Președintele Iohanis acordă 5 noi titluri de revoluționari „cu rol determinant”. Noua echipă a SSRMLÎRC va aproba noi titluri de revoluționari „determinanți” unor persoane anterior respinse de vechea echipă. Fostul secretar de stat Sorin Meșter intră în polemică cu Laurențiu Coca

Prin decretul 150/2019 (linc) publicat în Monitorul Oficial nr. 196 din 12 martie 2019, președintele Klaus Iohanis a acordat pentru 5 noi persoane titlul de luptător în revoluție cu rol determinant, titlu introdus prin OUG 95/2014 și care conferă dreptul la o indemnizație lunară.

Cele 5 persoane cărora li s-a acordat titlul sînt: Jianu Marin, Păun Constantin, Bizău Vasile, Secară Cristian, Copaci Vergilus-Petreuș.

Este al 8-lea decret de acest fel al domnului Iohanis. Numărul celor care au dobîndit titlul de luptător în revoluție cu rol determinant a ajuns la 3551.

Acest decret al președintelui Iohanis probabil nu va fi ultimul pe această temă, fiindcă noua conducere a SSRMLÎRC în frunte cu domnul Laurențiu Coca este în proces de a acorda alte titluri unor persoane respinse anterior de către fosta conducere a secretariatului. E vorba în primul rînd (dar nu numai), despre cele 622 de persoane cărora SSRMLÎRC le respinsese cererile, făcuseră contestație la CPRD, CPRD le aprobase contestațiile, dar echipa Meșter din fruntea SSRMLÎRC, prin decizia nr. 129/2018 refuzase să aprobe eliberarea certificatelor pe motiv că CPRD nu comunicase către SSRMLÎRC motivele admiterii contestației. Persoanele refuzate a 2-a oară de SSRMLÎRC au făcut iar contestație la CPRD, care iar le-a aprobat-o. Dintr-un comunicat publicat în 27 martie 2019 de pe saitul SSRMLÎRC (linc) reiese că se intenționează acordarea de certificate de „determinanți” către cei respinși de fosta conducere a secretariatului de stat prin decizia 129/2018. Redau acest comunicat (cu litere cursive între paranteze drepte am inserat comentarii ale mele):

Urmare a stării  tensionate create în mod artificial în rândurile mișcării revoluționare, ce vizează Decizia nr. 129/13.08.2018 prin care au fost respinși, pe liste, un număr de 626 beneficiari ai Legii nr. 341/2004 [inițial decizia 129/2018 se referea la respingerea a 626 de persoane, dar apoi s-a revenit în cazul a 4 persoane care aveau deja decret semnat de președintele României, rămînînd 622 persoane respinse], aducem următoarele clarificări:

În urma verificărilor dispuse de către domnul secretar de stat Laurențiu Florian COCA și a controalelor efectuate de către instituțiile abilitate ale statului la solicitarea domnului secretar de stat, s-a constatat că Decizia nr. 129/13.08.2018 este netemeinică și nelegală pentru următoarele considerente:
1. Comisia art 9^2 a analizat și avizat liste nominale, fără să fi analizat dosare individuale, așa cum prevede legislația în vigoare;
2. La momentul adoptării Deciziei nr. 129/13.08.2018, Comisia art. 9^2 nu a avut în vedere adresa CPRD 1989 înregistrată la SSRML la data de 08.06.2018 sub nr. 18/4335, prin care transmite SSRML documentele ce au stat la baza admiterii contestațiilor – prezentarea corespondenței cu CPRD 1989 revenea Președintelui  Comisiei, adică fostului Secretar de stat;
3. Lipsa corespondenței cu CPRD 1989, ducea practic la imposibilitatea adoptării unei Decizii de către Comisia art. 9^2, fie ea de admitere sau de respingere;
4. în Decizia de respingere nr. 129/13.08.2018, se regăsesc persoane admise, cu certificate eliberate, aflate în plată, persoane  publicate în Monitorul oficial, în urma Decretului acordat de Președintele României [bănuiesc că e vorba de cele 4 persoane asupra cărora chiar fosta conducere a SSRMLÎRC a revenit];
5. în urma admiterii contestațiilor de către CPRD 1989 – organ cu atribuții de control jurisdicțional asupra soluțiilor SSRML, SSRML era obligat să procedeze în consecință și să urmeze procedura de eliberare a certificatelor conform Legii nr. 341/2004, nu să adopte o nouă Decizie de respingere, încălcând astfel rolul constituțional al Parlamentului [personal nu cred că deciziile CPRD de admitere a contestațiilor sînt obligatorii pentru SSRMLÎRC, fiindcă în art. 21^3 din HG 99/2015 (linc), la alin. 3 se spune că Secretariatul de Stat, după primirea soluției CPRD la contestație, „reanalizează” documentația; prin cuvîntul „reanalizare” eu înțeleg că orice soluție – admitere sau respingere – e posibilă];

