Rețeaua de curieri maghiari ai lui Miklos Kovacs. Începuturile și luarea legăturii cu Laszlo Tokes (video)

Actualizare 20 februarie 2018: Introducere facsimil împuternicire pentru Miklos Kovacs, despre care e vorba în discuție.

L-am prezentat deja pe acest blog pe Miklos Kovacs, omul de încredere a lui Laszlo Tokes în 1989 (linc). Cînd am fost la Budapesta să-l întîlnesc, i-am luat un lung interviu (6 ore înregistrate video). Prezint aici 1 oră din interviu, și anume partea în care povestește cum s-a înființat rețeaua de curieri pe care a coordonat-o, pînă în momentul în care domnul Kovacs descrie prima sa întîlnire cu Laszlo Tokes. Anume prin rețeaua lui Miklos Kovacs au fost difuzate textele dizidente ale lui Laszlo Tokes de pînă în 1989, rețeaua asigurînd atît scoaterea textelor peste graniță cît și, prin relațiile pe care Miklos Kovacs și oamenii săi le aveau, publicarea lor în diferite mijloace de informare în masă din Ungaria și din țări apusene.

Povestea completă a lui Miklos Kovacs și alte lucruri interesante legate de Laszlo Tokes și biserica reformată maghiară din România o veți afla din cartea la care lucrez. Nu voi da toate informațiile pe blog că n-o să mai cumpărați cartea, v-ați obișnuit să primiți toate informațiile gratis, iar donațiile pentru elicopterul meu personal (linc) stagnează.

Rolul esențial jucat de Miklos Kovacs a fost menționat încă din 1990 în cartea lui David Porter „With God, for the people” (Cu Dumnezeu, pentru popor), carte care poate fi citită chiar pe saitul europarlamentarului Laszlo Tokes (linc). La începutul cărții autorul precizează:

ACKNOWLEDGEMENTS
THIS BOOK IS THE AUTOBIOGRAPHY OF LÁSZLÓ TŐKÉS. IT IS TOLD BY HIM FROM HIS OWN VIEWPOINT. OTHERS WILL NO DOUBT WRITE BOOKS ABOUT THE ROMANIAN REVOLUTION AND LÁSZLÓ TŐKÉS’S ROLE IN IT, BUT THIS IS HIS OWN STORY, CAREFULLY TOLD OVER MANY HOURS SPREAD OVER MANY WEEKS.

Adică: „Această carte este autobiografia lui Laszlo Tokes. Este povestită de el din propriul său punct de vedere. De bună seamă, alții vor scrie cărți despre revoluția română și rolul lui Laszlo Tokes în ea, dar aceasta este propria sa poveste, relatată cu grijă în discuții care au durat multe ore de-a lungul mai multor săptămîni”.

Cu privire la Miklos Kovacs, în cartea lui David Porter se menționează (pag. 52 din documentul de 80 de pagini de pe saitul domnului Tokes, nu știu dacă corespunde paginația cu cartea tipărită):

Another who played a crucial part in publicising our situation in the West was Miklós Kovács of Budapest, who co-ordinated medical and food aid to Romania, and regularly met me in Temesvár to collect copies of my letters to the church and other documents. These he smuggled out, at great personal risk, and sent to radio stations and organisations such as Keston College in England, who published the information widely.

Adică: „Altcineva care a jucat un rol crucial în a face publicitate situației noastre în Apus a fost Miklos Kovacs din Budapesta, care a coordonat ajutor medical și alimentar pentru România, și în mod regulat s-a întîlnit cu mine la Timișoara pentru a prelua copii ale scrisorilor mele către biserică și alte documente. Acestea le-a trecut peste graniță, asumîndu-și un mare risc personal, și le-a trimis la stații de radio și organizații precum Keston College din Anglia, care au răspîndit informația pe larg”.

Acum relațiile dintre Miklos Kovacs și Laszlo Tokes sînt mai reci decît erau în 1989, motiv pentru care cînd în Ungaria se pomenește despre dizidența lui Laszlo Tokes (cei care vorbesc despre asta sînt în primul rînd prietenii politici ai domnului Tokes) nu prea se mai vorbește despre Miklos Kovacs. Relațiile între oameni se mai schimbă în 28 de ani, domnul Tokes a ajuns în relații reci și cu nevasta sa din 1989, cu care are 3 copii, de care a divorțat și acum se judecă pentru împărțirea averii acumulată în timpul căsniciei. Adevărul istoric nu trebuie însă să se schimbe după evoluția relațiilor între oameni. Oricum, Laszlo Tokes nu a retractat niciodată ce i-a spus lui Porter legat de Miklos Kovacs, și nu a contestat rolul acestuia din 1989. E vorba doar despre punerea unor aspecte în surdină și reliefarea altora, dar rolul lui Miklos Kovacs a rămas, din cîte știu, necontestat.

