Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (2). Informatorul „Gigi”: „A relatat că-l cunoaște foarte bine pe Goma modul de cunoștiință fiind la un nivel foarte intim”

În 30 martie Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul meu în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS, după cum observ de pe saitul acesteia (linc). Așadar, Gelu Voican Voiculescu nu poate fi considerat colaborator al securității. La ultima ședință de judecată, din 16 martie, nu m-am prezentat, iar Gregorian Bivolaru renunțase să mai facă recurs.

Continui prezentarea documentelor din dosarul de la CNSAS al fostului viceprimministru FSN-ist cu niște note ale informatorului „Gigi”, persoană instruită de securitate ca să se apropie de Gelu Voican Voiculescu și să cîștige încrederea acestuia.

Printre altele aflăm de la „Gigi” că Gelu Voican Voiculescu „îl cunoaște foarte bine pe Goma”, că „a trecut la religia mozaică fără ca tatăl său să știe” și că are un dosar cu scrieri ale sale pe care nu intenționează să le publice „ci numai le difuzează în cercul său de prieteni”.

IMB/Sec 213/BV
Ltmj Bercaru Virgil
Sursa Inf. „Gigi”
casa „Gară”
21-07-1977

Notă
privind pe Voiculescu Gelu

În ziua de 18 VII 1977 împreună cu Voiculescu Gelu, la solicitarea mea ne-am deplasat la Institutul de Cercetări și Proiectări privind industria petrolului de la Cîmpina în vederea obținerii unor date de natură tehnică care mă privesc pe mine în vederea întocmirii studiului la care lucrez în prezent. Menționez că o deplasare în același scop am mai făcut-o anterior negăsind pe dr. Lary, persoana cea mai avizată pentru a da unele indicații tehnice. Abia în ziua de 18 VII 1977 am luat legătura cu dr. tehn. Lary cu care am avut discuția tehnică în care m-a edificat asupra problemelor tehnice care mă interesează. Ca urmare a serviciilor făcute de Voiculescu Gelu pentru lămurirea problemelor ce mă interesează, i-am propus iar el a acceptat cu plăcere să-l duc cu autoturismul meu la mare, împreună cu concubina și fiica acesteia.

În drum spre Cîmpina Voiculescu Gelu mi-a relatat despre perioada în care a fost anchetat de organele Securității Statului pentru tentativa de trecere frauduloasă a granițelor țării.

A arătat că din dorința comună cu tatăl său de a părăsi țara au pus în aplicare un plan de plecare prin Ungaria în Austria. Inițiatorul principal a fost Voiculescu Gelu care în acest scop a trecut la religia mozaică fără ca tatăl său să știe.

Scopul trecerii la această religie a fost obținerea de legături care să-i favorizeze instalarea și ascensiunea în condițiile de reușită ale acțiunii de părăsire a țării. În urma a 8 variante de tentativă și de sustragere de la controlul și evidența autorităților ungare a fost arestat și încredințat autorităților române. În urma anchetei efectuate de organele Securității Statului a fost pus în libertate. Capetele de acuzare împotriva lui au fost faptul că s-au găsit asupra lui documente de foraj care nu știe cum a[u] ajuns printre hîrtiile lui și că poseda date amănunțite privind 5000 de foraje răspîndite în întreaga țară, în acest sens fiind acuzat de spionaj. Totuși a fost pus în libertate, apreciind că existența acestor documente asupra lui reprezintă un ghinion, fără a specifica dacă intenționa să valorifice sau nu datele respective.

În continuarea discuți[e]i am abordat problema acțiunilor întreprinse de Paul Goma. După părerea lui consideră că acțiunea prea radicală a lui Goma nu este cea mai corespunzătoare, fiind de acord cu o acțiune mai moderată de tipul celei propuse de Breban. Voiculescu G. este de acord cu scopul acțiunilor întreprinse de Goma însă nu este de acord cu forma adoptată de acesta. Îi reproșează lui Goma faptul că a fost prea radical în discuțiile purtate la nivel înalt și de acțiunea de difuzare prin postul Europa Liberă a celor întîmplate. A relatat că-l cunoaște foarte bine pe Goma modul de cunoștiință fiind la un nivel foarte intim (femei comune).

Discuția a continuat pe tema Conferinței de la Belgrad arătînd ca o nedumerire a mea care va fi poziția țării noastre și că probabil cu timpul și la noi se vor deschide granițele. La acestea Voiculescu Gelu nu s-a lăsat angrenat în discuție exprimîndu-și însă nostalgia asupra eventualității deschiderii granițelor.

Revenind la București în aceeași zi pe la orele 18,00 am mers împreună pe strada Stînei (…). După aceea am mers la mama concubinei pe o stradă din cartierul Chibrit (paralelă cu strada Caransebeș) al cărui nume nu l-am văzut din cauza întunericului la nr. 53 de unde am luat copilul concubinei sale.