Pe cale de consecință, domnul secretar de stat Laurențiu Florian COCA a dispus prin Ordin, constituirea Comisiei art. 9^2 ce are trei obiective:
1. Soluționarea dosarelor în urma contestațiilor depuse la CPRD 1989, împotriva  Deciziei de respingere nr. 129/13.08.2018 și emiterea unei noi Decizii în condițiile legii;
2. soluționarea dosarelor, în urma hotarârilor judecătorești definitive:
– până în prezent au fost soluționate un număr de 135 sentințe ce nu necesitau amânare  întrucât atrăgeau după sine răspunderea materială a SSRML.
3. atacarea Deciziei nr. 129/13.08.2018, în condițiile legii.

La baza Deciziei luate de către domnul secretar de stat Laurențiu Florian COCA, au stat:
– Raportul final privind verificarea legalității Deciziei nr. 129/13.08.2018 emis de către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României cu nr. XXIX/506/2018
– Raportul Corpului de Control al Primului – ministru cu nr. 1272/69/10.12.2018
– Dispozitiv Sentințe judecătorești emise în perioada octombrie 2018 – martie 2019
– Ancheta internă în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019

Asigurăm pe această cale mișcarea revoluționară că SSRML este o instituție creată pentru revoluționari, nu împotriva revoluționarilor. Și nu trebuie să uităm că Revoluția este un bun istoric al poporului român, înfăptuit de poporul român și va trebui să rămână a poporului român. SSRML are obligația să păstreze, să ducă mai departe vitejia, eroismul, precum și idealurile Revoluției din Decembrie 1989.

Domnul Sorin Vintilă Meșter a dat, pe facebook, următoarea replică la comunicatul domnului Laurențiu Florian Coca:

Urmare a Comunicatului postat de către dl. Secretar de Stat – Laurențiu Florian Coca la data de 27.03.2019 pe site-ul S.S.R.M.L., se cuvin a fi făcute următoarele precizări:

1) Referitor la calitatea de Secretar de Stat a d-lui Laurențiu Florian Coca privind soluționarea unui act administrativ care intră în competența exclusivă a Comisiei art.9^2, cum ar fi măsurile privind Decizia 129/13.08.2018, sînt nule de drept deoarece acestea trebuiau făcute în calitatea acestuia de Președinte al Comisiei art.9^2 și nu în cea de Secretar de Stat și trebuiau însoțite de procesul verbal al Comisiei art.9^2 prin care membrii comisiei au decis cele postate în comunicat.
2) Adresa CPRD 1989 din data de 08.06.2018 de care se face vorbire în comunicat prezintă, în mod exclusiv, doar modalitatea în care au soluționat membrii comisiei parlamentare contestațiile, respectiv pe baza probelor din dosarele de preschimbare și ale audierilor; la acea adresă CPRD 1989 NU A ATAȘAT NICI O probă, act, înregistrare audio care să stea la baza admiterii contestațiilor, motiv pentru care prezentarea sau neprezentarea acestei adrese tuturor membrilor fostei Comisiei art.9^2 condusă de către subsemnatul NU creea incidența dispozitiilor art.21^3 alin. 5 din H.G. nr. 99/2015 – atributul reanalizării dosarelor – deoarece nu s-au comunicat de către CPRD 1989 nici un fel de acte care au stat la baza admiterii contestațiilor.
3) Faptul că în Decizia nr. 129/13.06.2018 au fost menționate persoane care dețineau deja titlul de luptător cu rol Determinant, este o simplă eroare materială care a fost complinită prin emiterea de adrese din partea S.S.R.M.L. către acele persoane cărora li s-a specificat că este o eroare materială. Pînă în prezent, nici una din acele persoane nu a contestat în instanțele de judecată acest lucru, motiv pentru care nu rezultă o vătămare produsă, în mod voit, de către S.S.R.M.L. acelor persoane;
4) Cu privire la punctul 5 din comunicat prin care se menționeaza faptul că CPRD 1989 are atribuții de control juridiscțional și că S.S.R.M.L era obligat la procedura de eliberare a certificatelor, această afirmație este fără acoperire legală deoarece nu există articol de lege în vigoare care să creeze aceasta obligativitate. Mai mult, instanțele de judecată au emis ZECI DE HOTĂRÎRI DEFINITIVE, prin care au constatat OBLIGAȚIA CPRD 1989 de a comunica către S.S.R.M.L. toate actele care au stat la baza admiterii contestațiilor.
5) Dispunerea, prin Ordin, a atacării Deciziei nr. 129/2018 este lovită de nulitate deoarece aceasta nu s-a făcut în urma unui proces verbal al Comisiei art.9^2 prin care să se pună în discuție și să se supună la vot această chestiune; Dl. Laurențiu Florian Coca, în calitatea sa de secretar de stat nu are competența legală de a stabili dacă un act administrativ este nelegal și netemeinic. De asemenea, nici Corpul de Control al Primului Ministru nu are competența de a constata nelegalitatea unui act administrativ și nici măcar Comisia de abuzuri, sesizări și petiții a Senatului României nu are aceasta competență, ea revenind exclusiv instanței de contencios administrativ!
6) Decizia nr. 231/08.03.2019 emisă de catre noua Comisie art.9^2 condusă de către dl Secretar de Stat – Laurențiu Florian Coca este un act administrativ pentru care membrii Comisiei art.9^2 pot fi suspicionați de săvîrșirea infracțiunii de abuz în serviciu, întrucît din cele 10 persoane admise prin Decizie, foarte multe din ele erau în procese cu instituția cerînd anularea Deciziei nr. 129/2018 și este ilegal să fie admiși înainte de soluționarea litigiilor din instanță; Domnul Laurențiu Florian Coca, ca membru al Comisiei art.9^2 care a emis Decizia nr. 231/2019 se află în vădit conflict de interese deoarece acesta a soluționat acele cereri pe care, anterior și-a dat votul pe contestații, în calitatea de membru al CPRD 1989; Cu atît mai mult cu cît dl. Laurențiu Florian Coca, în calitatea acestuia de parlamentar în două mandate, a deținut funcția de secretar și apoi cea de vicepreședinte al CPRD 1989.
7) Domnul Balint Petrică, ca membru al Comisiei art.9^2 NU POATE soluționa obiectiv cererile de reanalizare atîta vreme cît dînsul este și titularul sesizării, în calitate de președinte al LORD, către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului României, de unde rezultă că și acesta se află într-un flagrant conflict de interese.

Sorin Vintilă Meșter – 27 martie 2019

Mai citește:
– Președintele Klaus Iohanis acordă primele 505 titluri de „revoluționari cu rol determinant”
– Președintele Iohanis Aprobă Alți 783 De „Luptători Cu Rol Determinant”
– Alţi 1667 luptători cu rol determinant aprobaţi de Iohanis. Lista acestora
– Altă tranșă de 548 de revoluționari cu rol determinant aprobată de Iohanis. Lista acestora
– Încă 7 revoluționari cu rol determinant aprobați de Iohannis
Președintele Iohannis aprobă alte 36 de titluri de revoluționari cu rol determinant
– Revoluţionar cu rol determinant aprobat de Iohanis, osîndit la 1 an şi 2 luni de închisoare şi înapoierea indemnizaţiei încasată ilegal
– Klaus Iohannis numește 6 noi membri în conducerea Institutului Revoluției Române
– Membrii vechi ai Colegiului Național al Institutului Revoluției Române contestă numirea noilor membri de către Klaus Iohannis
– Sorin Vintilă Meșter, numit (din nou) secretar de stat
– SSRMLÎRC respinge 626 de cereri de „luptători cu rol determinant” care fuseseră acceptate de CPRD. Lista acestora
– CPRD cere prim-ministrei Viorica Dăncilă destituirea lui Sorin Vintilă Meșter de la conducerea SSRMLÎRC
– SSRMLÎRC anulează deciziile prin care acceptase orașele Piatra Neamț și Suceava printre localitățile în care au existat victime la revoluție înainte de fuga dictatorului
Viorica Dăncilă îl destituie pe Sorin Meșter de la conducerea SSRMLÎRC. Octav Bjoza preia conducerea secretariatului de stat
Fostul senator Laurențiu Coca numit secretar de stat la SSRMLÎRC
Un prim comunicat al noului secretar de stat la SSRMLÎRC
Tribunalul București obligă CPRD să soluționeze contestații pentru acordarea certificatelor de revoluționar care n-au fost înregistrate la CPRD

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.