Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare

Actualizare 20 aprilie 2021, ora 13,45: Instanța a respins ca inadmisibilă excepția de nelegalitate invocată de mine fiindcă o hotărîre de guvern, fiind act normativ și nu individual, nu poate fi atacată prin excepție de nelegalitate ci numai prin acțiune în anulare. Totodată, a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate invocată de mine deoarece conform art. 29 din legea 47/1992 Curtea Constituțională se pronunță doar asupra legilor și ordonanțelor, nu și asupra hotărîrilor de guvern. A respins CD-ul cu filmarea cu analiza lui Tom Woods și chemarea ca martor a lui Nelu Tătaru ca nefiind relevantă. S-a prezentat de către jandarmerie o fotografie și o filmare care mie nu îmi fuseseră date anterior. S-a respins și audierea martorei Oana Cozar, președinta secției de votare, ca nefiind necesară. Depusesem la dosar și originalul măștii pe care o purtasem la alegeri, într-un plic. Judecătoarea a spus că nu va deschide plicul deoarece conform instrucțiunilor, măștile faciale trebuie aruncate după folosire. Aici îmi pare rău că n-am avut prezența de spirit să cer recuzarea ei, deoarece una din susținerile mele din proces (pentru care îl voiam martor pe Nelu Tătaru) era că „masca face rău omului sănătos”, or ea, refuzînd să deschidă plicul cu masca, practic s-a antepronunțat arătînd că într-adevăr consideră că masca poate face rău omului sănătos. Instanța urmează să se pronunțe.

Așa cum am mai relatat, în 6 decembrie 2020, la alegerile parlamentare, cînd eram locțiitor de președinte de secție de votare, am fost amendat în legătură cu purtarea măștii: Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare (linc). Mai apoi, datorită acelei amenzi Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali (linc), adică dintre cei care au drept să ocupe funcții de președinți sau locțiitori de președinți de secții de votare.

Azi în sala 326 a Judecătoriei Timișoara, de la ora 10 începe procesul în care am contestat acea amendă (pot fi mai multe procese programate, deci nu e sigur că va începe exact la 10). Jandarmeria a depus întîmpinare, cît și un „raport de serviciu” al jandarmului care m-a amendat, făcut în 5 martie 2021 (adică i s-a cerut raport anume fiindcă dădusem instituția în judecată) în care scrie că purtam o mască de protecție ruptă păstrînd doar unul din cele 3 straturi originale care nu acoperea nasul și gura. Precizarea „în totalitate” care era trecută în procesul verbal nu mai e pomenită.

Redau mai jos textul plîngerii mele contravenționale din acest caz.

Către Judecătoria Timișoara,
Domnule Președinte,

Subsemnatul MIOC MARIUS (…), în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în România, Jud. Timiș, Timișoara, B-dul Gheorghe Barițiu Nr. 19-21, formulez:

PLÎNGERE CONTRAVENȚIONALĂ,

Împotriva Procesului-Verbal de Contravenție Seria JO, Nr. 2078178, din 06.12.2020, întocmit de către intimată, cerînd ca prin hotărîrea pe care o veți pronunța să dispuneți anularea respectivului proces verbal și a amenzii contravenționale care mi-a fost aplicate. În subsidiar cer înlocuirea amenzii cu avertisment. Cu cheltuieli de judecată.