Fiindcă Miklos Kovacs nu vorbește românește, în cadrul discuției rolul de tălmaci a fost jucat de domnul Istvan Bandi, angajat la arhiva serviciilor secrete maghiare (instituție similară CNSAS-ului din România).

Transcriere parțială discuții (partea în limba română, care conține și tălmăcirea celor discutate în maghiară; rog cititorii care vorbesc maghiara să-mi semnaleze dacă au existat lucruri importante discutate în maghiară care n-au mai fost traduse):
Istvan Bandi: În 1984, ca taximetrist, se întîlnește cu o doamnă, Nora Telegdi. Este un articol în legătură cu doamna respectivă și taximetristul. „Un taximetrist confidențial”, care are relații confidențiale cu Tokes Laszlo.

Marius Mioc: Cînd a auzit prima oară despre Tokes Laszlo?

Istvan Bandi: Înainte de 1988 nu a auzit niciodată de domnul Tokes. Numele de Tokes a fost introdus de Telegdi Nora.

Marius Mioc: Aceasta despre care e vorba în articol?

Istvan Bandi: Da. Doamna Telegdi vine în 1984 din Toronto. Era nevasta domnului Telegdi Sandor, un arhitect maghiar care trăia în emigrație începînd din 1956. Doamna respectivă avea doi copii, Andrew Telegdi, care era deputat în parlamentul canadian. De atunci a murit și doamna Eleonora Telegdi, și soțul doamnei, și fiul despre care va vorbi, adică Andrew Telegdi, așa că putem vorbi despre ei. Ne întoarcem în 1984 cînd doamna Telegdi deschide ușa taxiului domnului. „Vreți să continuați acțiunile pe care le-ați făcut mai înainte în Transilvania?”. Deci ea știa, deși nu se întîlniseră niciodată și nu se cunoșteau deloc. De unde știe că eu am fost vreodată în Transilvania? „Noi știm tot despre dumneavoastră”. Și imediat și-a pus întrebarea – cine or fi acest „noi”? „Și mai știm că dumneavoastră ați fost exmatriculat în baza acestei acțiuni. Acuma nu trebuie să transportați numai cărți ci medicamente, alimente”.

Marius Mioc: Deci în momentul acela nu știa nimic despre Tokes Laszlo.

Istvan Bandi: Nu știa nimic. N-a putut prelucra toate documentele pe care le are, dar lucrează cu mașina asta, face scanarea…

Marius Mioc: Și ulterior să le trimită prin e-mail. Ăsta este un articol? Am văzut că e din ianuarie 1990.

Istvan Bandi: Înainte să ajungă Tokes în 1990, aici, în această incintă, apare acest material. Dacă aveți un stic, vă poate da acuma.

Marius Mioc: Sînt scanate? Păi le punem direct pe calculator. Asta la sfîrșit.

Istvan Bandi: Prin e-mail sînt prea multe date.

Marius Mioc: Da. Avem leptopul și le punem.

Istvan Bandi: Noi socotim dacă dumneavoastră continuați acțiunile pe care le-ați făcut mai înainte. United Hungarian Fund este denumirea fundației, din Canada, nu din Statele Unite, care va finanța. Există și o altă denumire folosită de această fundație, Fundația Rakoczi. Din punct de vedere financiar, această fundație are la bază banii a mai multor generații de maghiari aflați în Canada, și banii primiți de la aceste generații vor fi folosiți în acțiunile pe care le va conduce domnul Kovacs. Un refugiat politic din 1956 care trăia aici, se numește Varga Domokos, era un mediator între canadieni și domnul Kovacs. A fost chemat în Canada și a perindat continentul nord-american să cunoască centrele de emigrație maghiare. A scris foarte multe cărți. Și pentru că era fost deținut politic din 1956 a fost recunoscut de emigrația maghiară. Prin această persoană a fost inițiată și ajutorarea părților sudice, maghiarii din Sîrbia, și cei din Ucraina. Au ajutat școli maghiare. Ce e important: toate sursele bănești care veneau din America de Nord ajungeau la domnul Varga Domokos. Acesta stătea în contact în fiecare zi cu domnul Miklos. În prima fază încă nu era în contact direct cu domnul Varga. Numai după ce a asigurat, prin faptele pe care le-a făcut, adică a intrat în Transilvania și a făcut cîteva acțiuni, și s-au asigurat cei din această Fundație că poate să intre în contact direct cu domnul Varga. Era un sistem de apărare. Nu-și amintește exact cînd doamna Telegdi Nora i-a sugerat că ei, cei din Canada, au informații în legătură cu un „revoluționar” – foarte interesantă expresia – un personaj revoluționar din Transilvania, și anume un rector la teologia protestantă din Cluj, și despre fiul acestui rector, care și el e un personaj revoluționar, și trăiește la Timișoara. În prima parte a anului 1988 domnul Kovacs aflase de la doamna Telegdi, reprezentanta emigrației canadiene, că doamna Tokes, nevasta rectorului Tokes Istvan la universitatea protestantă din Cluj, a fost operată la ochi. A fost posibil acest lucru, să se opereze în Canada, pentru că fiul cel mai mare al acestui rector, era deja de zeci de ani, era inginer la un centru de cercetare atomică din Quebec. E important, pentru că domnul Tokes Istvan, Steven Tokes, era în comisia care a intrat în contact cu securitatea, în legătură cu centrala atomică Cernavodă. Am lămurit cu domnul Kovacs acțiunea CANDU.

