Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine

Filmare de la adunarea neautorizată din 8 noiembrie 2020, pentru participare la care am fost amendat, pe care am depus-o la dosarul procesului

Am mai scris despre amenzile primite de mine pentru participare la miting neautorizat (8 noiembrie 2020) și pentru nepurtarea măștii la miting împotriva măștilor (15 noiembrie 2020):
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
–  Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
– Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele

În 10 septembrie 2021 a avut loc la Judecătoria Timișoara prima ședință de judecată în acest proces. Din partea jandarmeriei n-a venit nimeni. Eu am depus dovezi noi, anume:

– înregistrare video de la mitingul neautorizat din 8 noiembrie 2020, partea în care am vorbit eu (e aceeași înregistrare video care am prezentat-o și pe blog și o puteți vedea mai sus), pentru a ajuta instanța să-și formeze o imagine cît mai obiectivă despre acea adunare de protest considerată ilegală de către Jandarmerie.

– analiza lui Tom Woods despre efectul purtării măștilor, deasemeni prezentată și pe acest blog: Tom Woods despre secta religioasă „covid”: „Aceste lucruri la care ni se cere să renunțăm, afecțiunea, prietenia de la mai puțin de 2 metri distanță… întruniri de familie, întîlniri… sînt însăși viața” (video – linc)

dovadă la dosar

– mască de felul celor folosite cvasigeneral în noiembrie 2020, pe al cărei ambalaj scrie: „Acest produs nu protejează împotriva virusurilor sau bacteriilor”.

– articolul „Oamenii de știință strîng rîndurile. Încep ofensiva împotriva pandemiei politice” (linc) de pe saitul national.ro, în care profesor doctor Leon Zăgrean, șeful catedrei de fiziologie și neuroștiințe din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din București explică că masca este „inutilă din punct de vedere medical” și este doar o „unealtă pentru inducerea fricii”.

Deasemeni, am depus o excepție de neconstituționalitate a art. 13 lit. a) din Legea 55/2020 (este articolul care vorbește de obligativitatea purtării măștilor), susținînd însă respingerea excepției ca inadmisibilă, pentru că acest articol nu este trecut în procesul verbal prin care am fost amendat. Doresc astfel să determin instanța ca să declare că acest articol nu are legătură cu rezolvarea cauzei, fiindcă doar acest articol din legea 55/2020 vorbește despre măști. Totodată, am depus și o excepție de nelegalitate față de actul prin care Primăria a refuzat să dea aviz favorabil adunării de protest din 8 noiembrie 2020.

Legat de dovezile depuse de Jandarmerie, am arătat că n-am primit filmarea Jandarmeriei și am cerut ca să mi se dea și mie (nu doar instanței), un CD cu aceste filmări. Instanța a hotărît să facă adresă către pîrîtă pentru a-i pune în vedere să depună încă un CD cu filmările, pentru comunicare.

Judecata s-a amînat pentru 3 decembrie. La proces am fost îmbrăcat cu tricoul meu „Ești vaccinat? Ia distanță! Sînt alergic la proști!”.

Redau mai jos textul celor două excepții invocate de mine, care pot fi model pentru alții care au aceleași probleme juridice.

Excepția de neconstituționalitate:

Subsemnatul, Mioc Marius (…), în calitate de petent invoc

Excepția de neconstituționalitate a art. 13 lit. a) din Legea 55/2020

            ÎN FAPT:

Acest articol este singurul din legea 55/2020 care prevede posibilitatea instituirii obligativității purtării măștii de protecție în public, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne. Amenda din 15 noiembrie 2020, care face obiectul acestui dosar, este pentru pretinsa nepurtare de către mine a măștii de protecție.

Consider că obligativitatea purtării măștii de protecție este neconstituțională, deoarece înseamnă o restrîngere de drepturi, un atac asupra dreptului la sănătate (după cum spunea fostul ministru Nelu Tătaru în înregistrarea video pe care am depus-o: masca face rău omului sănătos) și efectul ei asupra reducerii riscului infectării cu covid-19 e zero, prin urmare nu se respectă principiul proporționalității atunci cînd s-a procedat la restrîngerea de drepturi. Aspectele respective intenționez să le dovedesc și prin expertiză judiciară, iar suplimentar față de dovezile depuse și invocate deja depun ambalaj al unei măști din comerț (de tipul celei răspîndite cvasigeneral în noiembrie 2020) pe care producătorul scrie fără echivoc (chiar dacă cu litere mici, abia citibile): „nu protejează împotriva virusurilor sau bacteriilor”. Această mențiune a producătorului pe ambalajul măștii trebuie să se bucure de prezumția de veridicitate care poate fi răsturnată doar de o dovadă contrarie.

