Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”

În 22 martie, mi-a sosit prin poștă o nouă amendă de la Jandarmerie, pe motiv că m-am deplasat în 14 martie 2021 în centrul Timișoarei fără să am vreo justificare. Redau constatarea jandarmului despre faptele săvîrșite de mine:

„În ziua de 14.03.2021 ora 16,20 locul Piața Victoriei Timișoara a săvîrșit următoarele: A fost depistat în Piața Victoriei în timp ce se deplasa pe domeniul public. Deși a prezentat o declarație pe proprie răspundere, acesta nu își justifica prezența în acel loc, totodată acesta a staționat în Piața Victoriei pentru aproximativ 30 de minute, deși i s-a pus în vedere faptul că nu respectă prevederile legale”.

Pentru respectiva faptă de staționare pe domeniul public mi s-a stabilit o amendă de 1000 lei.

Am depus la Judecătoria Timișoara plîngere contravențională împotriva respectivei amenzi. Redau textul acesteia, fiind un model din care se pot inspira și alții în situații asemănătoare:

Către Judecătoria Timișoara,

Domnule Președinte,

Subsemnatul MIOC MARIUS REMUS, domiciliat în (…), în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, B-dul Gheorghe Barițiu Nr. 19-21, formulez:

PLÎNGERE CONTRAVENȚIONALĂ,

împotriva Procesului-Verbal de Contravenție Seria JO, Nr. 2167280 din 14.03.2021, întocmit de către intimată, și primit de mine prin poștă în 22.03.2021, cerînd ca prin hotărîrea pe care o veți pronunța să dispuneți anularea respectivului proces verbal și a amenzii contravenționale care mi-a fost aplicată. În subsidiar cer înlocuirea amenzii cu avertisment. Cu cheltuieli de judecată.

            Invoc următoarele motive:

1. Procesul verbal se bizuie pe aprecieri subiective și neîntemeiate ale jandarmului

În data de 14.03.2021 m-am deplasat în Piața Victoriei din Timișoara, cînd am fost acostat de un jandarm care mi-a cerut să mă legitimez și să-i arăt declarația pe proprie răspundere. Am îndeplinit de îndată această cerință, prezentîndu-i declarația pe proprie răspundere, pe care trecusem faptul că mă deplasez în centrul Timișorii. Eu desfășurînd activitate economică pe cont propriu sînt propriul meu angajat și îmi eliberez singur adeverință de angajator. Jandarmul a dorit să afle amănunte suplimentare despre motivul prezenței mele în zonă. Fiind o fire mai morocănoasă și neavînd chef să socializez cu dînsul, i-am răspuns că nu cred că am vreo obligație de a da amănunte suplimentare față de ceea ce deja scria în declarația pe proprie răspundere.

Contrar celor afirmate în procesul verbal, la momentul respectiv nu mi s-a adus la cunoștiință că ar urma să fiu sancționat contravențional. Jandarmul s-a dus la mașina instituției cu documentele pe care i le dădusem, probabil și-a notat ce scria pe ele, apoi s-a întors și mi-a înapoiat documentele fără să pomenească ceva despre vreo sancțiune. Nici n-ar fi fost un motiv pentru sancțiune atîta vreme cît aveam asupra mea declarația pe proprie răspundere prevăzută de lege, lucru care este de altfel recunoscut în însăși procesul verbal, și în această declarație era trecut centrul Timișorii ca loc unde urma să mă deplasez. Refuzul de a socializa cu jandarmul nu este prevăzut în lege ca motiv de sancțiune, iar „dreptul la tăcere” este recunoscut chiar și în cazul celor acuzați de cele mai grave infracțiuni. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C‑481/19, a stabilit că și în cazul unor anchete administrative cel acuzat poate invoca „dreptul la tăcere”. Dar în cazul meu jandarmul nu-mi adusese nici o acuzație, îmi ceruse doar niște acte pe care le-am prezentat și îmi pusese o întrebare la care n-am dorit să răspund. Nu eram de fapt supus nici unei anchete.

Precizez că datorită convingerilor mele ecologiste, pentru a evita producerea unei cantități inutile de deșeuri, refolosesc declarațiile pe proprie răspundere, ștergînd data și trecînd noua dată. Fac acest lucru fiindcă încă din 2020 a existat o discuție cu privire la admisibilitatea schimbării datei pe declarația pe proprie răspundere și răspunsul oficial a fost că refolosirea declarației prin modificarea datei este legală. Vezi în acest sens articolul „Pot modifica data de pe declarația pe proprie răspundere, ca să o refolosesc?”. Poliția a făcut o clarificare importantă, pentru evitarea amenzilor!” din 15 aprilie 2020 de la https://a1.ro/news/social/se-poate-modifica-data-de-pe-declaratia-pe-proprie-raspundere-id981411.html. Nu mai știu unde am pus declarația pe proprie răspundere pe care am folosit-o în 14.03.2021, și dacă aș găsi-o ar fi cu ștersături ulterioare deci nu știu dacă ar avea forță probantă. Oricum, faptul că am avut declarație pe proprie răspundere la mine nu este subiect de dispută, fiind recunoscut chiar de către intimată în procesul verbal contestat.

