Curtea de Apel Timișoara a stabilit: Amenda pentru nepurtarea măștii nu poate fi temei pentru excluderea din corpul experților electorali

Am cîștigat, în primă instanță, procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă în care ceream anularea deciziei de a fi eliminat din corpul experților electorali (adică din rîndul celor care au dreptul să ocupe funcția de președinte ori locțiitor de președinte de secție de votare). Decizia fusese luată de instituție ca urmare a faptului că fusesem amendat pentru purtarea necorespunzătoare a măștii în 6 decembrie 2020, cînd îndeplineam funcția de locțiitor de președinte de secție de votare cu prilejul alegerilor parlamentare. Soluția a fost dată în 16 decembrie 2020 de Curtea de Apel Timișoara (linc), după ce Tribunalul Timiș își declinase competența. Sentința poate fi atacată cu recurs.

Despre respectiva problemă am mai scris:
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Am contestat decizia Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din Corpul Experților Electorali
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
Curtea de Apel Timișoara amînă procesul meu cu Autoritatea Electorală Permanentă

Amenda pentru purtarea incorectă a măștii care a constituit temeiul hotărîrii Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali este subiectul unui alt proces, pe care l-am pierdut la Judecătoria Timișoara și acum se află în faza judecării apelului, care urmează la Tribunalul Timiș, unde are soroc pe 31 ianuarie 2022:
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței

Fiindcă am obținut acum textul integral al sentinței, îl prezint și cititorilor acestui blog. Motivarea este foarte bună, după părerea mea, pentru că precizează că o amendă pentru (ne)purtatul măștii nu poate fi temei pentru excludere din corpul experților electorali, nefiind o contravenție legată de alegeri. Adică, și dacă voi pierde procesul cu amenda din 6 decembrie 2021, Autoritatea Electorală Permanentă tot nu mă va putea exclude din corpul experților electorali.

Judecătoarea Dana Popeți, care a dat sentința, a fost și în completul de judecată care, în 2019, a judecat procesul meu împotriva SSRMLÎRC și a generalului Marin Oană: Hotărîrea instanței prin care se anulează certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană. „Fără a nega acțiunile pîrîtului Oană Marin ulterioare datei de 21.12.1989 de sprijinire a revoluției, Curtea nu poate ignora că acțiunile inițiale ale acestuia, astfel cum au fost dovedite în cauză, sînt încadrabile în categoria celor îndreptate împotriva Revoluției” (linc).

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
DOSAR NR.1758/30/2021–05.08.2021

SENTINŢA CIVILĂ nr. 643
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 16 decembrie 2021
PREŞEDINTE: DANA POPEŢI
GREFIER: JANINA CREŢAN

Pe rol se află soluţionarea acţiunii în contencios administrativ promovate de reclamantul MIOC MARIUS REMUS în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA având ca obiect anulare act.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din 10.12.2021, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 16.12.2021.

