Plîngerea mea la Judecătoria sectorului 1 București împotriva ordonanței de clasare a dosarului fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu

După cum deja am informat pe acest sait, Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București a clasat (după 6 ani de cercetări) plîngerea mea împotriva fostului șef al SSPR (din perioada Boc) Adrian Viorel Nicolaescu. Împotriva respectivei ordonanțe de clasare am făcut plîngere la Judecătoria sectorului 1. Redau această plîngere:

Către Judecătoria sector 1 Bucureşti
Str. Gheorghe Danielopol 2-4, sector 4, Bucureşti

Domnule preşedinte

Subsemnatul, MIOC Marius (…), în calitate de reclamant, în temeiul art. 340 Cod procedură penală, formulez în răstimpul legal

PLÎNGERE

împotriva Ordonanței nr. 843/II-2/2018 din 14.12.2018 dispusă de prim-procuror Cozma Alin și a Ordonanței de clasare din 25.10.2018 dispusă de procuror Sîrbu Florina în dosar nr. 12287/P/2012 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sector 1 București, solicitînd ca prin hotărîrea pe care o veți pronunța, conform art. 341 Cod procedură penală, să admiteți plîngerea, să desființați soluțiile atacate ca netemeinice și nelegale și să trimiteți cauza la procuror pentru completarea urmăririi penale, obligînd Parchetul să investigheze faptele nu doar sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de abuz în serviciu, ci și al infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, neglijență în serviciu, cît și a oricăror alte infracțiuni prevăzute de legea penală aplicabile. Cer și anularea cheltuielilor judiciare pe care prim-procurorul Cozma Alin le-a stabilit în sarcina mea.

ÎN FAPT:
În 2012 am sesizat organele judiciare (Poliția București care avea în cercetare un alt dosar penal legat de Nicolaescu Adrian Viorel – nr. 3714/P/2011, dar cu acele plîngeri s-a alcătuit noul dosar 12287/P/2012, cererea mea de conexare fiind respinsă) cu privire la faptul că Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (numit mai departe SSPR) a săvîrșit, sub conducerea lui Adrian Viorel Nicolaescu, mai multe nelegalități legate de eliberarea de certificate de atestare a titlului de „luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite” conform Legii 341/2004 pentru numiții Olteanu Ilie și Elefterie Lucian. Nu știu dacă încadrarea juridică a faptelor pe care am făcut-o atunci este riguroasă, dar cred că și în cazul în care aș fi greșit cu încadrarea juridică (eu neavînd studii juridice) era datoria Parchetului, avînd descrierea completă a faptelor, să le încadreze corect din punct de vedere juridic. În reclamațiile mele inițiale calificam faptele lui Adrian Viorel Nicolaescu ca „abuz în serviciu sau neglijență”, „fals”, „înscriere în fals”. În completări ulterioare pe care le-am făcut am calificat faptele, pe lîngă „abuz în serviciu” și ca „neglijență în serviciu”, „fals în acte publice”, „falsificarea unui document oficial”. În reclamațiile pe care le-am făcut către Inspecția Judiciară legate de acest dosar am calificat faptele ca „fals în acte publice”, „abuz în serviciu împotriva intereselor obștești și personale”, „neglijență în serviciu cu consecințe grave”, „mințit în adresă oficială”. În prezent, apreciez că expresiile din Codul Penal care definesc cel mai corect infracțiunile din acest dosar sînt „abuz în serviciu”, „neglijență în serviciu”, „fals intelectual”, „uz de fals”. Vă cer să faceți dumneavoastră corecta încadrare juridică a faptelor și să obligați Parchetul să le cerceteze.

