Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației

Am pomenit deja despre cele 2 amenzi primite de mine la mitingurile împotriva restricțiilor covid din 8 respectiv 15 noiembrie:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
Încă o amendă, primită de mine prin poștă

Am depus la Judecătoria Timișoara contestație împotriva respectivelor amenzi. În cadrul contestației, am depus pentru instanță înregistrarea video cu actualul ministru al sănătății Nelu Tătaru, cînd spune că „masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decît bine” (acea înregistrare s-a proiectat pe un ecran și în timpul unora din mitingurile pe care le-am făcut în Piața Operei) și am cerut ca domnia să să fie chemat ca martor ca să confirme autenticitatea acestei înregistrări și să explice motivele pentru care a făcut această afirmație. Totodată am cerut expertiză judiciară pentru a se lămuri dacă obligativitatea purtării măștilor în aer liber este o măsură de tipul celor care reduc riscul asupra sănătății populației.

Redau mai jos textul contestației mele.

Către Judecătoria Timișoara,

Domnule Președinte,

Subsemnatul MIOC MARIUS (…), în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în România, Jud. Timiș, Timișoara, B-dul Gheorghe Barițiu Nr. 19-21, formulez:

PLÎNGERE CONTRAVENȚIONALĂ,

Împotriva Procesului-Verbal de Contravenție Seria JO, Nr. 1927896, din 15.11.2020, și a Procesului-Verbal de Contravenție Seria JO, Nr. 2078317, din 08.11.2020, întocmite de către intimată, cerînd ca prin hotărîrea pe care o veți pronunța să dispuneți anularea respectivelor procese verbale și a amenzilor contravenționale care mi-au fost aplicate. În subsidiar cer înlocuirea amenzii cu avertisment. Cu cheltuieli de judecată.

ÎN FAPT:

Cu privire la Procesul-Verbal de Contravenție Seria JO, Nr. 1927896, din 15.11.2020

În data de 15.11.2020 am participat la o adunare de protest autorizată în Piața Victoriei din Timișoara, împotriva restricțiilor impuse de guvernul României sub pretextul pandemiei covid-19. Am fost printre cei care au vorbit la această adunare și am prezentat mulțimii și niște filmări cu manifestațiile de protest din orașul chinez Wuhan, din anul 2019, în cadrul cărora mulțimea arunca cu obiecte contondente în jandarmi. Scopul prezentării filmării a fost de a argumenta ipoteza mea cu privire la pandemia covid-19, respectiv că problema covid a fost inițial un pretext folosit de Partidul Comunist Chinez pentru a potoli populația revoltată din Wuhan. Ipoteza respectivă am expus-o de altfel și în cartea mea „Covid, minciuna veacului” pe care am publicat-o recent la editura Partoș din Timișoara. Alătur paginile relevante din carte.

Filmarea respectivă o copiasem de pe youtube și poate fi văzută la https://youtu.be/NR2Qh1Y2JPQ

În cuvîntarea ținută am subliniat curajul poporului frate chinez care, la Wuhan, în 2019, s-a ridicat împotriva dictaturii comuniste, ajungîndu-se la confruntări de stradă în care se aruncau cu obiecte în jandarmi, și sfidarea pe care un asemenea gest o reprezenta pentru Partidul Comunist Chinez, care nu este obișnuit să tolereze asemenea manifestări. Ca urmare a acestui lucru am fost interpelat de un domn jandarm, cred că era șeful dispozitivului din zonă, care mi-a spus că prin vorbele mele eu instig persoanele adunate în piață. I-am răspuns că nu este nici o instigare, ci doar prezentare de fapte istorice adevărate.

În urma acestei întîmplări mi s-a întocmit procesul verbal menționat, prin care am fost amendat cu 500 lei. Dîndu-și seama că nu există temei juridic să fiu amendat pentru așa-zisa „instigare”, mi s-a dat amendă pentru o pretinsă nepurtare a măștii. Procesul verbal nu a fost întocmit de domnul cu care avusesem inițial discuția ci de o fătucă, bănuiesc subalternă a acestuia. Am dorit ca la rubrica „martor” din procesul verbal să semneze una din persoanele prezente în piață, anume domnul H. R., dar jandarmii au refuzat să treacă acest martor în procesul verbal, spunînd că pot chema martorul la tribunal dacă vreau. Acesta este motivul pentru care la rubrica „martor” din procesul verbal nu apare nici o semnătură.

