22 decembrie 1989 la Timișoara – Piața Operei și în clădirea Operei. Florentin Cîrpan și Radu Bălan propuși la funcția de șef al statului (video)

Actualizare 25 decembrie 2021: Am finalizat transcrierea înregistrării. Cititorii care pot completa ori corecta această transcriere (sînt unele fragmente în care nu se deslușește prea bine ce s-a vorbit) ori pot indica numele exact al persoanelor care au luat cuvîntul, rog să adauge comentarii la acest articol (în josul articolului puteți adăuga comentarii) pentru a face o transcriere cît mai corectă și completă. Rugămintea e valabilă pentru toate înregistrările prezentate cu transcriere pe acest blog, pe care le găsiți mai ales în paginile „Revoluția din Timișoara (înregistrări audio-video)”, „TVR în decembrie 1989” și „Revoluția din București”.

O altă filmare din 22 decembrie 1989 de la Timișoara. Se vede mulțimea din Piața Operei și sînt deasemeni și secvențe filmate înăuntrul clădirii Operei, unde fostul prim secretar PCR Radu Bălan venise să discute cu membrii comitetului revoluționar „Frontul Democratic Român”.

Transcriere înregistrare (nu am finalizat-o; o voi finaliza mai apoi, articolul se va actualiza):
00:19 Scandări: „A căzut tiranul!”
00:55 Scandări: „România Mare!”
01:16 Scandări: „Unde e armata?”
01:41 Ștefan Ivan (?): Să vină televiziunea să vadă ce-am realizat noi aici! (urale) Vă rog (neînțelegibil) …trebuie să ne apere. Să ne păstrăm calmul, să fie ordine, să fie disciplină, să nu fie violență, să nu fie răzbunare. Să fie ordine! Vă rog să vină tovarăș (neînțelegibil)
02:22 Bărbat: Cu tovarășul ofițer…
02:24 Ștefan Ivan (?): Soția tovarășului (neînțelegibil) Să vină sus, aicea! (neînțelegibil) pe Mărășești. Încă o dată: fără violență! Fără violență!
02:39 Scandări: „Fră violență!”
02:56 Bărbat: Atenție! Atenție! Un comunicat urgent: să vină o salvare cu tub de oxigen, tovarăși! Urgent! Aicea sus!
03:08 Bărbat: Dragi… Dragi timișoreni! Ultimele cuvinte ale mele: Am luptat, am cîștigat!
03:17 Scandări: „Am luptat, am cîștigat!”
03:29 Bărbat: Dragii mei, mîine o să vă povestesc (neînțelegibil). Marcu e cu voi! Marcu e cu voi!
03:43 Scandări: „Marcu e cu noi!”
03:50 Bărbat: Atențiune! (neînțelegibil) Prima ediție liberă, prima ediție liberă.
04:07 Scandări: „Prima ediție liberă!”
04:20 Bărbat: Tot (neînțelegibil) în numele scriitorilor din Timișoara că tot ce se va scrie în presa românească va fi adevărul și vă va reprezenta pe voi. (urale) Ceaușescu (neînțelegibil) Titu și încearcă să fugă! Fraților! Am învins!
04:58 Scandări: „Marcu!” (?)
05:28 Scandări: „Fără violență!”
05:33 Bărbat: Vă rog să faceți loc! Vă rog să faceți loc să vină (neînțelegibil)!
05:44 Ștefan Ivan: Cetățeni! (neînțelegibil) Un moment de liniște! Fraților! (neînțelegibil) cu domnul Radu Bălan! (neînțelegibil) CEC-ul, toate instituțiile, (neînțelegibil) să asigure clasa muncitorilor, (neînțelegibil) (urale). Întreprinderile, directorii întreprinderilor, să ponteze lupta noastră aici, comună! Noi am învins! Victoria este a noastră! Victoria este a noastră!
06:52 Scandări: „Victoria este a noastră!”
07:05 Bărbat: A sosit prima ediție a ziarului „Moțul liber” (?)
07:17 Scandări: „Vrem să citim!”
07:29 Ștefan Ivan: Citim! Vă rog liniște! Vă rog liniște! Vă rog liniște! Vă rog liniște!
07:54 Bărbat: Mai ai casete? Mai ai casete?
07:59 Scandări: „L-au prins!”
08:05 Bărbat: Să fie judecat, aicea în Banat!
08:12 Scandări: „Să fie judecat, aicea în Banat!”