Marius Mioc: Fratele lui Laszlo Tokes lucra chiar la acea firmă care livra reactor pentru centrala de la Cernavodă?

Istvan Bandi: Da. Și am vorbit despre acțiunile făcute de securitatea română în anii 70 pentru a compromite această relație economică. Pacepa vorbește despre această acțiune. [Nota mea: După alte surse, nu securitatea română ci emigraţia maghiară era cea care a încercat compromiterea colaborării româno-canadiene legate de centrala atomică de la Cernavodă]

Istvan Bandi: Doamna Telegdi zice că noi am aflat despre tehnica pe care o aplicați dumneavoastră, adică domnul Kovacs, care constă în următorul lucru: nu băgați materiale chiar lîngă graniță, adică Satu Mare, Oradea, Timișoara, pentru că acolo pot să ajungă oricum prin micul trafic. Dumneavoastră introduceți în centrul Transilvaniei, în orașele mari, medicamente și alimente. Doamna Telegdi a precizat că ea, și emigrația canadiană, vrea să ajute pe Tokes Istvan și fiul acestuia, Tokes Laszlo.

Marius Mioc: O mică întrebare. Pe lista celor care urmau să fie ajutați erau Tokes Istvan și Tokes Laszlo. Dar ar putea spune cam ce număr de persoane din Ardeal a ajutat dînsul?

Istvan Bandi: Întrebarea inversă a domnului Kovacs este: referitor la ce a zis atunci doamna Telegdi?

Marius Mioc: Nu. În ansamblu, cît a ajutat în Ardeal? Tokes Istvan și Laszlo sînt 2 persoane. 2 persoane dintr-un total de 5 persoane sau dintr-un total mult mai mare?

Istvan Bandi: Prima fază a strategiei domnului Kovacs se referea la persoane din centrele cultice ale episcopiilor romano-catolice, începînd de la sate și pînă la orașe. Această strategie se referea la ajutorarea cu medicamente și alimente, nu cu cărți. Chiar în acești ani, 87-88, apare în mass-media internațională tema sistematizării. Apare și nuanța etnică în acest spațiu mediatic. Noi, catolicii, ne ocupam mai ales cu problema greco-catolică. Eu, ca teolog, mă ocupam și gîndeam în sistem ecumenic și episcopal. Am fost surprins de această metodă de prindere a persoanei mele, de unde au știut doamna Telegdi și ceilalți. Și domnul presupune că putea să fie și poliția secretă maghiară de dinainte de 89. Și de unde știau datele exacte pe care le-a zis doamna Telegdi? Domnul presupune, după ce a cercetat ani de zile, că după paravanul acestei fundații putea să stea serviciul secret maghiar.

Marius Mioc: N-a avut ocazia s-o întrebe ulterior direct pe doamna Telegdi de unde a știut despre el?

Istvan Bandi: Nu. Dacă ar fi întrebat, n-ar fi răspuns direct. Nu cred că doamna Telegdi ar fi conlucrat cu bună știință cu serviciile secrete maghiare comuniste. Sînt trei ipostaze. Una, domnul Kovacs zice că doamna Telegdi ar fi intrat într-o capcană a serviciilor secrete maghiare, fără să știe.

Marius Mioc: Asta presupune domnul?

Istvan Bandi: Da. A doua ipostază…

Marius Mioc: Presupunere sau ipostază?

