Constatările corpului de control al primului ministru la SSRMLÎRC. A fost sesizat Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1, care mai investigase încă din 2010 mare parte din aceste probleme, la plîngerea mea, și dăduse NUP

Pe saitul guvernului României (linc) au apărut constatările pe care corpul de control al primului ministru le-a făcut la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist din România. Sînt multe constatări de nereguli în acest raport, asupra unor probleme la care m-am referit deseori pe acest blog. Remarc la punctul 23 că se vorbește despre hotărîrea judecătorească din procesul pe care l-am deschis împotriva generalului Marin Oană și a SSRMLÎRC, prin care am determinat instanță să anuleze certificatul de revoluționar al domnului Oană, pentru că avusese acțiuni împotriva revoluției (linc). Corpul de control al primului ministru constată că această hotărîre judecătorească nu a fost pusă în aplicare. Între timp, Marin Oană a murit (linc). Deduc deci că degeaba m-am chinuit ani de zile în procese ca să obțin anularea certificatului lui Oană, degeaba am obținut și o hotărîre judecătorească în acest sens, fiindcă pînă la moarte Oană a beneficiat de drepturile de revoluționar. Altă constatare se referă la faptul că multe persoane la care s-a stabilit că au fost colaboratori ai securității continuă să beneficieze de drepturile de luptători în revoluție, nefăcîndu-se demersul anulării certificatelor acestora. Amintesc că în conformitate cu art. 8 din Legea 341/2004, lucrătorii sau colaboratorii securității nu au dreptul să beneficieze de certificat de revoluționar. Asta este o problemă veche despre care am publicat pe blog mai multe articole. În 2010, după ce se publicase „lista finală” a revoluționarilor în Monitorul Oficial, făceam, în articolul Colaboratori ai securităţii cu certificat de revoluţionar, conform Monitorului Oficial 467 bis (linc), constatarea: „Din cei 85 de presupuşi colaboratori ai securităţii (conform legii, constatările CNSAS trebuie dovedite în instanţă iar la o parte dintre aceştia procesele sînt încă în curs) de pe acea listă (incompletă) apărută în presă, 66 au primit certificate de luptători în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, 5 au primit certificate de răniţi în revoluţie, 1 de reţinut, 1 de rănit şi reţinut. În 4 cazuri (3 remarcaţi şi 1 rănit) în Monitorul Oficial apar nume asemănătoare, neputînd să lămuresc dacă e vorba de o coincidenţă de nume sau de mici greşeli în prezentarea numelor (…), iar în 8 cazuri numele respective nu apar în Monitorul Oficial, semn că nu s-a aprobat preschimbarea certificatelor”.

În 2012 identificasem 68 de cazuri în care instanța stabilise inclusiv după recurs calitatea de colaboratori ai securității a unor deținători ai certificatelor de revoluționar, 26 în care această calitate fusese stabilită în primă instanță dar nu știam dacă a fost sau nu declarat recurs (nu-l găsisem pe portalul instanțelor), plus 76 procese aflate în curs: Situaţia actualizată a proceselor dintre CNSAS şi revoluţionari (linc). Dar am văzut că nu se întîmplă nimic în cazurile astea în afară de faptul că din cînd în cînd presa reia subiectul, cei de la conducerea SSRMLÎRC anunță ferm că vor fi anulate certificatele în cauză dar nu fac concret nimic. M-am plictisit și eu să-mi pierd timpul căutînd care anume dintre deținătorii de certificate de revoluționar au fost colaboratori ai securității, fiindcă am văzut că lucrez degeaba. Impresia mea a fost că se preferă să rămînă problema nerezolvată ca să poată fi atacați propagandistic revoluționarii că există printre ei mulți colaboratori ai securității. O excepție a reprezentat-o anularea de către Băsescu a cîtorva certificate de revoluționar printre care erau și securiștii din grupul Trosca, pentru ca de îndată exact ziarele care urlau că e plin de securiști printre revoluționari să urle că s-a făcut o nedreptate prin anularea acelor certificate.