În esență, în reclamațiile mele am expus următoarele fapte:
1. SSPR (probabil prin conducătorul instituției, Adrian Viorel Nicolaescu) a emis o adresă mincinoasă către Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (numită mai departe CPRD) conform căreia numitului Elefterie Lucian i s-ar fi fost aprobat de către comisia special constituită în cadrul SSPR cererea de preschimbare a certificatului de luptător în revoluție „remarcat prin fapte deosebite”. Adevărul este că la analizarea cerererii de preschimbare a certificatului de luptător în revoluție a lui Elefterie Lucian, comisia din cadrul SSPR respinsese cererea. Această faptă se încadrează nu doar la infracțiunea de abuz în serviciu ori neglijență în serviciu, ci și la fals intelectual.
2. În continuarea acestei fapte infracționale inițiale, folosindu-se de documentul pe care el însuși îl falsificase, Nicolaescu Adrian Viorel a susţinut preschimbarea certificatului lui Elefterie Lucian în şedinţa CPRD din 13 aprilie 2010, ceea ce reprezintă și uz de fals. Apoi, după obținerea avizului CPRD (membrii CPRD n-au vinovăție penală, căci au fost induși în eroare de adresa mincinoasă a SSPR și de afirmațiile lui Nicolaescu Adrian Viorel din ședință) l-a publicat pe Elefterie Lucian în Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 pe lista luptătorilor remarcaţi în revoluţie şi a dispus înmînarea către acesta a certificatului de revoluţionar respectiv.
3. SSPR a emis o adresă mincinoasă către CPRD conform căreia Olteanu Ilie ar îndeplini condițiile pentru preschimbarea certificatului de luptător în revoluție „remarcat prin fapte deosebite”. Acesta avusese doar calitatea de „participant la revoluție”, care conform legii 341/2004 este pur onorifică, atribuirea unei alte calități în procesul de preschimbare al certificatelor fiind nelegală și avînd ca urmări juridice păgubirea bugetului de stat de sume însemnate reprezentînd drepturi acordate conform legii 341/2004 pentru luptătorii în revoluție „remarcați prin fapte deosebite”.
4. În continuarea acestei fapte infracționale inițiale, folosindu-se de documentul pe care el însuși îl falsificase, Nicolaescu Adrian Viorel a susţinut preschimbarea certificatului lui Olteanu Ilie în şedinţa CPRD din 4 mai 2010, ceea ce reprezintă și uz de fals. Apoi, după obținerea avizului CPRD, l-a publicat pe Olteanu Ilie în Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 pe lista luptătorilor remarcaţi în revoluţie şi a dispus înmînarea către acesta a certificatului de revoluţionar respectiv.

Reclamațiile către Inspecția Judiciară
În 2015, văzînd că de 3 ani dosarul e tărăgănat fără rezultat, am făcut plîngere la Inspecția Judiciară. Mi s-a răspuns că, datorită fluctuației de personal de la parchet, în acest dosar s-au perindat 6 procurori diferiți, deci nu poate fi vorba de o vinovăție a acestora în tărăgănarea cazului.
În 2017, deoarece cazul era în continuare tărăgănat, am făcut o nouă reclamație la Inspecția Judiciară. Mi s-a răspuns că, datorită fluctuației de personal de la parchet, în acest dosar s-au perindat 6 procurori diferiți, deci nu poate fi vorba de o vinovăție a acestora în tărăgănarea cazului.
În amîndouă reclamațiile adresate Inspecției Judiciare am arătat că, pe lîngă atribuirea nelegală a certificatelor de revoluționar pentru cele 2 persoane, o faptă infracțională distinctă este că fostul șef al SSPR a scris în fals într-o adresă oficială adresată CPRD că Olteanu Ilie și Elefterie Lucian ar fi îndeplinit condițiile impuse de legea 341/2004 pentru preschimbarea certificatului de luptător în revoluție „remarcat prin fapte deosebite”.

Ordonanța din 25.10.2018 a procuroarei Sîrbu Florina
Această ordonanță confirmă în principiu faptele semnalate de mine. Se mai adaugă o faptă în plus – anume că, deși se cunoștea că în cele 2 cazuri s-au eliberat certificate de luptător în revoluție fără respectarea legii 341/2004, iar CPRD a retras avizul în aceste cazuri, nu s-au luat măsuri pentru anularea acestor certificate. Se arată că au fost cercetați pentru abuz în serviciu nu doar Nicolaescu Adrian Viorel, pe care-l reclamasem eu, ci toți membrii comisiei SSPR care au analizat preschimbarea certificatelor. Se constată și un prejudiciu adus Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. respectiv Casei de Pensii a Municipiului București, valoarea cumulată a prejudiciului fiind de 171671 lei.
Ordonanța dispune însă clasarea cauzei, strict sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu.
Am depus în răstimp legal plîngere împotriva ordonanței procuroarei Sîrbu, care mi-a fost respinsă prin ordonanța prim-procurorului Cozma Alin.

