Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Casa de Pensii acceptă să plătească fără procese indemnizații pentru copiii de eroi martiri ai revoluției, dar la o valoare mai mică decît cea cerută de lege septembrie 2, 2019


Imediat după apariția OUG 95/2014 am arătat pe acest blog (linc) că noua ordonanță înseamnă pentru copiii de eroi martiri ai revoluției de peste 26 de ani dreptul necondiționat de a primi o indemnizație egală cu jumătate din cîștigul salarial mediu pe economie. Înainte de aceasta, legea 341/2004 prevedea indemnizații doar pentru copiii eroilor martiri de pînă la 18 ani, sau 26 de ani dacă-și continuă studiile, iar peste 26 de ani numai dacă nu realizează venituri din motive neimputabile. Acea indemnizație era calculată cu coeficientul de 1,1 din cîștigul salarial mediu, deci mai mare decît cea nou introdusă de OUG 95/2014. La data apariției OUG 95/2014 (25 de ani de la revoluție), foarte puțini copii de eroi martiri erau sub 26 de ani, azi n-a mai rămas nici unul.

Casa de Pensii a refuzat însă să plătească aceste indemnizații, prevalîndu-se de o ordonanța nr. 1/2015 care spunea că în 2015 indemnizațiile stabilite conform legii 341/2004 se plătesc la nivelul din 2014. Astfel, s-a continuat să se susțină de către Casa de Pensii că numai dacă petenții nu realizează venituri din motive neimputabile poate avea drept la indemnizație, caz în care indemnizația poate fi chiar mai mare – calculată cu coeficient de 1,1, nu de 0,5.

OG 1/2015 a fost urmată de alte ordonanțe cu același conținut, conform cărora indemnizațiile prevăzute de legea 31/2004 se plătesc la nivelul anului precedent, astfel încît situația s-a prelungit pînă acum.

Pe acest blog am arătat în mai multe rînduri că hotărîrea Casei de Pensii e fără temei legal și am îndemnat copiii de eroi martiri ai revoluției să se adreseze instanțelor pentru a primi indemnizația prevăzută de OUG 95/2014. Am publicat mai multe modele de cerere către instanțele de judecată cu acest scop (amintesc: Modele de cerere către Casele de Pensii pentru copiii de eroi martiri care doresc indemnizație, revizuite în urma Deciziei ÎCCJ nr. 23/2018 – linc și Model de chemare în judecată a Casei de pensii pentru copii de eroi martiri ai revoluţiei cărora li se refuză indemnizaţia prevăzută de OUG 95/2014 – linc).

În martie 2018 a apărut Decizia ÎCCJ referitoare la dreptul de indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției (linc) prin care instanța supremă a lămurit interpretarea legii exact în sensul susținut de „blogul lui Marius Mioc”, anume că, după apariția OUG 95/2014, copiii de eroi martiri ai revoluției au drept necondiționat la indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu pe economie, fără să trebuiască să dovedească că nu realizează venituri din motive neimputabile. După această decizie asociația „17 Decembrie” a adresat Casei de pensii, o scrisoare (linc) în care cerea să se respecte această decizie a ÎCCJ. Totuși, Casa de Pensii a refuzat în continuare să plătească indemnizații pentru copiii de eroi martiri.

Bănuiesc că avalanșa de procese împotriva Casei de Pensii, pierdute în serie de aceasta, este cea care a determinat instituția să cedeze. Din informații recente de la unii copii de eroi martiri ai revoluție, în ultima vreme Casa de Pensii a acceptat să plătească indemnizații fără proces. Aceleași informații îmi spun că valoarea la care Casa de Pensii a acceptat să plătească indemnizația e de 918 lei/lună. Această sumă este echivalentul a jumătate din salariul mediu din 2010, care era de 1836 lei. Acum cîștigul salarial mediu prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat a ajuns la 5163 lei (legea 47/2019). Unele instanțe de judecată au obligat Casa de Pensii la plata a jumătate din cîștigul salarial mediu din anul pentru care se face plata, adică semnificativ mai mult decît se arată acum dispusă să plătească Casa de pensii. Totodată, Casa de Pensii nu acceptă nici plata retroactivă, deși dreptul la indemnizație, cum scrie în decizia 23/2018 a ÎCCJ, s-a născut în 2015, și unele instanțe de judecată au stabilit și obligații de plăți retroactive.