08:44 Bărbat: Vă rugăm să ne permiteți să anunțăm că doamna Doga (?), dacă este, să se prezinte cît mai repede. De fericire, inima soțului ei să cedeze. Să se prezinte doamna Doga cît mai repede.
09:01 Ștefan Ivan: Liniște! Dăm citirii rezoluția finală a adunării populare din Timișoara relativ la instituirea adevăratei democrații și libertăți din România. (urale) Adunarea populară a tuturor locuitorilor din Banat şi din alte părţi ale ţării, adunaţi între 15 şi 22 decembrie 1989 la Timişoara, declară instaurarea adevăratei democraţii şi libertăţi pe întreg cuprinsul ţării. Declară, în legătură cu aceasta. Din Timișoara, hotărăște: 1. Demiterea din toate funcţiile de partid şi de stat a lui Nicolae Ceauşescu şi a soţiei acestuia (urale) precum şi a tuturor membrilor din familie şi tragerea lor la răspundere (urale) în cadrul unui proces judecat de o instanţă competentă, conform procedurii prevăzute de lege (urale). Tragerea la răspundere în cadrul unor procese judecate de către instanțe competente și conform procedurii prevăzute de lege a persoanelor care au dat dispoziţie şi au aplicat ordinele de a se trage în populaţia civilă ca şi a celor care se fac vinovaţi de executarea militarilor care au refuzat executarea ordinelor de tragere în populația civilă în timpul și din cauza demonstrațiilor pentru democratizarea țării și instaurarea, și înlăturarea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu și a clanului său! (urale). Punctul 3. Identificarea tuturor celor dispăruți precum și a cadavrelor celor ucişi în mod criminal în timpul demonstraţiilor din perioada ductaturii clanului Ceauşescu şi înmormîntarea martirilor eroi, iar apoi ridicarea unor monumente în cinstea lor în oraşele în care aceştia au căzut, prin folosirea materialului rezultat din statuile și alte obiecte care îi înfățișează pe cei doi dictatori! (urale) Punctul 4. Eliberarea şi reabilitarea tuturor deţinuţilor şi dizidenţilor politici care în mod îndreptățit şi-au exprimat dezacordul faţă de politica dictatorială a lui Nicolae Ceauşescu. (urale) Punctul 5. Instituirea unui guvern provizoriu şi preluarea provizorie a conducerilor locale de stat de către cei mai competenţi fii ai patriei. (urale) Punctul 6. Organizarea de alegeri libere şi democratice la toate nivelele şi desemnarea organelor de conducere pe criteriul competenţei şi integrităţii morale. Punctul 7. Înfăptuirea desăvîrşită a unui regim adevărat democratic în toate domeniile vieţii publice şi alegerea liberă de către popor a sistemului şi liniei politice şi economice a ţării, care să garanteze drepturile şi libertăţile cetăţeneşti consfinţite de Constituţie şi legile ţării, ca şi în convenţiile şi actele internaţionale, în scopul creşterii bunăstării materiale şi spirituale a poporului nostru şi a întăririi puterii economice a patriei. Punctul 8. Separarea activităţii politice de activitatea de stat. (urale) Punctul 9. Abrogarea tuturor legilor şi celorlalte acte normative cu conţinut antidemocratic și care nu sînt în interesul maselor populare. (este filmată o femeie leșinată care e purtată pe brațe în mulțime) Și abrogarea tuturor legilor și celorlalte acte normative cu conținut antidemocratic și care nu sînt în interesul maselor populare și revizuirea întregului sistem legislativ în scopul democratizării şi liberalizării. Vă rog liniște!
15:13 Bărbat: Ce se întîmplă?
15:38 Bărbat: Din popor se anunță că (neînțelegibil)
15:47 Bărbat: (neînțelegibil) armata paza poporului. Și-a luat angajamentul față de patrie! (neînțelegibil)
16:25 Scandări: „Unde e armata?”
16:34 Bărbat: Copilul ei este numit, dacă este băiat, Victor, iar dacă este fată, Victoria! (urale)
16:46 Scandări: „Libertate!”
16:48 Bărbat: În acest moment se anunță că sînt zvonuri. Nu se trage în deținuți! Nu se trage în deținuți! S-a verificat. S-a vorbit cu conducerea armatei și am fost asigurați că se iau toate măsurile ca să nu se tragă în nimeni!
17:21 Bărbat: Dați-mi voie să (neînțelegibil) tovarășul comandant (neînțelegibil) (urale)
17:42 Bărbat: Vă rog liniște.
18:03 Bărbat: Să vină salvarea! Să vină salvarea! Încă o femeie naște! Să vină sal…!
18:15 Ștefan Ivan: Restabilirea legăturilor diplomatice cu toate statele care au suspendat sau întrerupt aceste relaţii cu ţara noastră datorită dictatorului Nicolae Ceauşescu şi dezvoltarea în continuare a relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate statele lumii, cu respectarea normelor şi principiilor dreptului internaţional. Trei roman. Adunarea Populară din Timişoara salută cu entuziasm patriotic întreaga populaţie a ţării…
18:59 Bărbat: Cea de-a doua femeie se pare că naște lîngă ceas.
19:10 Ștefan Ivan: Adunarea Populară din Timişoara salută cu entuziasm patriotic întreaga populaţie a ţării care participă la desăvîrşirea democratizării şi liberalizării ţării prin demonstraţii paşnice cu caracter…
19:27 Filmarea se mută în interiorul clădirii Operei. Sînt expuse fotografii de la manifestație, probabil proaspăt developate. Se aude imnul „Deșteaptă-te române”, probabil cîntat la televizor.
19:48 Emil (Cico) Dumitrescu se aude de la televizor: Dragi colegi ai promoției 1958. Vă vorbește cel care a fost pentru voi Cico. Cel care a venit…
19:57 (grup de revoluționari care se uită la televizor) Femeie: Ia mîna.
20:01 Emil (Cico) Dumitrescu se aude de la televizor: …din țara noastră, o țară minunată. În aceste momente solemne, cînd poporul nostru, umilit de cel pe care l-am numit conducător și căruia i-a jurat jurămînt, fără să aibă dreptul. Că nu l-a ales poporul! Vă cer, rog pe tovarășul comandant al marinei, viceamiralul Jean (?) care știu că este bolnav și care știu că a fost umilit, trecut pe ordin să fie trecut în rezervă. Rog pe contraamiralul Petre George, locțiitorul lui, să-l numesc Ilie Ceaușescu, nu general. Rog pe toți colegii mei comandanți de nave și de mari unități din marina română. Fiți alături, astăzi! Dați dovadă cum a dat dovadă marina română în 1944, la 23 august, cînd nu s-a supus ordinelor care au fost date de comandanți! Veniți alături de popor! Poporul vă va mulțumi! iar eu vă jur că întotdeauna cît va bate o inimă în mine voi fi alături de voi. Mai cer, pentru faptul că lucrez în economie, am fost trimes în economie. Rog pe tovarășii miniștri pe care-i cunosc și care știu că unii dintre ei sînt patrioți desăvîrșiți. Ajutați poporul român în aceste momente… (filmarea se mută în balconul Operei)
21:31 Bărbat: …dialogul de cîteva zile cu dumneavoastră, dumneavoastră (neînțelegibil) Operei, și vă spun: trăiască Timișoara, capitala spirituală a României libere! (urale)
21:53 Bărbat: Fraților!
22:03 Alt bărbat: Televiziunea? Televiziunea?
22:10 Preot: Atențiune! Atențiune! Și ieri și astăzi, de bucurie, unele femei care erau la sorocul nașterii au născut. Și acești copii, dacă sînt fetițe să se numească Victoria iar dacă sînt băieței să se numească Victor. Să trăiască cu mulți și fericiți ani! (urale) Botezul lor îl vom face aici, în Piața Victoriei Bănățene! (urale) Ca naș să-l punem pe domnul Radu Bălan! Iar (neînțelegibil) îl propun pe domnul director Florentin Cîrpan de la Comtim! (urale) Sper că voi avea (neînțelegibil) dumneavoastră. La funcția de șef al statului să fie propuși mai mulți tovarăși competenți, oameni cerebrali, cu picioarele pe pămînt, printre care să figureze: domnul Florentin Cîrpan, un om capabil, om competent, un om al poporului! (urale) Să fie propus în această funcție și domnul Radu Bălan! (urale) Dacă domniile voastre mai aveți o propunere, să se spună și să se facă liste de propuneri. Nu uitați: În bucuria noastră nu trebuie să uităm de cei care au dispărut. (neînțelegibil) familiile care sigur au dispărut (neînțelegibil) frați, surori, părinți, bunici, bunice, să facă listele (neînețlegibil) trimise la comitet (neînțelegibil) ca în Ajunul de Crăciun și în ziua de Crăciun să putem face un parastas general pentru ei. De acord?
24:13 Mulțimea: Da!
24:15 Preot: Transmitem această doleanță a comitetului și Înalt Prea Sfințitului arhiepiscop și mitropolit Nicolae. Nu este o obligație. Dacă vrea.
24:28 Filmarea se mută în interiorul clădirii Operei. În centrul imaginii e Radu Bălan, prim-secretarul PCR Timiș. Lumea aplaudă ceea ce vede la televizor.
24:35 Bărbat: Televizează, mami. (neînțelegibil) pachete eu le bag. De afară, și am grijă de ele. Am dus în parc mii de pachete. Numai puțin, să vă explic, 5 minu…, 1 minut. Sînt 4000 de pachete care-s venite de afară pentru mamă, tată. Stă afară și nimeni nu stă lîngă ele. 4000. În fiecare zi, în 24 de ore, sosesc 2000.
25:01 Femeie: Vorbește Silviu Brucan (neînțelegibil)
25:14 Se aude de la televizor, discursul lui Silviu Brucan: …evitînd dezordinea și anarhia. Aceasta cere, după părerea mea, organizarea în fiecare oraş şi-n fiecare sat a unor comitete cetăţeneşti formate din oameni cinstiţi, cu autoritate, nepătaţi de anii dictaturii ceauşiste. Trebuie să demonstrăm că democraţia nu înseamnă dezordine şi anarhie. Fapt este că-n prezent nu avem guvern, nu avem o conducere. Trebuie deci să organizăm un guvern care să asigure conducerea şi administrarea ţării pînă la alegerile libere pe care le va hotărî poporul nostru. Trebuie să fie format, trebuie să formulăm deasemenea un program provizoriu, în care accentul să cadă asupra acelor probleme vitale care au fost neglijate pînă în ultima vreme: aprovizionarea populaţiei, asigurarea căldurii…
26:13 Filmarea se mută în balconul Operei, unde se află un colonel. Scandări: „Armata e cu noi!”.
26:20 Colonel M.Ap.N.: Dragi cetățeni ai Timișoarei. Vă rog să mă scuzați dacă sînt foarte emoționat în fața dumneavoastră. Ca ofițer al armatei deplîng crimele săvîrșite în Timișoara și în toată țara. Tiranul Ceaușescu, așa cum am văzut la posturile de televiziune, este urmărit și sper să fi fost prins deja.
26:49 Scandări: „Jos Ceaușescu!”, „Jos cu Ceaușescu!”
27:14 Scandări: „Să fie judecat, aicea în Banat!”.
28:32 Scandări: „Armata e cu noi!”
28:59 Huiduieli (se vorbise ceva neînțelegibil de la balconul Operei)
29:13 Bărbat: (neînțelegibil) libere și independente!
29:16 Urale (se continuă discursul de la balconul Operei, dar nu se pot desluși vorbele; discursul e întrerupt uneori de uralele mulțimii)
30:50 Scandări: „Fără violență!”
31:16 Fluierături
32:26 Urale
32:39 Scandări: „Armata e cu noi!”
32:58 Bărbat: Vă propun (neînțelegibil) (urale)
33:13 Scandări: „Ceaușescu condamnat, pentru morții din Banat!”
33:41 Scandări: „Să fie judecat!”
34:17 Scandări: „Libertate!”
34:24 Bărbat: Nicolae Ceaușescu a săvîrșit crime împotriva umanității! (huiduieli) Să fie judecat aicea în Banat!
34:34 Scandări: „Să fie judecat, aicea în Banat!”
35:22 Bărbat: Cetățeni ai Timișoarei! Dragi români! A sosit (neînțelegibil) victoriei! Vrem acum (neînțelegibil) la Timișoara. (neînțelegibil) oprească pînă la victorie! Tiranul a căzut! Libertate!
35:40 Scandări: „Libertate!” (dintr-un camion se descarcă bănuiesc pîine care se împarte oamenilor)
36:15 Bărbat: Toată țara (?) este cu noi! Mulțumim televiziunii din Novi Sad pentru a se fi prezentat aici ca să înregistreze aceste clipe istorice, unice în istoria României! Vă rog să fiți de acord ca această zi să fie numită ziua eliberării naționale! (urale)
36:46 Scandări: „Iugoslavia!”
37:12 Bărbat: (neînțelegibil) români, ați dat dovadă de o unitate ieșită din comun! România a intrat în ritmul națiunilor civilizate europene și ale lumii. Trăiască România!
37:26 Scandări: „Trăiască România!”
37:47 Bărbat: În întreaga țară se desfășoară astfel de manifestații. Întregul popor trăiește bucuria nemărginită a eliberării de sub dictatură! Trăiască România liberă! Trăiască România liberă!
38:04 Scandări: „Trăiască România liberă!”
38:15 Bărbat: Trăiască solidaritatea internațională cu toate popoarele iubitoare de pace și de dreptate! Trăiască! Trăiască prietenia româno-iugoslavă! (urale) Trăiască prietenia româno-maghiară! (urale) Trăiască prietenia româno-germană! (urale) Trăiască prietenia româno-bulgară! (urale) Trăiască prietenia româno-polonă! (urale) Trăiască prietenia cu uniunea Sovietică! (urale) Am intrat în rîndul națiunilor civilizate ale lumii, ale acestor națiuni. Trăiască libertatea!
39:02 Scandări: „Trăiască libertatea!”
39:22 Bărbat: Trăiască Doina Cornea! (scandări: „Trăiască Doina Cornea!”) Trăiască Dan Petrescu! (scandări „Trăiască Dan Petrescu!”) Trăiască Doina Cornea! (scandări: „Trăiască Doina Cornea!”) Trăiască Dan Petrescu! (scandări „Trăiască Dan Petrescu!”) Trăiască libertatea! (scandări „Trăiască libertatea!”) și pacea pe pămînt! (scandări „și pacea pe pămînt!) Vă rog să recitați împreună cu mine „Doina” scrisă de marele poet național Eminescu. De la Nistru pîn la Tisa (mulțimea repetă fiecare vers) / Tot românul plînsu-mi-s-a (mulțimea repetă) / Că nu mai poate străbate (mulțimea repetă) / De-atîta străinătate (mulțimea repetă) / Nici nu-i merge (mulțimea repetă) / Nici se-ndeamnă (mulțimea repetă) / Nici îi este toamna toamnă (mulțimea repetă) / Și nici vara n-are vară (mulțimea repetă) / Și-i străin la el în țară (mulțimea repetă). Atunci, (neînțelegibil): Libertate!
40:36 Scandări: „Libertate!”
40:53 Bărbat: Vreau să mulțumesc pe această cale televiziunii de la Novi Sad, împreună cu dumneavoastră! (urale) Ieri seară, cine a avut ocazia a putut vedea cum 50 de ziariști, reporteri din întreaga lume au fost opriți la granița țării noastre. (huiduieli) Să vină încă o dată reprezentanții televiziunii de la Novi Sad ca să vedeți dumneavoastră!
41:32 Scandări „Iugoslavia!”
41:46 Bărbat: iată-i, iată-i, stimați compatrioți! Iată-i! Iată reprezentanții care ne-au ținut cu sufletul la gură acolo unde au pătruns toate sentimentele noastre! Dragi compatrioți!
42:06 Scandări: „Iugoslavia!”
42:30 Bărbat: (neînțelegibil) care poate primele au stat în față (neînțelegibil) noastră cu Partidul Comunist Român! (urale) Aș vrea cu permisiunea dumneavoastră să mai amintesc și un nume. Dacă s-a vorbit de Doina Cornea… (pare scurtă întrerupere în filmare)
43:09 Bărbat: (neînțelegibil) vă rugăm foarte mult.
43:25 Bărbat: Întreaga Iugoslavie transmite salutul lor (neînțelegibil) noastre. (urale)
43:41 Scandări „Iugoslavia!”
44:00 Bărbat: Cetățeni! Uitați-vă, dinspre gară au sosit delegații care au fost, străini care au fost reținuți la graniță! (urale)
44:25 Scandări: „Solidaritate!”
44:40 Bărbat: Să nu uităm că aceste manifeste și tot ce s-a tipărit, s-a tipărit datorită ceferiștilor care au eliberat tipografia și au dat posibilitatea muncitorilor de acolo să fie alături de noi prin meseria lor. Le mulțumim! (urale)
45:05 Scandări: „Criminalul!” (apare în filmare un afiș cu Ceaușescu avînd desenată mustață stil Hitler)
46:04 Scandări: „Să fie judecat, aicea în Banat!”

Mai citește:
Documentul prin care a fost destituit Ceauşescu
Emil (Cico) Dumitrescu la TVR, în 22 decembrie 1989: „Rog pe tovarășul Ion Iliescu, cu care am fost coleg, să vină la televiziune! Trebuie tovarăși să ne organizăm!”
Silviu Brucan: Trebuie să organizăm un guvern
– alte filmări din revoluția timișoreană la pagina Revoluția din Timișoara (înregistrări audio-video)
– înregistrări din emisiunea televizată din timpul revoluției la pafgina TVR în decembrie 1989.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.