Cuvîntarea lui Nicolae Ceaușescu din 21 decembrie 1989, în întregime (video)

Mitingul lui Nicolae Ceaușescu din 21 decembrie 1989 a mai fost prezentat pe acest blog, dar filmările de pe youtube care ilustrau acest articol au dispărut între timp: Mitingul lui Ceauşescu din 21 decembrie 1989: ce a recepţionat carul de reportaj al TVR (linc). Rămîn însă la acel articol niște explicații tehnice care pot fi de oarecare interes.

Între timp, am procurat înregistrarea video a acestui miting, și ca să nu mai am surprize că dispare, am încărcat-o pe propriul meu canal bitchute (în ultima vreme, datorită cenzurii prezentă pe youtube, încerc să dezvolt canalul meu pe platforma alternativă bitchute). Voi încerca în viitor să pun pe propriile mele canale video filmările pe care le folosesc la blog, chiar dacă ele se află și în altă parte, tocmai pentru a nu mă trezi că acele filmări au fost șterse.

Iată filmarea cu mitingul organizat în 21 decembrie 1989 la București de către regimul comunist, care cuprinde întreg acest miting: discurs introductiv al unui activist de partid (cine știe numele său să mi-l semnaleze), cuvîntarea lui Ceaușescu, tulburarea ei, continuarea cuvîntării lui Ceaușescu după ce autoritățile au restabilit un oarecare control asupra situației.

Transcriere înregistrare:
00:00 Scandări: „Ceaușescu – PCR!”
00:02 Activist PCR: Stimați tovarăși! (scandări „Ceaușescu – PCR!”, urale). Vă rog să-mi îngăduiți să adresez din inimă rugămintea de a lua cuvîntul la această mare adunare populară a oamenilor muncii din capitală a mult iubitului și stimatului conducător de partid și de țară, a eminentului revoluționar patriot care de peste 6 decenii și-a dăruit întreaga activitate binelui, prosperității patriei, libertății, independenței depline a României socialiste, secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu!
00:51 Urale. Scandări: „Ceaușescu – PCR!”, mai apoi „Ceaușescu și poporul!”
01:18 Nicolae Ceaușescu: Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalei României socialiste! Doresc în primul rînd să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate!
01:55 Urale. Scandări: „Stima noastră și mîndria / Ceaușescu – România!”.
02:21 Nicolae Ceaușescu: Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerînd aceasta ca o…
02:36 Se aude vuiet care crește în intensitate suprapunîndu-se cu vorbele lui Ceaușescu
02:44 Ceaușescu s-a oprit din cuvîntare, vuietul se aude mai tare
02:50 Glas de femeie (Elena Ceaușescu?): Să vină cineva. (vuietul continuă; țipete)
03:01 Glasuri neidentificate: Ce? Nu, mă! Ho! (vuiete și țipete continuă)
03:13 Nicolae Ceaușescu: Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo! Alo!
03:16 Alt glas, bănuiesc Elena Ceaușescu, intercalat cu ce spune Nicolae Ceaușescu: Liniște! Liniște! Liniște! Liniște! Liniște! Liniște! Liniște, tineri! Liniște! Liniște! Liniște! Liniște!
03:46 Nicolae Ceaușescu (probabil către Elena Ceaușescu): Stai.
03:48 Nicolae Ceaușescu (la microfon): Alo! Tovarăși!
03:50 Elena Ceaușescu (?): Liniștiți-vă!
03:53 Nicolae Ceaușescu: Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Tovarăși!
03:57 Elena Ceaușescu (?): Stați liniștiți!
04:00 Nicolae Ceaușescu: Tovarăși!
04:03 Elena Ceaușescu (?): Halo!
04:05 Nicolae Ceaușescu: Tovarăși! Așezați-vă liniștiți! Alo!
04:13 Elena Ceaușescu (?): Stați liniștiți, oameni buni!
04:15 Nicolae Ceaușescu: Alo! Tovarăși, așezați-vă liniștiți! (bătăi în microfon)
04:23 Elena Ceaușescu (?): Halo! (bătăi în microfon)
04:27 Alt glas: Tovarăși! Dragi tovarăși! Tovarăși! Stați pe loc! Adunați-vă!
04:30 Elena Ceaușescu (?): Liniște! Ce-i cu voi? Stați liniștiți! Liniște! Auziți?
04:44 Alt glas: liniște!
04:47 Nicolae Ceaușescu: Alo!
04:48 Alt glas: Tovarăși! (neînțelegibil)
04:52 Nicolae Ceaușescu; Așezați-vă liniștiți la locurile voastre!
05:00 Nicolae Ceaușescu (către cei apropiați, nu în microfon): Asta e o provocare.
05:01 Nicolae Ceaușescu: Alo! Alo!
05:04 Elena Ceaușescu: Așezați-vă liniștiți! Stați liniștiți!
05:08 Nicolae Ceaușescu: Cetățeni ai capitalei! (vuiet)
05:16 Bărbat: Mergeți înapoi, tovarăși!
05:19 Elena Ceaușescu (?): Stați liniștiți! Stați liniștiți! Liniștiți! (către Nicolae Ceaușescu: Vorbește, vorbește!) Alo!
05:41 Nicolae Ceaușescu: Încă o dată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată puterea forța și unitatea în apărarea independenței, integrității și suveranității României! Aceasta constituie una (urale) din problemele fundamentale ale întregii noastre națiuni. (aplauze, urale) Înainte (urale, scandări „Ceaușescu – PCR!”) doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărîre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărît în această dimineață ca începînd de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă, de la 2000 la 2200 lei (urale). De această majorare importantă vor beneficia aproape 1500 de oameni, 1 milion 500 de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocațiile pentru copii între 30 și 50 de lei, în raport cu numărul de copii și retribuția oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4 milioane 4 sute de mii de copii ai patriei noastre! (urale)
09:13 Scandări „Ceaușescu și poporul!”
09:42 Nicolae Ceaușescu: Deasemenea (vuiet), vom… se vor introduce indemnizații de naștere de 1000 de lei pentru toate femeile cu începere de la primul copil, iar în continuare, pentru femeile care nasc doi sau mai mulți copii indemnizația la naștere va fi de 2000 de lei, ceea ce constituie deasemenea un puternic stimulent și ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre! (urale, scandări neînțelegibile). Am hotărît să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. Deasemenea, am hotărît ca pensia de urmaș să fie majorată cu 100 lei. Vom crește deasemenea ajutorul social de la circa 500 la 800 lei, ceea ce vom asigura prin acest fapt condițiuni bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei noastre. Aceste măsuri demonstrează cu putere că pe măsura dezvoltării economiei facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului (urale) în spiritul hotărîrii congresului partidului.
12:06 Scandări „Ceaușescu și poporul!”
12:26 Nicolae Ceaușescu: În ce privește evenimentele de la Timișoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acțiune conjugată de cercurile care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună sub stăpînire străină din nou poporul nostru! Și de aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României! (urale)
13:15 Scandări „Vom munci și vom lupta!”, „Ceaușescu – Pace!”
13:39 Nicolae Ceaușescu: Cred că sînt printre dumneavoastră care își reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenței României. Demnitatea, unitatea poporului nostru, a asigurat independența și construcția mai departe a socialismului în România. Și acum trebuie să acționăm în deplină unitate, cu fermitate, împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forța și unitatea națiunii noastre, care acționează în slujba diferitelor servicii de spionaj și cercuri imperialiste pentru a împărți din nou România, pentru a înrobi poporul nostru. Cunoașteți ce au făcut și spuneau înaintașii noștri: „Murim mai bine-n luptă cu gloria deplină / Decît să fim sclavi iarăși în vechiul nost pămînt”. Și trebuie să luptăm, să trăim liberi și independenți! (urale)
15:08 Scandări „Ceaușescu – PCR!”, „Vom munci și vom lupta / țara o vom apăra!”
15:29 Nicolae Ceaușescu: Este necesar, mai mult decît oricînd, să acționăm în spiritul democrației noastre muncitorești, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societății noastre, avînd permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor! Că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea și independența României. (urale)
16:24 Scandări: „Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!”.
16:49 Nicolae Ceaușescu: Unii ar dori din nou să se reintroducă șomajul, să se reducă nivelul de trai al poporului, și cu scopul deschis formulat să dezmembreze România, să pună în pericol însăși viitorul poporului și națiunii noastre independente! (urale)
17:32 Scandări „Ceaușescu – PCR!”
17:51 Nicolae Ceaușescu: Dragi tovarăși! Cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii națiuni, acțiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei și de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămînă în continuare o țară liberă, independentă, constructoare a socialismului. Și doresc să declar și aici că vom face totul pentru a apăra integritatea și suveranitatea României, libertatea și viața poporului nostru, bunăstarea întregii națiunii! (urale)
19:02 Scandări „Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!”
19:24 Nicolae Ceaușescu: De la această mare… (scandări: „Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!”) Să acționăm cu întreaga răspundere și să demonstrăm forța și capacitatea oamenilor muncii din capitală, a întregii națiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea și independența națiunii. Vă doresc succese în întreaga activitate! Și unitate, acțiune fermă împotriva oricăror acțiuni care vor să distrugă independența și socialismul în România! Aceasta-i obligația noastră, a tuturor! (urale)
20:40 Scandări „Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!”
20:59 Nicolae Ceaușescu: Organizați în toate întreprinderile, peste tot, trupe de ordine, trupe de apărare a socialismului, a tot ce am realizat, a independenței țării. Cu toți să acționăm în slujba poporului, a independenței, a socialismului! (urale, aplauze)
21:29 Scandări „Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!”
21:56 Scandări „Ceaușescu – PCR!”
22:16 Scandări „Vom munci și vom lupta, țara o vom apăra!”
22:47 Scandări „România!” [ciudată această scandare ca de galerie de fotbal, care nu făcea parte dintre lozincile obișnuite ale mitingurilor ceaușiste]

