Decembrie 1989. Planul Securităţii de evacuare a lui Laszlo Tokes

Colonelul de securitate Filip Teodorescu, fost inculpat în procesul revoluţiei din Timişoara, încadrat în SRI de către regimul Iliescu, acum prezent deseori pe la televiziuni (recent, la sfîrşitul lui martie, a fost şi la TVR, la emisiunea „Profesioniştii” a Eugeniei Vodă), scria în cartea sa „Un risc asumat” (editura „Viitorul Românesc”, Bucureşti 1992): „Securitatea română nu numai că nu a fost inspiratoarea măsurilor administrative, inclusiv a procesului de evacuare din locuinţa parohială intentat de superiorul lui Laszlo Tokes pe linie de cult, dar a apreciat ca total inoportună o asemenea măsură. Dar cum hotărîrile cuplului prezidenţial erau inatacabile în concepţia cvasitotalităţii colaboratorilor săi, s-a procedat la aplicarea celei mai neinspirate măsuri” (pag. 46).

În documentele CNSAS există însă un plan al Securităţii legat anume de evacuarea lui Laszlo Tokes din locuinţă, cu scopul ca această evacuare să se facă fără scandal. Evacuarea familiei Tokes s-a petrecut în noaptea de 16/17 decembrie 1989, dar nu conform planului Securităţii, căci, spre surprinderea acesteia, scandalul a început înainte de respectiva evacuare. Prezint cititorilor acest plan, dactilografiat în 12 decembrie 1989, avînd număr de înregistrare din data de 13 decembrie 1989 la Serviciul I/A al Securităţii Timiş şi o ştampilă cu alt număr de înregistrare din 14 decembrie 1989 la alt departament al Securităţii. Cu litere cursive între paranteze drepte am inserat comentarii ale mele.

INSPECTORATUL JUDEŢEAN TIMIŞ AL MINISTERULUI DE INTERNE
Serviciul I/A

STRICT SECRET
Exemplar nr. 1

Nr. 0079339 din 13.XII.1989

APROB
ŞEFUL SECURITĂŢII
Colonel SIMA TRAIAN (semnătură)

NOTA DE ANALIZĂ
în D.U.I. [dosarul de urmărire informativă] „VASILE” [numele de cod a lui Laszlo Tokes]

1. În urma măsurilor informativ – operative întreprinse şi a exploatării mijloacelor speciale în cadrul urmăririi informative asupra preotului reformat TOKES LASZLO, în ultima perioadă, au rezultat următoarele aspecte esenţiale.

La începutul lunii decembrie obiectivul a conceput un memoriu prin care solicita ca enoriaşii să-şi exprime dorinţa pe bază de semnătură, de a nu se pune în executare sentinţa de evacuare silită din locuinţa parohială.

Pînă la data de 3 decembrie a.c. [anul curent], memoriul respectiv a fost semnat de cca 30-40 persoane care au forţat dispozitivul instituit de organele noastre la intrarea în locuinţa parohială.

Ca urmare a întăririi dispozitivului menţionat, pînă la data de 10 decembrie a.c. nu s-au înregistrat alţi semnatari, deşi la radio-televiziunea maghiară şi iugoslavă s-au făcut referiri la memoriu, fiind menţionate 526 adeziuni.

După slujba religioasă din 10 decembrie, ţinută de obiectivul „PROFESORUL”, memoriul a fost prezentat enoriaşilor prezenţi cu cererea de a fi semnat, ajungîndu-se la un număr de 405 semnături.

După această slujbă, tatăl obiectivului „VASILE” a plecat la Cluj-Napoca, fără a deţine asupra sa documentul în cauză.

La 11 decembrie a.c. memoriul a fost expediat pe calea poştei în numele enoriaşilor pe adresa primului secretar al Comitetului Judeţean Timiş al Partidului Comunist Român [Radu Bălan], prin care solicită recercetarea cazului şi anularea hotărîrii judecătoreşti de evacuare din locuinţa parohială. Materialul se află în posesia organelor noastre şi se va acţiona conform ordinelor Direcţiei I.

În paralel „VASILE” a anunţat, în cadrul slujbei, enoriaşii că la data de 14 decembrie a.c. expiră termenul de evacuare, solicitînd sprijinul pentru a nu se executa această măsură şi afirmînd că de bună voie el nu va părăsi locuinţa.

În 11.XII.1989 ora 11,45, un oarecare DOZSA GYORGY a telefonat Ambasadei Ungare de la Bucureşti, menţionînd despre existenţa memoriului, cît şi despre faptul că toţi enoriaşii vor fi alături de TOKES LASZLO în data de 14.XII.a.c.

2. În scopul prevenirii unor acte de dezordine care pot să degenereze în manifestări ostile, propunem următorul joc operativ în primul rînd cu scopul inducerii în eroare a susţinătorilor obiectivului, identificarea acestora şi luarea măsurilor ce se vor impune împotriva eventualelor elemente turbulente, iar în al doilea rînd al creării unei stări de demoralizare psihică obiectivului.

