Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției

Imediat după apariția OUG 95/2014 am arătat pe acest blog (linc) că una din schimbările aduse de ordonanță este acordarea unei indemnizații de 0,5 din salariul mediu pe economie pentru copiii de eroi martiri care au depășit vîrsta de 26 de ani. Pînă atunci, legea 341/2004 prevedea o indemnizație mai mare (1,1 * salariul mediu pe economie) dar numai pentru copiii de eroi martiri minori, ori pînă la vîrsta de 26 de ani, dacă-și continuă studiile. Ca măsură excepțională, puteau primi indemnizații și copiii de eroi martiri care au depășit 26 de ani, cu condiția să nu realizeze venituri din motive neimputabile și să nu mai fie încadrați în vreo formă de învățămînt.

A urmat apoi OG 1/2015 (linc), care a fost emisă cu aplicabilitate strictă pentru anul 2015, care restabilea situația anterioară în ceea ce privește copiii de eroi-martiri (dar cu plafonarea indemnizației – asta e altă discuție), adică peste 26 de ani copiii de eroi martiri pot avea indemnizație, chiar mai mare decît 0,5 din salariul mediu de atunci, dar cu condiția să nu realizeze venituri din motive neimputabile.

La momentul apariției acestor ordonanțe doar foarte puțini copii de eroi martiri mai erau sub 26 de ani. Azi nu mai e niciunul. Deși în legea 341/2004 se mai vorbește de copii de eroi martiri de pînă la 18 ani ori pînă la 26 de ani, acum și cei care la revoluție erau în burta mamei au depășit 26 de ani. În restul comentariilor mele din acest articol nu mă voi mai referi la limitele de vîrstă de 18 și 26 de ani prevăzute în lege, căci au devenit nerelevante.

Datorită OG 1/2015 Casele de Pensii au refuzat să plătească indemnizații copiilor de eroi-martiri care munceau și aveau venituri. Pentru a acorda indemnizații pretindeau acestora să vină cu dovada că nu realizează nici un venit din motive neimputabile. Deși OG 1/2015 nu anulează dreptul la indemnizația de 0,5 din salariul mediu, Casele de Pensii au interpretat că în anul 2015 e valabil doar paragraful cu indemnizație de 2020 lei condiționat de lipsa veniturilor din motive neimputabile.

Părea o problemă vremelnică, valabilă doar în anul 2015, căci OG 1/2015 prevede fără echivoc că se aplică doar în 2015. Însă la sfîrșitul lui 2015 a apărut OUG 57/2015 (linc), care prevede că în 2016 indemnizațiile acordate conform legii 341/2004 se acordă în cuantumul din decembrie 2015. Iar în 2016 și 2017 au apărut alte ordonanțe conform cărora indemnizațiile Legii 341/2004 se acordă în cuantumul din decembrie a anului respectiv (și prin lanțul de ordonanțe de urgență, e vorba de fapt de calculul bazat pe salariul mediu din 2010). Casele de Pensii au interpretat astfel: copiii de eroi-martiri care muncesc și au venituri n-au drept la indemnizație în 2015, urmare a OG 1/2015, și fiindcă în decembrie 2015 indemnizația cuvenită era zero, tot zero trebuie să fie și în 2016, iar apoi tot zero în 2017 și 2018, urmare a noilor ordonanțe.

După cum știți, eu nu sînt numai revoluționar amator (adică nu revoluționar profesionist, salarizat pentru a face revoluție; în 1989 m-am îndeletnicit cu revoluția și cu răsturnarea regimului ca un hobby, fără a fi plătit de nimeni; la fel cum în 1990 dădeam în presa sovietică sfaturi de acțiune pentru destrămarea Uniunii Sovietice – linc, tot ca hobby), ci și jurist amator. Adică, fără a avea studii juridice, dau tot felul de sfaturi în domeniu. Cine vrea, mă ascultă.

Mi-am exprimat pe acest blog părerea (linc):

Consider greșită interpretarea că după apariția OG 1/2015 prevederile OUG 95/2014 legate de indemnizația de 0,5 pentru copii de eroi martir care au alte venituri nu se mai aplică. Niciunde în OG 1/2015, și nici în alt act normativ după știința mea, nu scrie că s-au anulat acele prevederi ale OUG 95/2014. Există prevederi ale OUG 95/2014 anulate de OG 1/2015 – și anume art. IV alin. 2, dar alea se referă la altceva.

