Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri

Pe acest blog am semnalat faptul că pretenția Caselor de Pensii, de a condiționa acordarea indemnizației prevăzută de legea 341/2004 pentru copii de eroi-martiri ai revoluției de îndeplinirea condiției ca aceștia să nu realizeze alte venituri din motive neimputabile este abuzivă. Art. II alin. 1 din OG 1/2015 prevede o indemnizație de 2020 lei/lună pentru „copii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor”. Folosirea conjuncției „ori” în textul legal arată că nu e nevoie să fie îndeplinite amîndouă condițiile ci doar una dintre ele. Așadar, copiii de eroi martir au dreptul la indemnizație chiar dacă realizează venituri, cu condiția să nu fie încadrați în vreo formă de învățămînt.

În articolul „Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație” (linc) am îndemnat pe cei în cauză să facă cerere pentru indemnizație chiar dacă au alte venituri (de fapt, mereu i-am îndemnat să nu stea la mila statului ci să obțină venituri proprii, legile acestea prin care oamenii sînt îndemnați să stea la mila statului le consider păgubitoare), depunînd doar declarație pe propria răspundere că nu urmează vreo formă de învățămînt. În caz de refuz al Caselor de Pensii am îndemnat recurgerea la o acțiune în justiție.

Am primit recent o hotărîre judecătorească emisă de Tribunalul București în cazul a 3 frați, copii de erou martir al revoluției. Toți trei au dobîndit din partea Tribunalului dreptul de a primi indemnizație de 2020 lei/lună, cum e prevăzut în OG 1/2015, deși doi dintre aceștia au arătat instanței că sînt angajați și realizează venituri din salarii. Este o confirmare a opiniei mele din articolul sus-amintit, că faptul de a fi angajat și a realiza venituri nu anulează dreptul la indemnizație.

Reproduc această hotărîre judecătorească care poate sluji ca precedent juridic pentru cei interesați, căci refuzul Caselor de Pensii de a plăti indemnizații copiilor de eroi-martiri ai revoluției este generalizat.

Cîteva observații:
– cererea a fost depusă la secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului dar a fost declinată către secția de conflicte de muncă și asigurări sociale.
– au fost chemate în judecată Casa de Pensii a sectorului 4 București, Casa de Pensii a municipiului București și Casa Națională de Pensii Publice. A fost respinsă acțiunea față de Casa de Pensii a sectorului 4 (lipsa calității procesuale de folosință) și Casa Națională de Pensii (lipsa calității procesuale pasive, deoarece nu a fost contestată în cauză vreo Hotărîre a Comisiei Centrale de Contestații a Casei Naționale de Pensii ci doar o decizie de refuz de acordare a indemnizației a Casei de Pensii București) și a fost admisă numai față de Casa de Pensii a Municipiului București (echivalentă caselor de pensii județene).
– s-au cerut și daune morale, dar acestea au fost respinse.
– s-a acordat drept de indemnizație doar pentru anul 2016, invocîndu-se faptul că nu se știe cum va evolua legislația în viitor.
– s-a acordat drept de indemnizație doar începînd cu 4 aprilie 2016, data la care a fost depusă la Casa de Pensii cererea pentru indemnizație.

Motivarea instanței urmează logica juridică expusă acum mai bine de un an pe acest blog. Citez din motivare:

Art. II din Ordonanța nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii (…) nr. 341/2004 (…) prevede că „(1) În anul 2015 copii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nicio formă de învățămînt ORI nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei”.

Din analiza acestei prevederi tribunalul reține că acordarea acestei indemnizații este condiționată fie de urmarea unei forme de învățămînt [aici mi se pare eroare materială a instanței, trebuie să fie vorba de NEurmarea unei forme de învățămînt], fie de lipsa de venituri din motive neimputabile.

Această condiționare este alternativă, concluzie care reiese din folosirea conjucției disjunctive „ori”.

Spre deosebire de susținerile intimatei Casa de Pensii a Municipiului București cum că această conjuncție are natură copulativă, tribunalul reține că există patru patru feluri de conjuncții și locuțiuni adversative: copulative (și, nici, și cu, ci și, cît și, dar și, nu numai, precum și), adversative (dar sau da, iar, însă, ci, în schimb), disjunctive (sau, ori, fie, ba), conclusive (deci, prin urmare, așadar, în concluzie), conjuncția „ori” avînd altă natură decît cea indicată de intimata sus-menționată, respectiv disjunctivă.

În motivare se face referire la OUG 57/2015, constatîndu-se:

Deoarece prin OG 1/2015 se introduc condiții temporare și suplimentare pentru stabilirea drepturilor, deci excepționale de la normele de drept comun, tribunalul apreciază că acestea sînt de strictă interpretare, astfel că nu pot fi extinse în cazul de față și pentru anl 2016, indiferent dacă intenția legiuitorului cînd a edictat OUG nr. 57/2015 ar fi fost aceeași deoarece avea posibilitatea de a introduce aceleași reglementări.

Prin OUG nr. 57/2015 legiuitorul a reglementat numai modul de plată al acestor indemnizații, nu și de stabilire.

A interpreta altfel înseamnă a adăuga la lege ceea ce nu este permis mai ales că prevederea legală este clară și deci aplicabilă fără artificii de interpretare.

(…)

la momentul formulării cererilor din 04.04.2016 de stabilire a drepturilor la indemnizația cuvenită în temeiul legii nr. 341/2004 pentru anul 2016, contestatarilor nu li se mai opun condițiile restrictive de acordare a acesteia din anul 2015 prev. prin OG 1/2015, fiind suficientă stabilirea pragului de 26 de ani pentru a stabili doar coeficientul de multiplicare care în cauză este de 0,5 sau suma fixă stabilită de legiuitor.

Se constată astfel că frați contestatori au dreptul la această indemnizație începînd cu data de 04.04.2016, data formulării cererilor care se referă inclusiv la anul 2016.

(…)

Tribunalul apreciază că cererea de față este întemeiată în parte, sens în care o va admite și va obliga intimata Casa de Pensii a Municipiului București să emită decizii prin care să se stabilească, începînd cu data de 04.04.2016, pentru anul 2016, indemnizațiile cuvenite contestatarilor în temeiul prev. art. 4 alin. 2 pct. c din legea nr. 341/2004 în cuantum de 2020 lei.

Tribunalul constată acest drept al contestatarilor doar pentru anul 2016 deoarece legea temporară la care s-a făcut referire mai sus face trimitere la cuantumul din decembrie 2015 care diferă față de modul standard de calcul (0,5* sal mediu) și nu se cunoaște cel din viitor.

Din informațiile primite de la unul din cei trei frați din cauză, înțeleg că pentru indemnizațiile cuvenite în 2015 și 2017 sînt pe rol procese diferite. Nu cunosc exact cum au fost formulate cererile către Casa de Pensii, dar văd că în acest caz tribunalul a recunoscut drept la indemnizație doar după momentul înregistrării cererii la Casa de Pensii.

Mai citește:
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.