New York Times: Execuția Ceaușeștilor, criticată de administrația Bush, apărată de doi cetățeni români

New York Times din 29 decembrie 1989 continuă seria de articole despre revoluția română, care era pe atunci un subiect de prim interes pentru întreaga lume, cu un articol despre execuția soților Ceaușescu. Se arată în articol că, pe de o parte, administrația Bush a criticat respectiva execuție, dar pe de altă parte se dă și părerea a doi cetățeni români emigrați în America de Nord, Pavel Câmpeanu, fost coleg de închisoare cu Nicolae Ceaușescu, și Ștefan (Istvan) Tokes, fratele lui Laszlo Tokes, care consideră execuția ca fiind justificată. Redau mai jos tălmăcirea acestui articol.

Căderea lui Ceaușescu
Doi români justifică judecarea în taină și executarea conducătorului

de Eric Pace Continuă lectura

„Jurnalul Național” intră în faliment

Lucrarea mea de popularizare a științei publicată în 2005, legată de campania publicistică din „Jurnalul Național”

Una din principalele oficine de falsificare a istoriei revoluției din 1989, „Jurnalul Național”, a intrat în faliment conform deciziei Tribunalului București (linc).

În 2004 „Jurnalul Național”, sub conducerea lui Marius Tucă, a declanșat o viguroasă campanie de rescriere a istoriei revoluției, cu articole aproape zilnice pe acest subiect. Aceasta m-a determinat să public ziarul-ediție specială „Revoluția din Timișoara și minciunile lui Marius Tucă” (10 martie 2004) iar apoi să scriu cartea „Revoluția din 1989 și minciunile din Jurnalul Național”, publicată în 2005. Întreaga campanie se desfășura sub lozinca „vrem adevărul despre revoluție”, lozincă folosită de altfel de toți falsificatorii istoriei.

Campania din „Jurnalul Național” era legată, după părerea mea, de rejudecarea procesului Chițac-Stănculescu care avea loc la acea vreme. Ziarul s-a manifestat consecvent ca un apărător al generalului Stănculescu și ca mijloc de presiune mediatică asupra instanței de judecată pentru a obține achitarea sa, ori după ce aceasta nu s-a produs, eliberarea din închisoare (linc).

Mentorul campaniei publicistice a „Jurnalului Național” a fost fostul informator plătit al securității Alex Mihai Stoenescu (linc). În 2009 acesta și-a mutat locul de acțiune la ziarul „Adevărul” condus pe atunci de Grigore Cartianu, ziar care începuse o nouă campanie despre revoluție, cu aceeași orientare și aceleași scopuri ca și cea din „Jurnalul Național”. Pe acest blog am semnalat prompt preluarea campaniei din „Jurnalul Național” de către ziarul „Adevărul”: Alex Mihai Stoenescu s-a transferat de la „Jurnalul Naţional” la „Adevărul” (linc) Continuă lectura

Idei îngrijorătoare pentru libertatea de exprimare la Adunarea Parlamentară NATO

După cum anunță revista „22” (linc), la adunarea parlamentară a NATO desfășurată luna trecută în București s-a adoptat, cu unanimitate de voturi, o rezoluție referitoare la „transformarea informației în armă”. În cadrul rezoluției se vorbește despre primejdia reprezentată de internet și de rețelele de socializare, prin care se răspîndesc știri false și „păreri radicale”. Rusia ori organizații teroriste folosesc tehnologia informației în scopuri proprii, mai observa Jane Cordy, cea care a alcătuit rezoluția care a fost votată. Continuă lectura

Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri

Pe acest blog am semnalat faptul că pretenția Caselor de Pensii, de a condiționa acordarea indemnizației prevăzută de legea 341/2004 pentru copii de eroi-martiri ai revoluției de îndeplinirea condiției ca aceștia să nu realizeze alte venituri din motive neimputabile este abuzivă. Art. II alin. 1 din OG 1/2015 prevede o indemnizație de 2020 lei/lună pentru „copii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor”. Folosirea conjuncției „ori” în textul legal arată că nu e nevoie să fie îndeplinite amîndouă condițiile ci doar una dintre ele. Așadar, copiii de eroi martir au dreptul la indemnizație chiar dacă realizează venituri, cu condiția să nu fie încadrați în vreo formă de învățămînt.

În articolul „Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație” (linc) am îndemnat pe cei în cauză să facă cerere pentru indemnizație chiar dacă au alte venituri (de fapt, mereu i-am îndemnat să nu stea la mila statului ci să obțină venituri proprii, legile acestea prin care oamenii sînt îndemnați să stea la mila statului le consider păgubitoare), depunînd doar declarație pe propria răspundere că nu urmează vreo formă de învățămînt. În caz de refuz al Caselor de Pensii am îndemnat recurgerea la o acțiune în justiție.

Am primit recent o hotărîre judecătorească emisă de Tribunalul București în cazul a 3 frați, copii de erou martir al revoluției. Toți trei au dobîndit din partea Tribunalului dreptul de a primi indemnizație de 2020 lei/lună, cum e prevăzut în OG 1/2015, deși doi dintre aceștia au arătat instanței că sînt angajați și realizează venituri din salarii. Este o confirmare a opiniei mele din articolul sus-amintit, că faptul de a fi angajat și a realiza venituri nu anulează dreptul la indemnizație.

Reproduc această hotărîre judecătorească care poate sluji ca precedent juridic pentru cei interesați, căci refuzul Caselor de Pensii de a plăti indemnizații copiilor de eroi-martiri ai revoluției este generalizat.

Cîteva observații: Continuă lectura