Mitingul lui Ceaușescu din 21 decembrie 1989 (video)

În 2008 am mai pus pe acest blog înregistrare video de la mitingul lui Ceaușescu din 21 decembrie 1989 (linc). Între timp înregistrările respective a dispărut de pe internet, dar acum am găsit iar pe youtube o înregistrare, care conține atît discursul lui Ceaușescu cît și cuvîntul introductiv al primarului Bucureștiului, Barbu Petrescu.

Transcriere înregistrare:
00:07 Barbu Petrescu: Stimați tovarăși (scandări: Ceaușescu – PCR!, urale). Vă rog să-mi îngăduiți să adresez din inimă rugămintea de a lua cuvîntul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din capitală, a mult iubitului și stimatului conducător de partid și de țară, a eminentului revoluționar patriot care de peste șase decenii și-a dăruit întreaga activitate binelui, prosperității patriei, libertății, independenței depline a României Socialiste, secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
00:56 Urale
01:01 Scandări: Ceaușescu – PCR!, urale
01:22 Nicolae Ceaușescu: Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalei României socialiste. Doresc în primul rînd să vă adresez dumneavoastră, participanților laaceastă mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate!
02:00 Urale.
02:06 Scandări: Stima noastră și mîndria, Ceaușescu – România!
02:26 Nicolae Ceaușescu: Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București…
02:42 Se aude un zgomot de fond care crește în intensitate, ca de oameni care strigă speriați, creșterea în intensitate putînd însemna că din ce în ce mai multă lume e cuprinsă de fenomen
02:43 Nicolae Ceaușescu (continuă pe fundalul zgomotelor crescînde): …considerînd aceasta ca o…
02:48 Zgomot de fond cu strigăte neînțelegibile ale mulțimii
03:02 Glas: E bine? E în regulă?
03:06 Nicolae Ceaușescu: Ce?
03:11 Nicolae Ceaușescu: Nu mă. Ho!
03:16 Bărbat: A dat drumul (neînțelegibil)
03:18 Nicolae Ceaușescu: Halo! Halo! Halo! (alt glas suprapus: liniște!) Halo!
03:21 Elena Ceaușescu? (după subtitrarea din înregistrare): Liniște! Liniște! Liniște! suprapus cu Nicolae Ceaușescu strigînd: Halo! Halo! Halo!
03:54 Nicolae Ceaușescu: Tovarăși! Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Tovarăși!
04:02 Elena Ceaușescu?: Stați liniștiți!
04:05 Nicolae Ceaușescu: Tovarăși! Tovarăși, așezați-vă liniștiți! Halo!
04:18 Elena Ceaușescu?: Stați liniștiți, oameni buni!
04:19 Nicolae Ceaușescu: Halo! Tovarăși, așezați-vă liniștiți!
04:28 Elena Ceaușescu?: Halo! (bătăi în microfon)
04:31 Bărbat: Tovarăși! Dragi tovarăși! (bătăi în microfon) Tovarăși! Stați pe loc! Adunați pe toți tovarășii!
04:39 Elena Ceaușescu?: Ce e cu voi? Stați liniștiți! Liniște! Ne auziți?
04:49 Bărbat: Liniște!
04:51 Nicolae Ceaușescu: Halo!
04:53 Bărbat: Tovarăși! (neînțelegibil)
04:57 Nicolae Ceaușescu: Așezați-vă liniștiți la locurile voastre!
05:04 Nicolae Ceaușescu (nu în microfon): Asta e o provocare.
05:06 Nicolae Ceaușescu: Halo! Halo!
05:09 Elena Ceaușescu?: Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți!
05:12 Nicolae Ceaușescu: Cetățeni ai capitalei!
05:20 Bărbat: Mergeți înapoi, tovarăși!
05:24 Elena Ceaușescu?: Stați liniștiți! Stați liniștiți! Liniștiți!
05:40 Elena Ceaușescu (către Nicolae Ceaușescu): Liniște. Vorbește-le, vorbește-le. Halo!
05:46 Nicolae Ceaușescu: Încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea, forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României! Aceasta constituie (încep urale) una din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni!
06:25 Urale, scandări neînțelegibile
06:50 Nicolae Ceaușescu: Înainte…
06:52 Urale
06:58 Scandări: Ceaușescu – PCR!
07:01 Nicolae Ceaușescu: …doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărîre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărît în această dimineață ca începînd de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei.
07:47 Urale
08:15 Nicolae Ceaușescu: De această majorare importantă vor beneficia aproape 1500 de oameni, un milion cinci sute de mii de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocațiile pentru copii între 30 și 50 lei, după numărul de copii și retribuția oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4400000 de copii ai patriei noastre.
09:06 Urale