Enervat de modul cum funcționează SSPR (actualul SSRMLÎRC), la un moment dat am făcut și plîngere penală împotriva lui Adrian Viorel Nicolaescu (linc), șeful SSPR care a aprobat cele mai multe certificate de revoluționar dubioase și publicase (în 2010) așa zisa „listă finală” a revoluționarilor în Monitorul Oficial (linc), listă despre care semnalasem și pe blog și în plîngerea penală că conține persoane care nu se încadrează în prevederile legii 341/2004 pentru a li se preschimba certificatul. Plîngerea penală mi-a fost respinsă, inclusiv la judecătorie (linc) (Adrian Viorel Nicolaescu are acum o hotărîre judecătorească în folosul său), dar acum Corpul de Control al Primului Ministru confirmă multe aspecte pe care le semnalasem atunci (în 2010), inclusiv faptul că „lista finală” din Monitorul Oficial cuprinde multe „erori” (punctul 14 al constatărilor).

În final, Corpul de Control al primului ministru anunță că a trimis raportul și Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București, adică exact acolo unde mi se analizaseră și mie plîngerile făcute împotriva lui Adrian Viorel Nicolaescu (au fost 2 plîngeri, am cerut conexarea lor, s-a respins, iar apoi s-au respins pe rînd amîndouă plîngerile).

Redau mai jos cele constatate:

Sinteza acțiunii de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989 („SSRML”)

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de documentare la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989 („SSRML”), în temeiul prevederilor [1 Abrogate și înlocuite de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activităţii acestuia – notă de subsol] art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind unele măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 6/28.02.2020, cu modificările și completările ulterioare, emis de către domnul Daniel Dragoș Tănăsoiu, Secretar de stat, Șeful Corpului de control al prim-ministrului („CCPM”).

Perioada supusă verificărilor a fost 01.01.2017 – prezent.
Ca urmare a verificărilor efectuate au rezultat, în principal, următoarele constatări:

1. SSRML nu deține o bază de date actualizată a beneficiarilor Legii 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor distribuite acestora, implicit a drepturilor de transport gratuit.

2. În anii 2005 și 2017, SSRML a achiziționat și plătit din fonduri publice, aplicații informatice specializate în gestionarea și actualizarea bazelor de date a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fără ca acestea să fie utilizate în fapt, fiind încălcate, astfel, prevederile art.5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora entitatea „are obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”.

3. Deși a avut la dispoziție aplicațiile informatice specializate, menționate anterior, precum și date și informaţii transmise în baza protocoalelor de colaborare de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) şi Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acestea nu au fost valorificate în sensul dispozițiilor 47 din Hotărârea nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii- martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările şi completările ulterioare.

4. În scopul constituirii bazei de date a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conducerea SSRML a dispus, prin ordine emise în anii 2018 și 2019, inventarierea certificatelor de revoluționar tipărite, recepționate, distribuite, returnate, anulate sau aflate în stoc și a mătcilor certificatelor de revoluționar eliberate, operațiune nefinalizată până în prezent.

5. Deși instituții ale statului, cu atribuții de control asupra activității SSRML, au dispus în mod repetat măsura constituirii și actualizării bazei de date cu beneficiarii Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, entitatea controlată nu a implementat această măsură, de natură să asigure o mai bună monitorizare și control al beneficiarilor legali și a drepturilor cuvenite și acordate acestora, implicit o corectă alocare a resurselor bugetare necesare onorării acestor drepturi.

