Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (1)

Pe acest blog am mai prezentat diferite materiale din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu, primite de mine de la CNSAS în cadrul procesului care urmărește lămurirea colaborării sale cu securitatea, proces care are sorocul în 16 martie 2017, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Printre ele și declarația pe care Voiculescu a dat-o securității cu privire la Paul Goma (linc) cît și un raport al securității (linc) din care rezultă că Gelu Voican cerea securității să primească sarcini pe linie SLOMR (sindicatul liber al oamenilor muncii din România, organizație înființată de Paul Goma).

Am primit de la CNSAS aproape 16 kg de documente din dosarul lui Gelu Voican Voiculescu. Problema cu aceste documente e că numele persoanelor care apar acolo sînt anonimizate, așa că de cele mai multe ori nu se prea înțelege despre ce e vorba. La lotul inițial de 12 kg de documente CNSAS a anonimizat toate numele cu excepția ofițerilor de securitate și a lui Gelu Voican însuși, iar la al doilea lot de 3,8 kg documente pe care l-am primit la rejudecare, după hotărîrea ÎCCJ de obligare a CNSAS să prezinte dosarul complet, a fost anonimizat inclusiv numele lui Gelu Voican, cînd apărea în hîrtii. Aproape imposibil să mai înțelegi ceva în condițiile astea!

În dosarul instanței însă documentele sînt prezentate cu numele întregi, necenzurate. Am făcut o cercetare și acolo. N-am apucat să studiez tot dat fiind cantitatea foarte mare de material, problemele logistice (eu locuind la Timișoara și arhiva instanței fiind la București), timpul limitat pe care-l am disponibil și faptul că am și alte preocupări decît viața lui Gelu Voican Voiculescu. În ceea ce privește relațiile dintre Voican Voiculescu și Paul Goma, concluzia la care am ajuns după ce am citit și materialele necenzurate din dosarul instanței, este că e plauzibilă ideea că Voiculescu a încercat să facă un fel de joc dublu cu securitatea, adică a dat declarația pe care am publicat-o, și-a manifestat în fața securității dorința de a fi informator în problema mișcării lui Goma, dar nu era tocmai sincer și a căutat în acea perioadă (1977) să-l sprijine pe Goma. De altfel securitatea a avut îndoieli cu privire la sinceritatea lui Gelu Voican Voiculescu.

Pentru corecta informare a cititorilor acestui blog, redau niște note ale securității, necenzurate, în care se face referire la relațiile dintre Voiculescu și Paul Goma. Inițial aceste note le primisem cu numele șterse și n-am putut vedea despre cine e vorba în ele – nu știam că se vorbește acolo despre Goma. Acum le-am procurat necenzurate (încercați să vă închipuiți ce ați putea înțelege din aceste documente cînd toate numele sînt anonimizate). Cu litere cursive între paranteze drepte sînt adnotări ale mele.

Locot. colonel ILIESCU NICOLAE
Informator ANDREI VALERIU
STRICT SECRET
Exemplar unic
Nr. 71923/00358/2
29 aprilie 1977

NOTĂ

GELU VOICAN VOICULESCU, geolog din București, a vizitat în ziua de 15 aprilie a.c. pe ANA ASLAN [am impresia că este inventatoarea medicamentului Gerovital (linc)], din str. Stejarului, care vrea să plece la Viena – Austria.

Scopul vizitei acestuia a fost următorul: să solicite pe ANA ASLAN să ducă la Viena fiului acesteia (scriitorul VINTILĂ IVĂNCEANU) o scrisoare pentru a fi transmisă la Paris unui oarecare TĂNASE.

Această misivă în cuprinsul său se referea la acțiunea lui PAUL GOMA, la atitudinea pe care un grup din țară vrea să o ia în zilele în care la Belgrad se va desfășura conferința convocată în legătură cu tratatul de la Helsinki.

După relatările ANEI ASLAN, GELU VOICULESCU VOICAN menționa, printre altele, că un grup restrîns de 4 români sînt hotărîți să-și dea foc în piețe publice pentru a „protesta” pe marginea așa-ziselor încălcări ale drepturilor omului în R.S.România.

De asemenea, potrivit acelorași arătări, GELU VOICULESCU VOICAN solicita lui TĂNASE (Paris) să se organizeze concomitent și în Occident și chiar la Belgrad (în timpul conferinței) manifestații de protest pentru „încălcarea” drepturilor fundamentale ale omului în România.

GELU VOICULESCU VOICAN – după precizările doamnei ANA ASLAN – părea foarte agitat și revărsa un torent de adjective la adresa conducerii noastre de stat.

ANA ASLAN, făcînd-i morală cu privire la asemenea activități, acesta a replicat „dacă nu vom fi cîțiva, chiar puțini hotărîți la sacrificiu, nu va fi posibilă nici o schimbare în bine (?!?)”

