Inspecția Judiciară găsește iar justificări pentru tărăgănarea rezolvării dosarului legat de Adrian Viorel Nicolaescu, fost șef al SSPR, acum prefect de Constanța

Am mai pomenit pe acest blog despre plîngerile penale pe care le-am făcut împotriva fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, ca urmare a publicării listei revoluționarilor în Monitorul Oficial. Sînt 2 plîngeri penale diferite, am cerut apoi conexarea lor, dar s-a respins. Prima plîngere s-a rezolvat prin neînceperea urmăririi penale (linc), confirmată și prin hotărîre judecătorească (linc), iar cea de-a doua plîngere e în continuare în lucru.

Ca urmare a tărăgănării rezolvării cauzei în cel de-al doilea dosar, în 2015 am făcut o plîngere către Consiliul Superior al Magistraturii. Inspecția judiciară mi-a răspuns că în dosarul respectiv „cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. (…) Nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres” (linc).

Dar nici după această primă reclamație către Consiliul Superior al Magistraturii n-am văzut ca cercetările să înainteze. Așa că anul acesta am făcut o nouă reclamație la CSM. Am înțeles că din 2012 pînă în 2015 dosarul s-a tărăgănat fiindcă a existat o fluctuație de personal la Parchet, ocupîndu-se de acest dosar 6 procurori diferiți. Noua reclamație se referea la tărăgănarea dosarului din 2015 pînă acum, adică după prima verificare a CSM. Văd că și acum același argument cu perindarea a 6 procurori se invocă pentru respingerea reclamației mele. Iată noua mea reclamație:

Către Consiliul Superior al Magistraturii
Inspecţia Judiciară

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timişoara (…), depun următoarea

RECLAMAŢIE

cu privire la tărăgănarea rezolvării plîngerii mele penale depuse împotriva numitului Nicolaescu Adrian Viorel şi alţii, referitoare la săvîrşirea infracţiunilor de fals în acte publice, abuz în serviciu împotriva intereselor obşteşti şi personale şi neglijenţă în serviciu cu consecinţe grave (dosar 12287/P/2012 Parchetul de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti – numit mai departe PJS1).

În acest dosar, constituit încă din 2012 (deci sînt deja 5 ani), am reclamat atribuirea nelegală de certificat de revoluţionar către numiţii Olteanu Ilie şi Elefterie Lucian, cu contribuţia esenţială a înaltului funcţionar public Nicolaescu Adrian Viorel, care în calitate de conducător al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor (numit mai departe SSPR; transformat ulterior în Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist) a dezinformat Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (numită mai departe CPRD), scriind în fals într-o adresă oficială adresată CPRD că respectivii ar fi îndeplinit condiţiile de preschimbare pentru certificat de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite. Astfel, deşi comisia din cadrul SSPR respinsese preschimbarea certificatului de luptător în revoluţie pentru Elefterie Lucian, Nicolaescu Adrian Viorel a minţit în adresă oficială pretinzînd că acea preschimbare a fost aprobată, iar în cazul lui Olteanu Ilie, acesta avusese titlul onorific de „participant” fiind nelegală atribuirea titlului de „luptător remarcat prin fapte deosebite”. În cazul Olteanu e posibil să fie şi o altă infracţiune de neglijenţă în serviciu prin atribuirea certificatului de luptător în revoluţie unui alt Olteanu Ilie decît cel îndreptăţit.

În anul 2014, văzînd tărăgănarea cauzei și refuzul Parchetului de a administra dovezile cerute de mine, am făcut reclamație către Consiliul Superior al Magistraturii, cerînd pedepsirea disciplinară a procurorilor care se fac vinovați de lăsarea cauzei în nelucrare.

Prin rezoluția nr. 393/IJ/360/DIP/2015 din 21 aprilie 2015 Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că în cauză „cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori” și ținînd seama de acest fapt „nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres”.