ÎN FAPT:
În data de 6 decembrie 2020, fiind locțiitor de președinte de secție de votare la secția 123 Timișoara, am purtat o mască de protecție la care, pentru a îngădui o respirație mai ușoară și a limita efectele negative asupra sănătății pe care purtarea îndelungată a măștii le are (efecte despre care a vorbit chiar și actualul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru), păstrasem doar unul dintre cele 3 straturi originale ale măștii. Un domn jandarm mi-a atras atenția că masca nu este corespunzătoare, nu poate oferi apărare împotriva coronavirusului și mi-a cerut să o schimb. I-am răspuns că jandarmeria nu are competența să facă aprecieri cu privire la calitatea măștilor de protecție și că oricum nici o mască nu poate apăra de coronavirus. Am schimbat masca cu oarecare întîrziere. Toate acestea s-au întîmplat în dimineața respectivei zile. Seara jandarmul a venit cu procesul verbal pe care-l contest. În respectivul proces verbal, pe lîngă faptul că masca era ruptă, a mai adăugat faptul că aceasta nu acoperea „în totalitate” nasul și gura. Precizez că discuția de dimineață avusese ca subiect doar calitatea măștii, nu și faptul dacă aceasta acoperă „în totalitate” nasul și gura, lucru care poate fi dovedit cu martori. Consider că această adăugire a fost făcută de jandarm pentru a avea un temei legal de a mă amenda, deoarece și-a dat seama de adevărul spuselor mele că jandarmeria nu are temei legal de a aprecia calitatea măștilor faciale.
Prin expresia folosită în procesul verbal, că am purtat o mască de protecție care nu acoperea „în totalitate” nasul și gura, însăși Jandarmeria recunoaște că am purtat mască care acoperea nasul și gura, dar pretinde că acestea nu erau acoperite „în totalitate”. Eu am purtat masca peste vîrful nasului, acoperindu-mi nările, dar nu exclud ca în cele aproape 18 ore cît am stat în secția de votare să fi existat perioade în care baza nasului să nu fi fost acoperită de mască. Acest lucru nu este relevant, deoarece anexa 2 din HG 967/2020 invocată în procesul verbal vorbește despre obligația de a purta mască care să acopere nasul și gura fără să existe precizarea „în totalitate”. Astfel, prin cuvintele „în totalitate”, intimata a adăugat la lege, ceea ce nu era în drept s-o facă, și ceea ce de altfel nici instanța de judecată nu este în drept să o facă.
Independent de faptele relatate, învederez instanței că purtarea măștilor faciale de către oameni sănătoși (cum eram și eu în 6 decembrie 2020) nu reprezintă o măsură care ar contribui la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” după cum se cere în art. 1 alin. (1) din Legea 55/2020 ori care s-ar încadra la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020, fiindcă nu este o măsură de micșorare a riscurilor asupra sănătății persoanelor, ci dimpotrivă, o măsură de creștere a riscurilor asupra sănătății. Însuși actualul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, a explicat la televiziune că „masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decît bine”, ceea ce se poate vedea pe internet din înregistrarea prezentă la https://youtu.be/GmvD1aYgqKk. Atașez filmarea respectivă.
Înșiși producătorii măștilor aflate în comerț refuză să declare că acestea ar oferi vreo apărare împotriva vreunui virus ori că măcar ar micșora riscul infectării cu viruși. Dovedesc asta cu ambalajul unei măști faciale de tip larg răspîndit pe care e precizat: „Acest produs nu protejează împotriva virusurilor sau bacteriilor”.
Chiar și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat, pe saitul propriu, în 27 noiembrie, că un mare număr de măști aflate pe piață nu îndeplinesc cerințele de sănătate și siguranță: https://anpc.ro/articol/1510/masti-notificate-de-romania
Pandemia covid-19 fiind deja o problemă veche, există deja destule date cu privire la efectul pe care obligativitatea purtării măștilor îl are asupra numărului de infectări ori de morți de covid-19. Or, aceste date arată că purtarea măștilor pe față nu are efect de limitare a răspîndirii bolii. Spre dovedire, prezint o înregistrare video cu o analiză pe acest subiect, făcută de americanul Tom Woods, care prezintă grafice din diferite țări cu evoluția infectărilor de covid și momentul cînd purtarea măștilor a fost declarată obligatorie în respectivele teritorii. Graficele respective le prezint și separat.
De altfel, faptul că măștile faciale nu ajută în limitarea răspîndirii infecțiilor virale este un lucru de mult cunoscut în literatura medicală. Astfel, într-o analiză care se găsește pe saitul Centrului de Control al Bolilor din SUA, este scris: „În analiza noastră am identificat 10 studii randomizate controlate care au făcut estimări asupra eficacității purtării măștilor pe față la reducerea numărului de infecții virale de tip gripal, publicate între 1946 și 27 iulie 2018. În analiza combinată am găsit că nu există nici o reducere semnificativă în transmiterea gripei prin folosirea măștilor faciale. Un studiu a evaluat folosirea măștilor printre australienii plecați în pelerinajul musulman și a raportat că nu există diferențe notabile în prevalența gripei confirmată prin teste de laborator între cei care au purtat mască și grupul de control. Două studii făcute în mediul universitar au verificat eficiența purtării măștilor monitorizînd incidența gripei confirmată prin