Decizia ÎCCJ din procesul legat de lămurirea colaborării cu securitatea a lui Gelu Voican Voiculescu. „Nu se poate trage concluzia că practicarea yoga, cît și deținerea și schimbul de literatură ocultă sau ezoterică ar fi constituit activități sau atitudini îndreptate împotriva regimului totalitar comunist” … (a existat) „o stratagemă a intimatului-pîrît față de organele fostei Securități … a încercat să le dezinformeze și să devieze cursul cercetărilor”

Am relatat pe acest blog (linc) că în 2017 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea ca fostul viceprimministru FSN Gelu Voican Voiculescu să fie declarat colaborator al securității. Am rămas dator cititorilor cu prezentarea motivării deciziei. Cu destulă întîrziere am primit-o, căci ÎCCJ nu mi-a trimis-o iar eu n-am avut drum la București s-o ridic. Cînd am fost o dată la București, la arhiva Curții de Apel nu aveau hotărîrea, fiindcă procesul fiind început din 2010 a fost calificat ca „arhivă veche” și dus undeva în Ilfov, la o firmă de arhivare care ține arhiva Curții de Apel București. Așa că numai cu programare se pot obține date din dosarele respective. Pînă la urmă am dobîndit totuși hotărîrea ÎCCJ, pe care o prezint acum cititorilor în întregime, fiind de folos pentru înțelegerea activității fostului viceprimministru, acum director al Institutului Revoluției Române și recent acuzat de crime împotriva umanității în „dosarul revoluției”.

Amintesc că pe acest blog am scris pe larg despre respectivul proces, în care am fost reclamant, alături de Gregorian Bivolaru, conducătorul mișcării yoghine MISA, pîrîți fiind Gelu Voican Voiculescu și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Vezi articolele anterioare:

– Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
– Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
– Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
– Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
– Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
– Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
– Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
– Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
– Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
– Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
– Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
– Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
– Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
– Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
– Cererea de recuzare şi respingerea ei
– Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
– Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
– Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
– Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
– A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
– Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
– Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
– Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
– Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
– Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
– Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
– Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
– Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
– Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
– ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
– Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
– Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
– Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
– Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
– Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă
– Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Concluziile mele scrise la procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Curtea de Apel București: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului
– Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS

Redau mai jos Decizia ÎCCJ din 30 martie 2017, din acest caz:

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Decizia nr. 1316 Dosar 5744/2/2010*

Ședința publică de la 30 martie 2017

Președinte: Emanuel Albu – judecător
Hermina Iancu – judecător
Carmen Ilie – judecător
Anca Sterie – magistrat asistent

La data de 16 martie 2017 s-a luat în examinare recursul declarat de Mioc Marius Remus împotriva Sentinței nr. 3458 din 22 decembrie 2015 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie, cînd, avînd nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitate părților de a depune concluzii scrise, Înalta Curte a amînat pronunțarea la data de azi, 30 martie 2017, cînd a decis următoarele:

ÎNALTA CURTE,

Asupra recursului de față;

1. Circumstanțele cauzei
(…) [Se repetă descrierea fazelor anterioare ale procesului, pe care le-am descris amănunțit pe sait în articole anterioare]

2. Calea de atac exercitată

2.1. Împotriva Sentinței nr. 3458 din 22 decembrie 2015 a Curții de Apel București  Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal a formulat recurs Mioc Marius Remus, invocînd drept temei legal Codul de procedură civilă și OUG nr. 24/2008 și formulînd, în esență, critici care pot fi încadrate în motivul de recurs prevăzut la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă – 1865.

Recurentul reclamant a susținut, în esență, că instanța de fond a reținut în mod greșit că informațiile furnizate de pîrît nu îndeplinesc în mod cumulativ „condițiile de a denunța activități potrivnice regimului comunist și a urmări îngrădirea drepturilor omului, fie au fost date în condițiile unei anchete asupra persoanei pîrîtului care au avut parțial otive politice”.

Astfel, deși multe din notele informative date de pîrît securității nu îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG nr. 24/2008 pentru a fi considerate ca dovedind statutul de colaborator al securității, a apreciat că există cîteva note care îndeplinesc aceste condiții, adică nu au fost date în condițiile unei anchete pe motive politice vizînd persoana pîrîtului, au denunțat activități sau atitudini potrivnice regimului comunist și au vizat îngrădirea drepturilor omului.

În cazul notei informative din 26.04.1984 (fila 161-169, vol. I), pîrîtul a denunțat faptul că Mario Sorin Vasilescu (MSV) era un individ și mai periculos decît Gregorian Bivolaru, solicitînd organelor de securitate să-l implice în dosarul de natură penală pe care îl avea acesta din urmă, ceea ce probează „intenția vădită de limitare a drepturilor și libertăților fundamentale ale lui MSV”, iar pîrîtul cunoștea că organele de securitate urmăreau „să distrugă mișcarea yoga din România”. Or, cum mișcarea yoga fusese interzisă din anul 1982, a te ocupa cu yoga în anul 1984 a reprezentat o activitate potrivnică regimului comunist, a argumentat recurentul, fiindu-i încălcat dreptul de a practica yoga.