ANA ASLAN a refuzat să-i satisfacă cererea și nu i-a primit scrisoarea, mai mult decît atît, l-a sfătuit să-și vadă de treabă și de muncă și i-a precizat că fiul ei nu s-a amestecat și nici nu se va amesteca în asemenea activități, pe care le respinge.

ANDREI VALERIU
28 aprilie 1977

N.B. – GELU VOICULESCU VOICAN, șef serviciu la Institutul de cercetări geologice, în 1970 a încercat să treacă fraudulos frontiera de stat.
Nota, în copie, va fi dată pentru exploatare la serviciul 240. Informatorul dispune de posibilități informative pe lîngă acest element.

N.S. Lucrarea a fost primită azi, 4 mai 1977, de la tov. colonel Mocanu. Verificați imediat dacă lucrează la I.P.G.S.M.S., funcția pe care o are, cu cine mai lucrează în birou, posibilități T.O. [tehnică operativă, adică echipament de ascultare] fixe sau mobile.
– Foarte discret, verificați și studiați posibilitatea unei percheziții secrete la serviciu și în același timp mulaj de pe cheile de la domiciliu.
– Imediat măsuri de punere în filaj, mai ales că intenționează să expedieze „misiva” menționată în nota din 28 aprilie 1977 (și așa venită tîrziu)
– Cpt. Bobocea Călin să extragă complet de pe C.I.D. modul în care este cunoscut. Acest extras trebuie să fie foarte complet, clar și să dea o imagine limpede a poziției, activității, relațiilor și legăturilor sale, inclusiv date de identificare a acestora.
-Stabiliți imediat telefonul de la domiciliu și să fie instalate mijloace T.O. (atenționare cu privire la fondul lucrării), inclusiv al părinților săi.
– Obțineți probe de scris ale lui și ale rudelor din familie.
– Orice fel de date compromițătoare despre el și membrii familiei, inclusiv pe linie de drept comun, pe care să le putem exploata în scopuri operative.
– Investigații complexe în obiectiv, însă numai prin rețea de certă încredere sau persoane atașate nouă și care oferă garanții sigure că nu deconspiră (investigații: comportare, atitudine, relații și natura lor, vicii, modul cum își îndeplinește obligațiile la serviciu etc.)
– Adresă la „S” prin care să ne răspundă complet cum este cunoscut și unitățile care l-au avut în atenție pînă în prezent, inclusiv interceptarea corespondenței.
– Consultarea și extras de pe materialele de la Direcția și Serviciul de pașapoarte.
– Studiați de îndată și raportați posibilitățile de instalare a mijloacelor T.O. mobile sau fixe la serviciu, domiciliul său și al părinților săi.
– Cooperare cu Serviciul 110, locot. colonel Iliescu Nicolae pentru dirijarea sursei „ANDREI VALERIU” pe lîngă obiectivul acțiunii.
– Dirijarea informatorului „GIGI” din legătura locot. major Bercaru Virgil, a cărui instruire să fie făcută pe baza notei de sarcini stabilite, întîlnire la care voi participa și eu.
Pentru executarea tuturor sarcinilor să fie antrenați cpt. Bobocea Călin, maior Niță Grigore, locot. major Bercaru Virgil cu misiunile prevăzute în planul de măsuri ce-l veți prezenta pentru aprobare astăzi. Termen 5 zile, analiză.

5 mai 1977
Colonel Olaru Constantin


Urmează altă notă:

Copie
STRICT SECRET
Exemplar unic
nr. 71923/00361

[Însemnare scrisă de mînă: Să fie lucrat în mod ofensiv pt a stabili din timp intențiile și a … (neciteț)]

NOTĂ

În discuțiile purtate între orele 6,30-7,00 a.m., în ziua de 7 mai 1977 cu GELU VOICULESCU VOICAN, s-au putut stabili următoarele:
– Acesta are telefonul 170057, unde și locuiește, la o prietenă a sa, în vîrstă de 27 de ani, salariată la Institutul geologic (șos. Kiseleff).
A fost tot timpul în legătură cu PAUL GOMA și a pregătit [însemnare scrisă de mînă: Cum?] o serie de oameni vîrstnici, însă cu o situație în rîndul intelectualității, pentru a adera și semna la scrisoarea lui PAUL GOMA.
– Potrivit unei înțelegeri prealabile cu PAUL GOMA, acesta dacă era chemat la telefon de GELU VOICULESCU și dacă în loc de „bună ziua” îi răspundea cu o înjurătură grosolană, însemna că este pericol și că nu este oportun să-l mai caute, ceea ce s-a și întîmplat în primele zile ale lunii aprilie (5-6 aprilie). [însemnare scrisă de mînă: Să discutăm pt verif. cu D.T.]
– GELU VOICULESCU pretinde că soția lui PAUL GOMA, ANCA NAVODAN s-ar afla la Ploiești.
– GELU VOICULESCU are legătură continuă cu NICOLAE BREBAN și urma să vorbească cu acesta cel mai tîrziu în ziua de 8 mai, dacă nu reușea în ziua de 7 mai a.c.
– GELU VOICULESCU vrea cu orice chip să stabilească o legătură sigură cu cei de la Paris și așteaptă să vadă dacă-l poate folosi pe VINTILĂ IVĂNCEANU – Viena, căruia vrea să-i telefoneze în acest scop.
– Este oarecum îngrijorat de mersul evenimentelor (cazul GOMA).

