Modele de cerere către Casele de Pensii pentru copiii de eroi martiri care doresc indemnizație, revizuite în urma Deciziei ÎCCJ nr. 23/2018

De multă vreme am îndemnat pe acest blog pe copiii de eroi martiri ai revoluției să ceară Caselor de Pensii indemnizația prevăzută de OUG 95/2014, iar dacă acestea refuză, să se adreseze instanțelor de judecată. Casele de Pensii (după unele surse, cu excepția Casei de Pensii a Ministerului de Interne) au refuzat acest lucru, punînd condiția ca să fie aduse dovezi că cei care cer indemnizație nu realizează venituri din motive neimputabile. Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 23/1998 dată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, a lămurit faptul că indemnizația pentru copiii de eroi martiri ai revoluției se acordă necondiționat. Urmare a acestui fapt, am actualizat modelul de cerere pe care copiii de eroi martiri ai revoluției să-l depună la Casele de Pensii pentru a obține indemnizația. Am făcut modelul pentru 2 situații: pentru cei care nu au mai depus pînă acum nici o cerere de indemnizație și pentru cei care au depus deja cerere dar li s-a respins ori n-au primit răspuns, dar nu s-au adresat mai departe instanțelor de judecată. Cei din urmă nu e nevoie să mai depună o nouă cerere, se pot adresa direct instanțelor de judecată (unde au mari șanse de cîștig în urma Deciziei ÎCCJ), dar am făcut și pentru ei un model pentru că unii nu agrează ideea de a se adresa tribunalelor și preferă o rezolvare amiabilă cu Casa de Pensii.

În cazul în care Casa de Pensii vă respinge cererea ori nu vă dă răspuns în 30 de zile, nu șovăiți a da Casa de Pensii în judecată!

Model de cerere pentru copiii de eroi martiri care n-au mai depus pînă acum cerere pentru indemnizație:

Către Casa de pensii ……… (județul dv.)

Subsemnatul ……, CNP …. , domiciliat în ……, în calitate de copil al eroului martir al revoluției ….. solicit ca, în conformitate cu art. I pct. 7 din OUG 95/2014 (art. 4 alineat 2 litera c din Legea 341/2004 după cum a fost modificată în urma OUG 95/2014) să-mi acordați o indemnizație lunară de 0,5 din cîștigul salarial mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul pentru care se face plata, retroactiv pe ultimii 3 ani pînă la zi și în continuare.
Vă amintesc că în conformitate cu Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 23 din 19 martie 2018, dată în vederea dezlegării unei chestiuni de drept, și publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2018, „Dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu impun nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vîrsta de 26 de ani”. Conform art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, respectiva hotărîre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie e obligatorie pentru toate instanţele de judecată.
Indemnizația stabilită conform OUG 95/2014 mi se cuvenea începînd cu 1 ianuarie 2015, dar o cer retroactiv numai pe ultimii 3 ani, care e răstimpul de prescripție.
Nădăjduiesc la rezolvarea favorabilă a cererii mele, pentru a nu mai fi necesar să mă adresez instanțelor de judecată, ceea ce ar duce la obligarea dv. de a plăti și cheltuieli de judecată și daune cominatorii.

Alătur în copie certificatul de erou martir, de urmaș de erou martir conform Legii 341/2004, certificatul meu de naștere, cartea mea de identitate.

Vă mulțumesc,
(dată, semnătură)

Legat de obținerea retroactivă a indemnizației, aceasta nu este sigură, practica judecătorească e contradictorie (și în problema asta ÎCCJ nu s-a pronunțat). Deși este de netăgăduit că dreptul la indemnizație a luat naștere din 1 ianuarie 2015, cînd a intrat în vigoare OUG 95/2014, unele instanțe, pe baza unor prevederi din legea asigurărilor sociale, nu au acordat indemnizația decît de la data cînd s-a depus cererea către Casa de Pensii ori din luna următoare depunerii cererii către Casa de Pensii. Dumneavoastră cereți însă și retroactiv, nu aveți ce pierde cerînd asta, iar în caz că ajungeți la proces veți avea un argument suplimentar că vi se cuvenea indemnizația și în 2015 (am mai explicat de ce e nevoie să aveți acest argument juridic suplimentar, e vorba de ordonanțele de plafonare a indemnizațiilor apărute ulterior care spun că se acordă cît se cuvenea în luna decembrie a anului precedent). Rețineți că într-un proces nu veți putea cere mai mult decît ați cerut în cerera depusă la Casa de Pensii, căci un eventual proces va judeca doar nerezolvarea cererii dv. și nu puteți emite la proces cereri noi.