În vederea realizării acestor deziderate, de la data de 14 decembrie a.c. vom instala în apropierea locuinţei parohiale un autocamion de transport cu prelată, pentru a acredita ideea că a venit momentul evacuării silite din locuinţă.

În paralel va fi instalat un dispozitiv de pîndă, observare şi filmare secretă.

Termen: 14.XII.1989
Răspunde: Mr. RADU TINU, Mr. ZARCULA NICOLAE

Pentru a-i accentua starea psihică de nesiguranţă, acelaşi procedeu va fi folosit şi la data de 15, 16 şi 17 decembrie a.c.

3. Efectul acestor măsuri asupra obiectivului precum şi a susţinătorilor săi va fi urmărit îndeaproape prin reţeaua informativă din sediu (ARON, MISKA, KOVACS, BOGDAN, CSABA), fiind de asemenea surprinsă şi prin mijloacele speciale de la domiciliul obiectivului şi a celor 8 legături lucrate activ.

În funcţie de reacţiile ce vor apărea, vor fi întreprinse măsurile de prevenire ce se impun.

Termen: permanent
Răspund: ofiţerii din problemă

4. În vederea punerii sub incidenţa deciziei de evacuare silită şi a soţiei obiectivului, în cooperare cu I.J. Bihor vor fi întreprinse măsuri ca Episcopia Oradea să solicite acest fapt printr-o ordonanţă preşedinţială.

Termen: 12.XII.1989
Răspunde: lt. col. PELE PETRU

[Laszlo Tokes comentase la slujba duminicală că hotărîrea judecătorească de evacuare îl vizează doar pe el, nu şi pe soţia sa. Îndeplinindu-se întocmai acest punct din planul securităţii, în 12 decembrie 1989 episcopul de Oradea Laszlo Papp iscăleşte cererea de ordonanţă preşedinţială către Judecătoria Timişoara pentru evacuarea şi a lui Tokes Edit, soţia (de atunci) a lui Laszlo Tokes. Cererea va fi înregistrată la Judecătoria Timişoara în 13 decembrie 1989 – dosar 12015 (linc), dar la termenul de judecată din 15 decembrie 1989 nu s-a prezentat nimeni]

5. În scopul determinării principalilor membri ai prezbiteriului să nu se opună la evacuarea lui TOKES LASZLO, prin intermediul inspectorului teritorial de culte, aceştia vor fi puşi în legătură cu preotul nou numit, HIGYED ŞTEFAN [iniţial ca înlocuitor a lui Tokes fusese numit Makay Botond, preot din Reşiţa. Acesta figurează şi în procesul de evacuare (linc) ca intervenient, în calitatea sa de preot-paroh care este împiedicat să-şi intre în atribuţii de către Laszlo Tokes. Se pare însă că autorităţile se răzgîndiseră cu privire la numirea lui Makay Botond la parohia din Timişoara şi se hotărîseră ca postul să-i revină lui Higyed Ştefan, preot din Lugoj], acesta urmînd să le explice necesitatea evitării oricăror tulburări şi respectarea hotărîrilor legale.

Termen: 13.XII.1989
Răspunde: Mr. Radu Tinu

6. Pentru realizarea scopului final al acţiunii – evacuarea din locuinţa parohială fără incidente a obiectivului propunem următoarele variante:

a. Întrucît cînd a fost chemat ultima oară la organul de miliţie pentru a da explicaţii în legătură cu chitanţa găsită la cetăţenii maghiari la ieşirea din ţară nu s-au lămurit toate aspectele, „VASILE” va fi din nou chemat ori va merge din nou ofiţerul la el pentru a-l însoţi la sediul organului de miliţie.

Avînd pregătit un autoturism cu 2 însoţitori, va fi scos din inspectorat pe o altă poartă decît cea prin care a fost introdus – în vederea derutării eventualilor însoţitori şi transportat la Cluj-Napoca.

Termen: în funcţie de momente operative
Răspund: Mr. RADU TINU şi of[iţerii] din problemă.

b. În cazul în care „VASILE” va refuza prezentarea la organul de miliţie preconizăm ca la proxima ceremonie religioasă la care acesta va participa (botez, înmormîntare, cununie), la revenirea spre domiciliu, cu concursul organelor de circulaţie, autoturismul cu care se va deplasa obiectivul va fi interceptat şi oprit sub un pretext plauzibil, în scopul determinării ocupanţilor maşinii să accepte aducerea la sediul organelor de miliţie pentru clarificarea situaţiei, urmînd ca în continuare să fie aplicată prima variantă.

Termen: 16.XII.1989
Răspund: Mr. RADU TINU, Lt. col. PELE PETRU, Ofiţerii din problemă

Prezentul plan va fi completat şi adaptat la evoluţia situaţiei operative din caz.

ŞEFUL SERVICIULUI I/A
Lt.colonel PELE PETRU

Propun a se aproba
LOCŢIITOR ŞEF SECURITATE
Mr. RADU TINU

2 ex.
Red. B.S./C.D.
R.D. 1428/12.XII.1989

Mai citeşte:
– alte articole legate de Laszlo Tokes la pagina Cazul Laszlo Tokes
– alte documente despre revoluţia timişoreană la pagina Revoluţia din Timişoara (documente)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.