VOICULESCU VOICAN GELU este lucrat informativ de indicativ 213, unde se va da și copia notei.
Informatorul a fost instruit să stabilească cine este TĂNASE de la Paris, cine sînt relațiile sale. De asemenea, informatorul va căuta să-l influențeze în direcția renunțării la concepțiile lui în problema PAUL GOMA și drepturile omului.
Telefonul 17.00.57 aparține numitei SANDU AURELIA, B-dul Nicolae Titulescu nr. 163, blocul 20, scara 2 ap. 46.

x

SANDU AURELIA, fostă DINU, fiica lui Dumitru și Irina Budu, născută la 7 mai 1949 la București, absolventă a facultății de geologie tehnică, divorțată, are un copil. Tatăl este conferențiar la Universitatea București, membru PCR, divorțat. Mama sa, BUDU IRINA, divorțată, este funcționară la Combinatul Casa Scînteii, domiciliată în str. Gabriel Peri nr. 6

Apoi, în 12 mai 1977, securiștii maior Grigore Niță și locotenent major Virgil Bercaru propun, iar colonelul Constantin Olaru aprobă un plan de măsuri în 12 puncte al cărui facsimil îl prezint.

Mai citeşte despre evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Concluziile mele scrise la procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Curtea de Apel București: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS

Vezi documente din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate
O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul Verbal al ședinței colegiului CNSAS în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro
Ziarul „Libertatea” dezinformează despre Gelu Voican Voiculescu

2 gânduri despre „Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (1)

  1. Fiti convins ca au incurcat totul atat de mult incat niciodata nu vom reusi sa refacem intregul puzzle. Problema este ca romanii nu au invatat nimic si se tem si acum. In urma cu sapte ani m-am manifestat zgomotos in cateva grupuri si forumuri de pe net unde spalarea pe creiere a tinerilor era foarte temeinica. Si Corut face acelasi lucru sub masca de mare luptator impotriva „bubulilor”. A dat-o pe new age de un timp si viseaza la guvern mondial. Pe cine credeti ca au tradat mioritele romanesti curajoase doar pitulate pe sub pat? Pe mine. Mai ales cand m-am plans ca sunt atacata. Un avion de armata a inceput sa survoleze des si la inaltime mica blocul in care locuiam atunci. Cand a aparut si la tara, am stiut ca nu e deloc o coincidenta. Pentru ca tot nu taceam, s-au gandit ca daca un elicopter va zbura foarte jos pe deasupra casei de la tara ma vor infricosa. Era sa-mi reteze varful frasinului. Simteam intepaturi puternice in inima si-mi amortea mana stanga. Deci, era atac energetic. Cocotele de paranormali precum Corut stiu sa faca asta. Isi folosesc puterile si elicopterele impotriva propriului popor ce refuza obedienta. Mi-au povestit si altii despre masini negre ce stationeaza in apropierea caselor lor sau sunt chiar urmariti de masini negre. Sunt o persoana lucida, n-am nazareli. Avionul a fost vazut de mai multi membri ai familiei mele. Si elicopterul. Asa ca…dosarele revolutiei apartin trecutului. Aceiasi securisti transformati in SRI-sti isi anihileaza adversarii. De fapt, eu nu sunt un adversar. Nu vreau nimic de la ei, decat sa plece acolo unde dracul si-a intarcat copiii si sa ne lase in pace. Prea multe generatii de sacrificiu. Prea se cred unii dumnezei si vesnici. Chiar si miliardarii mor.

  2. Iti dai seama unde au ajuns astia azi, in sec. XXI, daca in sec. XX foloseau astfel de metode pentru a prezerva „fericirea” populatiei, i.e: sa nu fugi in „Occidentul corrupt” (tema apare azi cu precadere in propaganda ortodoxo-rusa), sa nu defaimezi partidul (PSD, cu „opozitia” PNL, USR, etc toate niste paiate), sa nu injuri „presa libera” (presa pres care le apartine inca din anii ’30), si cate si mai cate binefaceri pe care noi, ingratii, nu stim sa le apreciem.
    Gelu Voican Voiculescu este un parazit si trebuie tratat ca atare.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.