Lămuriri despre împrejurările arestării fostului viceprimministru FSN Gelu Voican Voiculescu în 1985

În „Dicționarul General al Revoluției Române” (linc) editat de Institutul Revoluției Române în 2010 (autori Gheorghe Sbârnă și Valentin Marin, cuvînt înainte Claudiu Iordache), la pagina 710 este prezentat și Gelu Voican Voiculescu. Se scrie despre acesta: „A fost deținut politic (închis 3 luni în 1970, arestat o zi în 1977 și închis un an și jumătate în perioada 1985-1986)”. Din cîte cunosc, la Institutul Revoluției se dorește editarea unei noi ediții a acestui Dicționar în care să se corecteze greșelile din ediția veche. Între timp, și conducerea Institutului s-a schimbat, domnul Voiculescu devenind directorul general al acestuia. În noua sa calitate de director, nădăjduiesc să vegheze și la corectarea celor publicate de IRRD despre domnia sa, astfel încît acest institut să slujească adevărului istoric.

Pentru a ajuta Institutul Revoluției la corectarea „Dicționarului General al Revoluției Române” în ceea ce privește directorul său, încerc să sintetizez situația în care se afla Gelu Voican Voiculescu în 1985, în toată complexitatea sa, pe baza dosarului său de la CNSAS la care am avut acces datorită procesului pe care l-am deschis pentru lămurirea relațiilor cu securitatea a domniei sale. Pe acest blog deja au fost prezentate mai multe materiale din dosarul CNSAS al domnului Voiculescu. Dosarul e voluminos, în cadrul procesului am primit copii după filele acestuia dar cu anonimizarea unor nume din dosar. Din documentele cu nume șterse e destul de greu să înțelegi despre ce era vorba, dar am izbutit să procur și copii fără anonimizare, care mi-au îngăduit o înțelegere mai bună a situației fostului viceprimministru FSN și actual director IRRD. Cum domnia sa a ajuns recent și urmărit pentru crime împotriva umanității în dosarul revoluției (linc), interesul public pentru cunoașterea cît mai exactă a biografiei domnului Voiculescu este crescut.

Între 6 mai și 22 iulie 1970 (deci 2 luni și 16 zile, nu 3 luni) Gelu Voican Voiculescu a fost reținut pentru încercare de trecere ilegală a graniței ungaro-austriece și presupusă trădare prin transmitere de secrete. A fost eliberat fiindcă codul penal pedepsea numai trecerea ilegală a graniței române, nu și a altor state și totodată, documentele care se aflau la el legate de industria petrolieră românească, nu aveau caracter de secret de stat, cum s-a crezut inițial. Caracterul politic al reținerii domnului Voiculescu în 1970 a fost recunoscut după revoluție, în temeiul legii 221/2009, de către Tribunalul București (Sentința 2219 din 21.12.2011, păstrată și de Curtea de Apel București).

În 1977 Gelu Voican Voiculescu își făcuse planuri de a fugi din țară pe Marea Neagră, cu o saltea pneumatică, din Bulgaria spre Turcia. Securitatea a aflat și l-a chemat să dea declarații. Bănuiesc că la asta se referă acea zi din 1977 care e trecută în „Dicționarul” editat de Institutul Revoluției ca detenție politică. Nu știu să se fi emis cu acel prilej vreun mandat de arestare. Declarația dată cu acel prilej de domnul Voiculescu am publicat-o pe acest blog încă din 2011: Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor” (linc).

În 1985 însă Gelu Voican Voiculescu a fost închis pentru motive de drept comun, anume falsificarea unor deconturi (Sentința 1383 din 18 noiembrie 1985 a Judecătoriei sectorului 1 București, rămasă definitivă prin Decizia 4649 din 20 decembrie 1985 a Tribunalului București). Inculpatul și-a recunoscut faptele și a manifestat căință.

Hotărîrile judecătorești (primă instanță și recurs) prin care a fost osîndit domnul Voiculescu în 1985 le-am prezentat deja pe acest blog: Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale” (linc).