În esență, jandarmeria pretinde că, deși am avut declarație pe proprie răspundere, aceasta era mincinoasă și eu nu aveam motiv justificat de a fi prezent în Piața Operei la ora respectivă. Aceasta este o impresie subiectivă și neîntemeiată a jandarmului, pentru care nu este prezentată nici o dovadă, și care bănuiesc că provine doar din lipsa dorinței mele de socializare cu dînsul. Consider că aplicarea unei sancțiuni se poate face doar pe baza unor dovezi de netăgăduit și nu pe baza unor impresii subiective. Dacă îmi amintesc bine, în Piața Victoriei am discutat cu diferite persoane, potențiali clienți ai afacerii mele independente.

2.      Procesul verbal nu este motivat în drept

Ca temei al amenzii se invocă art. 65 lit. o) și art. 66 lit b) din Legea nr. 55/2020, raportate la art. 3 din Anexa 3 de la HG 293/2021. Art. 65 lit. o din Legea 55/2020 vorbește despre nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina”. Nu există în procesul verbal nici o referire la vreun act normativ din care să rezulte că în zona geografică în care mă aflam fusese instituită carantina.

3.      Nu aveam de fapt nici un fel de obligație de a justifica prezența în zonă

Mărturisesc că eu însumi, la data de 14 martie 2021, indus în eroare de știrile false din presă, am crezut că nu am voie să mă deplasez în oraș decît cu declarație pe proprie răspundere prin care să justific prezența mea într-o anumită zonă a orașului. Nu am găsit însă în Monitorul Oficial al României nici un act normativ din care să rezulte că în Timișoara exista carantină pe data de 14.03.2021 și că obligația de a avea o declarație pe proprie răspundere la deplasări prin oraș este o realitate juridică. Din acest motiv, la ora actuală sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea.

4.      Nu s-au respectat prevederile OG 2/2001

– Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (1) din OG 2/2001 care spune că procesul verbal trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, printre altele, „ocupația și locul de muncă al contravenientului”;

– Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (7) din OG 2/2001: „În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal”. Nu doar că nu mi s-a adus la cunoștiință că am dreptul de a face obiecțiuni, dar nici măcar faptul că mi se întocmește un proces verbal de amendă nu mi s-a adus la cunoștiință!

– Nu s-au respectat prevederile art. 19 alin. (1) din OG 2/2001 conform cărora „în cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. Nu există nici un martor care să certifice că am refuzat să particip la întocmirea procesului verbal. Întocmirea procesului verbal la sediul unității este un abuz, o modalitate nelegală prin care jandarmeria m-a lipsit de dreptul meu la apărare, dreptul de a lua cunoștiință de procesul verbal și de a consemna obiecțiunile mele la acesta. Însuși procesul verbal precizează că am staționat în Piața Victoriei aproximativ 30 de minute (de fapt, am discutat cu unele persoane). În aceste 30 de minute era timp destul pentru jandarmerie să întocmească procesul verbal și să mi-l aducă la cunoștiință.

Voința legiuitorului, prin OG 2/2001, a fost ca posibilul contravenient să poată preciza în procesul verbal de contravenție obiecțiunile pe care le are față de acesta, tocmai pentru a se evita abuzurile organelor de ordine care, avînd plan de amenzi de îndeplinit, ar fi tentate să întocmească procese verbale în care să consemneze fapte neadevărate. Neaducerea de îndată la cunoștiința posibilului contravenient a procesului verbal este prevăzută ca o excepție, pentru cazul unor contravenienți de rea credință, care nu vor să semneze de luare la cunoștiință. Dar aici de rea credință a fost jandarmeria, care deși a avut timp berechet la dispoziție ca să întocmească procesul verbal și să mi-l aducă la cunoștiință (chiar procesul verbal spune că am stat 30 de minute în zonă), neexistînd din partea mea nici o încercare de a refuza să iau la cunoștiință un eventual proces verbal de contravenție, a ales calea de întocmire a procesului verbal cu multă întîrziere, la sediul unității, pentru a mă lipsi de dreptul meu de a face obiecțiuni la conținutul acestui proces verbal. Combinat cu alte prevederi legale care instituie prezumția de legalitate și adevăr a actului de sancționare, refuzul de a mi se da posibilitate de a consemna obiecțiuni la cele scrise de jandarm înseamnă o încălcare a dreptului meu la apărare prevăzut de art. 24 alin. 1 din Constituție.