teste de laborator printre studenți, timp de 5 luni. Reducerea numărului de cazuri de gripă sau de boli asemănătoare gripei în grupul care a purtat măști nu a fost semnificativă în niciunul dintre studii. Alte 7 studii legate de gospodării au fost puțin diferite: un studiu a oferit măști faciale și respiratoare P2 numai celor din gospodăriile studiate, alt studiu a evaluat folosirea măștilor faciale doar de către persoanele infectate și celelalte studii au oferit măști atît persoanelor infectate cît și apropiaților lor cu care intră în contact. Niciunul dintre aceste studii în gospodării nu a raportat o reducere semnificativă în gripa secundară confirmată prin teste de laborator la grupul care a purtat mască. Multe studii au avut eșantioane de studiu limitate și unele dintre ele au raportat de asemeni o respectare nu tocmai deplină a regulilor la grupul care a purtat mască. În ceea ce privește măștile medicale de unică folosință (cunoscute și ca măști chirurgicale), există dovezi limitate pentru eficacitatea lor în prevenirea transmiterii virusurilor gripale fie că sînt purtate de persoana infectată fie de persoane neinfectate pentru a reduce expunerea la virus. Analiza noastră sistematică nu a găsit efect semnificativ al măștilor faciale la transmiterea gripei confirmată în laborator”.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
Respectiva analiză s-a făcut cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății. Studiu randomizat controlat e o metodă științifică de efectuare a studiilor medicale, care e considerată ca avînd cel mai mare grad de precizie. Conform acestei metode pacienții sînt împărțiți la întîmplare în grupe; o grupă numită de control nu urmează nici un tratament ori urmează tratament fals despre care se știe că nu are efect și altă grupă urmează tratamentul a cărui eficacitate este studiată. Apoi se compară rezultatele pacienților. Dacă e vorba de purtatul măștilor, studiu randomizat controlat înseamnă că persoanele din grupul studiat sînt împărțite la întîmplare, fără nici un criteriu prealabil, în 2 grupe – una care va purta măști și alta care nu va purta, și apoi s-a comparat cît de des s-au infectat cu viruși gripali persoanele din aceste 2 grupe.
Fiind vorba însă de studii făcute în context extrajudiciar, pentru lămurirea acestui aspect cer efectuarea unei expertize judiciare, conform art. 330 și următoarele din codul de procedură civilă.
În condițiile în care, după cum spunea actualul ministru al sănătății Nelu Tătaru, „masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decît bine”, obligarea oamenilor sănătoși (printre care eram și eu la data presupusei contravenții) de a purta mască în spații deschise echivalează cu supunerea la rele tratamente și o încălcare a dreptului la sănătate.
Ca urmare, în temeiul art. 4 din Legea 554/2004, invoc excepția de nelegalitate a prevederilor din anexa 2 a HG 967/2020 care impun purtarea măștilor care să acopere nasul și gura. Purtarea măștilor nu are eficacitate medicală și a fost impusă de guvern din motive politice, propagandistice, sociologice, care nu au nimic comun cu criteriile prevăzute de legea 55/2020.
Totodată, în temeiul art. 53 din Constituția României invoc excepția de neconstituționalitate a prevederilor din anexa 2 a HG 967/2020 care impun purtarea măștilor care să acopere nasul și gura. Restrîngerea drepturilor cetățenești se poate face doar prin lege, nu printr-o hotărîre de guvern, iar această restrîngere se poate face numai dacă este necesară și să fie proporțională cu situația care a determinat-o.
Legea 55/2020 îndreptățește autoritățile să ia măsuri pentru „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid-19” dar asta nu trebuie interpretat că drepturile cetățenești pot fi limitate pentru orice superstiție ar exista cu privire la această pandemie. Spre exemplu, pot exista persoane care să creadă că purtarea unei legături de usturoi, pe lîngă efectul amplu documentat în literatura de specialitate de apărare împotriva vampirilor, ar avea și efect de apărare împotriva pandemiei covid-19. Existența unor asemenea superstiții nu ar fi însă un temei legal pentru stabilirea de amenzi pentru cei care ies din casă fără să aibe o legătură de usturoi asupra lor, indiferent cîtă propagandă s-ar face în presă despre nevoia de a avea mereu o legătură de usturoi asupra ta și cîte articole de înfierare ar apărea în care persoanele care nu umblă cu usturoi la ele ar fi învinuite pentru răspîndirea covid-19. Similar, nici amendarea persoanelor care nu poartă mască care să acopere nasul și gura nu poate fi o măsură legală în înțelesul legii 55/2020 doar fiindcă există o superstiție larg răspîndită precum că masca care acoperă nasul și gura apără de virus. Pentru ca obligativitatea purtării măștii să aibe temei legal, e nevoie să se demonstreze că într-adevăr o asemenea măsură limitează răspîndirea molimei covid-19. Or, pe lîngă faptul arătat mai sus, că la virușii respiratori de tip gripal anteriori, studiile au arătat că măștile sînt ineficiente, și nu există nici un motiv științific de a considera că la noul coronavirus SARS-CoV-2 ar deveni brusc mai eficiente, dar, după răspîndirea noii „pandemii”, în multe regiuni s-a impus obligativitatea măștilor fără a se vedea acolo o rată mai mică de infectare decît în regiunile unde nu se poartă măști.