Deși condamnarea din 1985 a fost de 1 an și jumătate, contrar celor scrise de Institutul Revoluției, Gelu Voican Voiculescu a ispășit efectiv doar 11 luni, beneficiind de un decret de grațiere.

Aproape sigur domnul Voiculescu a răspîndit printre cunoscuți, probabil și înainte de 1989, afirmația că ar fi fost întemnițat pe motive politice. În cadrul campaniei de falsificare a istoriei revoluției dusă de ziarul „Adevărul”, Cristian Delcea a publicat în 2011 articolul „Revoluția între prieteni” (linc), în care reproduce afirmația lui Cazimir Ionescu (coleg cu Voiculescu în CFSN în 1989 și membru în conducerea CNSAS): „Cineva mi-a spus să am grijă că Voican abia a ieşit din puşcărie, că a vrut să-l împuşte pe Ceauşescu”. Cercetătorii de la Institutul Revoluției pot invoca că au „surse bibliografice” care atestă caracterul politic al întemnițării lui Voican din 1985, dar asta nu corespunde adevărului istoric. Atîtea minciuni au apărut despre revoluție că deja orice aberație poate fi susținută cu „surse bibliografice”.

Este aberant să crezi că, dacă Gelu Voican Voiculescu ar fi încercat cu adevărat să-l împuște pe Ceaușescu, ar fi scăpat cu o pedeapsă de numai 1 an și jumătate închisoare, care apoi să fie redusă la 11 luni printr-un decret de grațiere emis de însuși Ceaușescu.

Chiar în decembrie 1989, într-o intervenție televizată, Gelu Voican Voiculescu a cerut revizuirea situațiilor judiciare ale deținuților politici disimulați sub infracțiuni de drept comun (linc). Deși dumnealui a avut funcție înaltă în stat iar codul de procedură penală din vremea aceea prevedea posibilitatea unui recurs extraordinar pentru îndreptarea greșelilor judecătorești, domnul Voiculescu nu a obținut anularea condamnării sale. Deduc că fie, prins cu alte treburi, a renunțat la prioritatea de el însuși anunțată în decembrie 1989, fie a întreprins demersuri în acest sens dar acestea au dat greș (dacă demersurile ar fi izbutit sigur le-ar fi invocat, măcar în momentul procesului deschis în temeiul legii 221/2009). Imediat după 1989 recursul extraordinar a fost folosit de pildă pentru anularea hotărîrii judecătorești de evacuare a lui Laszlo Tokes, deși nici Laszlo Tokes însuși nu mai era interesat să revină în Timișoara.

După apariția legii 221/2009 Gelu Voican Voiculescu a cerut justiției să constate caracterul politic al condamnării sale din 1985, dar acest capăt de cerere a fost RESPINS (linc) (Sentința 2219 din 21.12.2011 a Tribunalului București, irevocabilă după Decizia 1806 din 2012 a Curții de Apel București).

Deci avem hotărîre penală definitivă, cu autoritate de lucru judecat, că în 1985 Gelu Voican Voiculescu a fost condamnat pentru motive de drept comun, anume falsificarea unor deconturi. Această hotărîre e confirmată și în condiții de libertate, după revoluție, cînd justiția RESPINGE cererea domnului Voiculescu de a se recunoaște caracterul politic al întemnițării sale din 1985 (aceeași hotărîre recunoscînd însă caracterul politic al întemnițării sale în 1970). În ciuda hotărîrilor judecătorești de dinainte și de după 1989, „Dicționarul Revoluției” editat de Institutul Revoluției pretinde că în 1985 Voiculescu a fost condamnat pe motive politice și greșește la durata întemnițării sale. Nici măcar nu sînt pomenite aceste hotărîri judecătorești pentru a fi eventual combătute.