Consider greșit calculul Casei de Pensii prin care se stabilesc asemenea indemnizații la 918 lei. Într-adevăr, din 2010 încoace mereu au apărut ordonanțe prin care plata drepturilor prevăzute de legea 341/2004 e plafonată la valoarea din anul precedent. Din acest motiv, indemnizațiile tuturor luptătorilor în revoluție sînt plafonate și în 2019 la valoarea calculată conform salariului mediu din 2010. Aceasta are temei legal.

Cînd e vorba însă de indemnizațiile copiilor de eroi martiri de peste 26 de ani care realizează venituri, acesta este un drept care nu exista în 2010. Abia din 2015 a fost introdus, prin OUG 95/2014. Pînă atunci exista doar drept de indemnizație pentru copii de eroi martiri peste 26 de ani care nu realizează venituri din motive neimputabile. Voința legiuitorului a fost să ofere o indemnizație și copiilor de eroi martiri ai revoluției care lucrează și realizează venituri (mai nou și urmașii foștilor deținuți politici primesc indemnizații – linc, deci ar fi fost cam ilogic să nu primească copiii eroilor martiri ai revoluției).

Pentru un drept care a apărut abia în anul 2015, nu se pot aplica ordonanțele de plafonare de dinainte de 2015. Deci, complet fără temei legal aplică Casa de Pensii ordonanțele de plafonare a drepturilor prevăzute de legea 341/2004 apărute în perioada 2011-2014. Abia din 2015 începînd se pot aplica ordonanțele de plafonare în acest caz. Cum în 2015 cîștigul salarial mediu brut a fost de 2415 lei, jumătate din acesta e 1207 lei. Legiuitorul, cînd a emis OUG 95/2014 introducînd acest drept de indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu, a avut în vedere anume cîștigul salarial mediu din acel moment, adică 2415 lei (legea 187/2014). După părerea mea, orice decizie a Casei de Pensii care stabilește o indemnizație pentru copii de eroi martiri mai mică de 1207 lei poate fi atacată în instanță cu șanse mari de cîștig. Dar prin instanțele de judecată s-au obținut indemnizații chiar mai mari decît 1207 lei, pe baza anului pentru care se face plata ori a anului cînd s-a depus cererea la Casa de Pensii.

Remarc și pe un sait al Casei de Pensii (linc) prevăzut acest drept al copiilor de eroi martiri de a primi indemnizația, fără a se menționa vreo condiționare.

Recomand așadar copiilor de eroi martiri ai revoluției cărora Casa de Pensii le stabilește o indemnizație de 918 lei/lună, să ceară în instanță mărirea acesteia la cel puțin 1207 lei/lună. Asta a fost voința legiuitorului la momentul emiterii OUG 95/2014 și ordonanțele de plafonare se pot aplica doar după acest moment. În cadrul procesului se pot cere și indemnizații retroactive, cum eu am îndemnat mereu. În privința acordării retroactive a indemnizațiilor practica judecătorească nu e unitară. Legea pensiilor spune că Casa de Pensii are obligația să plătească doar după ce s-a depus la ea o cerere. Dacă este aplicabilă legea pensiilor aici e discutabil. Cei care au mai depus cereri mai vechi către Casa de Pensii pentru indemnizație de copil de erou martir, pot folosi acele cereri vechi într-un proces (dar să depună și cerere nouă și să meargă la proces numai după ce au răspunsul la cererea nouă). Este important totodată ca în cererea către Casa de Pensii să fie menționat că se cere și indemnizație retroactivă.