Istvan Bandi: E o presupunere. Domnul Kovacs descrie acest lucru, că așa s-a întîmplat, crede el că așa s-a întîmplat. A doua. Prin fiul rectorului, acest tată a fost arătat ca un revoluționar înverșunat și ca un om care lupta împotriva lui Ceaușescu. Ceea ce știm acuma, zice domnul Kovacs, că nu era exact așa, ci era un personaj care, domnul Istvan senior, rectorul, a făcut un compromis cu sistemul lui Ceaușescu. A treia este momentul în care cei din afară decid ca persoana domnului Kovacs va fi foarte bună pentru a acționa în legătură cu domnul Tokes. Și-au dat seama cei care au cerut ca doamna Telegdi să intre în contact cu domnul Kovacs, și-au dat seama că persoana domnului Kovacs, care are o strategie bisericească, nu știu cum să zic altfel, și se ocupă numai cu catolicii, să se apuce să se ducă și la protestanți și la alte comunități, și nu numai la persoane ale acestor biserici, și la civili (mireni).

Marius Mioc: Erau Tokes senior și Laszlo Tokes pe lista celor ajutați. Dar mă interesează: în total a ajutat 5 oameni sau 500 de oameni? Ca ordin de mărime.

Istvan Bandi: Avea aproape 300 de curieri. Erau organizați și mișcați de către domnul Kovacs.

Marius Mioc: Fiecare curier ducea ajutoare la mai multe persoane?

Istvan Bandi: Da, sigur. Încă n-a făcut o statistică exactă.

Marius Mioc: E în limba maghiară.

Istvan Bandi: Asta e o scrisoare de recrutare a curierilor.

Marius Mioc: Curierii erau plătiți dacă duceau…?

Istvan Bandi: Da, erau plătiți de domnul. Tipuri de curieri: Erau curieri care aveau mașină și puteau transporta mai multe și curieri care se duceau cu trenul. Această împuternicire nu a fost văzută pînă acuma de nimeni.

Marius Mioc: Am una asemănătoare, dar nu cred că-i asta. Parcă-i tot cu familia Tokes.

Istvan Bandi: Nu. Ceea ce vedeți acum n-a văzut nimeni pînă acuma. E o împuternicire.

Marius Mioc: Ceva asemănător am, dar nu de la Tokes Andras.

Istvan Bandi: E o împuternicire pentru domnul Kovacs Miklos, prin care e împuternicit de către…

Marius Mioc: Tokes Andras, Tokes Edith văd aici.

Istvan Bandi: …de către familia Tokes, ca pe contul următor să vireze și să administreze banii care vor veni pe acest cont. Dar domnul Kovacs nu a fost de acord să fie administratorul acestui cont.

Marius Mioc: Deci pînă la urmă nu s-a finalizat această…

Istvan Bandi: Nu. Această tranzacție, această împuternicire nu s-a…

Marius Mioc: Deci era un cont deschis în Ungaria?

Istvan Bandi: Este numărul personal, e CNP-ul domnului.

Marius Mioc: Numai puțin. E cont bancar sau ce e ăsta?

Istvan Bandi: CNP. Cod număr personal.

Marius Mioc: Nu e un cont bancar.

Istvan Bandi: Nu e un cont bancar, dar e vorba despre toate conturile, toate tranzacțiile financiare care ar fi în viitor realizate de domnul Kovacs. Ceea ce nu a fost admis…

Marius Mioc: Dînsul nu a dorit?

Istvan Bandi: Dînsul nu a dorit.

Marius Mioc: Și asta trebuia s-o arate cui?

Istvan Bandi: Domnul Kovacs zice următorul lucru: el nu a cerut o împuternicire pentru a administra partea financiară a familiei Tokes, cu toate personajele care sînt trecute acolo, ci o împuternicire de a prezenta în mass-media ungară după evenimentele din 1989.

Marius Mioc: După? Dar asta era semnat înainte.

Istvan Bandi: Nu. Atunci încă înainte să ajungă la culmea…

Marius Mioc: Numai puțin. Am văzut că este din octombrie 1989. Deci el era purtător de cuvînt al familiei Tokes pentru mass-media maghiară? Și pentru octombrie 1989 este…?

Istvan Bandi: Da. Pentru că ei știau că se va întîmpla ceva. Despre asta e vorba.

Marius Mioc: Poate să-mi dea asta, sau pe stic?