Am toate motivele să cred că fapta de falsificare de deconturi (instanța a constatat 10 deconturi falsificate), pentru care a fost osîndit Gelu Voican Voiculescu în 1985, este reală și nu o înscenare a securității. Pe lîngă aspectul formal al unei hotărîri judecătorești definitive confirmată și după revoluție, în cadrul procesului început în temeiul legii 221/2009, apare și faptul că el însuși și-a recunoscut fapta în procesul penal. Iar felul cum și-a recunoscut fapta pare credibil. Dă amănunte cum ar fi faptul că „majoritatea” colegilor săi știau că falsifică deconturile (linc), care nu le-ar fi dat dacă ar fi vorba de o declarație mincinoasă smulsă de securitate prin cazne.

Micul sîmbure de adevăr care există totuși în afirmațiile lui Gelu Voican Voiculescu este faptul că în 1985 el a fost anchetat și pentru motive politice. Chestia asta face de altfel ca majoritatea declarațiilor date de el pentru securitate să nu poată fi reținute ca argument pentru constatarea colaborării sale cu securitatea. OUG 24/2008, care reglementează condițiile în care cineva poate fi declarat colaborator al securității, spune că nu constituie colaborare cu securitatea declarațiile date de o persoană care era ea însăși anchetată în acel moment pe motive politice. Pe acest temei, în procesul legat de lămurirea relațiilor domnului Voiculescu cu securitatea, pe care dumnealui l-a cîștigat (în sensul că s-a stabilit că nu poate fi considerat colaborator al securității), au fost eliminate dintre dovezi declarațiile (destul de numeroase) date de domnul Voiculescu cînd era el însuși anchetat. Practic rămăseseră în discuție doar declarațiile date despre Gregorian Bivolaru în 1984, cînd domnul Voiculescu încă nu fusese supus el însuși la anchetă. Ar mai fi putut intra în discuție niște declarații despre un cetățean palestinian, însă acelea nu au fost depuse la dosar în formă olografă ci doar ca file dactilografiate neiscălite. Probabil originalul declarațiilor despre palestinian se află în dosarul palestinianului respectiv și pentru dosarul domnului Voiculescu securitatea a făcut doar acele copii dactilografiate (linc).

După cum am arătat în articolul „Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată și apoi restituită de securitate” (linc), în 1985 cel care avea să devină vicepriministru FSN avea printre preocupări xeroxarea, vînzarea și schimbul a diferite cărți care nu se găseau în comerțul socialist. Securitatea a bănuit că ar putea fi vorba de cărți cu conținut anticomunist, adică de „propagandă împotriva orînduirii socialiste”. Ca urmare, s-a făcut percheziție la locuința lui Gelu Voican, i s-au confiscat cărțile și s-a cerut Consiliului Culturii și Educației Socialiste să facă o expertiză cu privire la conținutul acestora. Expertiza a constatat că nu e vorba de cărți anticomuniste. Ca urmare s-a renunțat la acuzația de „propagandă împotriva orînduirii socialiste” și s-a dispus restituirea colecției de cărți către domnul Voiculescu. Domnia sa a fost trimis în judecată pînă la urmă doar pentru falsificare de deconturi și operațiuni cu valută străină.

N-am văzut în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu vreun document al securității care să spună ceva de felul „nu vrem să-l trimitem în judecată pe motive politice și prin urmare hai să-i înscenăm o chestie de drept comun, cum ar fi falsificarea de deconturi”. Toate documentele arată că securitatea ar fi vrut să-l trimită în judecată și pentru propagandă împotriva orînduirii socialiste, dar s-a renunțat la acest capăt de acuzare din lipsă de dovezi. Totodată, toate documentele vorbesc despre falsificarea de deconturi ca despre un lucru real săvîrșit de Voican Voiculescu și niciunde nu apare vreun indiciu că securitatea ar fi pregătit o înscenare pe acest subiect. Redau o notă-sinteză a securității din 31 mai 1985 care ilustrează aceste probleme. Cu litere cursive între paranteze drepte am inserat explicații ale mele.