Consider netemeinice și nelegale soluțiile date de Parchetul de pe lîngă Judecătoria sector 1 București la reclamația mea din următoarele motive:
1. Ordonanța prim-procurorului Cozma Alin de respingere a plîngerii mele nu conține nici o motivație. Se afirmă doar la modul general că plîngerea mea e neîntemeiată, fără să se explice în ce constă netemeinicia. Deasemeni, în mod neadevărat prim-procurorul Cozma Alin pretinde că plîngerea mea se referea doar la abuz în serviciu, ignorînd faptul că mă referisem și la neglijență în serviciu și fals, aspecte pe care le reamintisem și în plîngerea depusă împotriva ordonanței de clasare din 25.10.2018 (în această din urmă plîngere am folosit și expresia de „fals intelectual” și am indicat, mură-n gură, articolele din vechiul și noul cod penal aplicabile: art. 321 cod penal / art. 289 vechiul cod penal; deasemeni am indicat și articolele pentru „neglijență în serviciu”: art. 298 cod penal / art. 248 vechiul cod penal).
2. Nu sînt analizate două din faptele reclamate de mine, anume emiterea de adrese către CPRD în care, prin fals intelectual și abuz în serviciu, CPRD a fost indusă în eroare pentru a-și da avizul la atribuirea certificatelor de luptători în revoluție pentru Elefterie Lucian respectiv Olteanu Ilie. Aceste fapte infracționale, sînt distincte de faptele infracționale analizate în ordonanță de emitere către cele 2 persoane a certificatelor de luptători în revoluție. Falsul intelectual este infracțiunea originară, de la care au pornit și celelalte infracțiuni din acest lanț de infracțiuni.
3. Nu sînt analizate faptele de uz de fals și abuz în serviciu înfăptuit prin susținerea, de către conducătorul SSPR Nicolaescu Adrian Viorel, în ședințele CPRD din 13 aprilie 2010 și 4 mai 2010 (la care a fost prezent personal conform sintezelor acelor ședințe publicate pe saitul Camerei Deputaților), acordării certificatelor de luptător în revoluție pentru Elefterie Lucian respectiv Olteanu Ilie, susținere care a fost esențială pentru a convinge parlamentarii din CPRD să acorde aviz pozitiv pentru eliberarea acestor certificate. În cadrul acestei susțineri arătate pentru acordarea certificatelor Nicolaescu Adrian Viorel s-a folosit de adresele pe care tot dînsul le semnase și care conțineau falsul intelectual pomenit mai sus.
4. Semnarea certificatului de luptător în revoluție conform legii 341/2004 pentru Olteanu Ilie, în condițiile în care nu există un decret prezidențial de conferire a acestui titlu (Olteanu Ilie avînd doar calitatea de „participant”; este un alt Olteanu Ilie care a avut titlul de luptător în revoluție) reprezintă o altă faptă de fals intelectual, care a fost urmată de trecerea numitului pe lista înaintată către Monitorul Oficial și publicată în Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 (pentru a se da o aparență de legalitate) și de înmînarea acelui certificat titularului.
5. Faptele sînt analizate doar sub perspectiva infracțiunii de „abuz în serviciu”, neglijîndu-se analizarea faptelor sub perspectiva infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și neglijență în serviciu.
6. Constatarea că nu se poate reține infracțiunea de abuz în serviciu este greșită, deoarece semnarea și înmînarea de certificate de luptători în revoluție în cele 2 cazuri este o încălcare a legii 341/2004 (nu doar a normelor metodologice de aplicare a legii). Faptul că, deși s-a cunoscut nelegalitatea, nici după 7 ani nu a fost corectată arată o continuitate a intenției infracționale, iar presupusa neprimire de la CPRD a unei decizii care să arate că s-a retras avizul de preschimbare în cele 2 cazuri este nerelevantă, cîtă vreme sintezele ședințelor CPRD se publică în Monitorul Oficial și pe saitul Camerei Deputaților, iar în atribuțiile de serviciu firești ale conducătorului SSPR intră urmărirea hotărîrilor CPRD legate de aplicarea legii 341/2004. Totodată, din textul legii 341/2004 (și din practica judecătorească pe care am semnalat-o la plîngerea împotriva Ordonanței procuroarei Sîrbu) reiese că avizul CPRD este oricum facultativ, răspunderea pentru respectarea legii 341/2004 revenind SSPR.
