Fostul șef al SSPR George Costin, osîndit la 5 ani de închisoare. Ceilalți inculpați – pedepse cu suspendare. 9.453.390 lei confiscați de stat

Am mai pomenit pe acest blog despre procesul lui George Costin, fost șef al SSPR din perioada guvernului Emil Boc. În 2012 acesta fusese arestat cu mare zarvă mediatică, primise la un moment dat 7 ani închisoare, apoi sentința a fost casată și cauza trimisă la rejudecare. Vezi:
Secretarul de stat pentru revoluţionari George Costin a fost arestat
Comunicatul parchetului despre arestarea lui George Costin
11 persoane trimise în judecată în dosarul “George Costin”
Fostul șef al SSPR George Costin, eliberat condiționat din arest
7 ani închisoare pentru fostul șef al SSPR George Costin
Procesul fostului secretar de stat pentru revoluţionari George Costin, trimis la rejudecare

Acum s-a dat sentința la rejudecare, în primă instanță: 5 ani de închisoare pentru George Costin, pedepse cu suspendare pentru ceilalți inculpați, 9453390 lei confiscați de stat. Hotărîrea poate fi atacată cu apel. Cauza are legătură cu problema certificatelor de revoluționar, George Costin încasa bani de la membrii asociației „Metrou” (rebotezată Asociația Revoluționarilor Anticomuniști) pentru a le rezolva problema certificatelor de revoluționar, bani pretinși ca pretinse consultații juridice. Cum se dusese vestea că prin intermediul acestei asociații se poate rezolva preschimbarea certificatelor conform legii 341/2004, asociația „Metrou” devenise cea mai mare asociație de revoluționari din țară, cu filiale într-o mulțime de localități. Faptul îl făcuse pe Raymond Luca, președintele din vremea aceea al CPRD, să afirme că domnul George Costin este „un lider incontestabil” (linc). Teodor Mărieș, președintele asociației „21 Decembrie”, spunea la numirea domnului Costin ca secretar de stat: „avem echipă, avem valoare” (linc).

Amintesc că pe lîngă procesul finalizat recent cu sentința de mai jos, domnul Costin este inculpat și într-un alt proces penal (linc), care are soroc de judecată pe 20 septembrie 2017 la Curtea de Apel Alba Iulia (linc), unde a ajuns după ce cauza a fost strămutată de la Brașov.

Redau de pe portalul instanțelor sentința consemnată la dosar 614/1/2014 (linc).

Soluția pe scurt:

Respinge, ca neîntemeiate, cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor conform dispoziţiilor Noului Cod penal si constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Codul penal din 1969.

1. În baza art. 7 alin.l din Legea nr.39/2003 , cu apl. art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul COSTIN GEORGE, la 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George la 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale și aplică inculpatului Costin George pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, alături de care aplică 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, în condiţiile art.57 din Codul penal din 1969. În baza art. 71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Costin George drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. Deduce reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului Costin George, începând cu data de 27.02.2012 şi până la 27.04.2013, când inculpatul a fost liberat provizoriu sub control judiciar prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 675/46/2012/a16*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1465/26.04.2013 pronunţată de Î.C.C.J. Constată că în cursul judecății a fost revocată măsura controlului judiciar faţă de inculpatul Costin George, prin decizia nr. 1093 pronun?ată de ICCJ la data de 01.09.2015 in dosarul nr. 614/1/2014/a3.

2. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul BOLOCAN MIHAI, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, cu apl. art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P. condamnă pe inculpatul Bolocan Mihai la 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Bolocan Mihai la 2 ani si 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale și aplică inculpatului Bolocan Mihai pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Bolocan Mihai drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Buzău, pe un termen de încercare de 9 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind. 2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Bolocan Mihai trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Buzau; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Buzău. Pune în vedere inculpatului Bolocan Mihai dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. Deduce reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului Bolocan Mihai, începând cu data de 27.02.2012 şi până la 27.04.2013, când inculpatul a fost liberat provizoriu pe cauţiune prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 675/46/2012/a16*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1465/26.04.2013 pronunţată de Î.C.C.J. Constată că în cursul judecății a fost revocată măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul Bolocan Mihai, prin încheierea pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 06.10.2015 in dosarul nr. 614/1/2014. În baza art. 217 alin.7 Cod procedură penală rap.la art. 404 alin.4 lit.h Cod procedură penală dispune plata din cauţiunea stabilită prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013 a Curţii de Apel Piteşti a cheltuielilor judiciare la care este obligat inculpatul Bolocan Mihai.

3. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl. art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul COTENESCU SERAFIM, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, cu apl. art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P. condamnă pe acest inculpat la 11 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale şi aplică inculpatului Cotenescu Serafim pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art. 71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Cotenescu Serafim drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Argeș, pe un termen de încercare de 9 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Cotenescu Serafim trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Arge?; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune Argeș. Pune în vedere inculpatului Cotenescu Serafim dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin. 5 din Codul penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei inchisorii. Deduce reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului Cotenescu Serafim, începând cu data de 27.02.2012 şi până la 27.04.2013, când inculpatul a fost liberat provizoriu sub control judiciar prin încheierea nr. 51/F din data de 02 aprilie 2013 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 675/46/2012/a16*, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1465/26.04.2013, pronunţată de Î.C.C.J. Constată că în cursul judecății a fost revocată măsura controlului judiciar faţă de inculpatul Cotenescu Serafim, prin încheierea pronuntata de Curtea de Apel Pitesti la data de 06.10.2015 in dosarul nr. 614/1/2014.

4. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul POSTELNICU AUREL, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P. condamnă pe inculpatul Postelnicu Aurel la 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată. În baza art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl. art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p., condamnă pe Postelnicu Aurel la 2 ani si 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale și aplică inculpatului Postelnicu Aurel pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Postelnicu Aurel drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Postelnicu Aurel trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind. 3 al. 3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul București. Pune în vedere inculpatului Postelnicu Aurel dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii.

5. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl. art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul BACOI GHEORGHE, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul Bacoi Gheorghe la 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale ?i aplică inculpatului Bacoi Gheorghe pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Bacoi Gheorghe drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Bacoi Gheorghe trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune București. Pune în vedere inculpatului Bacoi Gheorghe dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii sub supraveghere a pedepsei inchisorii.

6. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpata COSTIN FLORENTINA, la 11 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuata. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 3 ani și 11 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Costin Florentina trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune Bucure?ti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Costin Florentina trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Pune în vedere inculpatei Costin Florentina dispoziţiile art.86ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969.

7. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic.disp.art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul COSTIN GEORGE ŞTEFAN, la 11 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap.la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl. art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George Stefan la 2 ani si 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art. 290 Cod penal din 1969 cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. e C.pen. din 1969 ?i art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Costin George Ștefan la 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, contopeşte cele trei pedepse principale și aplică inculpatului Costin George Stefan pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 10 luni închisoare. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 5 ani si 10 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Costin George Stefan trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune București. Pune în vedere inculpatului Costin George Stefan dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969.

8. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul PREDA VALENTIN GHEORGHE MARIN, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp. art.41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul Preda Valentin Gheorghe Marin la 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În 33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale și aplică inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Preda Valentin Gheorghe Marin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune București. Pune în vedere inculpatului Preda Valentin Gheorghe Marin dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. In baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii.

9. În baza art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 , cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. b C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul CIULINARU VASILE, la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969, pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul Ciulinaru Vasile la 10 luni închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite in formă continuată. În baza art.33 lit.a C. pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969, art. 35 al.1 C.pen. din 1969, contopeşte cele două pedepse principale și aplică inculpatului Ciulinaru Vasile să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a-II-a, lit.b) şi lit.c) din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 12 al. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului Ciulinaru Vasile drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a) teza a II- a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1969, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 7 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Ciulinaru Vasile trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune București. Pune în vedere inculpatului Ciulinaru Vasile dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969. În baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii.

10. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap.la art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplic. disp. art. 41 al.2 Cod penal din 1969, cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. d C.pen. din 1969 si art. 5 N.C.P., condamnă pe inculpatul SFÂRLEAZĂ PETRE, la 10 luni închisoare, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap. la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p., condamnă pe inculpatul Sfârlează Petre la 2 ani si 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani in formă continuată. În baza art. 290 Cod penal din 1969 cu apl.art. 41 alin.2 si art. 74, art. 76 alin.1 lit. e C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. condamnă pe inculpatul Sfârlează Petre la 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată in formă continuată. În baza art.33 lit.a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969 contopeşte cele trei pedepse principale și aplică inculpatului Sfârlează Petre pedeapsa cea mai grea de 2 ani si 10 luni închisoare. În temeiul art.86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune București, pe un termen de încercare de 5 ani şi 10 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul Sfârlează Petre trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune București. Pune în vedere inculpatului Sfârlează Petre dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969.