O situație aparte o prezintă părinții de eroi martiri. Ei aveau dreptul prin legea 341/2004 la o indemnizație de 0,5 din salariul mediu pe economie, iar prin OUG 95/2014 această indemnizație a fost mărită la 1,1 din cîștigul salarial mediu pe economie. Cred că guvernul s-a gîndit atunci că mai sînt doar puțini părinți de eroi martiri în viață (cei uciși aveau în general 20-25 de ani, părinții lor 50-55 de ani, iar după 30 de ani n-au mai rămas prea mulți) și ne putem îngădui să le mărim indemnizația, că nu-s cheltuieli mari la buget. Casa de Pensii n-a acceptat însă mărirea, tot pe baza ordonanțelor de plafonare care spun că drepturile prevăzute de legea 341/2004 se plătesc la nivelul anului precedent. Fiindcă indemnizația părinților de eroi martiri era prevăzută în lege în 2010, cred că există temei legal ca să se spună că aceasta rămîne la valoarea de atunci. Deși apare un paradox: legiuitorul a dorit, prin OUG 95/2014, să dea părinților de eroi martiri indemnizație mai mare decît copiilor (coeficient de 1,1 în loc de 0,5), dar în fapt aceștia vor primi mai puțin (plafonat la 0,5 din salariul mediu din 2010 în timp ce la copii va fi plafonat din 0,5 din salariul mediu din 2015).

Mai citește:
Modele de cerere către Casele de Pensii pentru copiii de eroi martiri care doresc indemnizație, revizuite în urma Deciziei ÎCCJ nr. 23/2018
Model de chemare în judecată a Casei de pensii pentru copii de eroi martiri ai revoluţiei cărora li se refuză indemnizaţia prevăzută de OUG 95/2014
Asociația „17 Decembrie” Timișoara către Casa de Pensii: „Vă cerem să luaţi măsuri disciplinare, în conformitate cu Codul Muncii şi cu statutul funcţionarilor publici, împotriva acelor funcţionari ai dumneavoastră care refuză să pună în aplicare OUG 95/2014”
Răspunsul Casei Naționale de Pensii Publice în problema indemnizației copiilor de eroi martiri
– Decizia ÎCCJ referitoare la dreptul de indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Practica judecătorească în problema indemnizațiilor copiilor de eroi-martiri ai revoluției stabilite prin OUG 95/2014
– ÎCCJ s-a pronunţat: dreptul la indemnizaţie al copiilor de eroi martiri e necondiţionat
Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției
– Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri
– Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – “luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC
– Comunicat SSRMLÎRC: Omiterea indemnizațiilor răniților fără grad de invaliditate și reținuților în OUG 95/2014 a fost o „regretabilă eroare”
– Nouă ordonanţă despre revoluţionari. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii primesc indemnizaţii
– Guvernul Grindeanu susține adoptarea fără schimbări a OUG 95/2014. Comisia pentru buget-finanțe a propus un amendament
– Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a OUG 95/2014. Dreptul la indemnizație reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii și a stabilirii criteriilor de acordare
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
– Participanții la greva minerilor din Valea Jiului, din 1977 și membrii familiilor acestora – incluși în legea revoluționarilor
– Asociaţia „17 Decembrie” Timişoara se adresează parlamentarilor în problema OUG 95/2014

 

One Response to “Casa de Pensii acceptă să plătească fără procese indemnizații pentru copiii de eroi martiri ai revoluției, dar la o valoare mai mică decît cea cerută de lege”

 1. Adrian Kiss Says:

  Bună ziua,

  Cu tot respectul pentru cei din categoriile menționate, după parcurgerea simplă a articolului, pot ajunge la concluzia că în acest ritm, celelalte categorii din L341/2004, luptători, răniți, reținuți, etc, vor avea indemnizații egale sau chiar mai mici. Ceea ce, dpdv moral, nu e în regulă. Pe de altă parte, consider că aceste ‘indexări’ se fac discriminatoriu, plafonarea celorlalte indemnizații la nivel 2010 (Boc & Co.), având, cum spuneți, temei legal.
  Comentariul, dezbaterea, sunt lungi. Spun doar că haosul persistă. Temeiul legal este o ‘cioară vopsită’, iar acum apare și discriminarea.

  Adrian Kiss,
  Rănit și Reținut, plafonat cu temei legal


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.