C U R T E A

Asupra acţiunii de contencios administrativ de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Timiş la data de 15 aprilie 2021, reclamantul MIOC MARIUS REMUS a chemat în judecată pârâta AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, solicitând anularea părții care îl vizează din decizia nr. 10/26.01.2021 emisă de pârâtă prin care a fost exclus din corpul experților electorali și obligarea pârâtei la reînscrierea acestuia în Corpul experților electorali.
În motivare se arată că prin decizia respectivă, care i-a fost adusă la cunoștință prin adresa nr. 273 din 10.03.2021 a Autorităţii Electorale Permanente – Biroul Judeţean Timiş, primită prin Poşta Română în 22 martie 2021, reclamantul a fost exclus din corpul experţilor electorali, alături de alte 23 de persoane care ar fi săvârșit contravenţii „în legătură cu alegerile sau cu un referendum”. Conform anexei la decizie, se invocă în motivare faptul că a fost sancţionat contravenţional de Jandarmerie conform procesului verbal seria JO nr. 2078178 din 6 decembrie 2020 (data alegerilor parlamentare la care a participat în calitate de locţiitor de preşedinte de secţie de votare).
Reclamantul a cerut pârâtei anularea respectivei decizii, în partea care îl priveşte, şi reînscrierea acestuia în corpul experţilor electorali, pârâta i-a respins cererea.
Reclamantul consideră neîntemeiată decizia contestată şi refuzul pârâtei de a o anula deoarece decizia pârâtei este motivată de faptul că ar fi săvârşit o contravenţie în legătură cu alegerile, lucru care ar fi dovedit prin procesul verbal seria JO nr. 2078178 din 6 decembrie 2020 al Jandarmeriei. Împotriva acelui proces verbal reclamantul a depus plângere la Judecătoria Timişoara, care e obiect al dosarului nr. 34004/325/2020 al acestei instanţe. Conform art. 32 alin. 3 din OG 2/2001 „plângerea suspendă executarea”. Decizia pârâtei a încălcat prezumţia de nevinovăţie, iar atâta vreme cât procesul verbal de contravenţie a fost contestat în răstimpul legal şi nu există o hotărâre judecătorească care să confirme corectitudinea acelui proces verbal, nu se poate considera că fapta pomenită în acel proces verbal există.
Un proces verbal care a fost contestat în instanţă nu constituie o dovadă, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti definitive care să confirme corectitudinea acestuia. Cum la data emiterii deciziei nr. 10 / 26.01.2021 procesul verbal invocat fusese deja contestat în instanţă şi nu a existat o hotărîre judecătorească care să menţină valabilitatea sa, afirmaţiile din acel proces verbal trebuie considerate simple indicii sau presupuneri, iar decizia întemeiată pe simple presupuneri trebuie anulată.
Pârâta ar fi trebuit să aştepte finalizarea procesului legat de procesul verbal JO 2078178 din 6 decembrie 2020 şi abia în cazul în care ar exista o hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a respins cererea reclamantului de anulare a respectivului proces verbal, ar putea eventual emite o decizie întemeiată pe acesta.
Similar, există prevederi legale privind incompatibilitatea ocupării anumitor funcţii de către persoane condamnate penal, dar simpla existenţă a unei anchete penale cu privire la o anumită persoană nu poate constitui temei de aplicare a unei sancţiuni administrative pentru aceasta câtă vreme ancheta nu a fost finalizată şi săvârşirea faptei penale confirmată printr-o hotare judecătorească definitivă.
Este de observat că, deşi pârâta a fost informată de faptul că procesul verbal al jandarmeriei pe care îşi întemeiase decizia a fost contestat în instanţă, în adresa nr. 7097/05.04.2021 prin care răspunde cererii reclamantului nu se face deloc referire la acest aspect.
Desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor în condiţii corecte este un aspect esenţial într-o societate democratică. De aceea este important ca preşedinţii şi locţiitorii de preşedinţi din secţiile de votare să fie persoane imparţiale. Ei nu sunt subordonaţi Autorității Electorale Permanente care are doar un rol tehnic de sprijinire a procesului electoral. Conducerea Autorităţii Electorale Permanente este numită politic. După cum arată presa, prin tragere In sorţi între partidele coaliţiei guvernamentale s-a hotărât ca Autoritatea Electorală Permanentă să fie preluată de Partidul Naţional Liberal în timp ce avocatul poporului să fie numit de USR- PLUS .
Jandarmeria de asemenea are conducere numită politic. Nu este admisibil ca guvernul să poată influenţa componenţa corpului experţilor electorali prin întocmirea de procese verbale abuzive de contravenţie care apoi să se poată folosi ca pretext pentru excluderea unor persoane din corpul experţilor electorali. Dovedirea în justiţie a caracterului abuziv al procesului verbal poate dura multă vreme, timp în care persoana respectivă rămâne exclusa din corpul experţilor electorali, ceea ce are ca rezultat neparticiparea ei la un număr de alegeri în calitate de preşedinte sau locţiitor de preşedinte de secţie de votare. Pentru încrederea publicului în imparţialitatea celor care conduc secţiile de votare, este inacceptabil ca guvernul să aibă prin instituţii subordonate, posibilitatea de influenţare a corpului experţilor electorali, fie şi vremelnic fără un control judiciar.