MINISTERUL DE INTERNE     STRICT SECRET
DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI
Direcția a II-a
Exemplar nr. 1

Nr. 231/CI/0012582 din 31 mai 1985

NOTĂ-SINTEZĂ
în dosarul de urmărire informativă „Călugărul”

I. Situația informativ-operativă

La 17 mai 1977, Securitatea municipiului București a început urmărirea informativă asupra ing. VOICULESCU GELU VOICAN pentru intenții de evaziune și de a săvîrși fapte protestatare în timpul desfășurării Conferinței de la Belgrad, luîndu-se măsuri de prevenire prin avertizarea sa în același an. În urma unor reorganizări dosarul a fost transferat la 12.XII.1978 la Direcția a II-a pentru continuarea urmăririi sale, fiind semnalat din nou cu preocupări suspecte pe linia organelor de securitate.

Sus-numitul este în atenția organelor noastre încă din anul 1969, cînd a fost avertizat de Direcția I-a pentru instigarea unei studente de a se solidariza cu colegi nemulțumiți, ocazie cu care i s-a retras pașaportul pentru R.S.Cehoslovacă, existînd informații ca din această țară să treacă fraudulos frontiera în Austria. În anul 1970, aflîndu-se în R.P. Ungaria (turist), împreună cu tatăl său au încercat să treacă tot fraudulos frontiera în Austria. Fiind reținuți de autoritățile maghiare la 18 mai 1970 au fost predați P.C.T.F. [Punct de Control Trecere Frontieră] Borș, emițîndu-se mandat de arestare preventivă, întrucît aveau asupra lor documente, filme și înscrisuri în legătură cu industria petrolieră din țara noastră. După 2 luni s-a emis ordonanță de scoatere de sub urmărire, deoarece documentele nu erau secrete.

După decesul tatălui său, sus-numitul a continuat să întreprindă acțiuni de a părăsi pe căi ilegale țara prin procurarea unui pașaport fals ori de a trece împreună cu ing. MĂRGĂRITESCU ALEXANDRU și SANDU AURELIA din R.P. Bulgaria în Turcia, cu ajutorul unei saltele pneumatice. S-au luat măsuri de prevenire prin avertizarea acestora.

În procesul urmăririi informative, după transferarea dosarului s-au mai obținut date și informații din care rezultă:

– Sus-numitul continuă să întrețină relații suspecte cu cetățeni străini, majoritatea fiind din emigrația română din Franța, S.U.A., R.F.G., Canada, Grecia și Olanda, cum ar fi: PAUL GOMA, DUMITRU ȚEPENEAG, TĂNASE VINTILĂ, ARLOND AURELIA, MĂRGĂRITESCU ALEXANDRU, VENERA ELISCHAFF, ALEXANDRA EGIROȘAN, ION PATRU GULIAN, ROZALIA VON DUINIEN și ELENA GONGA de la care primește pe diferite căi legale și ilegale valută, cărți și materiale. Are peste 180 de legături în străinătate și întreține relații cu unii cetățeni străini (WALED KHALIL MAMAY și ODALIS PEREZ) suspecți de culegere de date și informații din țara noastră. Aceștia sînt menționați în planul de documentare.

– Acesta de mulți ani se ocupă de procurarea unor cărți și materiale din străinătate ori din bibliotecile străine din București, pe care le xeroxează și le difuzează la diferite persoane contracost sau fără bani. Unele din acestea sînt suspiciuni că ar fi nocive, interzise sau cu circuit restrîns pentru societatea noastră, săvîrșind prin aceasta infracțiunea de propagandă împotriva orînduirii socialiste p.p. [prevăzută și pedepsită] de art. 166 C.P. [cod penal]

– Prin multiplicarea și comercializarea cărților, tratatelor și altor publicații neinterzise, acesta împreună cu legăturile sale au încălcat prevederile legii presei, fiind pasibili de răspunderi materiale și penale. În acest sens sus-numitul a avut preocupări împreună cu Bivolaru Grigoriu [Gregorian] care a fost condamnat pentru fapte similare, celelalte persoane sînt trecute în planul de documentare.