Am îndemnat copiii de eroi-martiri să depună cereri la Casele de Pensii pentru a primi indemnizațiile, iar în caz de refuz să se adreseze instanțelor. Am publicat chiar și modele de cerere de depus la Casele de Pensii:
– Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație

Rezultatul a fost că au început să apară acțiuni în instanță prin care copii de eroi martiri cereau indemnizațiile prevăzute de OUG 95/2014, și instanțele au început să dea dreptate petenților și să oblige Casele de Pensii să plătească aceste indemnizații. Avem precedente judiciare pentru amîndouă variantele de indemnizație (0,5 din salariul mediu respectiv 2020 lei – adică 1,1 * salariul mediu din 2010) care semnalam pe acest blog că se pot obține prin hotărîri judecătorești:
– Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției
– Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri

De pe facebook am aflat, dar nu am personal confirmarea (însă persoana care dădea informația pare serioasă) că Casa de Pensii a Ministerului de Interne a acceptat de la început să plătească indemnizațiile de 0,5 copiilor de eroi-martiri, doar Casa de Pensii civilă și Casa de Pensii M.Ap.N. au refuzat și au plătit numai silite de instanțele de judecată.

Recent însă, într-un asemenea proces (cîștigat la fond de copilul de erou martir), Curtea de Apel București a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea acestei chestiuni de drept: au sau nu copiii de eroi martiri dreptul necondiționat la indemnizație conform legii 341/2004? Curtea de Apel București este de părere că această indemnizație trebuie condiționată de continuarea studiilor. Cum copiii de eroi martiri au acum de la 28 de ani în sus te întrebi ce studii să mai urmeze la vîrsta asta? Poate să se înscrie la facultate și să rămînă în fiecare an repetenți, doar ca să aibe document că urmează studiile și astfel să încaseze indemnizația.

Pe saitul Înaltei Curți de Casație și Justiție (linc) găsim sesizarea amintită, pe care o reproduc și eu. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție înseamnă, pe de o parte, suspendarea procesului respectiv pînă cînd ÎCCJ se va pronunța, iar apoi dezlegarea chestiunii de drept va deveni obligatorie pentru toate instanțele din țară, din momentul publicării soluției în Monitorul Oficial. ÎCCJ nu va lua în discuție cazul particular al părții din proces, ci va emite o normă general-obligatorie cu privire la „interpretarea dispoziţiilor art.4 (2) lit.c) ultima teză din Legea nr.341/2004 astfel cum a fost modificată prin OUG nr.95/2014, pentru a stabili dacă textul trebuie înţeles în sensul că nu impune nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vîrsta de 26 de ani”. Deci, cum va hotărî ÎCCJ așa se va aplica în viitor legea. Sorocul la care ÎCCJ se va pronunța este 19 martie 2018. Înaltei Curți i se cer asemenea dezlegări de chestiuni de drept cu scopul de a asigura aplicarea unitară a legii.

Practica judecătorească nu a fost unitară. O informație preluată de pe facebook a cărei exactitate nu am posibilitate să o verific, dar sursa pare credibilă, spune că la Curtea de Apel București sînt 11 procese deschise de copii de eroi martiri pentru indemnizațiile prevăzute în OUG 95/2014 cîștigate irevocabil, 3 procese pierdute irevocabil și 8 procese suspendate în așteptarea pronunțării ÎCCJ. Mai sînt multe procese în curs de judecare, atît în București cît și în restul țării, și o mulțime de copii de eroi martiri care n-au deschis proces, dar a căror posibilitate de a primi indemnizații în viitor depinde de hotărîrea ÎCCJ.

Întrebarea care apare este ce se va întîmpla cu cei care deja au încasat aceste indemnizații, dacă ÎCCJ va hotărî că ele nu sînt cuvenite? După părerea mea de jurist amator, cei care au primit indemnizațiile pe bază de hotărîri judecătorești vor rămîne cu banii încasați dar li se va opri plata în continuare, iar cei care au primit indemnizațiile fără hotărîri judecătorești (se pare, cei de la Casa de Pensii a M.I.) vor putea fi obligați și la restituirea banilor încasați, dacă nu s-a depășit răstimpul de prescripție.