Se mai arată că, prin procesul verbal J0 2078178 reclamantul a fost amendat în conformitate cu Legea 55/2020 nicidecum pentru vreo faptă sancţionată de legea alegerilor, fiind amendat pentru că masca care o purta nu acoperea „în totalitate” nasul şi gura. Presupusa contravenţie pe care ar fi săvârșit-o nu are legătură cu legea alegerilor. A participat de un multe ori la alegeri şi referendumuri îndeplinind funcţia de preşedinte ori locţiitor de preşedinte de secţie de votare, încă din anii ’90, nefiind niciodată probleme în secţia reclamantului cu privire la procesul de votare ori la numărarea de voturilor. Nici în data de 6 decembrie 2020 nu au fost probleme cu privire la felul în care şi-a îndeplinit atribuţiile legate de calitatea pe care o avea de locţiitor de preşedinte secţie de votare, presupusa contravenţie pe care ar fi săvârşit-o având cu totul alt obiect. Prin urmare, chiar în eventualitatea în care instanţa ar confirma legalitatea şi temeinicia procesului verbal respectiv, acesta nu poate fi un temei pentru excluderea reclamantului din corpul experţilor electorali iar reînscrierea reclamantului în corpul experţilor electorali e o urmare firească a anulării deciziei de excludere şi trebuie să se facă automat, fără vreo pretenţie de a promova vreun examen.
In drept au fost invocate Legea 554/2004, art. 32 alin. 3 din OG nr. 2/2001. cod procedură civilă.
Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la data de 18 iunie 2021, pârâta a invocat excepția necompetenței materiale a Tribunalului Timiș solicitând instanței să dispună admiterea acesteia și pe cale de consecință declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara.
În motivare a arătat că obiectul cauzei și criticile reclamantului vizează nelegalitatea Deciziei Autorității Electorale Permanente nr. 10/26.01.2021, prin care s-a dispus excluderea acestuia din Corpul experților electorali, această deciziei fiind considerată actul administrativ vătămător, raportat la prevederile art. 10 alin. 1 din legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, competența instanței de fond se determină potrivit criteriului rangului autorității emitente a actului contestat. Prin urmare, luând în considerare că decizia atacată a fost emisă de Autoritatea electorală Permanentă, autoritate publică centrală, în conformitate cu disp. art. 10 alin. 1 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 554/2004, competența materială și teritorială de soluționare a cauzei revine secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara.
Pe fond, referitor la anularea Deciziei Autorităţii Electorale Permanente nr. 10/26.01.2021 privind excluderea a 24 persoane din Corpul Experţilor electorali, reclamantul Mioc Marius Remus regăsindu-se la poziţia 4356 din Anexa la decizia menţionată, se arată că în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare „prin corpul experţilor electorali se înţelege evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă. ”
Se invocă art. 16 alin. (9) din legea menţionată, art. 2 alin. (3) din Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 3 alin. (1) lit. i) din metodologia anterior menţionată, admiterea în Corpul experţilor electorali, pe baza avizului favorabil al Autorităţii Electorale Permanente, se realizează în cazul persoanei care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii, printre care şi aceea a „ lipsei săvârşirii contravenţiilor în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia „.
Prin urmare, prevederile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează o sancţiune aplicabilă experţilor electorali, respectiv excluderea din corpul experţilor electorali dispusă de Autoritatea Electorală Permanentă, în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau referendumurile, în măsura în care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale, natura contravenţională a faptelor experţilor electorali la momentul excluderii.
În speţă, au fost îndeplinite condiţiile de legalitate şi temeinicie necesare pentru emiterea de către Autoritatea Electorală Permanentă a Deciziei de excludere din Corpul experţilor electorali nr. 10/26.01.2021, având în vedere că s-a constatat în sarcina domnului Mioc Marius Remus săvârşirea unei fapte contravenţionale, cu consecinţa aplicării de sancţiuni contravenţionale de către organele legal abilitate.
Astfel, având în vedere că, potrivit Procesului-verbal de constatare a contravenţiei Seria JO nr. 2078178/06.12.2020, se reţine că reclamantul a fost sancţionat cu amendă, pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute la art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, măsura de excludere din Corpul experţilor electorali, ca sancţiune incidenţă prevăzută de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a fost dispusă în mod corect de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin decizie.
În acest context potrivit Procesului-verbal din data de 16.11.2020 privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi a locţiitorilor acestora, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 37 Timiş, reclamantul Mioc Marius Remus a fost desemnat în funcţia de locţiitor al preşedintelui Biroului electoral al secţiei de votare nr. 123, municipiul Timişoara, judeţul Timiş.
Conform procesului-verbal de constatare a contravenţiei înainte menţionat, în fapt, s-a reţinut că reclamantul „fiind locţiitor la secţia de votare nr. 123, între orele 07.00 — 14.00 a purtat o mască de protecţie ruptă care nu acoperea în totalitate nasul şi gura (…) şi a refuzat schimbarea măştii”.
Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, „în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz „.
Astfel, raportat la aspectele de fapt relatate, reiese că, la momentul săvârşirii faptelor constatate, reclamantul se afla în îndeplinirea atribuţiilor şi exercita o funcţie ce implică autoritatea de stat, ceea ce atrage obligaţia exercitării corecte a acesteia, nu doar sub aspectul respectării legislaţiei electorale şi a prevederilor aplicabile în mod direct preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorilor acestora, ci şi în ceea ce priveşte actele normative cu caracter special, inclusiv a acelora ce au ca obiect reglementarea desfăşurării corespunzătoare a procesului electoral.