II. SARCINILE ACȚIUNII INFORMATIVE

Față de situația operativă existentă în prezent în cadrul urmăririi informative, se impun a fi realizate următoarele sarcini:

1. Prevenirea săvîrșirii de fapte antisociale de către ing. VOICULESCU GELU VOICAN și legăturile sale prin răspîndirea în societatea noastră de materiale cu conținut necorespunzător și prin transmitere de date și informații, unor cetățeni străini cu care aceștia întrețin relații în afara cadrului oficial, precum și prevenirea evaziunii ori rămînerii ilegale în străinătate de către sus-numitul sau alte persoane din anturajul său.

2. Elucidarea suspiciunilor de evaziune ori rămînere în străinătate de către ing. VOICULESCU GELU VOICAN și de transmitere de date și informații cetățenilor străini, îndeosebi a celor care sînt la posturile de radio reacționare (Europa Liberă, Vocea Americii etc.) precum și dacă a procurat și xeroxat diferite cărți și materiale cu conținut necorespunzător cu scopul de a face propagandă împotriva orînduirii noastre socialiste.

3. Identificarea canalelor de legătură și stabilirea relațiilor cu WALED KHALIL și ODALIS PEREZ, suspecți de culegere de date din țara noastră și cu unele persoane din emigrația română din Franța (PAUL GOMA, VINTILĂ TĂNASE, ARLOND AURELIA), SUA, RFG [Republica Federală Germania, partea capitalistă a Germaniei la acea vreme] și Olanda, precum și cu alți cetățeni străini cu care întreține relații pe diferite căi neoficiale și oficiale (la prima vedere).

4. Documentarea activității antisociale săvîrșite pînă în prezent de ing. VOICULESCU GELU VOICAN și de legăturile sale atît pe linia infracțiunilor date în competența organelor de securitate cît și pe linia dreptului comun. De asemenea se vor documenta faptele care sînt săvîrșite în perioada actuală (care nu mai pot fi prevenite). În acest sens se va solicita sprijinul Direcției de cercetări penale, organelor de miliție și penitenciare, care au deja în anchetă și detenție unele legături ale sus-numitului.

III. MĂSURI CE SE IMPUN ÎN D.U.I. [dosarul de urmărire informativă]

Pentru realizarea acestor sarcini se vor întreprinde următoarele măsuri:

a) Măsuri informativ-operative

1. Prin rețeaua informativă existentă la locul de muncă și domiciliul sus-numitului se va urmări care este conținutul cărților xeroxate și eventual personale cărora le le comercializează ori le distribuie în scop de propagandă.

În acest sens vor fi urmărite și principalele legături ale sale car-i xeroxează materiale de acest gen, cum ar fi ZGÎMBĂU AURELIA, SILVIA H. și STANCU LUCIAN.

Pentru aceasta vor fi dirijate sursele Raluca Cristea, Andreescu Maria, precum și cele din legătura S.M.B. care lucrează în compartimentul xerox al Trustului de utilaj chimic și montaj din Bdul Magheru.

De asemenea prin sursele informative cu posibilități de informare atît pe lîngă VOICULESCU GELU V. precum și pe lîngă principalele legături cum ar fi ZGÎMBĂU AURELIA, CRUCERU GEORGE, STANCU LUCIAN și SILVIA H. se va stabili dacă au preocupări de răspîndire de materiale cu conținut politic necorespunzător cu scopul de a face propagandă. În aceste direcții vor fi dirijați informatorii: „Costel”, „Tomescu Ioan”, „Gigi” și „Ionescu Tiberiu” și vor fi identificate sursele cu posibilități pe lîngă legăturile sus-numitului.

Termen: permanent
Răspunde: mr. Condoiu Ion, cpt. Moisa Constantin

2. Vor fi exploatate în continuare mijloacele T.O. de la domiciliul și locul de muncă ale acestuia, se va studia posibilitatea să introducem la unele legături ale sale cum sînt: ZGÎMBĂU AURELIA, CRUCERU GEORGE și TOCINEANU ALEXANDRU pentru verificare și elucidarea completă a informațiilor ce se dețin, îndeosebi pe linia intenției de evaziune, transmitere de date și propagandă.