Tot ca dovadă a lipsei de eficacitate a purtării măștilor, care nu numai că nu reduce riscul de infectare dar îl mărește (constituind astfel o atingere a dreptului la sănătate) depun înregistrare video cu o analiză făcută de Tom Woods despre efectele introducerii obligativității purtării măștilor în diferite zone.

Obligativitatea purtării măștii încalcă art. 22 alin. 1 și 2, 23 alin. 1, 26 alin. 2 și 53 din Constituție.

Motive pentru respingerea ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate

Art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992 impune obligativitatea ca dispoziția legală supusă controlului Curții Constituționale să aibe legătură cu soluționarea cauzei. Art. 13 lit. a) din Legea 55/2020 nu este trecut în procesul verbal contestat ca temei al sancționării, prin urmare cer instanței respingerea ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate invocată de mine, ca neavînd legătură cu soluționarea cauzei.

Procesul-verbal pe care-l contest nu face referire la acest articol de lege și nici la vreun ordin comun al ministrului sănătății și ministrului de interne. Sînt invocate în procesul-verbal doar art. 65 lit. h) și art. 66 lit. a) din Legea 55/2020, niciunul din articolele indicate nefăcînd referire la purtatul măștilor. Art. 65 lit. h) din Legea 55/2020 face trimitere la art. 5 din Legea 55/2020, dar nici acolo nu se pomenește despre obligativitatea purtării măștilor, iar în art. 5 alin. (3) sînt enumerate „măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc”, dar printre acestea nu sînt amintite purtarea măștii. Așadar, nici direct, nici indirect, procesul verbal nu face referire la art. 13 lit. a) din Legea 55/2020, prin urmare acest articol (singurul din legea 55/2020 care se referă la purtarea măștii) nu are legătură cu soluționarea cauzei. Este inadmisibilă schimbarea temeiului juridic al amenzii contravenționale față de cel prevăzut în procesul-verbal de contravenție (a se vedea decizia 48/2019 a Tribunalului București: „În cadrul plîngerii contravenționale, instanța este învestită cu cercetarea legalității și temeiniciei procesului-verbal, așa cum acesta a fost încheiat de către agentul constatator, neputînd opera modificări în ceea ce privește încadrarea juridică a faptei. Spre deosebire de procesul penal, în care instanța de judecată poate dispune schimbarea încadrării juridice a faptei, în dreptul contravențional plenitudinea de competență o are doar agentul constatator. Pe cale de consecință, procesul-verbal fiind nul pentru încălcarea principiului legalității, fiind adusă o atingere dreptului la apărare al contravenientului, instanța va admite apelul formulat de apelantul-petent” https://www.legal-land.ro/incadrarea-juridica-gresita-faptei-contraventionale-consecinte/ ).

Spre dovedire:
– Înregistrare video cu fostul ministru al sănătății Nelu Tătaru, care spune că masca face rău omului sănătos – depusă deja la dosar.
– Audierea ca martor a lui Nelu Tătaru, ca să confirme autenticitatea înregistrării. Deoarece dînsul nu mai e ministru, cer să fie citat la locul de muncă, Camera Deputaților, București, Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5.
– Mască de tipul celor răspîndite cvasigeneral în noiembrie 2020, pe al cărei ambalaj scrie că nu protejează de viruși și bacterii. Dacă există îndoieli că anume acest tip de mască era răspîndit cvasigeneral în noiembrie 2020, dovedesc faptul cu martorii (…).
– înregistrare video cu analiză făcută de Tom Woods despre efectul impunerii obligativității purtării măștilor în diferite zone. Pentru ușurința instanței, alătur pe hîrtie și graficele prezentate în această înregistrare.
– articol de pe saitul national.ro „Oamenii de știință strîng rîndurile. Încep ofensiva împotriva pandemiei politice” cu afirmațiile reputatului profesor doctor Leon Zăgrean, șeful Catedrei de  Fiziologie și Neuroștiințe din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din București, conform cărora masca „este inutilă din punct de vedere medical” și e doar „o unealtă pentru inducerea fricii”.
– expertiză judiciară care să lămurească dacă obligativitatea purtării măștii pe față se încadrează în ceea ce legiuitorul numește „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor”. Aspecte de lămurit prin expertiză:
– care sînt dimensiunile obișnuite ale virusului SARS-CoV-2, care provoacă boala covid-19?
– care sînt dimensiunile găurilor din măștile faciale obișnuite disponibile pentru populație la data de 15 noiembrie 2020? Poate virusul SARS-CoV-2 să treacă prin aceste găuri? În cazul în care cererea mea de dovadă prin expertiză va fi încuviințată, la cererea instanței voi depune o asemenea mască pentru expertizare.
– cum se compară ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 din regiuni în care s-a impus purtarea măștilor pe față și din care nu s-a impus?
– cum au evoluat ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 în România, în anul 2020, după ce s-a impus obligativitatea purtării măștilor, comparativ cu perioada anterioară, cînd măștile nu erau obligatorii?
– aproximativ cîte specii de viruși au fost descoperite de oamenii de știință în ultimii 10 ani? (pentru lămurirea faptului că descoperirea covidului în 2019 nu este un fenomen excepțional)
– aproximativ (ca ordin de mărime) cîți viruși există în mod obișnuit în organismul unui om sănătos și cam cîte specii de viruși sînt cunoscute că obișnuiesc să locuiască în organismul uman?
– măștile purtate pe gură și nas timp îndelungat pot avea efecte negative asupra sănătății?
– obiectivele expertizei pot fi completate cu alte aspecte pe care instanța le-ar considera necesare.