Redau argumentația juridică a Curții de Apel București, prin care se susține că există condiția continuării studiilor pentru copiii de eroi martiri, pentru ca aceștia să poată primi indemnizație:

La termenul de judecată din 03.11.2017, din oficiu, Curtea de Apel București a pus în discuție admisibilitatea și necesitatea sesizării instanței supreme cu pronunțarea unei hotărîri prin care să se dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept legate de interpretarea dispoziţiilor art.4 (2) lit.c) ultima teză din Legea nr.341/2004 astfel cum a fost modificată prin OUG nr.95/2014, pentru a stabili dacă textul trebuie înţeles în sensul că nu impune nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vîrsta de 26 de ani.

În acest sens, consideră îndeplinite condițiile de admisibilitate a sesizării, conform art. 519 din Noul Cod de procedură civilă, anume:
– cauza se află pe rolul unui complet al Curții de Apel București, care judecă în ultimă instanță;
– de dezlegarea chestiunii de drept depinde soluționarea pe fond a procesului, care ridică problema caracterului necondiționat, respectiv a condițiilor acordării indemnizației reparatorii copilului de „Erou Martir al Revoluției din Decembrie 1989”, în vîrstă de peste 26 de ani;
– problema de drept este nou ivită pe rolul instanțelor, nefăcînd obiectul dezlegării printr-o altă hotărîre a Înaltei Curți de Casație și Justiție și nici a unui recurs în interesul legii în curs de soluționare.

Se învederează în acest sens necesitatea sesizării instanței supreme în perspectiva opiniilor divergente exprimate în materie, prin soluții de practică judiciară ori prin pozițiile adoptate cu ocazia întîlnirilor de unificare, fără să se poată constata cristalizarea unei direcții clare a jurisprudenței care să facă inutilă prezenta sesizare.

Avem în vedere, în acest sens, că potrivit minutei întîlnirii de unificare a practicii din data de 30.10.2017, în cadrul secției a VII-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel București, s-a hotărît sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru pronunțarea unei hotărîri prealabile în privința interpretării art.4 (2) lit.c) din Legea nr.341/2004 cu modificările și completările din OUG nr.95/2014, referitor la dreptul copiilor urmași cu vîrsta peste 26 de ani de a beneficia de indemnizația reparatorie în coeficient de 0,5, prevăzută de acest text.

Se menționează ca jurisprudență relevantă la nivelul secției, deciziile civile nr. 2478 din 24.04.2017 pronunțată în dosarul nr. 17864/3/2016, nr. 4670 din 29.09.2017 pronunțată în dosarul nr. 42388/3/2016 și nr. 4147 din 06.09.2017 pronunțată în dosarul nr. 32256/3/2016.

În cuprinsul primei decizii s-a reținut că „prevederile art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004 au fost modificate prin OUG 95/2014, în sensul că a fost adăugată sintagma și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani, care nu exista în forma anterioară modificării. Pe baza unei interpretări teleologice a art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, s-a apreciat că de indemnizația lunară reparatorie nu beneficiază copilul eroului martir care are vîrsta mai mare de 26 de ani și nu se află în continuarea studiilor sau nu realizează venituri din motive neimputabile.

În acest sens, anterior modificării aduse prin OUG 95/2014, art. 4 alin. 4 din Legea nr. 341/2004 avea următorul conținut: De o indemnizație lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază și persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decît salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleași drepturi și în aceleași condiții beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

Ulterior modificării aduse prin OUG 95/2014, Legea nr. 341/2004 nu a mai reglementat situația copiilor eroilor martiri, care nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

În aceeași lună în care a intrat în vigoare OUG 95/2014 – ianuarie 2015, Legea nr. 341/2004 a fost din nou modificată, prin OG nr. 1/2015 (…), publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

Prin OG nr. 1/2015 au fost aduse următoarele completări: În anul 2015 copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei. În expunerea de motive cu privire la acest act normativ s-au arătat următoarele: Pentru plata indemnizațiilor reparatorii suspendate în perioada 2012-2014 în cazul copiilor eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, care nu sînt încadrați în nicio formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile și pentru ca plătitorii de drepturi să beneficieze de e reglementare fără echivoc, se impune inserarea modalității de plată pentru anul 2015.