6. Necesarul de drepturi de transport gratuit pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost stabilit conform procedurilor operaționale, prin raportare la o bază de date actualizată, în fapt, dimensionarea anuală a necesarului făcându-se pe baza unor algoritmi proprii, care au condus, în anii 2014 – 2016, la tipărirea și plata unui numar de bilete CFR și cartele METROREX mai mare decât numărul total al beneficiarilor înregistrați, fiind încălcate astfel prevederile art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările

7. Distribuirea de către SSRML a cartelelor de metrou către toți beneficiarii, indiferent de mijloacele de transport existente în localitatea de domiciliu/reședință și eliberarea nenominală a acestora, a creat condiții pentru posibile valorificări de către persoane neîndreptățite legal, fapt sesizat în repetate rânduri de către revoluționari.

8. În anul 2016, SSRML a plătit și/sau „distribuit” bilete CFR și cartele METROREX gratuite, sub semnătură, inclusiv către beneficiari decedați.

9. Deși instanțele de judecată au constatat, pentru foarte multe persoane, calitatea de colaborator sau de lucrător al Securității ca poliție politică, SSRML fiind informat despre aceasta, persoanele respective sunt în continuare beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, entitatea controlată nefinalizând demersurile de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor, pentru multe persoane nefiind nici măcar începute aceste demersuri.

10. Întreaga procedură privind verificarea calității de colaborator sau lucrător al Securității, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, este una greoaie, ce durează perioade mari de timp, fapt ce conduce la ineficiența acestui demers. Astfel, de la momentul solicitării verificării și până la primirea rezultatelor și demararea procedurii de anulare a ceritificatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, au trecut, în mai multe cazuri, peste 15

11. Echipa de control a CCPM a constatat însă și cazuri în care, în aproximativ 3 ani de la solicitarea verificării, SSRML a primit rezultatele de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și a finalizat procedura de anulare a ceritificatelor și de retragere a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. Deși pentru persoanele în cauză, procedura a fost finalizată încă din perioada 2010 – 2011, acestea figurează în continuare în baza de date a SSRML, ca beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, fapt relevant pentru modul defectuos în care instituția controlată gestionează și actualizează baza de date.

12. În perioadele în care domnul Octav BJOZA, Subsecretar de stat, a exercitat atribuţiile Secretarului de stat al SSRML, Comisia[Dovedirea implicării în activitatea fostei Securități ca poliție politică, reprezintă element de noutate pe baza căruia, SSRML prin Comisia constituită conform dispozițiilor art. 49 din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare, demarează procedura de anulare a certificatelor de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora – not[ de subsol] constituită conform dispozițiilor art. 49 din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare (Comisia art. 49), nu și-a desfășurat activitatea, deși entitatea controlată a fost înștiințată despre calitatea de lucrător/colaborator al Securității ca poliție politică, pentru mai mulți beneficiari înregistrați ai Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările

13. Pentru mai mulți beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, despre care fusese înștiințat cu privire la calitatea de lucrător sau colaborator al Securității ca poliție politică, SSRML nu numai că nu le-a anulat certificatele, ci le-a eliberat noul certificat, cel pentru Luptător cu Rol Determinant (LRD).

Prin pasivitatea, neglijența dar și dezorganizarea prezentată de-a lungul timpului de către aparatul de lucru al SSRML, manifestată prin:

 • inițierea, în multe cazuri, cu întârzieri semnificative, a demersurilor privind anularea certificatelor și retragerea titlului pentru persoanele dovedite ca fiind lucrători sau colaboratori ai Securității;
 • neurmărirea situației solicitărilor către Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 (CPRD 1989), implicit a soluțiilor date de aceasta;
 • nefinalizarea procedurilor de anulare a certificatelor și de retragere a titlurilor și implicit a drepturilor prevăzute de Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, acordate necuvenit, prin care s-a prejudiciat grav bugetul de stat.

De asemenea, prin cele prezentate anterior, s-a creat și un prejudiciu de imagine revoluționarilor și instituției înființate special să le administreze drepturile.

