Tribunalul București obligă CPRD să soluționeze contestații pentru acordarea certificatelor de revoluționar care n-au fost înregistrate la CPRD

În ședința CPRD din 11 februarie 2019 s-au discutat o serie de hotărîri judecătorești prin care CPRD e obligată să soluționeze contestații legate de acordarea de certificate de revoluționar. Conform celor discutate în ședință, respectivele contestații nu fuseseră înregistrate la CPRD, și nici la Secretariatul de Stat persoanele respective nu înregistraseră în răstimp legal cereri pentru acordarea titlului de „luptător cu rol determinant”. Totuși instanța a obligat CPRD să rezolve contestațiile respective. Acest lucru e posibil dacă CPRD a fost dată în judecată dar la proces nu și-a făcut apărare și nu a arătat că respectiva contestație nu a fost înregistrată la CPRD. Probabil la Tribunalul București sînt cîțiva avocați șmecheri care au învățat să profite de faptul că CPRD deseori nu-și face nici o apărare în instanțe. Redau din procesul verbal al respectivei ședințe CPRD disponibil pe saitul Camerei Deputaților (linc):

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte deputat Cristian George SEFER a arătat faptul că prin aceste Hotărâri Civile CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţii, contestaţii pentru care din verificările efectuate a rezultat faptul că nu există cereri, depuse în termen la Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 [folosesc în cele ce urmează prescurtarea SSRMLÎRC], de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Astfel, CPRD 1989 este obligată, prin hotărâri ale instanţelor de judecată, să soluționeze contestaţii prezumat depuse la CPRD 1989.
În vederea clarificării contradicţiilor dintre reţinerile instanţelor de judecată şi evidenţa CPRD 1989, cu privire la contestaţiile depuse, s-au solicitat de la Registratura Camerei Deputaţilor precizări cu privire la existenţa acestor contestaţii.
De asemenea, pentru persoanele menţionate în hotărârile instanţelor de judecată ca având contestaţii pe care CPRD 1989 ar trebui să le soluţioneze, s-a solicitat de la SSRMLÎRC precizarea expresă dacă persoanele menţionate în sentinţele civile au depus, în termen, cerere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant.
Domnul preşedinte deputat Cristian George Sefer a prezentat şi supus votului un număr de zece hotărâri civile după cum urmează:
1. Hotărârea Civilă nr. 6219 din 25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 42619/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 452/18.01.2016 a domnului Rusu Simion.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Rusu Simion a înregistrat contestaţia nr. 452/18.01.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la numărul 452, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 452 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Rusu Simion a depus în 08.11.2016, la Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 5427 (2368/2016 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 452/18.01.2016, a cărei existenţă nu se confirmă. De asemenea, a fost întrebat SSRMLÎRC dacă domnul Rusu Simion a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. SSRMLÎRC, prin adresa nr. 18/5908/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Rusu Simion … (date de identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Rusu Simion, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6219 din 25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 42619/3/2016.
Contestaţia domnului Rusu Simion, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6219 din 25.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 42619/3/2016, a fost respinsă cu unanimitate de voturi. Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare înregistrat de domnul Rusu Simion sub nr. 5427 din data de 08.11.2016 (2368/2016 la CPRD).
2. Hotărârea Civilă nr. 6525 din 03.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 10008/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 4511/10.11.2015 a domnului Postelnicu Liviu Sandrino.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Postelnicu Liviu Sandrino a înregistrat contestaţia nr. 4511/10.11.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015 nu au fost înregistrate documente cu nr. 4511, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 4511 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Postelnicu Liviu Sandrino a depus în 08.03.2017, la Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 1388 (93/2017 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4511/10.11.2015, a cărei existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Postelnicu Liviu Sandrino a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. SSRMLÎRC, prin adresa nr. 18/5902/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Postelnicu Liviu Sandrino … (date de identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de
Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Postelnicu Liviu Sandrino, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6525 din 03.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 10008/3/2017.
Contestația domnului Postelnicu Liviu Sandrino specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 6525 din 03.11.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 10008/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare înregistrat de domnul Postelnicu Liviu Sandrino sub nr. 1388 din data de 08.03.2017 (93/2017 la CPRD).
3. Hotărârea Civilă nr. 3334 din 26.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 22213/3/2016, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 1310/02.03.2016 a domnului Graur Aurel.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Graur Aurel a înregistrat contestaţia nr. 1310/02.03.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la numărul 1310, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1310 este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Graur Aurel a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. SSRMLÎRC, prin adresa nr. 18/5907/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Graur Aurel … (date de identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Graur Aurel, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3334 din 26.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 22213/3/2016.
Contestația domnului Geaur Aurel, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3334 din 26.05.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 22213/3/2016, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea Civilă nr. 3643 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46111/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 1374/06.05.2015 a domnului Monceanu Marius Mihail.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Monceanu Marius Mihail a înregistrat contestaţia nr. 1374/06.05.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 1374, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1374 este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat SSRMLÎRC dacă domnul Monceanu Marius Mihail a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5912/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Monceanu Marius Mihail … (date de identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Monceanu Marius Mihail, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3643 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 1374/06.05.2015.