Istvan Bandi: În faza aceasta incipientă a relațiilor lor, adică a domnului Tokes și a domnului Kovacs, apar divergențe. Pentru că domnul s-a gîndit la partea de reprezentare politică, iar domnul Tokes imediat s-a gîndit la partea de reprezentare financiară.
Le-am zis curierilor ca în nici un caz să nu primească chitanță, sau o scriere de la nimeni, cu care să treacă granița. Să nu se facă deconspirarea.

Înainte de 5 decembrie 1989 domnul Kovacs a avut de la domnul Tokes Laszlo o împuternicire verbală. Începînd din 5 decembrie a primit una în scris, că dumnealui va fi reprezentantul plenipotențiar al domnului Tokes.

Marius Mioc: Bun. Întrebare: A spus că în 1988 a auzit prima oară despre Tokes. Cînd l-a întîlnit prima oară în persoană pe domnul Tokes?

Istvan Bandi: La sfîrșitul verii lui 1988. Această întîlnire a avut loc cînd doamna Telegdi Nora a cerut domnului Kovacs să o ducă la Timișoara.

Miklos Kovacs (franceză): Strada Maxim Gorki numărul 8.

Istvan Bandi: Cu această ocazie s-a întîlnit doamna Telegdi cu verișoara sa.

Marius Mioc: Verișoara doamnei Telegdi era în Timișoara?

Istvan Bandi: Da. Și la această întîlnire dintre verișoară și Telegdi Nora, a fost convocat domnul Tokes Laszlo. În materialul respectiv care l-ați avut în mînă înainte este descrisă cu amănunțime această întîlnire.

Marius Mioc: Cine semnează articolul?

Istvan Bandi: Molnar Gal. S-a întîlnit cu doamna Telegdi.
Molnar Gabriela este redactoarea acestui ziar.

Marius Mioc: Ce înseamnă aicea cu Karl Marx? Ce vrea să zică?

Istvan Bandi: Este Universitatea Economică Karl Marx.

Miklos Kovacs (franceză): Azi Corvinus.

Marius Mioc: E bine că e scris dar nu știu exact cu drepturile de autor.

Istvan Bandi: Puteți cita. E ziar. Din ziar puteți cita. Dacă dați toate datele, atuncea puteți. Eu așa știu că nici nu mai există acest ziar. Nici universitatea nu mai există. Adică nimeni nu zice astăzi universitatea economică „Karl Marx”.
Să începem de la capăt. La începutul lui octombrie 1988, era partidul politic Forumul Democratic Maghiar, care a primit mandat începînd din 1990. La a doua conferință a acestui partid, în 1988, l-a chemat pe domnul Kovacs la această ședință, la acest congres.

Marius Mioc: Cine l-a chemat?

Istvan Bandi: Conducerea acestui partid, unde era Antal, Csoori Sandor… Era consilierul primului ministru de atuncea, Nemeth Miklos, ultimul primministru comunist din Ungaria, în 1988. Ăștia erau acolo și l-au întrebat pe domnul Kovacs: ce să facem în legătură cu Tokes Laszlo? Cum să procedăm? Ce să facem ca să-l ajutăm? Domnul Kovacs zice că prin mediul redactorilor șefi și redactorilor, dar cu mențiunea ca niciodată să nu fie publicat numele domnului Kovacs.

Marius Mioc: Deci apăreau știri în ziarele din Ungaria despre Laszlo Tokes?

Istvan Bandi: Da, fără ca sursa să fie indicată. Am explicat redactorilor și șefilor de redacții care este strategia mea în legătură cu această acțiune. Pînă în 24 iulie 1989 Tokes nu apare niciodată la televiziunile maghiare în materiale video. Înainte de această dată, materialele care ajung în Ungaria și în Vest sînt dactilografiate. La radio apare prima dată înregistrare cu domnul Tokes făcută de către curierii domnului Kovacs la începutul lui aprilie 1989.
La începutul lui septembrie 1988 m-am întîlnit cu domnul Tokes, a fost o rugăminte a doamnei Telegdi să ne întîlnim. Cu această ocazie am adus cadou familiei Tokes, printre care și cașcaval Trapist, o întreagă roată. În timp ce se făcea împărțirea acestui cașcaval, Tokes Laszlo se uita și mărul lui Adam i se mișca în sus și în jos. Din acest moment începe o istorie aparte, adică domnul Kovacs se duce acasă la domnul Tokes, pe Timotei Cipariu, din 1988 septembrie.

Mai citeşte:
–  Miklos Kovacs, omul de încredere a lui Laszlo Tokes în 1989
– alte articole legate de Laszlo Tokes la pagina Cazul Laszlo Tokes.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.