14. Lista finală a persoanelor cărora le-au fost eliberate certificatele doveditoare preschimbate, în conformitate cu prevederile 9 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 bis din 07 iulie 2010, cuprinde o serie de „erori”, respectiv:

 • persoane publicate cu alt titlu,
 • persoane publicate fără certificat tipărit,
 • persoane publicate, deși au fost respinse de CPRD 1989,
 • persoane publicate, neavizate de CPRD 1989, nefiind propuse de SSRML pentru acordarea avizului,
 • persoane publicate cu date de identificare eronate,
 • persoane menționate de două ori în lista finală din Monitorul Oficial,
 • persoane cărora, prin decret prezidențial, li se retrăsese titlul.

15. SSRML a emis certificat preschimbat unei persoane, al cărei certificat prezentat în vederea preschimbării nu corespunde cu datele din evidența

16. Persoane care au deținut calitatea onorifică de Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, după aproape 30 de ani, au solicitat și li s-a emis certificat de Luptător Remarcat prin Fapte

17. SSRML a emis certificate preschimbate unor persoane condamnate în legătură cu drepturile acordate de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din același act

18. Persoane care nu și-au preschimbat certificatul, ca urmare a retragerii cererii în cursul procedurii administrative de preschimbare, și care, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și-au pierdut calitatea deținută anterior, figurează în continuare în situația SSRML a beneficiarilor.

19. Comisiile constituite în temeiul art. 9² din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în scopul soluționării cererilor de eliberare a noului certificat de Luptător cu Rol Dererminant, au avut o abordare diferită în raport de deciziile de admitere a contestațiilor adoptate de CPRD 1989, în contextul în care dispozițiile legale incidente nu prevăd ca SSRML, în urma reanalizării documentației, să adopte o nouă decizie, astfel cum este precizat în cazul preschimbării certificatelor [Conform art. 20 alin. (5) din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare – notă de subsol].

20. În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt inregistrate 350 de dosare unde SSRML este pârât, în care se solicită acordarea calității de Luptător cu Rol Determinant.

21. Nerespectarea procedurilor legale privind aprobarea cererilor pentru preschimbarea certificatului și pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, nerespectarea hotărârilor judecătorești care confirmau soluția inițială de respingere a cererii de către Comisia desemnată în cadrul SSRML, schimbarea nejustificată a deciziilor acestor comisii, preschimbarea unor certificate în baza unor duplicate ce nu corespund cu datele din evidențele SSRML, duplicate anulate ulterior de instanțele judecătorești, emiterea noului certificat de Luptător cu Rol Determinat, unor persoane constatate de instanțele de judecată ca lucrători sau colaboratori al Securității, ca poliție politică, deși fuse înștiințată despre aceasta, precum și neactualizarea evidenței beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la persoanele care și-au pierdut calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, dovedesc dezorganizarea existentă la nivelul SSRML precum și încălcarea repetată a dispozițiilor

22. Măsurile Curții de Conturi a României, dispuse prin Decizia 4/18.07.2018 și Decizia nr. 4/1/04.12.2019, în urma misiunii de audit efectuată la SSRML în perioada 02.04.2018 – 28.06.2018, au fost implementate de entitatea controlată astfel:

 • măsurile I.1, I.2, I.3, I.4 și II.2 au fost implementate;
 • măsura I.5 a fost doar parțial implementată. Deși prin Instrucțiunea nr. 3 din data de 02.04.2020, a fost stabilit ca termen de finalizare a implementării acestei măsuri, data de 04.2020, din cele 7 recomandări formulate de auditorul public intern al SSRML, referitoare la acţiunea de inventariere aferentă anului 2017, 4 recomandări nu au fost implementate;
 • măsura I.6 este în curs de implementare;
 • măsura II.1 nu a fost implementată. SSRML nu a pus în executare măsura de recuperare și virare la bugetul de stat a sumelor plătite necuvenit