Contestația domnului Monceanu Marius Mihail, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3643 din 30.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 1374/06.05.2015, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
5. Hotărârea Civilă nr. 2368 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44735/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 1071/19.02.2016 a domnului Nae Traian.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Nae Traian a înregistrat contestaţia nr. 1071/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la număr 1071, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1071 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Nae Traian a depus în 14.04.2017, la Registratura Camerei Deputaţilor documentul înregistrat sub nr. 2192 (286/2017 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1119/19.02.2016, a cărei existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Nae Traian a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5940/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrele speciale de înregistrare, am constatat faptul că nu există nici o cerere pe numele Nae Traian, depusă la instituţia noastră, în termenul legal, pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Nae Traian, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2368 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44735/3/2017.
Contestația domnului Nae Traian, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2368 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44735/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare înregistrat de domnul Nae Traian sub nr. 2192 din data de
14.04.2017 (286/2017 la CPRD).
6. Hotărârea Civilă nr. 2367 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44731/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 1071/19.02.2016 a doamnei Nae Violeta.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că doamna Nae Violeta a înregistrat contestaţia nr. 1071/19.02.2016, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2016, la număr 1071, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1071 este înregistrat alt petent.
În fapt, doamna Nae Violeta a depus în 14.04.2017, la Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 2191 (286/1/2017 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1119/19.02.2016, a cărei existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă doamna Nae Violeta a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5941/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrele speciale de înregistrare, am constatat faptul că nu există nici o cerere pe numele Nae Violeta, depusă la instituţia noastră, în termenul legal, pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei doamnei Nae Violeta, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2367 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44731/3/2017.
Contestației doamnei Nae Violeta, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2367 din 13.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44731/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare înregistrat de doamna Nae Violeta sub nr. 2191 din data de 14.04.2017 (286/1/2017 la CPRD).
7. Hotărârea Civilă nr. 2792 din 30.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46103/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 1355/24.08.2015 depusă de domnul Manole Marin.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Manole Marin a înregistrat contestaţia nr. 1355/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 1355, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1355 este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Manole Marin a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5943/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat faptul că domnul Manole Marin … (date de identificare) ….. nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Manole Marin, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2792 din 30.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46103/3/2017.
Contestația domnului Manole Marin, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 2792 din 30.04.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 46103/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
8. Hotărârea Civilă nr. 3511 din 24.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44727/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia înregistrată sub nr. 1353 din 24.08.2015 a domnului Curtean Lazăr.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Curtean Lazăr a înregistrat contestaţia nr. 1353/24.08.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 1353, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 1353 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Curtean Lazăr a depus în data de 21.02.2018, la Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 789 (813/2018 la CPRD) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 1880/29.07.2017, a cărei existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Curtean Lazăr a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5927/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat că domnul Curtean Lazăr…. (date de identificare) …., nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Curtean Lazăr, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3511 din 24.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44727/3/2017.
Contestația domnului Curtean Lazăr, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3511 din 24.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 44727/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare înregistrat de domnul Curtean Lazăr sub nr. 789 din data de 21.02.2018 (813/2018 la CPRD).
9. Hotărârea Civilă nr. 3037 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 457/3/2018, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 2433/04.05.2017 a domnului Novac Nicolae.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Novac Nicolae a înregistrat contestaţia nr. 2433/04.05.2017, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2017 nu a fost înregistrat document cu număr 2433, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 2433 este înregistrat alt petent.
În fapt, domnul Novac Nicolae a depus în 15.06.2017, la Registratura Camerei Deputaţilor, documentul înregistrat sub nr. 3287 (727/2017 la CPRD 1989) intitulat Contestaţie Notificare, în care face trimitere la aşa-zisa contestaţie ce ar fi fost înregistrată sub nr. 4121/02.09.2016, a cărei existenţă nu se confirmă.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Novac Nicolae a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5942/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrele speciale de înregistrare, am constatat faptul că nu domnul Novac Nicolae (date de identificare), nu a depus la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Novac Nicolae, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3037 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 457/3/2018.
Contestația domnului Novac Nicolae, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 3037 din 08.05.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 457/3/2018, s-a respins cu unanimitate de voturi.
Respingerea se extinde şi la documentul intitulat Contestaţie Notificare înregistrat de domnul Novac Nicolae sub nr. 3287 din data de 15.06.2017 (727/2017 la CPRD).
10. Hotărârea Civilă nr. 4236 din 20.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 47286/3/2017, prin care CPRD 1989 este obligată să soluţioneze contestaţia nr. 3576/04.12.2015 depusă de domnul Stoica Vasile.
Deşi instanţa de judecată reţine faptul că domnul Stoica Vasile a înregistrat contestaţia nr. 3576/04.12.2015, arătăm faptul că în registrul de intrări ieşiri al CPRD 1989 în anul 2015, la numărul 3576, figurează alt petent, iar Registratura Camerei Deputaţilor a comunicat faptul că la numărul 3576 este înregistrat alt petent.
De asemenea, a fost întrebat Secretariatul de stat dacă domnul Stoica Vasile a depus în termen solicitare de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant. Secretariatul de stat, prin adresa nr. 18/5962/29.08.2018, a arătat faptul că: „în urma verificărilor făcute, atât în baza de date cât şi în registrul special de înregistrare, am constatat faptul că nu există nici o cerere pe numele Stoica Vasile depusă la instituţia noastră, în termenul legal, cerere pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant”.
Pentru cele două considerente s-a propus respingerea contestaţiei domnului Stoica Vasile, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 4236 din 20.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 47286/3/2017.
Contestația domnului Stoica Vasile, specificat ca depusă în Hotărârea Civilă nr. 4236 din 20.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosar nr. 47286/3/2017, a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.