohiei. În legătură cu ultimele două opinii consilierul delegat din partea episcopiei, Eszenyei Gyula, aminteşte pe un ton imperativ că decizia pe care o va lua consiliul parohial constituie totodată propunerea care va fi înaintată adunării generale parohiale factor decizional definitiv, așadar solicitarea celor doi se va îndeplini.

Ca răspuns la întrebarea formulată de vicarul protopopial dintre cei prezenţi 14 consilieri hotărăsc încredinţarea către episcop a dreptului de a numi un preot la Parohia Timişoara.

În momentul citirii prezentului proces verbal s-a constatat că pe lîngă cei consemnaţi în foaia de prezenţă au mai participat la şedinţă şi Ardelean Viktória, Kvatsák Károly şi Süle István.

Epuizînd subiectele de discutat, preşedintele de şedință închide şedinţa.

Semnează: Kovács József, protopop-adjunct, Untervéger Tibor, prim epitrop, Szalay Gusztáv epitrop.

[Înscrisul conţine semnăturile olografe ale celor prezenţi, adică alte 16 semnături]

Mai citește alte articole legate de Laszlo Tokes și biserica reformată din România la pagina Cazul Laszlo Tokes.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.