CPRD și Comisia de Muncă și Protecție Socială avizează favorabil un proiect de lege pentru acordarea de indemnizație pentru revoluționarii „remarcați prin fapte deosebite”

Începînd cu 2012 luptătorii în revoluție deținători ai titlului de „remarcați prin fapte deosebite” au fost lipsiți de indemnizațiile prevăzute de art. 4 alin. 4 din Legea 341/2004. Inițial guvernul a dat ordonanțe de urgență pentru suspendarea indemnizațiilor pe cîte un an, iar apoi, guvernul Ponta a emis OUG 95/2014 prin care a permanentizat lipsirea de indemnizații pentru revoluționarii „remarcați prin fapte deosebite”, deschizînd însă posibilitatea ca o parte dintre ei să primească noul titlu de „luptător în revoluție cu rol determinant”, prin care să obțină totuși indemnizații.

Domnul deputat PSD de Argeș Cătălin Marian Rădulescu, membru al Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor (CPRD), el însuși revoluționar cu „rol determinant”, a înaintat o propunere legislativă prin care și luptătorii în revoluție remarcați prin fapte deosebite ar urma să primească o indemnizație egală cu cîștigul salarial mediu pe economie. E vorba de aproximativ 12500 de persoane care n-au primit noul titlu de luptător cu rol determinant (o parte dintre ei nădăjduiesc la acest titlu, au depus cereri dar încă nu li s-a acordat). Dacă s-ar aproba propunerea deputatului Rădulescu, diferența între „remarcați” și „determinanți” ar fi doar la nivelul indemnizației, anume „determinanții” ar primi o indemnizație cu 10% mai mare decît „remarcații”.

Redau propunerea legislativă (linc) a domnului Rădulescu:

Articol unic: Legea nr. 341/2004 (…) se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 4 se completează prin introducerea unui nou alineat, alin. (7) care va avea următorul cuprins:

(7) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 beneficiază de o indemnizație de gratitudine lunară în coeficient de 1,00, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

De precizat că în cazul indemnizațiilor legate de legea 341/2004, acestea au fost plafonate prin ordonanțe de urgență succesive conform valorii cîștigului salarial mediu din 2010. Dacă se va adopta propunerea domnului Rădulescu dar se va continua cu ordonanțe de urgență de plafonare a indemnizațiilor, s-ar putea ca de fapt „remarcații” să primească indemnizații mai mari decît „determinanții”, căci la calculul indemnizației „remarcaților” nu se vor aplica ordonanțele de urgență de plafonare anterioare schimbării legislative prin care li s-a acordat indemnizație.

Expunerea de motive care însoțește proiectul legislativ (linc) spune:

Inițiatorii [de fapt e un singur inițiator, deputatul Rădulescu] consideră că și categoria „luptătorilor remarcați prin fapte deosebite” a avut un rol foarte important în declanșarea Revoluției și dobîndirea victoriei. Astfel, și aceste persoane trebuie să fie recompensate prin acordarea unei indemnizații de gratitudine lunară.

Trebuie avut în vedere că, chiar din definiția legală, această categorie de persoane se aseamănă foarte mult cu categoria „luptătorilor cu rol determinant”. Diferența este dată de localitățile unde au luptat cele două categorii. Astfel, luptătorii cu rol determinant au luptat în localitățile unde au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute. Însă și luptătorii care s-au remarcat prin fapte deosebite au luptat punîndu-și viața în pericol, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat. Nu considerăm că prin criteriul „orașelor martire” trebuie să se elimine de la recunoștiința pe care o purtăm luptătorilor cu merite deosebite pentru statul democratic în care trăim. Toți luptătorii din evenimentele din decembrie 1989 au avut un rol determinant pentru stabilirea democrației și libertății de care ne bucurăm astăzi, meritînd toți deopotrivă recunoștiința statului român prin plata indemnizației de gratitudine. Este discriminatoriu să se acorde indemnizații doar unor categorii de persoane și celorlalte, care au avut practic același rol, să nu li se acorde. Este adevărat că trebuie să se facă o diferență între cele două categorii de persoane, însă această diferență trebuie să apară în cuantumul indemnizației.

Conform fișei proectului legislativ de pe saitul Camerei Deputaților (linc), în 2 mai 2018 proiectul a fost respins de Senat. Apoi a fost trimis la Camera Deputaților, care e cameră decizională. Aici a primit în 17 mai 2018 aviz favorabil de la Comisia de Muncă și Protecție Socială (linc) cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere).

În 14 mai 2018, cu unanimitate de voturi, proiectul legislativ a fost avizat favorabil și de Comisia parlamentară a revoluționarilor (linc), din care domnul Rădulescu face parte. Redau discuțiile din CPRD:

La punctul 1 al ordinii de zi, – acordarea avizului asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 – Pl-x 298/2018, domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a informat membrii CPRD 1989 asupra faptului că prin adresa Plx. 298/2018, în conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, CPRD 1989 a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea Legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou aliniat, alin. (7), la art.4 din Legea nr. 341/2004, în sensul recompensării luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite, prin acordarea unei indemnizaţii de gratitudine lunară în coeficient de 1, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra cîştigului salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii de tehnică legislativă.
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu, iniţiator al propunerii legislative, a arătat faptul că domnia sa a fost încă de la început împotriva modificărilor aduse Legii nr. 341/2004 prin OUG nr. 95/2014, considerând că prin aceste modificări se deturnează adevărul istoric cu privire la Revoluţia Română din Decembrie 1989, fiind de părere că este necesară o reanalizare a modificărilor aduse prin OUG nr. 95/2014, nefiind de acord cu clasificarea revoluţionarilor după o anumită oră, respectiv instituţii ocupate.
Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu consideră că este discriminatoriu ca Luptătorii cu Rol Determinant să beneficieze de o indemnizaţie de gratitudine iar Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite să nu beneficieze, ambele categorii avînd un rol important în Victoria Revoluţiei Române.
Din aceste considerente, acesta a susţinut necesitatea reacordării indemnizaţiei pentru Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, propunând acordarea unei indemnizaţii egale cu cîştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, arătînd faptul că efortul bugetar este mic în comparaţie cu restauraţia morală pe care o aduce această propunere legislativă.
Domnul deputat Florin Claudiu Roman, a precizat faptul că este de acord cu propunerea legislativă, considerînd faptul că Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite merită să fie trataţi în mod onest, solicitînd doar precizarea unor soluţii pentru impactul bugetar.
Domnul vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, a solicitat precizarea expresă a aplicării prevederilor propunerii legislative începând cu anul bugetar 2019, pentru respectarea în acest fel şi a prevederii de negrevare a bugetului de stat fără indicarea sursei de finanţare.
În urma dezbaterilor s-a propus adoptarea unui amendament, în sensul prevederii faptului că drepturile prevăzute la art. 4 alin. (7) se acordă începînd cu luna ianuarie 2019, Guvernul României urmînd a prevedea sumele necesare în Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat începând cu cel aferent anului 2019, plata efectivă urmînd a se face după aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2019 retroactiv şi pentru lunile scurse în intervalul 01.01.2019 şi data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii bugetului asigurărilor sociale din anul 2019.
CPRD 1989, cu unanimitate de voturi, a hotărît avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamentele admise şi modificările propuse în avizul Consiliului Legislativ.

Mai citește:
Deputatul Cătălin Marian Rădulescu și întrebările legate de faptele sale din revoluție
– Președintele Klaus Iohanis acordă primele 505 titluri de „revoluționari cu rol determinant”
Președintele Iohanis Aprobă Alți 783 De „Luptători Cu Rol Determinant”
– Alţi 1667 luptători cu rol determinant aprobaţi de Iohanis. Lista acestora
– Altă tranșă de 548 de revoluționari cu rol determinant aprobată de Iohanis. Lista acestora
– Revoluţionar cu rol determinant aprobat de Iohanis, osîndit la 1 an şi 2 luni de închisoare şi înapoierea indemnizaţiei încasată ilegal
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– CPRD vrea să ofere certificat de revoluționar lui Costel Socol, învinuit de omor în decembrie 1989, după ce în 2010 îi retrăsese avizul
– Doina Cornea și fiul acesteia, pe lista celor care au cerut drept la indemnizații de noiembriști brașoveni din 1987. Lista finală a cererilor depuse
CPRD aprobă ideea de a fi incluşi participanţii la revolta din Valea Jiului în rîndul beneficiarilor legii 341/2004
– Politicieni, facem licitaţie: Cine dă mai multe drepturi materiale pentru anticomunişti şi recunoaşte merite anticomuniste mai multor persoane, va cîştiga concursul de anticomunism!
– 1244 impostori, falşi prigoniţi politici, pedepsiţi cu sancţiuni administrative
– Revoluţionarul – arhetip al profitorului?

5 gânduri despre „CPRD și Comisia de Muncă și Protecție Socială avizează favorabil un proiect de lege pentru acordarea de indemnizație pentru revoluționarii „remarcați prin fapte deosebite”

  1. Inteligentul asta si prea marele erou al revolutiei , nu a considerat necesar sa scrie vreun articol si pentru copiii ,,prietenului ,, care a murit langa el? Asta vede normal ca acei copii care au crescut fara tata sa nu primeasca nimic iar el sa minta ca sa primeasca o indemnizatie din impozitele oamenilor care muncesc? Poate ar trebui facut un referendum si intrebat poporul daca ar da atatia bani unuia ca asta si multi altii pe langa el. Alo! PSD-ul. Debarasati gunoaiele. Aveti prea multe si puteti prea mult.

  2. MAI BINE MAI TÂRZIU DECÂT NICIODATA … DAR CU IMPOSTORII CUM FACEM , ȘI ÎN SPECIAL CU CEI CARE NU ȘI AU DEPUS DOSARELE PT. PRESCHIMBARE … LE DAȚI IAR ÎNDEMNIZATII LA TOȚI INFRACTORII , MILIȚIENI ȘI SECURIST CARE NE AU ÎMPUȘCAT LA REVOLUTIE …. COPII , FRAȚII ȘI PĂRINȚII ÎN DEC 89 … NE POATE RĂSPUNDE D L DEPUTUT RADULESCU … IA ZI CATALINE , CAMARADUL MEU DIN REVOLUȚIA DIN DEC 89 … AM FOST SAU NU IMPREUNA PE BARICADE ÎN CASA ALBA DIN PITESTI ARGEȘ … CU TOT RESPECTUL …

  3. …CINE poate …SPUNE,…CAND? ,…sau e o …ALTA ABUREALA…,sau e …CONDITIONATA …de …ORDONANTA de …GRATIERE si …AMNISTIE…

  4. Manumesc virje Marcel din aprilie 2018astept sa fiu audiat de comisie mă gândesc că se așteaptă să vadă că mor

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.