Față de evoluția legislativă menționată, Curtea reține că sintagma și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani (prevăzută de art. 4 alin. 2 lit. c din Legea nr. 341/2004) nu este aplicabilă în cazul tuturor copiilor eroilor martiri, întrucît, în caz contrar, legiuitorul nu ar mai fi completat actul normativ, reglementînd în mod special situația copiilor care nu realizează venituri din motive neimputabile, în condițiile în care situația copiilor eroilor martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile ar fi putut fi încadrată în ipoteza reglementată de art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004.

Prin urmare, avînd în vedere că legiuitorul a reglementat expres situația copiilor eroilor martiri care nu realizează venituri din motive neimputabile, nu se poate susține că indemnizația reparatorie trebuie acordată copiilor eroilor martiri cu vîrsta mai mare de 26 de ani care nu realizează venituri din motive imputabile, sintagma și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani referindu-se la copilul eroilor martiri care are vîrsta de 26 de ani și se află în continuarea studiilor”.

Cel de-al doilea exemplu oferit de jurisprudența secției a considerat că „nu sînt aplicabile în continuare disp. art. 4 din legea nr. 341/2004, modificate prin OUG 95/2014, din moment ce un act normativ imediat ulterior, OG nr. 1/2015, stipulează expres ca o condiție a acordării indemnizației nerealizarea veniturilor din motive neimputabile. Așadar, privind succesiunea în timp a actelor normative, cu forță juridică egală și aducînd modificări aceluiași act normativ de bază – Legea nr. 341/2004 -, intenția legiuitorului a fost neechivocă în a condiționa acordarea indemnizației de lipsa oricărei culpe a beneficiarului față de neobținerea veniturilor. Un argument suplimentar din acest punct de vedere este și unul de logică a textelor, art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015 urmînd art. 4 (astfel cum a fost modificat) din Legea nr. 341/2004.

Preluarea textului art. 4 din Legea nr. 341/2004 dintr-o aplicație legislativă pentru calculatoare este irelevantă, atîta timp cît, după cum s-a arătat anterior, modificarea adusă de OG nr. 1/2015 nu privește art. 4 ci introduce, în mod succesiv, art. II alin. 1, c aplicarea la legea nr. 341/2004. De altfel, nu aplicația legislativă este cea care indică în mod cert forma actuală a unui act normativ, ci verificarea în concret a actelor normative modificatoare, în funcție de succesiunea în timp, forța juridică a acestora și textul ce urmează a fi modificat sau nou introdus”.

În fine, în cel de-al treilea punct de vedere s-a reținut că „din formularea dispoziției legale, rezultă că pentru copiii eroilor martiri în vîrstă de peste 26 de ani se prevede îndreptățirea la plata indemnizației lunare reparatorii în coeficient de 0,50, fără nicio condiționare dintre cele la care apelanta se referă. Referirile la neîncadrarea într-o formă de învățămînt sa nerealizarea de venituri din motive neimputabile sînt cuprinse într-o normă specială, temporară, cu incidență în anul 2015, care, la data de 13.01.2016 nu mai era aplicabilă. Mai mult, dispozițiile art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015 reglementează cuantumul indemnizației pentru anumite categorii de beneficiari din care intimatul nu face parte (care nu sînt încadrați în nicio formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile, indiferent de vîrstă), iar nu condițiile de acordare a indemnizației”.

(…)

Punctul de vedere al instanței se exprimă în sensul că revederile art. 4 alin. 2 lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 95/2014, nu consacră un drept necondiționat al copilului de erou martir în vîrstă de peste 26 de ani la obținerea indemnizației reparatorii corespunzătoare unui coeficient de 0,50, ci reglementarea trebuie interpretată sistematic cu ipoteza anterioară, dîndu-se acesteia înțelesul pe care-l autorizează referirea la „terminarea studiilor” în cazul copiilor majori.

Ne însușim, așadar, opinia care vede în faptul de a se afla în continuarea studiilor, criteriul acordării indemnizației prevăzute de art. 4 (2) lit. c) din Legea nr. 341/2004, copiilor majori, dihotomia realizîndu-se în cazul lor, doar pentru a diferenția coeficientul de multiplicare, în funcție de vîrstă: 1,10 între 18 și 26 de ani și 0,50 peste 26 de ani, dar numai în interiorul criteriului-condiție menționat, și nu independent de acesta.