23. Deși prin Decizia civilă nr. 151/2019, pronunțată în dosarul 431/59/2016** de Curtea de Apel Timișoara, a fost anulat certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Rănit, seria LRT-O 00002, emis pe numele domnului M.O., demersurile privind punerea în executare a hotărârii judecătorești nu au fost finalizate. Cazul acestuia nu a fost analizat de Comisia art. 49, nefiind emisă decizie de anulare a certificatului. Domnul M.O. figurează în continuare în evidența SSRML, ca beneficiar al Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

24. În interiorul SSRML există o stare tensionată, conflictuală, perpetuată în timp, constatată și menționată și în Raportul CCPM nr. 1272/69/10.12.2018, stare care a afectat atât activitatea și bugetul instituției, cât și imaginea publică a

25. Nerespectarea atribuțiilor stabilite prin dispoziții legale, referitoare la obligația implementării și gestionării la nivelul instituției a unei baze de date care să cuprindă o evidență actualizată a tuturor beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a creat o vulnerabilitate a SSRML, în sensul dependenței acesteia de o singură persoană (care actualiza și gestiona această evidență), aspect constatat în perioada decembrie 2016-februarie 2017, după dispunerea măsurii arestării preventive a mai multor demnitari și funcționari din cadrul SSRML, când instituția nu a mai deținut nicio bază de date referitoare la beneficiarii legii.

26. Lipsa la nivelul SSRML a unei evidențe operative actualizate a revoluționarilor, coroborată cu o verificare superficială a documentelor transmise ulterior instituțiilor implicate în aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, a condus la înaintarea către Președintele României, în vederea emiterii decretului și publicării în Monitorul Oficial a propunerilor de atribuire a titlurilor de Luptător cu Rol Determinant, pentru persoane cărora deja li se atribuise

27. În anul 2019, SSRML a emis și a înmânat mai multor persoane ce dețin funcții publice, atât din România cât și de peste hotare, BREVETE însoțite de medalii prin care a fost conferit ORDINUL „Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – 30 ani în democrație”. Deși au formatul și conținutul identic cu al brevetelor prin care a fost conferit Ordinul Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, semnate de Președintele României, brevetele înmânate de SSRML au fost întocmite prin contrafacerea modelului prezidențial și au fost semnate de către șeful SSRML, domnul Laurențiu Florian COCA (secretar de stat în perioada 12.11.2018 – 18.11.2019), cu încălcarea prevederilor legale.

28. Deși SSRML și-a propus să identifice cauzele ce au condus la aplicarea de amenzi judiciare, de către instanțele judecătorești, secretarilor de stat, șefi ai SSRML, conducătorul instituției domnul Laurențiu Florian COCA emițând în acest sens Ordinul nr. 183/06.11.2019 [Modificat prin Ordinul nr. 188/11.11.2019 – notă de subsol] privind constituirea unei comisii de cercetare administrativă pentru stabilirea cauzelor ce au condus la aplicarea de amenzi judiciare, de către instanțele judecătorești, secretarilor de stat, șefi ai SSRML, în data de 03.12.2019, domnul Octav BJOZA, Subsecretar de stat ce exercita atribuțiile șefului SSRML, a emis Ordinul nr. 213 privind revocarea Ordinului nr. 183/06.11.2019, astfel încât Comisia constituită în baza ordinului emise de domnul Laurențiu Florian COCA, și-a încetat activitatea, fară îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită.

29. Pe lângă amenzile judiciare aplicate șefilor SSRML, instituția a fost obligată de către instanța de judecată, la plata de amenzi și despăgubiri, în valori semnificative, pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești.