Am revenit la adresa din strada Titulescu unde am înoptat. Voiculescu G. împreună cu Sandu Lia locuiesc într-un apartament de 3 camere din care una este camera copilului, sufrageria în care este amplasată biblioteca concubinei compusă în majoritate din cărți contemporane și o comodă pe care erau depozitate un volum mare de cărți aparținînd lui Voiculescu G. Telefonul este amplasat în sufragerie. Majoritatea timpului și-o petrece în sufragerie unde se ocupă cu legarea cărților multiplicate.

Cu această ocazie Voiculescu G mi-a spus că intenționează să pătrundă prin efracție în locuința fostei sale soții pentru a-și lua de acolo cărțile, acțiune despre care cunoaște atît Sandu Lia cît și părinții ei. Am omis să relatez că la întoarcerea de la Cîmpina am făcut numeroase poze la ruinele palatului de la Florești, pentru relevarea stării de ruină în care se află.

Seara, în jurul orelor 21,00 a revenit neașteptat stîrnind nedumerire și Sandu Lia.

Din cîte mi-a spus Voiculescu G. despre relațiile lui familiare și din cîte am observat rezultă că Voiculescu o simpatizează mult pe Sandu Lia, își dă seama că este necesară această căsnicie pentru ordonarea activității sale fiziologice și materiale. Ține la copilul ei, însă este limitat în acțiunea de educare a copilului datorită faptului că nu este legalizată această legătură. Sandu Lia mi-a lăsat impresia că ar mai întreține relații și cu alți bărbați fapt bănuit și de Voiculescu G, este mai rece cu acesta și ține f. mult la copilul ei. Deasemenea, am observat la copil o anumită aversiune față de Voiculescu G.

În ziua de 19 VII 1977 am plecat împreună la mare cu oprire la Adamclisi și Basarabi.

Printre lucrurile sale avea o geantă roșie de mărime mijlocie de care avea o grijă deosebită nelăsînd-o nici un moment în mașină fără el. După mai multe curse efectuate în stațiunea Olimp pentru aranjarea cazării m-am deplasat la Mangalia unde am făcut o poză tip pașaport pentru copil, cu această ocazie reafirmîndu-se intenția de a merge cu toții într-o excursie în Bulgaria. S-au cazat la familia C. Octavian din Constanța str. Suceava nr. 10, blocul U1 scara A, ap. 16 Tomis Nord. Cu ocazia despachetării lucrurilor… [pare lipsă sfîrșitul propoziției – margine pagină, probabil ultimul rînd n-a mai încăput la xeroxare] Am observat că Voiculescu G. în afara unor cărți xerografiate referitoare la activitatea religioasă, politică sau socială a diferitelor grupări așa numite secrete de-a lungul timpurilor. Una din aceste cărți tip revistă era publicată în 1969 la Paris avînd ca redactor șef pe un anume Vâlsan cu care a încercat să ia legătură pentru documentare în problemele care-l interesează în situația în care fuga sa ar fi reușit. După decesul acestuia în 1973, Voiculescu G a luat legătura cu o rudă apropiată a acestuia aflată în România. Deasemeni, mai avea un pachet cu dosare care afirma că sînt scrieri neterminate ale sale din 1973 și de care nu se desparte niciodată fiind rezultatul meditațiilor sale. A afirmat că tot ce scrie nu intenționează să publice ci numai le difuzează în cercul său de prieteni. Intenționează și chiar a creat un sistem de schimburi de carte într-un cerc ale căror preocupări sînt comune.

A arătat că chiar atunci cînd a intenționat să fugă nu s-a despărțit de scrierile sale. Solicitînd un articol care făcea obiectul unor preocupări curente, acesta a spus că nu l-a luat la el, și am fost nedumerit de ce a cărat lucrări vechi care nu-l preocupă acum iar unele lucrări de care se preocupă în prezent le-a lăsat acasă.

Menționez că am convenit ca la venirea în București să-mi dea un telefon. Relațiile mele cu Voiculescu G. sînt destul de apropiate la nivel de confesiune și vor continua pe mai multe planuri, deoarece mai există încă prudență din partea acestuia.

În ziua de 16 VII 1977 însoțindu-l pe Voiculescu G. în oraș s-a întîlnit întîmplător cu un anume muzician Urechia care a afirmat că dorește să-și valorifice cărțile sale deoarece pleacă în străinătate. Cu ocazia acestei discuții am aflat că Voiculescu G. îl cunoaște bine și pe dr. Vianu despre care cunoaște că a plecat în străinătate.

21 VII 1977       Gigi

NO

Nota a fost dată ca urmare a instructajului făcut pentru apropierea în continuare față de Voiculescu.

Informatorul va continua aplicarea planului de dirijare după reîntoarcerea lui Voiculescu Gelu din concediu.

Materialul se va exploata la DUI [dosar de urmărire informativă] „Viorel”.

Ltmj [locotenent major] Bercaru V. [iscălitură]

Vezi alte documente din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate
O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul Verbal al ședinței colegiului CNSAS în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu
– Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (1)

Mai citeşte despre evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Concluziile mele scrise la procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Curtea de Apel București: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro
Ziarul „Libertatea” dezinformează despre Gelu Voican Voiculescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.