În ceea ce-l privește pe Gregorian Bivolaru, pîrîtul a solicitat organelor de securitate în legătură cu relația acestuia cu „meditația transcedentală”, ceea ce demonstrează că a vizat îngrădirea drepturilor și libertăților acestuia, iar în dosarul respectiv Gregorian Bivolaru a fost învinuit și pentru răspîndirea de cărți cu caracter mistic sau obcen, considerate ca fiind necorespunzătoare de către regimul comunist.

De altfel, pîrîtul, în Nota informativă din 24.04.1984, făcea sugestii organelor de securitate în sensul că „Dacă va fi condamnat, detenția va trebui asigurată în condiții mai aparte. Într-un regim de muncă intensivă, dar nedistructivă (gen săpături) sub o supraveghere continuă, ar putea fi eventual reeducat”.

În concluzie, recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței, cu consecința anulării Adeverinței nr. 1245/2010 emisă de CNSAS și constatarea calității de colaborator al securității în ceea ce îl privește pe pîrîtul Gelu Voican Voiculescu.

2.2. Intimatul CNSAS a depus întîmpinare și a răspuns criticilor/susținerilor din cererea de recurs, solicitînd respingerea recursului ca nefondat și susținînd, în esență, că soluția instanței de fond este legală și temeinică.

2.3. Intimatul Voiculescu Gelu Voican a depus întîmpinare prin care a solicitat anularea recursului susținînd, în esență, că acesta este nemotivat, fiind invocate în mod generic prevederile Codului de procedură civilă și ale OUG nr. 24/2008.

3. Soluția și considerentele Înaltei Curți asupra recursului

3.1. În ceea ce privește excepția nemotivării recursului, Înalta Curte a constatat că, așa cum a apreciat la pct. 2.1. al prezentei decizii, criticile și susținerile formulate în cererea de recurs se circumscriu motivului de recurs prevăzut la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă – 1865, situație în care devin aplicabile prevederile art. 306 alin. (3) din același cod.

3.2. Recursul formulat este nefondat, fiind respins ca atare potrivit considerentelor care vor fi prezentate în continuare.

Așa cum s-a menționat la pct. 1.6. al prezentei decizii, prin Sentința nr. 3458 / 22.12.2015, Curtea de apel, rejudecînd cauza ca urmare a casării cu trimitere în primul ciclu procesual, a respins ca neîntemeiate acțiunile conexe și a reținut, în esență, că informațiile furnizate de intimatul-pîrît Voiculescu Gelu Voican nu îndeplinesc cumulativ condițiile cerute de art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008, pentru a putea fi considerat colaborator al fostei securități.

Astfel, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității „colaborator al securității (este) persoana care a furnizat informații, indiferent în ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturlor și libertăților fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese verbale de interogatoriu sau confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerată colaborator al securității, potrivit prezentei definiții, iar actele care consemnau aceste informații sînt considerate parte a propriului dosar”.

Într-adevăr, în Nota din data de 26.04.1984, numerotată 161-169, aflată la vol. I, filele 223-230 din dosarul Curții de apel, intimatul-pîrît a făcut referiri la activitatea persoanei MSV, cît și a intimatului-reclamant Bivolaru Gregorian, cunoscuți și aflați în atenția organelor fostei securități, între altele, pentru preocupările lor legate de practica yoga și literatura ocultă și ezoterică.


Din înscrisurile și documentele aflate la dosarul cauzei nu se poate trage, însă, concluzia că practicarea yoga, cît și deținerea și schimbul între persoane de literatură ocultă și/sau ezoterică ar fi constituit activități sau atitudini îndreptate împotriva regimului totalitar comunist, chiar dacă este de notorietate că asemenea preocupări nu erau agreate/încurajate de fostul regim comunist.

Oricum, susținerea recurentului că activitatea yoga fosese interzisă în anul 1982 de fostul regim comunist nu este probată în niciun mod, rămînînd astfel o simplă alegație.

De asemenea, în criticile sale, recurentul se referă la Nota din data de 30.04.1984, numerotată 178-179, aflată în vol. I filele 242-243 din dosarul Curții de apel, notă în care intimatul-pîrît se referă la cărțile găsite de organele de securitate la locuința lui Rădulescu Mircea, ca aparținînd lui Bivolar Gregorian.

Recurentul a susținut, în continuare că respectivele cărți oculte/ezoterice erau necorespunzătoare regimului comunist, nota informativă respectivă constituind / avînd ca efect îngrădirea drepturilor și libertăților lui Bivolaru Gregorian.