Precizez că am purtat mască în perioada cît am participat la adunarea de protest, ba chiar am spus în cuvîntarea pe care am ținut-o, înainte de a fi amendat, că port mască nu ca să mă apere de virus ci ca să mă apere de amendă. După ce am fost amendat am luat iar cuvîntul și am spus că iată, măștile nici măcar ca apărare împotriva amenzii nu sînt bune. Faptele relatate le dovedesc prin martorul H. R., cît și prin faptul că am precizat în procesul verbal că „cele constatate nu corespund adevărului”.

Independent de faptul că am purtat mască, învederez instanței că purtarea măștilor faciale în spații deschise nu reprezintă o măsură care s-ar încadra la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020, fiindcă nu este o măsură de micșorare a riscurilor asupra sănătății persoanelor, ci dimpotrivă, o măsură de creștere a riscurilor asupra sănătății. Însuși actualul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, a explicat la televiziune că „masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decît bine”, ceea ce se poate vedea pe internet din înregistrarea prezentă la https://youtu.be/GmvD1aYgqKk

Înșiși producătorii măștilor aflate în comerț refuză să declare că acestea ar oferi vreo apărare împotriva vreunui virus ori că măcar ar micșora riscul infectării cu viruși. Dovedesc asta cu ambalajul unei măști faciale de tip larg răspîndit pe care e precizat „protecție împotriva particulelor, prafului și bacteriilor”, fără a se pomeni ceva despre faptul că masca ar oferi apărare împotriva vreunui virus. De menționat că virușii sînt mult mai mici decît bacteriile. Astfel, în „Curs de microbiologie specială, vol. II Virusologie, micologie” pentru studenții Facultății de Medicină, de Monica Licker, Dana Brehar Cioflec și alții, editată în 2020 de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pag. 15, e scris:

„Virusurile sunt unice în cadrul agenţilor infecţioşi. Caracteristicile majore care le diferenţiază de celelalte microorganisme sunt:

– dimensiunea redusă (20-300 nm) care le permite să traverseze filtrele bacteriologice păstrându-şi infecţiozitatea”

Cartea este disponibilă și pe saitul Universității de Medicină din Timișoara, la http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/6306/curs_20de_20microbiologie_20special_c4_82_20vol_20ii.pdf

Chiar și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat, pe saitul propriu, în 27 noiembrie, că un mare număr de măști aflate pe piață este posibil să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță, și ca urmare, le-a retras de la comercializare: https://anpc.ro/articol/1510/masti-notificate-de-romania

Studii efectuate în diferite țări au arătat că măștile sînt lipsite de eficiență în oprirea infecțiilor respiratorii virale. Cu titlu de exemplu prezint un grafic al evoluției numărului de morți de covid-19 în Italia înainte și după impunerea obligativității purtării măștilor în aer liber în această țară, preluat de pe internet (pagina Twitter Tony Heller, https://twitter.com/Tony__Heller/status/1332043033794146306/photo/1). În Italia obligativitatea purtării măștilor în spații deschise a apărut în 8 octombrie (știre BBC: https://www.bbc.com/news/world-europe-54454450). Fiind vorba însă de studii făcute în context extrajudiciar, pentru lămurirea acestui aspect cer efectuarea unei expertize judiciare, conform art. 330 și următoarele din codul de procedură civilă.

În condițiile în care, după cum spunea actualul ministru al sănătății Nelu Tătaru, „masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decît bine”, obligarea oamenilor sănătoși (printre care eram și eu la data presupusei contravenții) de a purta mască în spații deschise echivalează cu supunerea la rele tratamente. Pe de altă parte, e de observat că art. 1 alin. (2) din Hotărîrea nr. 71 din 8 noiembrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș se precizează că „este permisă înlăturarea măștii, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturilor în afara teraselor…”. Această excepție e valabilă și pentru cei care vor să fumeze aer curat.