7. În cazul Olteanu Ilie, neexistînd niciodată vreun decret prezidențial prin care să i se fi atribuit titlul de luptător în revoluție (un alt Olteanu Ilie avea acest titlu; Olteanu Ilie din cauză a avut doar titlul pur onorific de participant), invocarea procedurii de anulare a certificatului numai după înaintarea către Președintele României a propunerii de retragere a titlului este neîntemeiată, fiind o diversiune făcută de învinuiți pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.
8. Deși parchetul constată că certificatele de luptător în revoluție au fost emise nelegal, omite să-și exercite atribuțiunile prevăzute de art. 1 alin. 4 și 5 din Legea 554/2004 pentru anularea acestor certificate. În condițiile în care de 7 ani instituțiile abilitate (SSPR și CPRD) au recunoscut public prin acte oficiale că cele 2 certificate au fost emise nelegal dar încă n-au luat măsuri de anulare a lor, este limpede că aceste instituții NU VOR să anuleze certificatele. În asemenea condiții Ministerul Public are datoria să acționeze pentru intrarea în legalitate chiar și împotriva voinței instituțiilor care au emis acte nelegale, conform prevederilor legii contenciosului administrativ. Certificatele nelegale produc în continuare efecte juridice și pagube bugetului de stat. Este de precizat că nu a existat un decret prezidențial de conferire a titlului de luptător în revoluție pentru Olteanu Ilie (acesta avînd doar calitatea de „participant”), deci cel puțin în acest caz nu e nevoie să se aștepte un decret prezidențial de retragere a titlului (dar și dacă ar fi nevoie de așa ceva, o acțiune în contencios administrativ poate fi făcută și împotriva Administrației Prezidențiale).
9. Stabilirea pagubelor a fost făcută superficial și nu s-au luat măsuri de recuperare a lor. Parchetul a stabilit o pagubă de 171671 lei, anume 105019 lei prin plata indemnizației către Elefterie Lucian și 66652 lei prin plata indemnizației către Olteanu Ilie. La această stabilire a pagubelor nu s-a ținut seama decît de indemnizația încasată pînă la data audierii împricinaților, nu de indemnizațiile încasate mai apoi și de alte drepturi (gratuități la călătoria cu trenul și transportul local, scutire de impozit pe locuință, posibil terenuri primite în temeiul legii 341/2004). Paguba crește în continuare căci certificatele de revoluționar respective n-au fost anulate și își continuă efectele juridice. La recuperarea pagubelor se poate atrage răspunderea funcționarilor publici vinovați, chiar dacă această vinovăție a lor nu întrunește toate elementele cerute de legea penală.
10. Contrar felului în care Parchetul a instrumentat cauza, după părerea mea nu există vinovăție penală a tuturor membrilor Comisiei SSPR pentru analiza elementelor de noutate ci numai a șefului acesteia, care era și conducătorul instituției, datorită faptului că șeful stabilește care anume cazuri se discută în comisie, un membru simplu al comisiei neputînd stabili ordinea de zi, cît și a ascendentului moral pe care un șef îl are față de subalterni. Vinovăția penală a membrilor simpli ai comisiei există doar dacă cazurile de ilegalități au fost discutate în comisie dar aceștia au acționat nelegal ori dacă au acționat pentru eliminarea de pe ordinea de zi a comisiei a cazurilor de ilegalități. În cazul faptelor de fals intelectual, vinovăția există doar pentru cei care au iscălit aceste acte – în speță bănuiesc că e vorba de conducătorul SSPR din acea vreme, Adrian Viorel Nicolaescu. În condițiile în care, cum rezultă din ordonanța parchetului, faptele sesizate de mine se confirmă și reprezintă ilegalități care au produs bugetului o pagubă de minim 171671 lei, nu înțeleg de ce cei care au produs paguba nu trebuie să plătească nimic, cei care au beneficiat ilegal de bani nu trebuie să-i restituie, și numai eu care am sesizat ilegalitățile sînt pedepsit cu plata cheltuielilor de judecată.