11. În baza art.26 Cod penal din 1969 rap.la art. 23 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12.012.2002, cu modif. si completări, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1969 rap. la art. 17 lit.e) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art.13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 18 alin.2 din Legea nr. 78/2000 şi cu apl.art. 74, art. 76 alin.1 lit. c C.pen. din 1969 și art. 5 N.C.p. , condamnă pe inculpata LAZĂR ANCA MARINA, la 2 ani şi 10 luni închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind.1 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucure?ti, pe un termen de încercare de 5 ani și 10 luni, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal din 1969. În temeiul art.86 ind.3 al.1 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Lazăr Anca Marina trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de Probaţiune București; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.86 ind.3 al.3 din Codul penal din 1969, pe durata termenului de încercare condamnata Lazăr Anca Marina trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) de a urma un program organizat de Serviciul de Probaţiune București. Pune în vedere inculpatei Lazăr Anca Marina dispoziţiile art.86 ind.4 şi art.83 din Codul penal din 1969.

Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de părţile civile Secretariatul de Stat pentru problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 Bucureşti şi Ivan Lincu.

În [temeiul] art. 404 alin.4 lit. c) Cod procedură penală raportat la art.249 şi următoarele Cod procedură penală rap. la art.20 din Legea nr.78/2000 combinat cu art. 24 ind.1 din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 32 din Legea nr. 656/2002- Republicată), menţine măsurile asiguratorii dispuse de procuror privind sechestrul penal instituit asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor Costin George, Bolocan Mihai, Cotenescu Serafim, Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe, Costin Florentina, Costin George – Ştefan, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, Sfârlează Petre şi poprirea asupra sumelor de bani în lei şi valută, prezente şi viitoare din conturile acestor inculpaţi până la concurenţa sumei de 9.453.390 lei. În baza art. 118 alin.1 lit.e) si art. 118 alin. 4 Cod penal din 1969 raportat la art. 25 din Legea nr. 656/2002 (actualmente art.33 din Legea nr.656/2002 Republicată) cu apl. art. 5 N.Cod penal, dispune confiscarea specială asupra sumei de 9.453.390 lei, dobândită de inculpaţii Costin George, Bolocan Mihai, Cotenescu Serafim, Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe,Costin Florentina, Costin George – Ştefan, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, Sfârlează Petre prin săvârşirea infracţiunilor sau confiscarea bunurilor aparţinând acestor inculpaţi până la concurenţa acestei valori, respectiv câte 945.339 lei, de la fiecare.

În baza art. 256 Cod procedură penală, combinat cu art. 397 Cod procedură penală, dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Desfiinţează înscrisurile falsificate, respectiv chitanţa nr. 0252 din 29.02.2012 pentru suma de 3.400.000 lei şi factura nr. 0212662 din 28.02.2012 pentru suma de 3.800.000 lei emise de Cabinetul de Avocat Sfârlează Petre pentru ARAD 1989 România (vol.28, filele 16-17 dosar urm.pen.). În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii Costin George, Bolocan Mihai şi Cotenescu Serafim, la câte 46.000 lei şi pe inculpaţii Postelnicu Aurel, Bacoi Gheorghe, Costin Florentina, Costin George Ştefan, Preda Valentin Gheorghe Marin, Ciulinaru Vasile, Sfârlează Petre şi Lazăr Anca Marina la câte 41.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel in 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.09.2017, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Document: Hotarâre 101/2017 15.09.2017

Mai citește:
Scurt istoric al revoluţionarilor şi al compromiterii lor în opinia publică
Campania împotriva revoluţionarilor şi făţărnicia politicienilor
George Costin, noul secretar de stat al SSPR
Cazul George Costin. Transferarea propagandistică a răspunderii de la politicieni la revoluţionari
Istoria asociaţiei de revoluţionari “Metrou” – cea mai mare asociaţie de revoluţionari existentă azi
Lista cu membrii conducerii BNR – Costin
CPRD vrea reverificarea certificatelor asociaţiei lui George Costin
Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în cinci ani. Luca: Am avut cu domnul Nicolaescu o colaborare foarte fructuoasă (video)
Mărieş: „Avem echipă, avem valoare” (video)
Secretarul de stat pentru revoluţionari George Costin a fost arestat
Comunicatul parchetului despre arestarea lui George Costin
11 persoane trimise în judecată în dosarul “George Costin”
Fostul șef al SSPR George Costin, eliberat condiționat din arest
7 ani închisoare pentru fostul șef al SSPR George Costin
Procesul fostului secretar de stat pentru revoluţionari George Costin, trimis la rejudecare
Nou dosar penal pentru George Costin şi Dorin Lazăr Maior

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.