Cu privire la Procesul-Verbal de Contravenție Seria JO, Nr. 2078317, din 08.11.2020

În 17 sau 18 noiembrie 2020 (data exactă apare pe confirmarea poștală de primire care trebuie să fie în posesia intimatei) am avut surpriza să ridic de la poștă un alt proces verbal de amendă, de această dată pentru ziua de 8 noiembrie 2020, prin care sînt amendat pentru participare la „adunare publică interzisă”. Este neadevărat ce scrie în acel proces verbal că mi s-a adus la cunoștiință că urmează să fiu sancționat contravențional și că am refuzat să particip la completarea procesului verbal. Am fost legitimat, dar nimeni nu mi-a spus că urmează să fiu amendat. Nu am fost mirat de faptul că am fost legitimat, fiindcă am mai participat și cu alte prilejuri la discuții publice în centrul orașului în care am criticat măsurile luate de guvern în problema covid (încă din luna mai, fapt pe care-l dovedesc prin filmarea încărcată pe youtube: „Să încerci să oprești un virus ținînd lumea în casă e ca și cînd ai aduna apă cu sita” https://youtu.be/GwQKhskm6c0 ), și am mai fost legitimat, fără însă a fi sancționat în vreun fel. Jandarmii nu mi-au spus că urmează să mă amendeze și nici că adunarea respectivă este interzisă. Nu am refuzat să particip la completarea procesului verbal ci n-am avut habar că urmează să se completeze așa ceva. Am venit la acest protest, care fusese anunțat pe facebook cu titlul „Manifest pentru libertate” (https://www.facebook.com/events/1207573349627761/ ), convins că este perfect legal, știind că organizatorii au depus cerere în răstimp legal la Primărie. Mai fusese depusă cerere și pentru 1 noiembrie, fusesem și atunci în piață, dar organizatorul M. B. ne spusese că cererea fiind depusă miercuri n-a mai apucat să fie discutată în comisia de ordine publică a primăriei care tot miercuri avusese ședința, și de aia nu s-a primit aprobare dar să venim săptămîna viitoare cînd va fi protest aprobat. În 19 noiembrie m-am interesat la doamna S. T., care mi-a confirmat că cererea pentru avizarea evenimentului s-a înregistrat la primărie în 3 noiembrie cu numărul OP2020-000345 și mi-a trimis prin mesageria facebook copie după înscrisurile care dovedesc depunerea cererii la primărie și avizul negativ al primarului Timișorii. Despre aceste înscrisuri am luat cunoștiință abia după ce primisem amenda prin poștă și am făcut demersuri pentru a mă lămuri exact de situația în care s-a desfășurat adunarea. Nu de la jandarmi, ci de la participanți la adunare am auzit că primarul ar fi refuzat să aprobe desfășurarea acelei întruniri publice, dar și comentariul că acest refuz al primarului e nelegal, fiindcă se bizuie pe o hotărîre a Comitetului Județean pentru situații de urgență Timiș care fusese abrogată la data emiterii avizului negativ cu privire la acea adunare, de unde concluzia precumpănitoare între participanți era că adunarea e legală.

Anularea procesului verbal trebuie făcută din următoarele motive:

– Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (1) din OG 1/2001 [aici am greșit, trebuia să scriu OG 2/2001] care spune că procesul verbal trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, printre altele, „ocupația și locul de muncă al contravenientului”;

– Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (7) din OG 1/2001 [aici am greșit, trebuia să scriu OG 2/2001]: „În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal”. Nu doar că nu mi s-a adus la cunoștiință că am dreptul de a face obiecțiuni, dar nici măcar faptul că mi se întocmește un proces verbal de amendă nu mi s-a adus la cunoștiință!

– Nu s-au respectat prevederile art. 19 alin. (1) din OG 1/2001 [aici am greșit, trebuia să scriu OG 2/2001] conform cărora „în cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. Nu există nici un martor care să certifice că am refuzat să particip la întocmirea procesului verbal. Justificarea pentru lipsa martorului din procesul verbal, că „persoanele aflate în apropiere au refuzat cooperarea”, nu poate fi primită deoarece este vorba de un protest care s-a desfășurat în centrul Timișorii, într-o zonă intens circulată, unde nu erau doar participanți la protest despre care s-ar putea considera că sînt împotriva cooperării cu jandarmii. Mai mult, această adunare publică n-a durat 5 minute, ci aproximativ 3 ore (ceea ce dovedesc prin martori). Cum n-au putut găsi jandarmii, timp de 3 ore într-o zonă intens circulată din centrul Timișorii, nici măcar un martor care să fie dispus să semneze procesul verbal? Am participat la mai multe întruniri de discutare a problemei covid în centrul Timișorii, și am observat că printre cei care se perindă prin zonă sînt destui care nu împărtășesc aceleași păreri ca mine. Cum de n-au găsit jandarmii în cele 3 ore cît a durat adunarea publică, nici măcar o persoană care să fie nemulțumită de mesajele transmise la protest și care să accepte colaborarea cu jandarmii?