Convingerea mea este că inițial jandarmul nu a avut intenția să mă amendeze, dar după ajungerea la sediul unității unde comunicase numele persoanelor pe care le legitimase în zonă (n-am fost singurul legitimat) a primit ordin să facă acest lucru, deoarece sînt pe lista persoanelor indezirabile din punct de vedere politic pentru guvern și care se dorește a fi hărțuite. Am primit mai multe amenzi abuzive de la Jandarmerie (numai de la Jandarmerie, chiar mă întreb de ce alte instituții mă neglijează?) – ele sînt obiectul unor alte dosare în instanță aflate în curs de soluționare. Sînt un contestatar al măsurilor guvernamentale de luptă cu pandemia covid-19 încă de la început, din martie 2020, prin articole publicate pe saitul meu https://mariusmioc.wordpress.com/covid-19/. În 7 aprilie 2020 am lansat o petiție în care ceream oprirea isteriei covid-19 și anularea stării de urgență (care era valabilă în acea perioadă), arătînd că măsurile guvernamentale vor duce la pierderea multor vieți omenești: Isteria COVID-19 provoacă efecte mai rele decît însuși virusul. Măsurile guvernanților sînt de-a dreptul criminale! Oameni cu alte boli decît COVID-19 mor fiindcă nu mai primesc îngrijiri medicale datorită faptului că toate resursele sînt dirijate pentru combaterea covid-19, dar și datorită scăderii generale a resurselor care va veni prin criza economică. Cancerul, diabetul și alte boli fac de sute de ori mai mulți morți decît covid-19. Nu mai sînt fonduri pentru investigații tip tomograf sau RMN și ca urmare mulți oameni vor muri fiindcă nu-și fac investigațiile astea care le-ar descoperi diferite boli. Mai mulți decît cei salvați de moarte prin covid-19” https://www.petitieonline.com/oprii_isteria_covid-19_anulai_de_indat_starea_de_urgen?u=4991994. Cele scrise de mine s-au adeverit, conform datelor Institutului Național de Statistică, au existat în 2020 cu 36358 mai mulți morți în România decît în anul 2019, deși pînă în momentul lansării petiției mortalitatea din 2020 era mai mică decît în 2019.
Mai apoi am scris și publicat cartea „Covid, minciuna veacului” în care am explicat minciunile guvernamentale pe care se întemeiază isteria covid și am participat la mai multe proteste cu privire la felul cum se acționează de către guvern în actuala pandemie, prilejuri cu care am fost deseori legitimat de jandarmi. Nu întotdeauna am primit amenzi, dar sînt convins că am intrat în baza de date a celor care se ocupă cu poliția politică și, cînd la conducerea intimatei s-a aflat că am fost depistat (din nou) în centrul Timișoarei s-a dat ordinul să fiu amendat cu orice preț.

Fără a avea neapărat legătură cu actuala cauză, pentru care faptul că am avut declarație pe proprie răspundere la mine este îndestulător pentru a dovedi netemeinicia procesului verbal contestat, neexistînd vreo obligație a mea de a da explicații suplimentare jandarmului prin care să justific prezența mea în zonă, dar pentru că această plîngere contravențională va ajunge la Inspectoratul de Jandarmi, doresc să transmit intimatei să înceteze hărțuirea la adresa mea, indiferent de presiunile politice care se fac. Să înțeleagă că eu, fiind titular al unei afaceri independente care are unul din obiectele de activitate „vînzare carte”, una din cărțile scrise de mine fiind „Covid, minciuna veacului” (nu e singura; am 14 cărți la care sînt autor și 7 la care sînt coautor), atunci cînd scriu o declarație pe proprie răspundere în care bifez că mă deplasez în interes profesional într-un loc în care se adună sau se bănuiește că urmează să se adune persoane care contestă măsurile guvernamentale legate de covid-19, această declarație reprezintă adevărul. Eu am interesul profesional de a discuta cu cetățeni nemulțumiți de felul cum guvernul gestionează pandemia covid-19 cărora să le spun despre cartea mea și despre locurile de unde poate fi cumpărată. Este jignitor pentru mine să constat că onestitatea mea e pusă la îndoială și că se insinuează că declarațiile pe proprie răspundere pe care am avut grijă să le completez cînd mă deplasez la asemenea evenimente nu ar corespunde adevărului.

ÎN DREPT: Legea 55/2020, OG 2/2001, art. 24 alin. 1 din Constituție, cod civil, cod procedură civilă.

Dovezi: Înscrisuri
– Procesul verbal seria JO 2167280 din 14.03.2021 și copie plic în care a venit
– copie copertă carte „Covid, minciuna veacului” scrisă de mine
– copie înregistrare la Registrul Comerțului a activității mele independente avînd obiect de activitate „vînzare carte”.

Reclamant
Mioc Marius

Mai citește:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
Am contestat decizia Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din Corpul Experților Electorali
– alte articole despre problema coronavirusului la pagina covid-19.

2 gânduri despre „Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”

  1. dom’le,ai lipici!
    (o fi acelasi jandarm ca cele 2 dati trecute).
    „În subsidiar cer înlocuirea amenzii cu avertisment. „-sa nu tzipe judecatoarea/judecatoru la dvs.
    nu va mai faceti griji degeaba!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.