Termen: 20 iulie 1985
Răspunde: mr. Condoiu Ion

3. Pentru completarea și actualizarea informațiilor ce se dețin cu privire la legăturile sale se vor efectua investigații la majoritatea dintre acestea, îndeosebi cele semnalate că au rude și relații în străinătate sau cei care au preocupări pe linia xeroxării și difuzării de materiale și cărți cu conținut necorespunzător. Vor fi identificate locurile lor de muncă și se va trimite la Securitatea municipiului București pentru a obține informații despre preocupările acestora de serviciu, care vor fi coroborate cu cele existente în prezent în D.U.I.

Termen: 15.06.1985
Răspunde mr. Condoiu Ion, cpt. Moisa Constantin

4. După obținerea de date complete care să contureze suspiciunea existentă vor fi luați în lucru cu prioritate numiții ZGÎMBĂU AURELIA, CRUCERU GEORGE, TOCINEANU ALEX, TODEA TRAIAN, MAGHER ELENA, ȘTEFAN CARMEN, GUCEA SOFIAN, IVANCEANU ALEX, POPESCU ANCA, ALBU PAMFIL care sînt predispuși la săvîrșirea de fapte antisociale.

Termen: 15.06.1985
Răspunde: mr. Condoiu Ion

5. Se va efectua o percheziție secretă la domiciliul ing. VOICULESCU GELU din str. Pitar Moș și din Xenopol 11, pentru a stabili ce fel de materiale și cărți xeroxate are. Dacă se vor găsi materiale cu conținut necorespunzător le vom fotocopia (în parte) după care vor fi consultați specialiști în vederea stabilirii caracterului nociv al acestora. Se va prezenta un plan separat cu măsurile ce se vor lua pentru organizarea percheziției.

Termen: 15.06.1985
Răspunde: lt. col. Bouruc M., mr. Condoiu Ion, cpt. Moisa Constantin

b) Măsuri documentare-operative

1. În vederea completării datelor și efectuării de acte premergătoare va fi identificat penitenciarul unde se află în detenție BIVOLARU GREGORIAN și va fi reaudiat în legătură cu VOICULESCU GELU V. Se va pune accent pe stabilirea intenției acestuia de a procura de la bibliotecile străine ori din alte părți și răspîndi materiale xeroxate. Înainte de reaudiere va fi consultat dosarul de anchetă.

Termen: 1.07.1985
Răspunde: mr. Condoiu Ion

2. De asemenea, în cooperare cu organele de miliție (Circa 7) va fi audiat SCHMIDT ALEXANDRU care este cercetat în stare de arest pentru infracțiuni de furt. Acesta a lucrat anterior la un trust de construcții și i-a xeroxat sus-numitului foarte multe cărți. La fel concubine acestuia ZGÎMBĂU AURELIA i-a xeroxat încă din anul 1980. Sub acoperirea organelor de miliție vor fi audiați amîndoi în legătură cu acesta.

3. Vor fi audiate unele persoane care cunosc despre difuzarea și comercializarea de cărți și materiale xeroxate de către ing. VOICULESCU GELU. Acestea sînt nominalizate în planul de documentare.

Termen: permanent
Răspunde: cpt. Moisa Constantin

4. După obținerea acestor materiale de anchetă vor fi supuse analizei unei instituții specializate în aprecierea caracterului nociv al cărților xeroxate și răspîndite pentru a stabili dacă fapta acestuia se încadrează în prevederile Codului penal, art. 166 al. 2.

5. Pe parcursul desfășurării urmăririi informative în care se vor desfăura actele premergătoare menționate mai sus, vor fi consultați ofițeri din cadrul Direcției de cercetări penale. Într-o fază corespunzătoare dosarul de urmărire informativă va fi trimis cu adresă acestei unități pentru a întreprinde împreună măsuri de finalizare a cazului.

c) Măsuri organizatorice-operative

1. Se va lua legătura cu Direcția a I-a pentru a stabili modalitățile de expertizare de către o instituție specializată a materialelor și a cărților xeroxate de ing. VOICULESCU GELU.