Petent,
Mioc Marius

Excepția de nelegalitate:

Subsemnatul, Mioc Marius (…) în calitate de petent în această cauză invoc

Excepția de nelegalitate a avizului negativ emis de Primăria Timișoara cu privire la adunarea populară din 8 noiembrie 2020 (fila 32)

Acest aviz invocă Hotărîrea 43/15.10.2020 a Prefecturii Timiș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Respectiva hotărîre nu mai era în vigoare în data de 8 noiembrie 2020, fiind înlocuită cu hotărîrea CJSU nr. 52 din 29.10.2020.

Pe de altă parte, nici una dintre aceste hotărîri nu a fost publicată în Monitorul Oficial, prin urmare din punct de vedere legal ele nu există, conform art. 11 din Legea 24/2000.

Art. 1 din legea 60/1991 spune: „Libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la acestea este garantată prin lege”. Protestul din 8 noiembrie a respectat condițiile impuse de legea 60/1991, adică a fost pașnic, fără arme, a fost declarat în prealabil, n-a stînjenit folosirea normală a drumurilor publice, a mijloacelor de transport în comun ori a vreunei instituții, n-au existat acțiuni turbulente. Dovedesc aceasta prin înregistrare video de la respectivul protest, parte în care am luat cuvîntul. Separat depun și transcrierea cuvîntării ținută de mine. Conform art. 4 din legea 60/1991, primarul era obligat să asigure condițiile necesare desfășurării normale a adunării, chiar dacă părerea sa personală despre ea era negativă. Așadar acest aviz negativ cu privire la adunare, care nu are o motivație valabilă, este nelegal, și chiar dacă ar fi legal ar însemna doar părerea comisiei respective a consiliului local fără a avea însemnătatea unei interziceri a respectivei adunări publice.

Libertatea întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor este prevăzută în art. 39 din Constituția României, și este și unul din idealurile revoluției din 1989, după cum dovedesc cu manifestul „A căzut tirania” (fila 12) publicat în 22 decembrie 1989 (punctul II subpunctul 8). Art. 1 alin. (3) din Constituție garantează faptul că organizarea juridică a statului român se face „în spiritul idealurilor Revoluției din decembrie 1989”. E o prevedere cuprinsă în Titlul I „Principii generale” ale Constituției, deci toate celelalte norme juridice trebuie să se subordoneze acestor principii generale. Atunci cînd drepturi și libertăți cuprinse în alte norme juridice vin în contradicție cu prevederile din Titlul I „Principii generale” ale Constituției, care includ „idealurile revoluției din decembrie 1989”, atunci respectivele norme juridice sînt neconstituționale. Astfel, „dreptul de a manifesta liber”, fiind un ideal al revoluției din 1989, are întîietate față de alte drepturi, cum ar fi „dreptul de a nu te îmbolnăvi”. Revoluția din 1989 a pus libertatea pe primul plan, chiar și înaintea dreptului la viață, după cum zice una din lozincile scandate la revoluție: „Libertate te iubim! Ori învingem, ori murim!”. Respectiva lozincă este și titlul unei cărți scoase de Asociația „17 Decembrie” Timișoara a răniților și familiilor îndoliate din revoluție (din comitetul de conducere al căreia fac parte), carte la care sînt unul dintre coautori (fila 14). Am titlul de „luptător în revoluția din decembrie 1989 – rănit” (fila 13), deci sînt o persoană competentă în a interpreta sintagma „idealurile revoluției din decembrie 1989” cuprinsă în art. 1 alin. (3) din Constituție.

Din cîte cunosc, nelegalitatea avizului negativ al Primăriei Timișoara cu privire la adunarea populară din 8 noiembrie 2020 este și obiect al dosarului 2843/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș – secția de contencios administrativ (reclamant S. T.). Cer conexarea judecării excepției de nelegalitate la acest dosar.

Spre dovedire:
Suplimentar față de dovezile deja depuse la dosar alătur înregistrare video cu adunarea populară din 8 noiembrie – parte în care am vorbit eu, cît și transcrierea cuvîntării mele care apare în înregistrarea video.