Redăm încă o dată textul supus interpretării:

Art. 4 alin. (2) „Persoanele care au obținut titlurile prevăzute de art. 3 indice 1 lit. b primesc o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sînt aplicați asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care se face plata, astfel:

c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani”
, cu mențiunea că ultima teză, „un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani” a fost introdusă prin OUG nr. 95/2014.

Se observă că reglementarea vizează o primă distincție între copiii minori, cărora, într-adevăr, li se cuvine indemnizația reparatorie, necondiționat, și copiii majori pentru care dreptul este condiționat de faptul de a se afla în continuarea studiilor, pînă la terminarea lor. Unitatea de reglementare între minorii și majorii în vîrstă de pînă la 26 de ani aflați în continuarea studiilor are la bază doar criteriul nivelului acestei indemnizații, care este același, corespunzător unui coeficient de 1,10, iar nu faptul că legiuitorul ar fi urmărit să creeze două categorii, după cum ar fi condiționat sau nu acordarea acestui drept: copiii de pînă la 26 de ani (condiționați de starea de minorat, respectiv de faptul de a se afla în continuarea studiilor) și copiii de peste 26 de ani, cărora nu li s-ar cere nicio condiție, concesia ce li se face fiind reflectată pe planul conținutului dreptului numai prin cuantumul redus al acestuia, corespunzător unui coeficient de 0,50.

În realitate, reglementarea în cadrul aceleiași norme legale nu se poate face în afara a cel puțin unui criteriu comun între categoriile de destinatari pe care ea le instituie, în cazul copiilor majori, acesta fiind, implicit, reprezentat de condiția continuării studiilor, vîrsta de 26 de ani constituind numai borna după care se diferențiază coeficientul de multiplicare: 1,10 înainte, 0,50 după.

O altă accepțiune ar produce consecințe care ar contraveni oricărei rațiuni presupuse de metodele de interpretare logică, sistemică și teleologică, cum este și aceea care, plecînd de la premisa că dreptl copiilor de peste 26 de ani este necondiționat, exclude, fără nici un temei rezonabil, de la același beneficiu, pe copiii majori cu vîrste cuprinse între 18 și 26 de ani care nu se află într-o formă de școlarizare, avînd în vedere că o asemenea categorie se află în afara sferei de reglementare prin art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004 modificată prin OUG 95/2014. Aceeași interpretare ar acredita și ideea unui regim identic între copiii de peste 26 de ani, indiferent că se află sau nu în continuarea studiilor (și în acest din urmă caz, independent de vreun motiv), deși aceasta ar da măsura discriminării în sensul impunerii unnui tratament egal unor situații obiectiv diferite.

Considerăm că interpretarea propusă este compatibilă și cu raținea modificării Legii nr. 341/2004 prin art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015. Conform acestei reglementări, în anul 2015 copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nicio formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor, beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în cuantum de 2020 lei.

Cele două texte au coexistat în anul 2015, niciuna din ipotezele art. 4 (2) lit. c) din Legea nr. 341/2004 în redactarea în vigoare la 01.01.2015, nefiind antamată de prevederile art. II (1) din OG nr. 1/2015, aceasta din urmă reglementînd categorii de beneficiari – copii de eroi martiri, în completarea primului.

Completarea efectuată prin art. II (1) din OG nr. 1/2015 (care nu se poate referi decît la copiii majori) s-a impus pentru că norma cu aceeași sferă a destinatarilor, copiii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nicio formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor, cuprinsă în art. 4 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 341/2004, fusese implicit abrogată prin modificările aduse legii de OUG nr. 95/2014. Intervenția legiuitorului a fost așadar considerată necesară, tocmai pentru a complini această omisiune, cu privire la copiii de eroi-martiri neîncadrați în nicio formă de învățămînt, respectiv care nu realizează venituri din motive neimputabile. Se înțelege că demersul cu acest conținut a avut la bază tocmai premisa că art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 341/2004 astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 95/2014, reglementa numai situația copiilor majori aflați în continuarea studiilor, indiferent de vîrstă.

Din coroborarea celor două texte, rezultă că pentru anul 2015 legiuitorul a instituit trei categorii de beneficiari – copii de erou martir:
1) copiii minori
2) majorii aflați în continuarea studiilor, indiferent de vîrstă
3) majorii, indiferent de vîrstă, care nu se află în continuarea studiilor sau nu realizează venituri din motive neimputabile.