Am înțeles motivele tărăgănării cauzei timp de 3 ani, din 2012 pînă în 21 aprilie 2015. Dar ulterior au trecut alți doi ani în care nu s-a avansat nimic cu cercetările în această cauză. Înaltul funcționar public Adrian Viorel Nicolaescu pe care-l reclamasem a fost numit între timp prefect de Constanța. Nu am primit nici o informare cu privire la acest dosar, nu cunosc ca vreuna dintre dovezile a căror administrare am cerut-o să fi fost administrată, dar nici n-am primit de la Parchet vreo înștiințare că s-a respins administrarea vreunei dovezi cerută de mine (cerusem ca dacă se consideră nerelevantă cauzei vreo dovadă să mi se comunice acest lucru).

Reamintesc dovezile a căror administrare am cerut-o:

– de la SSPR şi/sau CPRD trebuie obţinută adresa prin care SSPR a cerut către CPRD avizarea lui Olteanu Ilie ca „luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite”. Este vorba de una din adresele pomenite în procesul verbal al şedinţei CPRD din 4 mai 2012: 18/6812/30.04.2012; 18/6801/30.04.2012; 18/6640/30.04.2012; 18/6720/30.04.2012 sau 18/6443/26.04.2012 (nu ştiu care din acestea îl cuprinde pe domnul Olteanu Ilie).

– De la SSPR trebuie obţinută dovada eliberării certificatului de luptător în revoluţie conform Legii 341/2004 numitului Olteanu Ilie şi vechiul certificat al acestuia de participant la revoluţie conform legii 42/1990.

– de la Casa de pensii, primăria localităţii de domiciliu şi SSPR să se afle avantajele materiale de care a beneficiat numitul Olteanu Ilie conform legii 341/2004.

– de la SSPR şi/sau CPRD trebuie obţinută adresa prin care SSPR a cerut către CPRD avizarea lui Elefterie Lucian ca „luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite”. Trebuie să fie una din adresele înregistrate la CPRD cu nr. 42/311/30.03.2010 sau 42/390/09.04.2010, pomenite la şedinţa din 13 aprilie 2010.

– De la SSPR trebuie obţinută dovada eliberării certificatului de luptător în revoluţie conform Legii 341/2004 numitului Elefterie Lucian şi procesul verbal al SSPR din 27.04.2012 (pomenit în şedinţa CPRD din 27.06.2012) în care se consemnează nelegalitatea preschimbării certificatului lui Elefterie Lucian. Totodată să se ceară de la SSPR dovada din care rezultă că Elefterie Lucian nu a avut avizul comisiei SSPR pentru preschimbare (probabil, un proces verbal din 2010 în care s-a discutat dosarul respectiv), fapt pomenit în procesul verbal al şedinţei CPRD din 27.06.2012.

– de la Casa de pensii, primăria localităţii de domiciliu şi SSPR să se afle avantajele materiale de care a beneficiat numitul Elefterie Lucian conform legii 341/2004.

– să se ceară de la SSPR copia acţiunii în justiţie deschisă în dosar 28157/3/2013 a Tribunalului Bucureşti, cu toată argumentaţia şi actele doveditoare pe baza cărora s-a cerut anularea certificatului de revoluţionar a numitului Elefterie Lucian.

– audierea ca martor în respectiva cauză a numitului Sorin Vintilă Meşter, fost secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari. Numitul Sorin Vintilă Meşter este cel care, în calitate de demnitar al statului, a făcut propunerea de anulare a certificatelor de revoluţionar ale numiţilor Elefterie şi Olteanu, deci el trebuie să cunoască cel mai bine motivele pentru care preschimbarea certificatelor în aceste cazuri a fost ilegală. Date de identificare: Sorin Vintilă Meşter, fiul lui Dimitrie şi Maria, născut la Bucureşti în 8 iunie 1955, cont facebook https://www.facebook.com/sorin.mester.1

– prezentarea hotărîrii judecătoreşti din 21 ianuarie 2014 a Tribunalului București, dispusă în dosar 28157/3/2013.
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000547857&id_inst=3

Amînarea administrării dovezilor cerute de mine de multă vreme (unele chiar din 2012) poate fi considerată şi favorizare a infractorului, urmărindu-se împlinirea prescripţiei. Totodată, în cazul audierii de martor, amînarea audierii poate avea ca efect compromiterea probei, căci martorul poate uita anumite aspecte dacă este întrebat asupra lor abia după mai mulţi ani. Încă din 30 mai 2013 Poliţia Bucureşti mi-a comunicat că va ţine seama de cererea mea de audiere a martorului Sorin Vintilă Meşter, dar pînă acum n-am cunoştiinţă ca aceasta să se fi realizat.