Spre dovedire: În temeiul codului de procedură civilă cer administrarea dovezilor cu înscrisuri, înregistrări video, expertiză judiciară, martori.

Alătur:
– copie carte identitate
– Procesul verbal contestat seria JO nr. 2078178 din 06.12.2020
– masca pe care am purtat-o în dimineața de 6 decembrie 2020 (original, în plic)
– Ambalaj al unei măști noi din comerț, care menționează că „nu protejează împotriva virusurilor sau bacteriilor”.
– graficul evoluției numărului zilnic de infectări sau morți de covid-19 în diferite zone, pe care este menționat momentul impunerii obligativității purtării măștilor.
– CD cu următoarele înregistrări video:
– Analiză făcută de Tom Woods, în care se arată că impunerea obligativității măștilor în diferite țări nu a avut ca efect micșorarea răspîndirii infectărilor cu covid-19, ba chiar în unele locuri rata infectării a crescut – CultulCovidWoods.mp4
– Filmare cu actualul ministru al sănătății, domnul Tătaru, declarînd că masca face rău omului sănătos – TatarMascaFaceRau.mp4
– taxă de timbru de 20 lei

Expertiză judiciară:
Cer ca instanța să stabilească prin expertiză următoarele aspecte, care să lămurească dacă obligativitatea purtării măștii pe față se încadrează în ceea ce legiuitorul numește, în art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” și la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” după cum se cere în art. 1 alin. (1) din Legea 55/2020. În cazul aprobării acestei dovezi, voi depune o mască facială nouă, în ambalaj sigilat, de felul celor obișnuite în această perioadă, pentru expertiză.
– care sînt dimensiunile obișnuite ale virusului SARS-CoV-2, care provoacă boala covid-19?
– care sînt dimensiunile găurilor din măștile faciale obișnuite disponibile pentru populație? Poate virusul SARS-CoV-2 să treacă prin aceste găuri?
– cum se compară ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 din regiuni în care s-a impus purtarea măștilor pe față și din care nu s-a impus? (propun comparație între România și Bielorusia și între diferite județe din România)
– cum au evoluat ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 în România, în anul acesta, după ce s-a impus obligativitatea purtării măștilor, comparativ cu perioada anterioară, cînd măștile nu erau obligatorii?
– măștile purtate timp îndelungat prin acoperirea nasului și gurii pot avea efecte negative asupra sănătății?
– aproximativ cam cîte specii de viruși au fost descoperite de oamenii de știință în ultimii 10 ani?
– aproximativ (ca ordin de mărime) cîți viruși există în mod obișnuit în organismul unui om sănătos și cam cîte specii de viruși sînt cunoscute că obișnuiesc să locuiască în organismul uman?

Cer audierea martorilor:
– Cozar Oana Aura, președintă a secției de votare nr. 123 Timișoara la alegerile din 6 decembrie 2020, care de altfel și semnează procesul verbal contestat, domiciliată în Timișoara (…). Dacă prin această martoră situația de fapt nu se lămurește, îmi rezerv dreptul de a chema alți martori, dintre membrii biroului secției de votare.
– Tătaru Nelu, ministru al sănătății, căruia nu-i cunosc adresa de domiciliu și care cer să fie citat la locul de muncă – Ministerul Sănătății, Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti, cît și la Partidul Național Liberal, Aleea Modrogan, nr. 1, Sector 1, Bucureşti, pentru a confirma autenticitatea înregistrării video în care spune că „masca face rău omului sănătos” și a explica ce anume l-a determinat să facă acea declarație.

ÎN DREPT:
Legea 55/2020, Ordonanța 2/2001, HG 967/2020, art. 4 din legea 554/2004, codul de procedură civilă, Constituția României.

Precizare: Analiza lui Tom Woods despre care vorbesc în proces este cea prezentată pe acest blog: Tom Woods despre secta religioasă „covid”: „Aceste lucruri la care ni se cere să renunțăm, afecțiunea, prietenia de la mai puțin de 2 metri distanță… întruniri de familie, întîlniri… sînt însăși viața” (video)

Mai citește:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
– Vaccinarea anti-covid. Să fim precauți sau proști? Efectele adverse anunțate de producătorul Pfizer
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Am contestat decizia Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din Corpul Experților Electorali
Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– alte articole despre problema coronavirusului la pagina covid-19.

4 gânduri despre „Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare

 1. Pingback: Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare mariusmioc – Xsmart News

 2. hai sa ghicim:
  -erati cu masca pe figura,judecatoru era cu masca pe figura????????
  (nu asa se face!
  nu e credibil sa tzipi viol! cand ai fusta scurta si peruca in cap!)

   • domnu mioc
    nu ati inteles argumentul:
    DUMNEAVOASTRA PERSOANAL daca apareati in instantza in fusta scurta cu peruca blonda,cu posetzica, nu erati credibil.
    Dumneavoastra nu ati inteles ce inseamna „instanta” si ce drepturi aveti IN FATA INSTANTEI.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.