Interviu cu Lorin Fortuna din ianuarie 1990. „Ne considerăm apartenenți ca obiectiv politic la platforma Frontului Salvării Naționale pînă în preajma alegerilor, la care dorim să ne prezentăm ca o formațiune politică de sine stătătoare”

În ianuarie 1990 ziarul „Luptătorul Bănățean” (fost „Drapelul Roșu” înainte de căderea lui Ceaușescu, fost tot „Luptătorul Bănățean” în anii stalinismului) și-a schimbat numele în „Renașterea”. A apărut cu acest nume un singur număr – în 4 ianuarie 1990, iar apoi, fiindcă la București apăruse o altă publicație care se chema tot „Renașterea”, și-a schimbat numele în „Renașterea Bănățeană” (pe care-l are și astăzi; este singura publicație tipărită zilnică care a supraviețuit în Timișoara). În acest unic număr în care ziarul s-a numit „Renașterea” a apărut și un interviu luat de Ion Dancea lui Lorin Fortuna, conducătorul comitetului revoluționar numit Frontul Democratic Român din timpul revoluției, devenit conducător al județului Timiș (răposat în 2016 – linc). Redau acest interviu. Cu litere cursive între paranteze drepte sînt comentarii ale mele.

Preocupări la zi, obiective de perspectivă

Interviu cu domnul Lorin Ioan Fortuna, președintele Frontului Democrat Român, președintele Consiliului Județean al Frontului Salvării Naționale

LORIN IOAN FORTUNA. Născut în 1948, în localitatea Rădăuți, Bucovina. Absolvent al Facultății de electronică și telecomunicații din București, promoția 1972. A fost repartizat la Centrul teritorial de calcul electronic Timișoara. Din 1976, prin transfer, lucrează la Institutul politehnic „Traian Vuia”, în prezent fiind șef de lucrări suplinitor la catedra de electronică aplicată, Facultatea de electrotehnică. În calitate de șef al unui colectiv de cercetare s-a ocupat și s-a făcut cunoscut printr-o serie de rezultate obținute în domeniul vorbirii artificiale și a dialogului om-mașină. Este căsătorit.

– Stimate domnule Lorin Ioan Fortuna, numeroși cititori ne solicită insistent să publicăm detalii asupra modului de constituire a Frontului Democrat Român [în manifestul tipărit în 22 decembrie 1989 denumirea formațiunii este Frontul Democratic Român; aceasta este denumirea corectă, folosită ulterior acestui interviu și de Lorin Fortuna, pentru a diferenția formațiunea înființată în timpul revoluției și condusă de el de Frontul Democrat Român care s-a înregistrat în registrul partidelor politice în 1990 dar era condus de Petrișor Morar]. În calitatea dumneavoastră de președinte al acestuia, sînteți de acord să dăm curs acestor dorinți?

– Frontul Democrat Român s-a constituit în ilegalitate ca prima organizație politică democrată din țară cu o platformă enunțată prin proclamația de înființare, pe data de 19 decembrie [ciudată această afirmație a domnului Fortuna – dacă nu cumva e o greșeală a redacției – că proclamația de înființare a FDR a fost enunțată în 19 decembrie, cînd înființarea FDR în balconul Operei s-a făcut abia în 20 decembrie iar Proclamația a fost citită abia în dimineața de 21, cum însuși Lorin Fortuna avea să scrie mai apoi, în revista „Politica Națională” nr 1/2004, pag 61, pe care a editat-o], care a organizat și condus revoluția de la Timișoara pînă la obținerea victoriei. După ce și la București masele au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva dictaturii ceaușiste, care s-a încheiat prin triumful libertății, am considerat necesar să ne integrăm în Frontul Salvării Naționale, apreciind că numai printr-o conducere unitară – pe plan central – pot fi asigurate cele mai bune condiții pentru victorie.

Ne considerăm apartenenți ca obiectiv politic la platforma Frontului Salvării Naționale pînă în preajma alegerilor, la care dorim să ne prezentăm ca o formațiune politică de sine stătătoare [O formațiune cu numele Frontul Democrat Român avea să se înființeze și să participe la alegerile din mai 1990, cîștigînd și un loc de deputat, dar va fi condusă de Petrișor Morar, nu de Lorin Fortuna, care s-a dezis de acea formațiune deși aceasta cuprindea persoane care au fost în comitetul revoluționar din 1989; domnul Fortuna avea să-și facă o carieră politică prin intermediul Partidului Republican, ajungînd la un moment dat și consilier județean din partea acestei formațiuni]. În timp util vom prezenta propria platformă. Noi am propus Frontului Salvării Naționale elaborarea propriei platforme, cu păstrarea denumirii de Frontul Democrat Român ca o recunoaștere a rolului istoric al acestei formațiuni în declanșarea revoluției ce a dus la răsturnarea odiosului tiran și a clicei sale. Drept urmare, continuăm în mod independent constituirea structurilor de masă ale Frontului Democrat Român, care, de asemenea, vor fi incluse în structurile Frontului Salvării Naționale pînă la alegeri. Intenționăm, totodată, înființarea unor organisme proprii de propagandă, inclusiv a a unui ziar [în 1990 domnul Fortuna și un grup de colaboratori avea să înființeze ziarul „Victoria”, din care au apărut cîteva numere].

– În ce etapă se află constituirea organelor locale ale puterii și pregăturea viitoarelor alegeri?

– Constituirea organelor locale ale puterii Frontului Salvării Naționale este în curs, în multe întreprinderi și instituții ele intrîndu-și deja în atribuțiuni. Apar totuși probleme referitoare la modul cum trebuie constituite aceste organisme De aceea precizăm că alegerea lor trebuie să fie democratică și validată prin majoritatea voturilor colectivelor respective. Este absolut necesar să se pornească de la întocmirea unor liste de propuneri făcută în adunările generale ale oamenilor muncii și care să fie supuse apoi votului organizațiilor respective.