30. SSRML nu a anulat certificatele pentru 5 persoane condamnate penal în luna iunie 2018, în legătură cu drepturile beneficiarilor Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, acestea beneficiind în continuare de drepturile conferite de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, contrar prevederilor art. 3 alin. (6) din respectivul act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim- ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia, CCPM a formulat următoarele propuneri/recomandări cu privire la îmbunătățirea activității SSRML, în vederea analizării de către entitate și de autoritatea tutelară, în măsura în care aceaste entități consideră că este necesar, să dispună măsuri în consecință:

 1. Reorganizarea SSRML, în sensul redimensionării schemei de personal și ocupării posturilor, în scopul asigurării funcționalității optime a fiecărui compartiment.
 2. Constituirea unei baze de date unice, complete și interactive, cu beneficiarii Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare și ai Decretului – lege 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în care, toate instituțiile implicate în derularea procedurilor stabilite de actele normative menționate mai sus: SSRML, CPRD 1989, CNSAS, Administrația Prezidențială, să introducă și să actualizeze date în legătură cu aceștia. Baza de date, organizată pe fiecare categorie de beneficiari legali, va fi disponibilă consultării publice.
 3. Încheierea unui protocol cu CNSAS, care să prevadă înștiințarea operativă a SSRML, pe măsura pronunțării instanțelor de judecată privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securității a persoanelor beneficiare ale Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările
 4. Digitalizarea dosarelor administrative ale beneficiarilor Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare și ai Decretului – lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare și publicarea acestora pe site- ul instituției.
 5. Clarificarea dispoziției legale cuprinsă în art. 213 (5) din HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii, fără echivoc, a poziției pe care Comisia art. 92, trebuie să o adopte, după reanalizarea documentației care a stat la baza admiterii contestației adoptată de CPRD 1989.
 6. Completarea cadrului legal privind determinarea altor localități în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, altele decât cele prevăzute la art 1 indice 2 alin. (3) HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin acte normative de nivel cel puțin egal cu al actului normativ menționat mai sus.
 7. Solicitarea verificării de către CNSAS, sub aspectul calității de lucrător sau colaborator al Securității, a tuturor persoanelor care începând cu anul 2018 și până în prezent, au obținut noul certificat, de Luptător cu Rol Determinant sau și-au preschimbat
 8. Verificarea beneficiarilor Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-au eliberat duplicate ale certificatelor, în vederea confirmării calității înscrise în acestea cu datele din dosarul administrativ.
 9. Stabilirea necesarului și distribuirea drepturilor de transport să se facă astfel încât să se evite/elimine posibilitatea acordării acestor drepturi unor persoane ce nu mai sunt beneficiare ale Legii nr. 431/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Armonizarea și asanarea legislației incidente pentru evitarea paralelismelor și contradicțiilor legislative existente în prezent.

De asemenea, Nota de informare întocmită în urma verificărilor a fost transmisă și către:

 • Secretariatul General al Guvernului, spre valorificare;
 • Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989, spre valorificare;
 • Curtea de Conturi a României, spre informare;
 • Ministerul Finanțelor Publice, spre informare;
 • Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Mai citește:
– Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
– Colaboratori ai securităţii cu certificat de revoluţionar, conform Monitorului Oficial 467 bis
– CPRD critică lista revoluţionarilor apărută în Monitorul Oficial
– Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
– Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
– NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
– Parchetul respinge plîngerea mea împotriva rezoluţiei de NUP din cazul listei revoluţionarilor din Monitorul Oficial
– Procesul fostului şef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu – amînat pe 10 aprilie
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
– Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Inspecţia Judiciară, cu privire a tărăgănarea cauzei privind fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu: „Cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. (…) Nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres”
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, numit prefect de Constanţa
– Inspecția Judiciară găsește iar justificări pentru tărăgănarea rezolvării dosarului legat de Adrian Viorel Nicolaescu, fost șef al SSPR, acum prefect de Constanța
– Reclamația la adresa polițiștilor care tărăgănează dosarul penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, rămasă fără rezultat
– Clasare și la al doilea dosar penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Procuroarea Florina Sîrbu constată prejudiciu de 171671 lei, dar stabilește că nu există vinovați și nici nu ia măsuri de recuperare a prejudiciului ori intrare în legalitate. „Așa cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu se poate reține existența infracțiunii de abuz în serviciu… Nu rezultă că aspectele hotărîte la data de 27.06.2012 în ședința CPRD au fost comunicate SSPR pentru a putea îndeplini procedura retragerii certificatelor celor două persoane”
– Plîngerea mea împotriva ordonanței de clasare în cazul fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Parchetul își menține soluția de clasare la plîngerea împotriva fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Plîngerea mea la Judecătoria sectorului 1 București împotriva ordonanței de clasare a dosarului fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
Hotărîrea instanței la plîngerea mea împotriva fostului șef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. „Petentul… nu are calitate procesuală activă pentru a formula prezenta plîngere… nefiindu-i adusă o vătămare a intereselor proprii… Judecătorul nu va analiza temeinicia și legalitatea ordonanței … dată de Parchet… Respinge plîngerea ca inadmisibilă”
– Acțiune în justiție pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană
– SSRMLÎRC cere respingerea acțiunii mele în justiție legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană
– Întîmpinarea lui Oană în procesul legat de certificatul său de revoluționar. „Vă rog să respingeți acțiunea ca inadmisibilă, prematură, prescrisă, lipsită de interes sau, după caz, nefondată”
– Procesul legat de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană trimis la Tribunalul Timiș. Răspunsul meu la întîmpinări
– Tribunalul Timiș: Instanțele judecătorești nu sînt competente să anuleze certificatele de revoluționar. Procesul cu Oană și SSRMLÎRC
– Recursul meu în procesul cu generalul Marin Oană și SSRMLÎRC
– Cauza legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană, trimisă la rejudecare
– Curtea de Apel Timișoara – hotărîre în procesul generalului Marin Oană
– Tribunalul Timiș respinge cererea mea de anulare a certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană pe motiv de prescripție
– Tribunalul Timiș în procesul certificatului lui Oană: Dreptul reclamantului de a solicita anularea certificatului emis pîrîtului Oană Marin s-a născut abia în momentul pronunțării Deciziei Civile nr. 2986 / 10.04.2014 de către Curtea de Apel București… Tribunalul apreciază că prezentul demers judiciar a fost formulat cu încălcarea termenului de prescripție
– Recursul meu în procesul certificatului de revoluționar al generalului Oană
– Hotărîre definitivă: Curtea de Apel Timișoara anulează certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană
– Hotărîrea instanței prin care se anulează certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană. „Fără a nega acțiunile pîrîtului Oană Marin ulterioare datei de 21.12.1989 de sprijinire a revoluției, Curtea nu poate ignora că acțiunile inițiale ale acestuia, astfel cum au fost dovedite în cauză, sînt încadrabile în categoria celor îndreptate împotriva Revoluției”
A murit generalul Marin Oană
Lista revoluţionarilor, publicată în Monitorul Oficial

Un gând despre „Constatările corpului de control al primului ministru la SSRMLÎRC. A fost sesizat Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1, care mai investigase încă din 2010 mare parte din aceste probleme, la plîngerea mea, și dăduse NUP

 1. Bună seara domnule Mioc, va urmăresc cu interes toate articolele și cu mihnire în suflet deoarece vad și citesc cum de 30 de ani suntem nu revoluționari ci șarlatani. Printre noi sau strecurat mulți impostori nesatui, au devenit determinanți. Probabil o mica parte își merita acest titlu. Dar noi, luptătorii remarcați am fost uitați, suntem batrini, foarte bolnavi, cu pensii mici, pentru noi nu lupta nimeni măcar acel 0,6 procent adăugat la pensie sa fie actualizat, nemaivorbind de indemnizația tăiată. Oare nu sunt juriști și avocați care sa lupte pentru drepturile noastre? Pe saitul sspr nu citesc decit despre dosare ale determinanților și despre decesul compatrioților noștri. De fapt este un sait necrolog și atit. Poate vom citi și vom primi și noi vesti mai bune, dacă mai avem zile.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.