Solicit Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul legilor 303/2004 şi 317/2004, să verifice stadiul în care se află cercetările legate de plîngerea mea, să identifice şi să-i sancţioneze pe magistraţii care sînt vinovaţi de tărăgănarea ei, ulterior datei de 21 aprilie 2015 (pînă la acea dată fiind deja efectuată de către Inspecția Judiciară verificarea amintită mai sus).

Cu stimă
Mioc Marius Remus

Am primit de la Consiliul Superior al Magistraturii următorul răspuns:

Consiliul Superior al Magistraturii
Inspecția Judiciară
Direcția de Inspecție Judiciară pentru Procurori
Nr. lucrare: 1559/IJ/278/DIP/2017
Data 16 mai 2017

REZOLUȚIE

1. Data, modalitatea și conținutul sesizării

La data de 24.02.2017 a fost înregistrată la Inspecția Judiciară sesizarea formulată de petiționarul Mioc Marius Remus, în cuprinsul căreia a solicitat să se efectueze verificări, sub aspect disciplinar, față de procurorul de caz pentru prelungirea duratei procedurilor în dos. nr. 12287/P/2012 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 București.

2. Conținutul verificărilor efectuate în cauză

În cauză, în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii rap. la art. 12 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, publicat în M. Of. nr. 802 / 29 noiembrie 2012, au fost efectuate verificări la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel București.

Termenul de efectuare a verificărilor prealabile a fost prelungit în condițiile art. 45 alin. 3 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Acestea au constat în examinarea actelor și lucrărilor dosarului nr. 12287/P/2012 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București.

3. Finalizarea verificărilor

La data de 14 mai 2017 verificările efectuate în cauză au fost finalizate, întocmindu-se, potrivit art. 15 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, procesul verbal de finalizare a verificărilor.

4. Situația de fapt

Aspecte privind dos. nr. 12287/P/2012 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 București

Circuitul dosarului:

Plîngerile penale formulate de petiționarul Mioc Marius Remus, prin care solicita să se efectueze cercetări față de numitul Nicolaescu Adrian Viorel, secretar general al Secretariatului de Stat pentru problemele revoluționarilor, au fost înregistrate, în urma conexărilor, sub nr. 12287/P/2012.

La data de 28 august 2012, cauza a fost înaintată Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Servicil de Investigare a Fraudelor, în vederea efectuării cercetărilor.

La data de 24.01.2013, la acest dosar a fost conexat dosarul nr. 17716/P/2012, ce a avut ca obiect un nou memoriu formulat de Mioc Marius Remus la data de 26.11.2012.

La data de 10.02.2014, organele de cercetare penală au înaintat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București referatul de neîncepere a urmăririi penale în cauză.

Constatînd că urmărirea penală efectuată în cauză este incompletă, procurorul de caz a dispus restituirea dosarului la organele de poliție în vederea continuării cercetărilor.

Prin ordonanța din data de 25.03.2014 a fost începută urmărirea penală „in rem” sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 cod penal.

La data de 22.03.2017 [după înregistrarea plîngerii mele la Inspecția Judiciară] procurorul care în prezent exercită supravegherea cercetărilor în această cauză a dat o notă de dispoziție prin care a indicat activitățile ce trebuie desfășurate de organele de cercetare penală, fixînd termen de finalizare a cercetărilor.

În prezent, organele de cercetare penală efectuează actele de urmărire penală dispuse de procuror.