În alegerea organelor de conducere trebuie să se aibă în vedere pregătirea și competența profesională și integritatea morală a candidaților. În aceste comitete, a căror componență numerică este lăsată la latitudinea colectivelor, trebuie să se reflecte structura administrativă – conducerea, structura Frontului Salvării Naționale, adică pe acei care au participat activ sau au aderat la platforma sa, precum și un reprezentant al sindicatelor libere alese, dacă acestea sînt constituite Respectarea structurii prezentate este necesară deoarece se preconizează separarea structurii administrative de cea a Frontului, aceasta urmînd să aibă ca sarcină controlul modului de funcționare a celei dintîi, cu alte cuvinte a hotărîrilor și legislației.

În acele cazuri în care alegerea comitetelor nu s-a făcut democratic și acest aspect a fost semnalat, organismele de conducere ale Frontului Salvării Naționale, municipale și județene au drept de invalidare și de a cere, totodată, organizarea de alegeri noi în prezența unui reprezentant propriu.

– În măsura în care ați izbutit să vă documentați, cum apreciați situația economică a județului Timiș?

– O cunosc, pot spune, relativ bine. Știm că la nivel național, industrai județului Timiș este o industrie de vîrf, dar că, în momentul de față, există probabilitatea apariției unor dificultăți în aprovizionarea cu materii prime. Se impune, de asemenea, modernizarea de urgență a unor tehnologii de fabricație. În agricultură, situația este satisfăcătoare, dar există probleme în privința reducerii efectivelor, care se vor repercurta asupra aprovizionării, în primul rînd, cu lapte și produse lactate. Cu toate acestea, considerăm că, la nivel de județ, dispunem de posibilități pentru a asigura populației produsele de bază. Știm, de asemenea, că sînt multe rămîneri în urmă la arăturile adînci, la fertilizări și alte lucrări care, dacă nu vor fi recuperate în cel mai scurt timp, vor influența negativ viitoarele producții.

– Ce le puteți spune și ce le cereți viitorilor dumneavoastră alegători?

– Le putem spune că dorim în mod sincer să realizăm cele mai bune condiții de afirmare pe toate planurile ale valorii umane și dorim ca acestea să se reflecte în realizări autentice în toate domeniile de activitate, din Banat și întreaga țară. Cerem alegătorilor să ne acorde încrederea lor și să ne sprijine în respectarea ordinei, în reluarea activității normale în toate sectoarele economice și sociale, să dea dovadă de maturitate cetățenească în alegerea actualelor structuri democratice provizorii de conducere, pe baza competenței profesionale și integrității morale, a atașamentului față de valorile democratice reale, pentru afirmarea cărora s-au jertfit atîtea suflete.

– Cum acționează structurile și organismele Frontului Salvării Naționale, deja constituite, în normalizarea activității economico-sociale? Care sînt prioritățile?

– Prioritățile sînt: instalarea ordinei și disciplinei la toate nivelele; reluarea activității normale la întreaga capacitate; orientarea activității viitoare pe criterii de eficiență și modernizare; realizarea unor sisteme flexibile de conducere și funcționare a tuturor compartimentelor, bazate pe eliminarea birocrației și simplificarea mecanismului de luare a deciziilor prin transferul responsabilității direct implicate în procesul efectiv al producției; găsirea și stimularea soluțiilor noi, cu efecte imediate și de durată asupra eficienței producției și calității produselor.

– Toți știm și este unanim recunoscut că tineretul a fost principala forță ce a dus la răsturnarea dinastiei comuniste. Care este rolul său în desăvîrșirea idealurilor pentru care, mulți dintre ei, și-au dat viața?

– Rolul tineretului rămîne cel de catalizator în promovarea noului în toate domeniile și de consolidare a puterii nou constituite.

Totodată este necesar ca tineretul să fie educat în spiritul valorilor autentice ale democrației prin scoaterea din programele de învățămînt a disciplinelor cu caracter dogmatic și înlocuirea lor cu discipline care să favorizeze dezvoltarea și afirmarea unei conștiințe libere, bazată pe adevăr și valoare morală. Recomandăm conjugarea elanului specific vîrstei tinere cu experiența maturilor în soluționarea problemelor complexe ce stau în fața revitalizării întregii activități economico-sociale.

– Sîntem insistent rugați să informăm publicul asupra numărului de victime – morți și răniți – și asupra pagubelor materiale din județ. Ne puteți furniza cîteva amănunte?

– Nu putem oferi date precise, dar majoritatea aprecierilor converg spre cifre ce variază între 3-4 mii de morți. S-a declanșat o acțiune de declarare a dispăruților la sediul Comitetului municipal Timișoara, care, în final, va putea să dea o imagine mai exactă asupra numărului de victime. Asasinii, atît timp cît au deținut controlul, au distrus o mare parte din registrele de evidență ale spitalelor, iar mulți decedați au fost transportați în direcții necunoscute. Încă.

– S-a constituit deja Fondul Libertatea 89. Spre ce sectoare vor fi dirijate, cu prioritate, aceste sume?

– Spre ajutorarea familiilor victimelor, precum și spre refacerea și modernizarea unor structuri de strictă necesitate, care au avut mult de suferit, atît datorită neglijării lor de vechile rînduieli, cît și de pe urma distrugerilor din zilele revoluției.

Interviu luat de Ion Dancea

Mai citește alte articole din acea perioadă la pagina Presa românească 1989-1990.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.