Potrivit dispoziţiilor art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie, în măsura în care nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată potrivit legii penale infracţiune, următoarea faptă săvârşită pe durata stării de alertă: „nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d) „.
La momentul desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020, erau incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Raportat la situaţia de fapt relatată, se poate stabili că aspectele constatate au fost săvârşite pe durata stării de alertă, fiind îndeplinită una dintre condiţiile cumulative prevăzute de art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Se mai invocă dispoziţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la care face referire art. 65 lit. h) din aceeaşi lege, obligativitatea portului măştii în secţia de votare la scrutinul de referinţă a fost instituită, împreună cu alte măsuri, prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în baza art. 3 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020.
Principalele obiective ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/20201, enunţate la punctele 1.1. şi 1.2. au fost protejarea sănătăţii individuale a cetăţenilor şi a sănătăţii publice, respectiv evitarea infectării cu virusul SARS- CoV-2 a participanţilor la procesul electoral, a apropiaţilor şi a familiilor acestora.
Astfel, potrivit punctului II. 1 din anexa la ordinul menţionat, printre regulile de bază pentru prevenirea şi combaterea contaminării şi limitării riscului de îmbolnăvire se numără şi „purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către participanţii la procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot”.
Totodată, punctul IV.2 din aceeaşi anexă prevede că membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare „vor purta masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot”.
Faţă de obiectivele Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 apreciem că nerespectarea măsurilor stabilite prin acest act normativ erau în măsură să afecteze participarea cetăţenilor la vot.
În plus, Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 a fost emis cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, aceasta prevăzând la art. 4 că „Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COV1D-19, cu modificările şi completările ulterioare „.
Modalităţile şi condiţiile specifice de accedere şi menţinere a persoanelor în Corpul experţilor electorali, reglementate de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au la bază conceptul bunei reputaţii a persoanelor care urmează să facă parte din organismele electorale în calitate de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară sau de locţiitori ai acestora.
În acest sens, se invocă Decizia nr. 88/25.02.2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit g) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 483 din 05.06.2020, Partea I, Curtea Constituţională.
Având în vedere prevederile legale menţionate anterior, precum şi importanţa respectării, cu atât mai mult de către cei ce exercită funcţii ce implică autoritatea de stat, a dispoziţiilor legale referitoare la măsurile şi acţiunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din ţară, în speţă, au fost incidente prevederile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea unei contravenţii în legătură cu alegerile fiind o condiţie suficientă a atrage excluderea din Corpul experţilor electorali a reclamantului.
Cât priveşte susţinerea reclamantului referitoare la suspendarea executării prevăzută de art. 32 alin. (3) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, se arată că promovarea plângerii contravenţionale de către reclamant are ca efect suspendarea executării sancţiunilor contravenţionale dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiilor contestat, neavând legătură cu excluderea din Corpul experţilor electorali care este o sancţiune distinctă aplicată printr-o decizie, de asemenea distinctă, a Autorităţii Electorale Permanente.
Experţii electorali desemnaţi preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, neputându-se pune semnul egalităţii între efectele generate de săvârşirea de către aceştia a unei contravenţii şi cele rezultate în urma săvârşirii unei contravenţii de către un alt subiect de drept.
Mai mult decât atât, Decizia nr. 10/26.01.2021 reprezintă un act administrativ de aplicare a sancţiunilor corespunzătoare formelor de răspundere în dreptul administrativ, iar executarea sau neexecutarea sancţiunilor contravenţionale dispuse în sarcina reclamantului nu poate împiedica instituţia noastră să aplice prevederile art. art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu atât mai mult cu cât art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dispune în mod expres asupra posibilităţii suspendării executării sancţiunii contravenţionale aplicate prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei care face obiectul unei plângeri contravenţionale.
In aceste condiţii textul de lege invocat de reclamant nu este incident în cauză, adoptarea unei soluţii contrare în speţă ar veni în contradicţie cu cerinţele de probitate morală stabilite pentru exercitarea funcţiei de expert electoral, permiţând unei persoane care a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, aflată fie şi în procedura de contestare a acesteia, să fie învestită cu exerciţiul autorităţii de stat. Or cerinţele stabilite de lege pentru admiterea în Corpul experţilor electorali au în vedere, printre altele, necesitatea construirii încrederii electoratului în organismele electorale şi în corectitudinea proceselor electorale.