ÎN DREPT: art. 340 și 341 cod procedură penală, Codul Penal de acum și cel valabil la data săvîrșirii faptelor (se aplică legea cea mai favorabilă) – articolele referitoare la fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu, neglijență în serviciu (art. 321 cod penal / art. 289 vechiul cod penal; art. 323 Cod penal / art. 291 vechiul cod penal; art. 298 cod penal / art. 248 vechiul cod penal; art. 297 cod penal / art. 248 vechiul cod penal), Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, orice alt text legal aplicabil în cauză.

Alătur la această plîngere copii după următoarele:
1. Plîngerile mele inițiale
2. Alte adrese trimise de mine la parchet în acest dosar
3. Reclamații către Inspecția judiciară
4. Răspunsuri de la Inspecția Judiciară
5. Ordonanța procuroarei Sîrbu Florina și cea a prim-procurorului Cozma Alin din acest dosar
6. Contestația mea la ordonanța procuroarei Sîrbu.

Mai citeşte:
– Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
– Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani
– Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
– Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
– NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
– Parchetul respinge plîngerea mea împotriva rezoluţiei de NUP din cazul listei revoluţionarilor din Monitorul Oficial
– Procesul fostului şef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu – amînat pe 10 aprilie
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
– Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Inspecţia Judiciară, cu privire a tărăgănarea cauzei privind fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu: „Cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. (…) Nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres”
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, numit prefect de Constanţa
– Inspecția Judiciară găsește iar justificări pentru tărăgănarea rezolvării dosarului legat de Adrian Viorel Nicolaescu, fost șef al SSPR, acum prefect de Constanța
– Reclamația la adresa polițiștilor care tărăgănează dosarul penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, rămasă fără rezultat
– Clasare și la al doilea dosar penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Procuroarea Florina Sîrbu constată prejudiciu de 171671 lei, dar stabilește că nu există vinovați și nici nu ia măsuri de recuperare a prejudiciului ori intrare în legalitate. „Așa cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu se poate reține existența infracțiunii de abuz în serviciu… Nu rezultă că aspectele hotărîte la data de 27.06.2012 în ședința CPRD au fost comunicate SSPR pentru a putea îndeplini procedura retragerii certificatelor celor două persoane”
– Plîngerea mea împotriva ordonanței de clasare în cazul fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Parchetul își menține soluția de clasare la plîngerea împotriva fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu

2 gânduri despre „Plîngerea mea la Judecătoria sectorului 1 București împotriva ordonanței de clasare a dosarului fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu

  1. Am Partcipat la Revolutia din Decembrie 1989.Am plecat din PLOESTI cu 2 Autobuze din Teleajen – Locuiam an Caminele de Nefamilisti – blocu – 18 si 19.Nem suit an Autobuz, sau Facut Lista cu Toti si am Plecat la Bucuresti Neam dat jos la Piata Universitati.Dupa ce sa terminat cu tote cele antanplate.An 1998 sa anceput sa se dea certificate de Revolutionari, Asta era an Ploesti antun Bloc se numia 7 etaje era la parter ,mam dus sal iau ,dar nu mi la dat petru ca nu aveam Buletinul la mine aveam duar Pasaportul si cu el nu mi la dat . Eu am plecat din ROMANIA de 21 de ani .Si nustiu daca asputea sami Recuperez Certificatul de Revolutionar. Toti care am fost an Autobuz eram Vecini sau Colegi de munca.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.