Decembrie 1989. Mitinguri pro-Ceaușescu în întreprinderi (video)

După discursul lui Ceaușescu de la televiziune din 20 decembrie 1989 (linc) în diferite întreprinderi autoritățile comuniste au organizat mitinguri ale oamenilor muncii prin care își exprimau susținerea față de regim.

Transcriere înregistrare:
0:00 Scandări „Ceaușescu – PCR!”, „Ceaușescu și poporul!”
0:20 Activist PCR: Să dăm o ripostă hotărîtă tuturor huliganilor și vînzătorilor de țară, reacționarilor și șoviniștilor! Să condamnăm vehement toate elementele care (neînțelegibil) de țară și de neam!
0:32 Scandări „Vom munci și vom lupta! Țara o vom apăra!”
0:45 Activist PCR: Pentru noi, pentru organizația de partid, pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii de la Întreprinderea de Mașini Unelte și Agregate din București, nu va fi nimic mai de preț decît apărarea cuceririlor revoluționare, întărirea unității de acțiune a întregului popor, pentru salvgardarea socialismului, pentru edificarea noii societăți pe pămîntul României!
1:09 Scandări „Vom munci și vom lupta! Țara o vom apăra!”
1:17 Alt activist PCR: Înfierez amestecul în treburile interne ale țării noastre a cercurilor reacționare imperialiste, care încearcă să denigreze cuceririle revoluționare ale poporului român, independența și suveranitatea țării! Nu vom permite nimănui să lovească în cuceririle noastre revoluționare, în ceea ce am realizat cu dăruire și abnegație! Înfierăm acțiunile de spionaj care urmăresc destabilizarea situației din țara noastră și în alte țări socialiste în slujba cărora s-au pus o serie de elemente huliganice care s-au dedat la acte antisociale împotriva ordinei și liniștii poporului român!
1:57 Scandări „Vom munci și vom lupta! Țara o vom apăra!”
2:01 Al 3-lea activist PCR: Sîntem hotărîți să facem totul pentru a apăra tot ce ne aparține, fabrica, orașul și țara! Vom munci exemplar pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an și pregătirea planului pe 1990. Sîntem hotărîți să acționăm cu toată răspunderea pentru asigurarea integrității țării noastre, să fim uniți în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu și să dăm o ripostă fermă acestor dușmani! Este necesar să facem totul pentru triumful socialismului în patria noastră, Republica Socialistă România!
2:38 Scandări cineva începe cu „Vom munci”, dar apoi se continuă cu „România a ales! Socialism, pace, progres!”
2:53 Al 4-lea activist PCR: Profund atașat politicii partidului nostru, hotărîți să facem totul pentru aplicarea în viață a obiectivelor adoptate la Congresul al 14-lea al partidului, vom da o ripostă fermă tuturor celor care atentează la integritatea politică și teritorială a României, care incită la destabilizare și învrăjbire! Vom face totul pentru întărirea unității de monolit a întregului popor în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru izolarea și demascarea elementelor trădătoare, pentru apărarea cuceririlor socialismului, a averii poporului nostru. Vom lupta neabătut pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.
3:34 Scandări „România a ales! Socialism, pace, progres!”
3:44 Al 4-lea activist PCR: Strîns uniți în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom acționa neabătut pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal. Vom acționa exemplar pentru materializarea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al 14-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor celui mai strălucit fiu al poporului nostru, erou între eroii neamului, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu!
4:14 Scandări „Ceaușescu – PCR!”
4:21 Altă întreprindere
4:38 Activist PCR: Oamenii muncii din întreprinderea noastră, luînd act de această încercare grosolană de amestec în treburile interne ale României, de incitare la vrajbă și destabilizare, înfierează cu tărie aceste manifestări și pe inițiatorii lor, considerînd că este de datoria noastră să luăm atitudine hotărîtă împotriva oricăror manifestări care aduc atingere independenței, suveranității și integrității României, care pun în discuție socialismul și cuceririle noastre revoluționare. Pentru noi, tovarăși, este clar acum mai mult ca oricînd, că aceste manifestări dușmănoase își au originea în acțiuni ale puterilor străine care au interes să abată poporul român de la calea socialismului, să dezbine oamenii muncii pentru ca pe această cale să afecteze în profitul lor independența și suveranitatea țării.
5:29 Altă întreprindere. La început nu există sonor.
5:44 Activist PCR citește de pe o foaie, dar nu se aude
5:54 Activist PCR: Prin aceste manifestări, cercuri și elemente reacționare străine încearcă să atenteze prin diverse acțiuni vehemente, teroriste la adresa poporului român, a cuceririlor sale revoluționare, care și-a ales liber calea socialismului și comunismului, societatea cea mai dreaptă a eticii și echității socialiste, societatea bunăstării a întregului popor. Noi, oamenii muncii de la întreprinderea „23 August” din capitală, nu putem fi de acord cu aceste atitudini și înfierăm cu toată tăria actele huliganice, șoviniste, iredentiste și anticomuniste care au fost săvîrșite la Timișoara de unele cercuri reacționare.

Mai vezi:
– alte filmări din revoluția bucureșteană la pagina Revoluția din București
– Nicolae Ceauşescu: Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului!
– alte fragmente din emisiunea televizată din perioada revoluției la pagina TVR în decembrie 1989.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.