Ritmicitatea cercetărilor

Din verificări a reieșit că cercetările efectuate de organele de poliție au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. Această situație a fost determinată de fluctuația de personal înregistrată la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București. [Această perindare de 6 procurori la acest dosar a fost făcută pînă în 21 aprilie 2015 și a fost motivul clasării primei mele plîngeri legate de acest dosar către Consiliul Superior al Magistraturii. Fiindcă tot de 6 procurori perindați în dosar se vorbește și acum, deduc că din aprilie 2015 pînă azi n-a mai fost nici o schimbare de procuror. Deși cerusem în plîngerea mea verificarea tărăgănării cauzei după 21 aprilie 2015, dată pînă la care motivele tărăgănării fuseseră deja verificate, se invocă în continuare aceleași motive anterioare]

De asemenea, și la organele de poliție a existat o fluctuație de personal, aspect ce a condus, referitor la această cauză, la situația în care cercetările au fost efectuate succesiv de 3 polițiști.

Pe de altă parte, din verificări a mai reieșit că organele de poliție nu au mai efectuat nici un act de urmărire penală pe o perioadă de 1 an și 6 luni.

5. Argumentarea soluției și dispozițiile legale aplicabile

Sub aspectul existenței unor indicii cu privire la săvîrșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procrorilor se rețin următoarele:

Latura subiectivă a acestei abateri disciplinare presupune existența unei conduite care să dovedească dezinteresul procurorului, în mod repetat și imputabil pentru întîrzierea în soluționarea cauzelor ce i-au fost repartizate.

Din verificări a reieșit că motivele care au dus la prelungirea duratei procedurilor în această cauză au fost următoarele:

– organele de poliție nu au administrat în mod complet materialul probator care se impunea, aspect ce a avut drept consecință restituirea de către procuror a dosarului în vederea completării cercetărilor, precum și întocmirea unei note de dispoziții prin care s-au fixat, punctual, activitățile care urmau să fie efectuate de către lucrătorii de poliție.

– gradul de ocupare a schemei de procurori la nivelul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București și fluctuația de procurori au fost aspecte ce au condus la redistribuirea, în mod repetat, a dosarului pentru exercitarea supravegherii cercetărilor, cu consecințe asupra eficienței acestei activități.

– gradul de ocupare a schemei la nivelul organelor de cercetare penală, cu consecința redistribuirii cauzei la mai mulți polițiști.

Analizînd situația de fapt, prin raportare la abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. h din Legea 303/2004, se reține că, deși problemele sistemului referitoare la resursele umane nu pot fi opozabile justițiabilului care are dreptul la un proces echitabil, soluționat într-un termen rezonabil, în prezenta cauză nu se poate pune în discuție existența unor indicii care să conducă la concluzia că, în ceea ce privește activitatea procurorilor, sînt incidente dispozițiile menționate.

Argumentele care stau la baza acestei concluzii sînt acelea potrivit cărora prelungirea duratei procedurilor s-a datorat pe de o parte, unor cauze de ordin obiectiv, iar pe de altă parte, faptului că organele de poliție nu au efectuat actele de urmărire penală în mod ritmic.

Față de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 4 lit. b din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificată

DISPUN:

  1. Clasarea lucrării privind sesizarea formulată de petiționarul Mioc Marius Remus, întrucît, din verificări, nu s-au conturat indiciile comiterii abaterii disciplinare prev. de art. 99 lit. h din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, modificată
  2. În temeiul art. 45 alin. 4 lit. b din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, soluția se va comunica.

INSPECTOR JUDICIAR
(semnătură indecifrabilă)

Mai citeşte:
– Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
– Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani
– Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
– Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
– NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
– Parchetul respinge plîngerea mea împotriva rezoluţiei de NUP din cazul listei revoluţionarilor din Monitorul Oficial
– Procesul fostului şef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu – amînat pe 10 aprilie
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
– Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Inspecţia Judiciară, cu privire a tărăgănarea cauzei privind fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu: „Cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. (…) Nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres”
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, numit prefect de Constanţa

Un gând despre „Inspecția Judiciară găsește iar justificări pentru tărăgănarea rezolvării dosarului legat de Adrian Viorel Nicolaescu, fost șef al SSPR, acum prefect de Constanța

  1. Eu zic sa faci si un memoriu la DNA ca sa cerceteze abuzul savirsit de inspectorii PSD-isti de la inspectia judiciara mai ales ca acum sint mai multe pligeri legate de acesti inspectori facute la DNA.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.