Mai vezi:
– articole (inclusiv cu filmări) despre revoluția bucureșteană la pagina Revoluția din București
– fragmente din emisiunea TVR din timpul revoluției la pagina TVR în decembrie 1989
– filme despre revoluția din 1989 la pagina Filme documentare despre revoluție
– Cărți despre revoluția din 1989 de vînzare la pagina Cărți de vînzare

3 gânduri despre „Cuvîntarea lui Nicolae Ceaușescu din 21 decembrie 1989, în întregime (video)

 1. Omul cu palarie, la minutul 2,54, catre NC, la ureche: „Vin in sediu”, adica oamenii din piata vin spre sediu.
  EC repeta de doua ori, dupa cateva secunde: „Vin in sediu”, dupa care NC, care nu observase aceasta miscare spre sediu, zice „Hoo”.

 2. la minutu 2:47 imaginea incepe sa tremure,e alt filmulet pe youtube care explica „fenomenul”:
  4,5 sau 6 haidamaci AU SARIT SIMULTAN si au inceput sa zgaltaie schela pe care era amplasata camera de tv si operatorul respectiv.
  da, se vad 4 insi apucind in acelasi timp de schela,poate voiau de fapt sa o stabilizeze….
  de revolutionarul mitraliera-catalin-radulescu ce sa mai spunem zilele astea?!
  -VA RUGAM DEPUNETI-VA CERTIFICATELE!
  -nu ne-a pra placut cum a iesit „revolutia” aia, de data asta stim noi mai bine care e cheia succesului….

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.