09:29 (pare călipsește un fragment)
09:29 Nicolae Ceaușescu: …la 900 lei. De asemenea am hotărît ca pensia de urmaș să fie majorată cu 100 de lei. Vom crește deasemenea ajutorul social de la circa 500 la 800 de lei. Ceea ce vom asigura, în acest fel, condițiuni bune, corespunzătoare de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei noastre. Aceste măsuri demonstrează cu putere că pe măsura dezvoltării economiei, facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, în spiritul hotărîrilor congresului partidului.
10:26 Urale
10:34 Scandări: Ceaușescu și poporul!
10:52 Nicolae Ceaușescu: În ce privește evenimentele de la Timișoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată de cercurile care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună sub stăpînire străină din nou poporul nostru. Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României!
11:33 Urale
12:02 Nicolae Ceaușescu: Cred că sînt printre dumneavoastră care își reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenței României. Fermitatea, unitatea poporului nostru, a asigurat independența și construcția mai departe a socialismului în România! Și acum trebuie să acționăm în deplină unitate, cu fermitate, împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forța, unitatea națiunii noastre, care acționează în slujba diferitelor servicii de spionaj și cercuri imperialiste, pentru a împărți din nou România, pentru a înrobi poporul nostru! Cunoașteți ce au făcut și spuneau înaintașii noștri: Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină, decît să fim sclavi iarăși în vechiul ne pămînt! Și trebuie să luptăm, să trăim liberi și independenți!
13:22 Urale
13:49 Nicolae Ceaușescu: Este necesar mai mlt decît oricînd, să acționăm în spiritul democrației noastre muncitorești. Să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societății noastre, avînd permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea și independența României!
14:35 Urale
15:06 Nicolae Ceaușescu: Unii ar dori din nou să se reintroducă șomajul, să se reducă nivelul de trai al poporului, și cu scopul deschis formulat să dezmembreze România, să pună în pericol însăși viitorul poporului și națiunii noastre independente!
15:39 Urale
15:45 Scandări: Ceaușescu – PCR!
16:03 Nicolae Ceaușescu: Dragi tovarăși! Cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii națiuni, acțiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei și de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămînă în continu o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului! Și doresc să declar și aici că vom face totul pentru a apăra integritatea și suveranitatea României, libertatea și viața poporului nostru, bunăstarea întregii națiuni!
17:04 Scandări: Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!
17:19 Nicolae Ceaușescu: Să acționăm cu întreaga răspundere și să demonstrăm forța și capacitatea oamenilor muncii din capitală, a întregii națiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea și independența națiunii. Vă doresc succese în întreaga activitate! Și unitate, acțiune fermă împotriva oricăror acțiuni care vor să distrugă independența și socialismul în România! Aceasta e obligația noastră, a tuturor!
18:02 Urale
18:30 Nicolae Ceaușescu: Organizați în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenței țării! Cu toți să acționăm în slujba poporului, a independenței, a socialismului!
18:52 Urale

Mai urmărește:
– alte înregistrări din emisiunea TVR din timpul revoluției la pagina TVR în decembrie 1989
– înregistrări video și articole despre cele întîmplate în decembrie 1989 la București la pagina Revoluția din București

Un gând despre „Mitingul lui Ceaușescu din 21 decembrie 1989 (video)

  1. Stenograma nu reda secunda 2:58, cand barbatul cu palarie (probabil un securist important) se apropie de Ceausescu si-i spune: „Vin in sediu”, dupa care se mai aude o voce (cred ca a Elenei) care repeta „vin in sediu”.
    Inca ceva; la un moment dat apare langa Dinca unul care fotografiza sau filmeaza cateva secunde multimea, atunci cand camerele televiziunii sunt indreptate inspre sus. Ar fi de interes sa se gaseasca si acee fotografii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.