De altfel, plângerea contravenţională formulată de reclamant împotriva Procesului- verbal de constatare a contravenţiei Seria JO nr. 2078178/06.12.2020 emis de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Judeţul Timiş, a fost respinsă, ca neîntemeiată, prin Sentinţa nr. 5767/04.05.2021 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 34004/325/2020 care nu a fost apelată până la data prezentei întâmpinări.
În concluzie, faţă de aspectele expuse anterior, Decizia Autorităţii Electorale Permanente nr. 10/26.01.2021 privind excluderea a 24 de persoane din Corpul experţilor electorali, este legală şi temeinică sub aspectul analizat, respectiv încetarea calităţii de expert electoral a domnului Mioc Marius Remus.
Cât priveşte solicitarea reclamantului de a fi reînscris în Corpul experţilor electorali, se arată că aceasta va interveni automat în momentul în care va înceta să existe motivul pentru care a intervenit excluderea, ori în conformitate cu art. 16 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reclamantul având posibilitatea să participaţi la examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, precum şi sub condiţia ca excluderea din Corpul experţilor electorali să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.
Prin sentinţa civilă 784/28 iulie 2021 Tribunalul Timiş a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Timiş – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. A declinat competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamantul MIOC MARIUS REMUS, (…) în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, cu sediul în București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, CIF 16460641, în favoarea Curţii de Apel Timişoara.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Curtea de Apel Timişoara la data de 05.08.2021.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că cererea formulată de reclamant este întemeiată pentru următoarele considerente:
Prin decizia atacată în acest dosar, reclamantul a fost exclus din corpul experţilor electorali pe motiv că acesta a fost sancţionat contravenţional de Jandarmerie prin procesul verbal seria JO nr. 2078178 din 6 decembrie 2020, în data alegerilor parlamentare la care a participat în calitate de locţiitor de preşedinte de secţie de votare.
În motivarea acestui act administrativ se arată că reclamantul a fost exclus din corpul experţilor electorali, alături de alte 23 de persoane care ar fi săvârșit contravenţii „în legătură cu alegerile sau cu un referendum”.
Curtea apreciază că decizia pârâtei reţine în mod nelegal că această contravenţie este una care a fost săvârşită în legătură cu alegerile, de vreme ce reclamantul a fost în fapt amendat în conformitate cu Legea 55/2020 pentru că masca pe care acesta o purta nu acoperea „în totalitate” nasul şi gura, faptă care nu poate fi pusă în legătură cu legea alegerilor.
Este corectă aserţiunea reclamantului potrivit căreia, chiar în eventualitatea în care instanţa ar confirma legalitatea şi temeinicia procesului verbal respectiv, acesta nu poate fi un temei pentru excluderea reclamantului din corpul experţilor electorali, de vreme ce fapta imputată priveşte nesocotirea altei norme, iar nu a legii alegerilor.
În speţă, nu au fost îndeplinite condiţiile de legalitate şi temeinicie necesare pentru emiterea de către Autoritatea Electorală Permanentă a Deciziei de excludere din Corpul experţilor electorali nr. 10/26.01.2021, având în vedere că nu orice faptă contravenţională poate fi considerată ca intrând în categoria legată de alegeri.
Astfel, din reglementarea Legii nr. 208/2015 (privind alegerile parlamentare) şi a Legii nr. 91/2020 (privind alegerile locale) se impune concluzia că sancţiunea excluderii din corpul experţilor electorali poate interveni ori de câte ori se constată încălcări de natură contravenţională (ori penală) care atestă că expertul electoral şi-a exercitat incorect ori lipsit de imparţialitate (cu părtinire) atribuţiile.
Această concluzie este impusă de analiza art. 16 alin 9 din legea nr. 208/2015 care stipulează: Excluderea din corpul experţilor electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau referendumurile, coroborat cu analiza art. 7 alin. 3 din aceeaşi lege care prevede: În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz.
Or, potrivit Procesului-verbal de constatare a contravenţiei Seria JO nr. 2078178/06.12.2020, reclamantul a fost sancţionat cu amendă pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute la art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („fiind locţiitor la secţia de votare nr. 123, între orele 07.00 — 14.00 a purtat o mască de protecţie ruptă care nu acoperea în totalitate nasul şi gura (…) şi a refuzat schimbarea măştii”.), faptă care nu poate atrage concluzia că acesta şi-a exercitat incorect ori lipsit de imparţialitate (cu părtinire) atribuţiile de expert electoral.
Faţă de cele ce preced şi în temeiul dispoziţiilor legale enunţate, Curtea constată că acţiunea formulată de reclamantul MIOC MARIUS REMUS în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ este întemeiată si se cuvine admisă ca atare.
În consecinţă se va dispune anularea Deciziei nr. 10/26.01.2021 emisă de AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, în partea referitoarea la excluderea din Corpul experţilor electorali a reclamantului.
În temeiul art. 453 Cod de proc. civilă, partea aflată în culpă procesuală este obligată să suporte cheltuielile de judecată ale părţii care a câştigat procesul, drept pentru care va fi obligată pârâta la plata sumei de 57 lei către reclamant, cu titlul de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul MIOC MARIUS REMUS, (…), în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ cu sediul în București, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, CIF 16460641.