Unirea acestor trei categorii epuizează sfera beneficiarilor dreptului, într-un cuantum sau altul.

A considera, în acest context, că dreptul copiilor de peste 26 de ani rămîne necondiționat în virtutea tezei ultime a art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 341/2004 în redactarea în vigoare la data apariției OG nr. 1/2015 și care a supraviețuit integral adoptării acesteia, presupune o distincție artificială și excesivă în favoarea acestora (excluzîndu-i în continuare pe majorii între 18 și 26 de ani care ar rămîne supuși condițiilor unuia dintre cele două texte), fără nici un temei în voința legiuitorului interpretată prin filtrul logicii de tehnică legislativă, juridică și de reglementare pe fond a dreptului obiectiv, pentru că, făcînd aplicarea per a contrario a ultimei modificări analizate, ar însemna că după vîrsta de 26 de ani, motivele prin care persoana își crează drumul către beneficiul legii, pot fi și imputabile.

În consecință, considerînd atît admisibilitatea, cît și oportunitatea dezlegării acestei probleme de drept, în temeiul art. 519 și 520 (1) din Noul Cod de procedură civilă, Curtea de Apel va solicita Înaltei Curți să pronunțe o hotărîre prin care să dea rezolvarea de principiu a acesteia. În temeiul art. 520 (2), va suspenda judecarea cauzei pînă la pronunțarea hotărîrii prealabile.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

În temeiul art. 519-520 Cod procedură civilă:

Solicită ÎCCJ să pronunțe o hotărîre prin care să dea o rezolvare de principiu următoarei probleme de drept: „Interpretarea dispozițiilor art. 4 (2) lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004 astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 95/2014 pentru a stabili dacă textul trebuie înțeles în sensul că nu impune nicio condiție pentru acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului martir după vîrsta de 26 de ani”.

Mai citește:
– Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație
– Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției
– Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri
– Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – “luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC
– Comunicat SSRMLÎRC: Omiterea indemnizațiilor răniților fără grad de invaliditate și reținuților în OUG 95/2014 a fost o „regretabilă eroare”
– Nouă ordonanţă despre revoluţionari. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii primesc indemnizaţii
– Guvernul Grindeanu susține adoptarea fără schimbări a OUG 95/2014. Comisia pentru buget-finanțe a propus un amendament
– Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a OUG 95/2014. Dreptul la indemnizație reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii și a stabilirii criteriilor de acordare
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
– Participanții la greva minerilor din Valea Jiului, din 1977 și membrii familiilor acestora – incluși în legea revoluționarilor
– Asociaţia „17 Decembrie” Timişoara se adresează parlamentarilor în problema OUG 95/2014

9 gânduri despre „Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției

    • nu impun nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vârsta de 26 de ani. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 martie 2018.

    • Data deciziei de refuz este înainte de hotărîrea ÎCCJ, deci Casa de Pensii n-a putut ţine seamă de ea. Trebuie să faceţi chemare în judecată a Casei de Pensii care v-a respins cererea în maxim 30 de zile de la primirea răspunsului negativ. Invocaţi în chemarea în judecată şi recenta hotărîre a ÎCCJ (dacă nu apare în Monitorul Oficial pînă atunci, faceţi trimitere la saitul ÎCCJ şi copiaţi de pe sait). Spuneţi în chemarea în judecată că vă folosiţi de proba cu înscrisuri şi adăugaţi certificatul de urmaş de erou martir, cererea făcută la Casa de Pensii şi răspunsul Casei de Pensii cu dovada datei cînd l-aţi primit. Toate actele le depuneţi în copii xerox pe care scrieţi „conform cu originalul” şi semnaţi. La proces trebuie să aveţi originalul actelor la dumneavoastră fiindcă judecătorul poate cere să vadă originalul. Acţiunea în justiţie se deschide la tribunal – secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se depune în 2 exemplare (unul pentru instanţă, altul pentru Casa de Pensii; inclusiv actele doveditoare le depuneţi în 2 exemplare) + mai ţineţi un exemplar pentru dumneavoastră, pe care să vă pună la registratura tribunalului ştampila de primire.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.