Cum a pierdut organizatoarea mitingului din 8 noiembrie 2020 procesul cu Primăria Timișoara

Primul meu proces referitor la amenzile pe care jandarmeria mi le-a dat pe motive „pandemice” este legat de 2 amenzi: din 8 noiembrie 2020 (participare la adunare publică interzisă) și din 15 noiembrie 2020 (nepurtare mască). Am contestat cele 2 amenzi într-un singur proces. Am mai scris pe subiectul ăsta:
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
Încă o amendă, primită de mine prin poștă
Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020. „Salvarea de vieți omenești puse în primejdie de politicile sanitare dezastruoase ale guvernului cît și apărarea Constituției și a legalității sînt interese publice majore iar apărarea acestora este legitimă, ceea ce exclude caracterul contravențional al faptei”

În 6 iulie 2022 Judecătoria Timișoara s-a pronunțat în acest proces (linc). S-a anulat una din amenzi (pentru mască – 15 noiembrie 2020) și s-a păstrat alta (pentru participare la adunare publică neaprobată – 8 noiembrie 2020). Mi se acordă 20 lei cheltuieli de judecată din totalul de 40 lei cheltuiți. Nu am primit încă motivarea. Voi face apel pentru amenda care a fost menținută. N-am primit încă motivarea sentinței.

La Judecătoria Timișoara am avut în total 6 amenzi judecate. Scorul e 4-2 (4 amenzi anulate, 2 nu).

La ședința de judecată Jandarmeria a depus o hotărîre judecătorească pe care eu n-am primit-o, reprezentantul jandarmeriei spunînd că e vorba de procesul pierdut de organizatoarea adunării de protest din 8 noiembrie 2020. Știam despre cine e vorba și am luat legătura cu ea cerîndu-i să-mi dea hotărîrea judecătorească pe care a pierdut-o. Am primit-o apoi și o înfățișez acum și cititorilor mei. Bănuiesc că păstrarea amenzii pentru adunarea de protest din 8 noiembrie 2020 hotărîtă de judecătorie are legătură cu faptul că s-a respins cererea de anulare a avizului negativ al Primăriei legat de mitingul din 8 noiembrie 2020. