Reforma fiscală micșorează veniturile majorității celor care primesc indemnizații de revoluționar. Schimbări la asigurările de sănătate pentru răniții din revoluție. Diletantismul saitului avocatnet.ro

Actualizare 12 ianuarie ora 17,15: Legea 341/2004 prevede și acces gratuit la tratamente în spitalele Ministerului Sănătății, Apărării Naționale și de Interne. Am corectat acest aspect în articol.

Prin reforma fiscală a guvernului Tudose contribuțiile de asigurări sociale plătite de angajator au trecut în sarcina salariaților. Contribuția de asigurări de sănătate reținută din leafa brută a salariatului a crescut astfel de la 5,5% la 10%. Această creștere ar urma însă să fie compensată prin mărirea salariului brut, fapt pe care angajatorul și-l poate îngădui ca urmare a scutirii sale de la plata contribuțiilor sociale pentru salariați, cuprinsă în aceeași reformă fiscală.

Contribuția la asigurări de sănătate se reține însă și din indemnizația de revoluționar acordată conform legii 341/2004, cu excepția răniților în revoluție. Am arătat deja (linc) că prin art. 12 alin. 2 din OUG 90/2017 indemnizațiile de revoluționar pe 2018 au fost limitate la valoarea din 2017 (de fapt din 2010, că în fiecare an de atunci au apărut ordonanțe de urgență care limitau valoarea indemnizațiilor de revoluționar, pentru a nu se mai ține seama de modul de calcul prevăzut de legea 341/2004 care leagă valoarea indemnizației de cîștigul salarial mediu pe economie). Crescînd contribuția la asigurări de sănătate de la 5,5% la 10%, automat crește suma reținută din indemnizație.

Astfel, un revoluționar „cu rol determinant” care avea 2020 lei/lună indemnizație, pînă în 2017 primea efectiv 1909 lei, adică 2020 din care se scădeau 5,5% asigurare de sănătate. Din 2018 va primi 1818 lei, adică din 2020 se scad 10% asigurare de sănătate.

În cazul celor răniți în revoluție problema nu apare, deoarece prin art. I pct. 7 din OUG nr. 88/2017 s-a modificat art. 224 alin. 1 lit. d) din legea 95/2006 a asigurărilor de sănătate și s-a precizat că răniții în revoluție beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției.

Este multă incoerență în toată această legislație legată de drepturile revoluționarilor din 1989. Pe de o parte, legea 341/2004 stabilește un mod de calcul al indemnizației care deja de 8 ani nu se mai aplică, rezultînd o indemnizație cu mult mai mică decît prevede textul inițial (și niciodată abrogat) al legii. Apoi scrie în lege că indemnizația nu se consideră venit, dar se reține totuși din ea asigurare de sănătate. Mai scrie în lege că revoluționarii au drept la medicamente gratuite și tratamente la spitalele de stat, dar fiindcă nu scrie niciunde despre scutire de la plata asigurărilor de sănătate, aceste asigurări trebuie plătite la toate veniturile realizate (inclusiv la indemnizația despre care legea prevede expres că nu se consideră venit). Aici ar fi o logică – asigurare de sănătate nu înseamnă doar medicamente gratuite, ci și consultații la medicul de familie ori spitalizare chiar la spitale particulare dacă au contract cu Casa de Asigurări, iar legea 341/2004 n-a prevăzut consultații gratuite iar tratamente doar la spitalele de stat. Pe de altă parte ca să primești medicamente gratuite îți trebuie rețetă de la medicul de familie, iar pentru medic de familie îți trebuie asigurare medicală.

Guvernanții au fost deplin conștienți la emiterea OUG 90/2017 că indemnizațiile revoluționarilor (exceptînd răniții) vor scădea ca sumă netă. În aceeași ordonanță au limitat drepturile bănești și pentru alte tagme beneficiare de legi speciale. Dar sînt diferențe. Art. 12 alin 1 din OUG 90/2017 spune așa:

(1) În anul 2018 se majorează cuantumul brut astfel încât să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, după caz, următoarele drepturi:
a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;
d) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor corespunzătoare situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și g), precum și la art. 3;
e) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare;
f) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
g) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată;
h) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
i) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;
j) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;
k) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
l) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.

Iar după acest art. 12 alin. 1 vine art. 12 alin. 2 care spune:

(2) În anul 2018, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2017.

Adică: N-avem bani, trebuie să limităm cheltuielile, nu putem să plătim drepturile din legi speciale conform legilor inițiale și băgăm o ordonanță de limitare a drepturilor (personal înțeleg chestia asta; la „indemnizație de merit” acordată la diverși oameni de cultură, cum ar fi Andrei Pleșu, Liviu Ioan Stoiciu și alții, legea 118/2002 spune că indemnizația e 3 salarii minime brute neimpozabile; a crescut salariul minim la 1900 lei/lună, ar fi trebuit să crească indemnizația la 5700 lei/lună). Înțelegem limpede că schimbările din codul fiscal duc la scăderea veniturilor nete pentru enșpe tagme beneficiare de legi speciale. Avem 12 tagme care primesc bani de la stat prin legi speciale la care, deși nu mărim indemnizațiile conform legii, mărim suma brută astfel încît să se compenseze creșterea CASS rezultată din reforma fiscală și să rămînă cu aceeași sumă netă, ca oamenii să nu se supere. Și avem o a 13-a tagmă – revoluționarii din 1989 – pe care îi trecem într-un alineat separat, ca să scadă suma netă. La ăștia nu ne pasă dacă se supără.

Nu cred că scăderea cu 4,8% a indemnizației nete e esențială. Problema principală mi se pare atitudinea pe care guvernanții o arată față de revoluționari. Pare chiar o provocare ca să determine proteste în rîndul revoluționarilor (chiar dacă majoritatea vor accepta resemnați schimbările, se vor găsi cîțiva să protesteze), ca să se consolideze în opinia publică impresia că revoluționarii sînt ăia care mereu protestează pentru a primi bani de la stat. E parte din scenariul de compromitere a revoluționarilor și prin ei a momentului istoric al revoluției din 1989. Nu bugetul statului e miza, că pentru buget ăia 4,8% din indemnizațiile revoluționarilor sînt o sumă nesemnificativă.

Nu mi-e limpede schimbarea recentă adusă de OUG 88/2017 (linc) legată de răniții în revoluție, schimbare care trebuie să se aplice din 1 ianuarie 2018. Art. I pct. 7 din ordonanță modifică astfel art. 224 din legea asigurărilor de sănătate:

Articolul 224 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 224.
(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, în condițiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;
c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru drepturile bănești acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
g) femeile însărcinate și lăuzele;
h) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
i) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, în concediu pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
j) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
k) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii;
l) persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă, străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;
m) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
n) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;
o) persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;
p) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte.
(2) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) au obligația să se asigure potrivit prezentei legi și să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate în condițiile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

Remarc diletantismul saitului avocatnet.ro care în articolul „CASS 2018: Cine e asigurat automat la sănătate, fără să achite contribuție” (linc) enumeră printre cei care nu trebuie să plătească contribuție la sănătate „persoanele prevăzute de legea 341/2004”. Nu, nu e vorba de „persoanele prevăzute de legea 341/2004” ci de „persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea 341/2004”, adică strict de răniții în revoluție. Celelalte tagme prevăzute de legea 341/2004 – reținuții în revoluție, luptătorii cu rol determinant, luptătorii remarcați prin fapte deosebite, urmașii de eroi martiri, noiembriștii brașoveni din 1987, greviștii mineri din 1977 – vor trebui să plătească asigurări de sănătate. Dar informația falsă de pe avocatnet.ro a fost preluată și de alte surse (exemple: Antena 3 – linc, bzi.ro – linc).

Neclară îmi este situația răniților în revoluție care au alte cîștiguri decît indemnizația de revoluționar. Ei „beneficiază de asigurare, fără plata contribuției”, dar beneficiază și de scutire de la plata contribuției? Înțeleg că dacă nu au nici un fel de venituri ori dacă singurul lor venit este indemnizația de revoluționar (care, zice legea 341/2004, nu e considerată venit), vor beneficia de asigurare medicală fără să plătească. Deasemeni, ei fiind prevăzuți la art. 224 alin. 1 din legea asigurărilor de sănătate, nu mai sînt prevăzuți la art. 224 alin. 2 din aceeași lege, printre cei care „au obligația să se asigure”. Dar dacă au alte venituri, nu li se poate totuși stabili obligație de plată? Adică obligație de asigurare nu există, beneficiază de asigurare și dacă nu plătesc, dar obligație de plată există totuși? Cam ăsta a fost mereu modul de interpretare a legilor cînd e vorba de drepturile revoluționarilor. Deocamdată lucrurile sînt prea proaspete ca să știu cum se va interpreta legea la ANAF.

Cristina Șomănescu estimează pe saitul economica.net (linc) că în 2018 vor fi 10,3 milioane asigurați la sănătate fără plata contribuției (dintre care cam jumătate copii și coasigurați). Parcă văd cum presa va pretinde că ăia vreo 3000 de răniți în revoluție sînt cei care distrug financiar sistemul de asigurări de sănătate, propagandistic se pretinde că toți revoluționarii sînt scutiți (am arătat mai sus articole cu această informație falsă), iar realitatea ar putea fi că se vor stabili obligații de plată și pentru răniți.

Mai citește:
– E oficial: În 2018 sînt limitate indemnizaţiile de revoluţionar
– Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
– Guvernul crează “instituţia indemnizaţiei”. Pentru diplomaţii pensionari. Revoluţionarii cu merite deosebite vor rămîne fără indemnizaţii şi în 2014
– Guvernul dorește extinderea “instituției indemnizației”
– Guvernul Ponta crește veniturile cetățenilor (a unora dintre ei)
– Guvernul mărește indemnizațiile de merit și indemnizațiile pentru artiștii interpreți
– Participanții la greva minerilor din Valea Jiului, din 1977 și membrii familiilor acestora – incluși în legea revoluționarilor
– Revoluţionarul – arhetip al profitorului?
– Noul cod fiscal: eliminarea scutirii automate de impozit pe locuinţă pentru revoluţionari
– Făcătură la Antena 1 despre revoluţionari
– Campania împotriva revoluţionarilor şi făţărnicia politicienilor
– Scurt istoric al revoluţionarilor şi al compromiterii lor în opinia publică
– Nevoia de onestitate şi decenţă în discuţiile despre revoluţionari
– Cazul George Costin. Transferarea propagandistică a răspunderii de la politicieni la revoluţionari
– “Oameni care de 21 de ani nu fac nimic”
– Consiliul Naţional al Audiovizualului refuză sancţionarea ProTV pentru minciunile despre legea revoluţionarilor
– Consiliul Național al Audiovizualului stăruie în refuzul de a sancționa ProTV pentru minciunile despre revoluționari, invocînd acum prescripția

3 gânduri despre „Reforma fiscală micșorează veniturile majorității celor care primesc indemnizații de revoluționar. Schimbări la asigurările de sănătate pentru răniții din revoluție. Diletantismul saitului avocatnet.ro

  1. Nu am cuvinte îndestul, dle. Marius Mioc, să apreciez argumentația minuțioasă, calmă totodată (eu nu prea reușesc asta) și importanța intervențiilor dvs. în explicitarea legislației legate de revoluționari. Toți ar trebui să vă fim recunoscători.

  2. BUNA DIMINEATA,domnul Mioc,sunt Revolutionar MAGHER MIHAI MARIO,(TVR), daca se poate asi dori sa ma primiti intro intrevedere dupa 15 Aprilie,sa va expun situatia mea sa stiu daca ma lupt degeaba cu SSPR si cu Statul Roman,intrucat am intalnit destui avocati care mi-au perceput diverse taxe pentru rezolvarea cazului meu,eu depunand pana acum5 dosare la CPRD,la Presedintele IOHANIS si inapoi la SSPR,dar din 2015 pana in prezent nu am primit nici un raspuns de la acestia, am scris in toate sesizarile mele ca doresc STRICT RASPUNS SCRIS NU PE NICI UN E-mail asu sms,nu am primit nici un raspuns in nici un fel. Deci daca ma puteti primi intr-o scurta audiere,va rog confirmatimi la un nr.telef. 0722295211 sau 0766629040, cu multumiri MAGHER MIHAI MARIO.

    • Nu am nici un fel de funcţie la SSPR ori CPRD. Nu ştiu cum aş putea determina vreuna din acestea să vă dea răspuns. Nu mă ocup de obţinerea de certificate de revoluţionar de către alte persoane. Abia îmi găsesc timp să scriu la acest blog, unde am micşorat ritmul de publicare de la 3 la 2 articole pe săptămînă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.