Așa cum s-a arătat mai sus, era de notorietate că fostul regim comunist, ca orice regim totalitar / dictatorial, nu încuraja / nu căuta să încurajeze astfel de preocupări, însă intimatul-reclamant Bivolaru Gregorian era cercetat penal, în perioada respectivă pentru infracțiuni de drept comun, iar nu pentru activități potrivnice regimului comunist.

Referindu-se din nou, la Nota din data de 26.04.1984, recurentul a susținut că intimatul-pîrît, prin sugestiile făcute organelor fostei Securități cu privire la metodele de reeducare ale lui Bivolaru Gregorian, după ce va fi condamnat, ar fi încălcat drepturile acestuia.

În opinia instanței de recurs, aceste susțineri sînt simple alegații, fără nicio argumentare logică, în raport cu relațiile care existau între intimatul-pîrît și intimatul-reclamant, care duc mai degrabă la o stratagemă a intimatului-pîrît față de organele fostei Securități pentru care reprezenta un obiectiv pus sub urmărire informativă.

Astfel, din Nota de analiză numerotată 182-184, vol. I, dosar Curte de apel și Nota de analiză numerotată 185-187, vol. I, dosar Curte de apel, rezultă că Voiculescu Gelu Voican se afla în atenția organelor de Securitate încă din anul 1970, reieșind că acesta se afla în relații apropiate cu Bivolaru Gregorian și că în seara de 17.04.1984, în urma unei acțiuni a organelor de securitate, a încercat să le dezinformeze și să devieze cursul cercetărilor, inclusiv prin materialele furnizate ulterior despre Bivolaru Gregorian și activitatea acestuia.


În concluzie, așa cum s-a arătat mai sus, criticile recurentului sînt nefondate, Înalta Curte apreciind sentința curții de apel ca fiind legală și temeinică, informațiile date de intimatul-pîrît neîndeplinind condițiile cerute de art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008, așa cum în mod corect s-a stabilit și prin Adeverința nr. 1245/2010 emisă de CNSAS.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Mioc Marius Remus împotriva Sentinței nr. 3458 din 22 decembrie 2015 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios adminsitrativ și fiscal, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 30 martie 2017.

JUDECĂTOR Em. Albu
JUDECĂTOR A. H. Iancu
JUDECĂTOR C. Ilie
MAGISTRAT ASISTENT A. Sterie

Mai citește alte documente din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
– Filajul securităţii asupra lui Gelu Voican Voiculescu
– Filajele securității asupra lui Gelu Voican Voiculescu din perioada decembrie 1968 – ianuarie 1969
– Planul de documentare al securității cu privire la Gelu Voican Voiculescu (1985)
– Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
– “Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
– Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
– Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
– Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
– Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
– Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
– Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
– Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
– Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
– Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
– Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
– Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
– Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
– Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
– Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
– Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate
– O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul Verbal al ședinței colegiului CNSAS în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu
– Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (1)
– Relațiile lui Gelu Voican Voiculescu cu Paul Goma (2). Informatorul „Gigi”: „A relatat că-l cunoaște foarte bine pe Goma modul de cunoștiință fiind la un nivel foarte intim”
– 1968: Studenta Stoian și conferențiarul Niculescu dezvăluie activitatea subversivă a lui Gelu Voican Voiculescu
– 1977. Planul securității de pătrundere în locuința lui Gelu Voican Voiculescu
– 1969. Gelu Voican Voiculescu avertizat de securitate
– 1977. Informatorul Gigi: Gelu Voican Voiculescu dornic de audiență la Nicolae Ceaușescu
– 1969. Gelu Voican Voiculescu poartă insigna lui Mao Tze Dun ca să irite cetățenii sovietici
– 1979. Gelu Voican Voiculescu se pretinde ofițer de securitate
– 1977. Informatorul Andrei Valeriu: „Gelu Voiculescu consideră că Goma a fost lipsit total de simț tactic și că a greșit în conducerea și desfășurarea acțiunii pentru drepturile fundamentale ale omului”
– 1985. Securitatea se documentează despre Gelu Voican Voiculescu


– Gelu Voican Voiculescu, în audiență la Ilie Ceaușescu
Lămuriri despre împrejurările arestării fostului viceprimministru FSN Gelu Voican Voiculescu în 1985

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
– De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
– Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
– Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
– Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
– CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
– Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
– Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro
– Ziarul „Libertatea” dezinformează despre Gelu Voican Voiculescu
– Claudiu Iordache, înlocuit cu Gelu Voican Voiculescu la conducerea Institutului Revoluției
– Klaus Iohannis a cerut urmărirea penală pentru Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu pentru crimele din decembrie 1989
Directorul IRRD Gelu Voican Voiculescu, urmărit pentru infracțiuni împotriva umanității în dosarul revoluției
Parchetul pune în mișcare acțiunea penală împotriva lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil (Cico) Dumitrescu în „dosarul revoluției”
Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus trimiși în judecată în „dosarul revoluției”. Nici un cuvînt despre „agenturili străine” în comunicatul Parchetului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.