Acest model pentru cei care n-au mai depus pînă acum nici o cerere către Casa de Pensii legată de indemnizația cuvenită conform OUG 95/2014 se aplică și pentru cei care au cerut indemnizația, li s-a respins cererea, au mers în instanță și au pierdut procesul definitiv și irevocabil. Există asemenea cazuri fiindcă practica judiciară a fost contradictorie, și tocmai asta a făcut necesară pronunțarea ÎCCJ. O veste proastă pentru respectivele persoane: Decizia ÎCCJ nu schimbă hotărîrea deja pronunțată în procesul dv., care-și păstrează caracterul de autoritate de lucru judecat ce vă este opozabilă. De aceea trebuie să faceți o nouă cerere, fără să mai pomeniți cererea veche care a fost respinsă și de instanțe.

Mai departe dau și un model de cerere pentru copiii de eroi martiri care au mai depus pînă acum o cerere pentru indemnizație:

Către Casa de pensii ……… (județul dv.)

Subsemnatul ……, CNP …. , domiciliat în ……, în calitate de copil al eroului martir al revoluției ….. , revin la cererea mea înregistrată la dv. cu nr. ….. din data de ……, cerere pe care pînă în prezent nu ați rezolvat-o favorabil.

Vă învederez că în conformitate cu Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 23 din 19 martie 2018, dată în vederea dezlegării unei chestiuni de drept, și publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2018, „Dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 nu impun nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vîrsta de 26 de ani”. Conform art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, respectiva hotărîre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie e obligatorie pentru toate instanţele de judecată.

Ținînd seama de felul cum a lămurit, fără echivoc, Înalta Curte de Casație și Justiție felul cum se interpretează dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, cer să reanalizați cererea mea anterioară și să o rezolvați favorabil, anume să-mi plătiți indemnizația prevăzută de art. I pct. 7 din OUG 95/2014 (art. 4 alineat 2 litera c din Legea 341/2004 după cum a fost modificată în urma OUG 95/2014), pentru a nu mai fi necesar să mă adresez instanțelor de judecată, ceea ce ar duce la obligarea dv. de a plăti și cheltuieli de judecată și daune cominatorii.

Alătur în copie certificatul de erou martir, de urmaș de erou martir conform Legii 341/2004, certificatul meu de naștere, cartea mea de identitate, cererea mea veche.

Vă mulțumesc,
(dată, semnătură)

Data de la care puteți cere retroactiv plata indemnizației depinde de data cînd ați depus prima cerere la Casa de Pensii și de ce anume ați scris în cererea aceea – dacă atunci ați cerut sau nu retroactiv.

Cei care au deja proces în curs cu Casele de Pensii pe subiectul indemnizației, nu mai trebuie să depună nici o cerere la acestea, ci doar să invoce în proces Decizia 23/2018 a ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2018. Această decizie se poate invoca și prin concluzii scrise depuse la finalul procesului, dacă n-a fost invocată pînă acum.

Mai citește:
– Decizia ÎCCJ referitoare la dreptul de indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Practica judecătorească în problema indemnizațiilor copiilor de eroi-martiri ai revoluției stabilite prin OUG 95/2014
– ÎCCJ s-a pronunţat: dreptul la indemnizaţie al copiilor de eroi martiri e necondiţionat
– Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație
– Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției
– Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri
– Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – “luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC
– Comunicat SSRMLÎRC: Omiterea indemnizațiilor răniților fără grad de invaliditate și reținuților în OUG 95/2014 a fost o „regretabilă eroare”
– Nouă ordonanţă despre revoluţionari. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii primesc indemnizaţii
– Guvernul Grindeanu susține adoptarea fără schimbări a OUG 95/2014. Comisia pentru buget-finanțe a propus un amendament
– Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a OUG 95/2014. Dreptul la indemnizație reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii și a stabilirii criteriilor de acordare
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
– Participanții la greva minerilor din Valea Jiului, din 1977 și membrii familiilor acestora – incluși în legea revoluționarilor
– Asociaţia „17 Decembrie” Timişoara se adresează parlamentarilor în problema OUG 95/2014

5 gânduri despre „Modele de cerere către Casele de Pensii pentru copiii de eroi martiri care doresc indemnizație, revizuite în urma Deciziei ÎCCJ nr. 23/2018

  1. Pingback: Model de cerere pentru Indemnizatie copii ai Eroilor Martir | Asociatia 17 Decembrie 1989 Timisoara

  2. Sunt fiica de erau martir si sincer nu stiam ca se acorda indemnizatii si dupa majorat sau terminarea studiilor. Poti sa ma indrumi ce pasi sa urmez? Multumesc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.