– Art. 26 lit. d din Legea 60/1991 prevede ca o condiție obligatorie pentru aplicarea de sancțiuni, pe lîngă participarea la o adunare interzisă și refuzul de a părăsi locul la avertizările și somațiile organelor de ordine. Cer intimatei să dovedească că adunarea publică din 8 noiembrie 2020 a fost interzisă și că am fost somat să părăsesc locul respectiv, și să specifice temeiul de drept al interzicerii acestei adunări.

Consider că Primăria Timișoara nici nu are dreptul legal să interzică o adunare publică de protest, iar avizul negativ al primăriei nu are înțelesul unei interziceri a adunării publice. „Aviz”, conform dicționarului explicativ, înseamnă „părere, apreciere competentă”. Faptul că Primăria sau domnul primar au avut o părere negativă despre protestul din 8 noiembrie nu înseamnă că l-au interzis, mai ales că art. 1 din legea 60/1991 spune: „Libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la acestea este garantată prin lege”. Protestul din 8 noiembrie a respectat condițiile impuse de legea 60/1991, adică a fost pașnic, fără arme, a fost declarat în prealabil, n-a stînjenit folosirea normală a drumurilor publice, a mijloacelor de transport în comun ori a vreunei instituții, n-au existat acțiuni turbulente. Conform art. 4 din legea 60/1991, primarul era obligat să asigure condițiile necesare desfășurării normale a adunării, chiar dacă părerea sa personală despre ea era negativă.

Cer ca intimata să înfățișeze documentul pe baza căruia consideră că adunarea publică din 8 noiembrie 2020 a fost interzisă și, în temeiul art. 4 din Legea 554/2004 invoc excepția de nelegalitate a respectivului document.

Aștept ca intimata să precizeze temeiul legal al considerării ca interzisă a adunării publice din 8 noiembrie 2020, pentru a putea invoca excepția de  neconstituționalitate a respectivului temei legal. Libertatea întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor este prevăzută nu doar în art. 39 din Constituția României, dar este și unul din idealurile revoluției din 1989, după cum dovedesc cu manifestul „A căzut tirania” publicat în 22 decembrie 1989 (punctul II subpunctul 8). Art. 1 alin. (3) din Constituție garantează faptul că organizarea juridică a statului român se face „în spiritul idealurilor Revoluției din decembrie 1989”. E o prevedere cuprinsă în Titlul I „Principii generale” ale Constituției, deci toate celelalte norme juridice trebuie să se subordoneze acestor principii generale. Atunci cînd drepturi și libertăți cuprinse în alte norme juridice vin în contradicție cu prevederile din Titlul I „Principii generale” ale Constituției, care includ „idealurile revoluției din decembrie 1989”, atunci respectivele norme juridice sînt neconstituționale. Astfel, „dreptul de a manifesta liber”, fiind un ideal al revoluției din 1989, are întîietate față de alte drepturi, cum ar fi „dreptul de a nu te îmbolnăvi”. Revoluția din 1989 a pus libertatea pe primul plan, chiar și înaintea dreptului la viață, după cum zice una din lozincile scandate la revoluție: „Libertate te iubim! Ori învingem, ori murim!”. Respectiva lozincă este și titlul unei cărți scoase de Asociația „17 Decembrie” Timișoara a răniților și familiilor îndoliate din revoluție (din comitetul de conducere al căreia fac parte), carte la care sînt unul dintre coautori. Alătur copie după pagina de titlu a respectivei cărți. Totodată, alătur copie după certificatul prin care mi s-a conferit titlul de „luptător în revoluția din decembrie 1989 – rănit”, pentru a dovedi că sînt o persoană competentă în a interpreta sintagma „idealurile revoluției din decembrie 1989” cuprinsă în art. 1 alin. (3) din Constituție.

Spre dovedire: În temeiul codului de procedură civilă cer administrarea dovezilor cu înscrisuri, înregistrări video, expertiză, martori.