Dispune anularea Deciziei nr.10/26.01.2021 emisă de AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, în partea referitoarea la excluderea din Corpul experţilor electorali a reclamantului.
Obligă pârâta la plata sumei de 57 lei către reclamant, cu titlul de cheltuieli de judecată.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare, de depus la Curtea de Apel Timişoara . Pronunţată în şedinţa publică din 16.12.2021.

PREŞEDINTE, DANA POPEȚI
GREFIER, JANINA CREŢAN

Mai citește:
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
– Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele
– Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele
– Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Am mai încasat o amendă
De ziua națională am fost reținut, încătușat și amendat de jandarmerie
Contestația mea față de amenda primită de Ziua națională. „Legiuitorul, în înțelepciunea sa, a prevăzut purtarea măștilor nu ca o măsură de ocrotire a sănătății, ci ca o măsură cu caracter propagandistic, psihologic și sociologic”
Cu prilejul Anului Nou, Jandarmeria îmi trimite o nouă amendă. Pentru mitingul din 21 decembrie 2021 de la București (video)
O primă hotărîre definitivă în procesele mele cu Jandarmeria: Amenda din carantină anulată
– alte articole legate de problema coronavirusului la pagina covid-19.

Un gând despre „Curtea de Apel Timișoara a stabilit: Amenda pentru nepurtarea măștii nu poate fi temei pentru excluderea din corpul experților electorali

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.