ÎN DREPT: Legea 60/1991, Legea 24/2000, Constituția României.

Petent,
Mioc Marius

Mai citește alte articole despre c0r0navirus la pagina c0vid-19.

6 gânduri despre „Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine

 1. Pingback: Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine – Stiri Verticale

 2. bineinteles:
  Prima aparare intr-o chestiune se face prin ridicarea exceptiilor de neconstitutionalitate,
  trebuie doar sa fie „in legatura” cu cauza.
  -se invatza usor sustinerea exceptiei din studiul altor exceptii RESPINSE de ccr:
  vezi cele cateva respingeri pe aceeasi oug80(taxe de timbru) si intelegi de fapt unde e buba si ce nu au reusit sa sesizeze criticii respectivi…..(ccr nu va spune niciodata nimic de capu lor,”din oficiu”,nu asa sta treaba,trebuie pregatire,preparare).
  ca un „amanunt” recomandam citirea L303/2004 art2. alin.3…….este chiar Statutul judecatorilor!!!
  (ridicarea exceptiei de n.c. ESTE PRIMORDIALA altui demers:
  in cauze cu miza mare,de interes public,ne-am putea trezi ca…..s-a schimbat legea,
  pe civil nu exista „legea mai favorabila”!).
  alt subiect:
  nu stim daca e chiar expresia oliviei steer sau prelucrarea lui v.roncea,pe activenews:
  „Olivia Steer: Cine nu are un Gheorghe Piperea, să își cumpere! Acum, numai la Editura Rao!
  ….Hrănim, cînd tăcem și nu acționăm, sistemul distructiv al Big Money, Big Tech, Big Pharma, în stare de inconștiență fiind,……Va aștept pe canalul meu de YouTube cât și pe noua mea casa de pe TELEGRAM – https://t.me/OliviaSteer.”
  si primul comentariu este in ison:
  „Bună ziua
  De unde putem achiziționa cartea domnului Piperea în format electronic?”
  -BUNA ZIUA???
  -NOAPTE BUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (uite racilele educatziei obligatorii comunisto-bolshvica).
  alt subiect:
  dl. Piperea,aflam ca e fost judecator, stie probabil ca judecata se face
  in SEDINTA PUBLICA SOLEMNA
  -tocmai denuntzase „atitudinea ostila a completului”;
  avea un termen la c.a.p. bucuresti da’ cica nu a timbrat,
  ce le pregateste???
  🙂
  apropos de „exprimarea libera”
  -deci te duci la marshuri si meetooing ca sa te anturezi constient cu politia si jandarmii
  aia te asteapta acolo tot timpu!!!!!!!!!
  -deci te anturezi cu unii cu masca,cu altii fara masca-cine pe cine lasa in offside si spune ca „participa”????
  „i don’t know who’s”

  repet:injectarea e benevola si ne-obligatorie
  MASCA E OBLIGATORIE!
  (idiotzii stateau pititi in case pe durata „starii de alerta”,
  pe durata „carantinei de noapte” in loc sa patruleze STRAZILE
  ca bombardierele nucleare rusesti pe langa marea britanie….noi trebuia sa instigam prin BigTech,la BigBrother?????
  TREBUIA SA FIE COMPORTAMENT SPONTAN!)

  • „Nu voi mai face, individual, nicio acțiune în anulare a acestei noi mizerii arahatien-cîțiene; pe judecătorii din București, oricum, îi doare fix la bască de legalitate și Constituție.”
   -dl. av. piperea: nu mai vrea sa se bage in troaca porcilor,
   FOARTE BINE!
   (si maxtor le-a dat cu flit,asteptam provincia).

 3. mai e o sustinere pe amenizile respective:
  pot fi date numai pe durata temporara a „pandemiei”
  rugati instantza sa acorde un termen PESTE aceasta stare,
  va e mai favorabil si e demers constitutional!
  (apropos de ce scria idioata ailalta:
  „petentul nu a inteles consecintzele faptelor sale”-si probabil trebuie dus la ocna….
  imbecila va pusese in carca si catziva saci negri cu decedati!)

 4. https://www.activenews.ro/stiri-dezvaluiri/AM-FOST-ACOLO.-Reporterul-ActiveNews-a-vazut-implozia-turnurilor-gemene-din-New-York-chiar-de-la-fata-locului-s-au-topit-ca-doua-lumanari.-20-de-ani-de-la-o-alta-mare-minciuna-criminala-169240
  vladimir alexe,asta aflam la sfaritule….articolului De Victor Roncea
  o fi frate cu dan alexe?
  (nu e v.roncea- el a fost la incidentele revolutzionare;
  maxtor din exterior ii trateaza de suspectzi pe toti!).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.