Alătur:
– copie carte identitate
– Procesele verbale contestate seria JO nr. 1927896 din 15.11.2020 și seria JO nr. 2078317 din 08.11.2020
– plicul poștal prin care am primit procesul verbal din 8 noiembrie, avînd pe una din fețe ștampila poștei cu data de 16.11.2020 și mențiunea scrisă că mi s-a trimis avizul în 17.11.2020
– fragmente din cartea mea „Covid, minciuna veacului” care explică ipoteza mea cu privire la apariția așa-zisei probleme covid, ipoteză pe care am argumentat-o participanților la adunarea publică din 15.11.2020 cu filmarea considerată „instigatoare” de jandarmi.
– Ambalaj al unei măști de tip larg răspîndit în ultima vreme, care menționează caracteristicile acesteia și pentru ce folosește, protecția împotriva virusurilor nefiind menționată.
– manifest „A căzut tirania!” tipărit în 22 decembrie 1989 care explicitează idealurile revoluției din 1989, consacrate apoi în Constituție ca principiu general de organizare al statului
– copie certificat revoluționar
– copie pagină de titlu a cărții „Libertate te iubim! Ori învingem, ori murim!” editată de asociația „17 Decembrie” Timișoara a răniților și familiilor îndoliate din revoluție
– înscrisuri primite de mine prin mesageria facebook de la martora T. S., referitoare la avizarea adunării publice din 8 noiembrie 2020
– graficul evoluției numărului zilnic de morți de covid-19 în Italia, pe care este menționat momentul impunerii obligativității purtării măștilor în spații deschise

– CD cu următoarele înregistrări video:
– Filmări din Wuhan, din 2019, înainte de descoperirea virusului SARS-CoV-2, în care se vede cum eroicul popor chinez arunca cu obiecte în jandarmi în cadrul unor manifestații de protest (precizez că este filmarea din care am proiectat fragmente în cadrul adunării publice din 15.11.2020) – ProtesteWuhanlight.mp4
– Emisiune în care se explică contextul și motivele apariției manifestațiilor de protest din Wuhan, din 2019 – Wuhan2019.mp4
– Filmare cu actualul ministru al sănătății, domnul Tătaru, declarînd că masca face rău omului sănătos – TatarMascaFaceRau.mp4
– taxă de timbru de 20 + 20 = 40 lei

Înscrisuri:
– dacă este nevoie de dovadă suplimentară privind data primirii de către mine a procesului verbal din 8 noiembrie, să se ceară Inspectoratului de Jandarmi să înfățișeze confirmarea de primire de la poștă – cred că a fost în 18.11.2020.

Expertiză:
Cer ca instanța să stabilească prin expertiză următoarele aspecte, care să lămurească dacă obligativitatea purtării măștii pe față se încadrează în ceea ce legiuitorul numește, în art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor”:
– care sînt dimensiunile obișnuite ale virusului SARS-CoV-2, care provoacă boala covid-19?
– care sînt dimensiunile găurilor din măștile faciale obișnuite disponibile pentru populație la data de 15 noiembrie 2020? Poate virusul SARS-CoV-2 să treacă prin aceste găuri? În cazul în care cererea mea de dovadă prin expertiză va fi încuviințată, la cererea instanței voi depune o asemenea mască pentru expertizare.
– cum se compară ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 din regiuni în care s-a impus purtarea măștilor pe față și din care nu s-a impus? Să se facă comparația între România și Bielorusia, fiind vorba de țări cu populație asemănătoare, condiții de trai asemănătoare, dar care au adoptat politici diferite în problema gestionării pandemiei covid-19.
– cum au evoluat ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 în România, în anul acesta, după ce s-a impus obligativitatea purtării măștilor, comparativ cu perioada anterioară, cînd măștile nu erau obligatorii?
– aproximativ cam cîte specii de viruși au fost descoperite de oamenii de știință în ultimii 10 ani?
– aproximativ (ca ordin de mărime) cîți viruși există în mod obișnuit în organismul unui om sănătos și cam cîte specii de viruși sînt cunoscute că obișnuiesc să locuiască în organismul uman?

Cer audierea martorilor:
H. R., cu domiciliul în (…)
Tătaru Nelu, ministru al sănătății, căruia nu-i cunosc adresa de domiciliu și care cer să fie citat la locul de muncă – Ministerul Sănătății, Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti, cît și la Partidul Național Liberal, Aleea Modrogan, nr. 1, Sector 1, Bucureşti, pentru a confirma autenticitatea înregistrării video în care spune că „masca face rău omului sănătos” și a explica ce anume l-a determinat să facă acea declarație
T. S., domiciliată în (…), prezentă atît la adunarea din 8 noiembrie cît și la cea din 15 noiembrie, persoană care a notificat primăria cu privire la aceste adunări în conformitate cu prevederile legii 60/1991. Martorului trebuie să i se ceară să prezinte înscrisurile care dovedesc înregistrarea la primărie a cererilor respective, conform art. 297 cod procedură civilă.
M. B., domiciliat în (…)

ÎN DREPT:

Legea 55/2020, Ordonanța 2/2001, art. 1 alin. (2) din Hotărîrea nr. 71 din 8 noiembrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, Legea 60/1991, art. 1 alin. (3) și 39 din Constituție, art. 4 din legea 554/2004, codul de procedură civilă

Reclamant,

Mioc Marius

13 gânduri despre „Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației

 1. dom’ mioc esti cam naiv:
  -nu poti sa-l chemi pe nelu-mielu martor,ala e ministru si ghici ce:A COMIS DEJA SPERJUR pentru ca e sub juramant,vezi partea cu „propasirea materiala si spirituala”.
  interesanta ideea:sa aduci un mincinos ca martor in instanta.
  deci,matematic,se poate demonstra ceva,nu ne e clar ce,poate impartirea prin zero.

  1. Observ că în jumătate de oră ați pus 4 comentarii cu nume diferite (alexandraatrahova.net, lonelycutieattiktak, maxtor și amuitatnicku), dar de pe același IP. Alegeți-vă doar un singur nume cu care să comentați pe acest blog.

 2. „Marius Mioc este un scriitor și revoluționar român,”
  -cu 1.200 de morti si fara niciun vinovat(in afara de cacatzii aia 2 de la targoviste) e cam periculos sa te numesti „revolutionar”(vezi crimele imprescriptibile impotriva umanitatii).

  1. E minciună ceea ce spuneți, domnule cu multe pseudonime (pe lîngă cele 4 cu care ați început, folosiți acum alte 3; eu vă văd IP-ul și știu că sînteți aceeași persoană chiar dacă folosiți nume diferite), precum că numai cei 2 de la Tîrgoviște ar fi fost găsiți vinovați pentru crimele revoluției. Minciuna respectivă am demontat-o de mult pe acest blog: https://mariusmioc.wordpress.com/2009/10/23/minciuni-anticomuniste-marca-sorin-iliesiu/
   Vă recomand să cercetați mai bine subiectul revoluției din 1989 înainte de a face afirmații prin care să vă faceți de rîs. Puteți începe citind cărțile mele pe acest subiect: https://mariusmioc.wordpress.com/comentarii-la-cartile-mele/

  1. Mulțumesc pentru ajutor. Am depus deja contestația la amenzi, în forma pe care o vedeți mai sus, și n-o mai pot schimba. Eventual în dezbaterile verbale din instanță să folosesc alte idei.

 3. textul contestatiei este bun,foarte bun.
  da,ministrul tataru trebuie chemat ca martor
  (va tachinam spunind ca e o idee proasta sa va acoperiti de marturia unui mincinos…)
  PENTRU CA:
  -pentru a fi instituit ministru trebuie depus un juramant,tataru a jurat,a functionat SUB JURAMANT.
  la cate a debitat tataru A COMIS SPEJUR,deja.
  gunoiul ala trebuie sa plece direct la mititica!
  poate chiar instanta chemata de dvs. il ajuta sa parcurga tranzitia spre penitenciar.

 4. domnul mioc,e de inchipuit:
  -luni de zile pe marchiza statiei de metrou „eroii revolutiei” a stat un banner urias
  prin care spitalele „regina maria” (nume ciordeles?) anuntau ca ei au devenit….EROII REVOLUTIEI,
  scris cu rosu,aparte de restul textului,LA 50 DE METRI DE CIMITIRUL EROILOR REVOLUTIEI,
  la 50 de metri de cei 300 care sunt acolo de 31 de ani.
  da,referirea la Revolutie si la idealurile LOR,EI,NOASTRE este cruciala,trebuie sa le reamintim jagardelelor care prea isi bat joc de orice,orcind.
  revolutia asta anti-culturala incepuse demult,avea si semne:
  reclama lu shora,filmul joker,protestele din hong kong-acolo au aparut mastile,ca un semn.

 5. revolutia ANTICULTURALA,da,asta e numele ei,numele sordidelor crime numite eufemistic
  „revolutia culturala chieza”,criminala revolutie bolshevica care nu se mai vrea a fi terminata,
  haloimisul pregatit de satanisti.
  eroii revolutiei anticulturale-copiii satanei,diavoli impielitati,tatal lor este satana si de el asculta:
  D-zeu ii va distruge,
  Distruge-i Doamne!

 6. Bună ziua domnule Marius vă felicit pt acțiunile dumneavoastră de a arăta adevărul despre pandemia aceasta. Ați reușit cu anularea amenzilor în instanță?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.