Termen: 10.06.1985
Răspunde: mr. Condoiu Ion

2. Cu sprijinul organelor de miliție se va acționa la un moment dat de a efectua o percheziție oficială, cînd vom găsi o parte din cărțile ce scontăm să se găsească la percheziția secretă.

Termen: permanent
Răspund: mr. Condoiu Ion, cpt. Moisa Constantin

3. Prin compartimentul specializat al organului de miliție care se ocupă de xeroxuri se vor stabili modalitățile de tragere la răspundere penală a sus-numitului, întrucît fapta de a multiplica și comercializa cărți cade sub incidența legii presei, care prevede pedepse privative de libertate (în cazul că nu se stabilește intenția de propagandă împotriva orînduirii socialiste).

4. Se vor transmite U.M. 0544, Direcției a III-a și USLA cîte un material referitor la suspiciunile existente asupra ing. VOICULESCU GELU privind transmiterea de date și informații cetățenilor străini cu care întreține relații, propunînd măsuri de cooperare în acest caz.

Concomitent se vor lua măsurile stabilite mai sus.

Răspunde: cpt. Moisa Constantin

În raport de evoluția situației informativ-operative, după executarea măsurilor prevăzute în nota sinteză și în planul de documentare se vor întreprinde și alte acțiuni menite să conducă la elucidarea și finalizarea cazului.

Mr. Condoiu Ion (semnătură)
Cpt. Moisa Constantin (semnătură)

ȘEF COLECTIV Lt. col. Bouruc Mircea (semnătură)

DE ACORD
ȘEFUL SERVICIULUI Colonel Bogdănescu Niculae (semnătură)

Mai citește alte documente din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
– Filajul securităţii asupra lui Gelu Voican Voiculescu
– Filajele securității asupra lui Gelu Voican Voiculescu din perioada decembrie 1968 – ianuarie 1969
– Planul de documentare al securității cu privire la Gelu Voican Voiculescu (1985)
– Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
– “Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
– Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
– Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
– Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
– Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
– Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
– Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
– Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
– Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
– Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
– Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
– Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
– Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
– Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
– Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
– Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate
– O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul Verbal al ședinței colegiului CNSAS în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu
– Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (1)
– Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (2). Informatorul „Gigi”: „A relatat că-l cunoaște foarte bine pe Goma modul de cunoștiință fiind la un nivel foarte intim”
– 1968: Studenta Stoian și conferențiarul Niculescu dezvăluie activitatea subversivă a lui Gelu Voican Voiculescu
– 1977. Planul securității de pătrundere în locuința lui Gelu Voican Voiculescu
– 1969. Gelu Voican Voiculescu avertizat de securitate
– 1977. Informatorul Gigi: Gelu Voican Voiculescu dornic de audiență la Nicolae Ceaușescu
– 1969. Gelu Voican Voiculescu poartă insigna lui Mao Tze Dun ca să irite cetățenii sovietici
– 1979. Gelu Voican Voiculescu se pretinde ofițer de securitate
– 1977. Informatorul Andrei Valeriu: „Gelu Voiculescu consideră că Goma a fost lipsit total de simț tactic și că a greșit în conducerea și desfășurarea acțiunii pentru drepturile fundamentale ale omului”
– 1985. Securitatea se documentează despre Gelu Voican Voiculescu
– Gelu Voican Voiculescu, în audiență la Ilie Ceaușescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
– De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
– Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
– Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
– Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
– CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
– Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
– Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro
– Ziarul „Libertatea” dezinformează despre Gelu Voican Voiculescu
Claudiu Iordache, înlocuit cu Gelu Voican Voiculescu la conducerea Institutului Revoluției
Klaus Iohannis a cerut urmărirea penală pentru Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu pentru crimele din decembrie 1989

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.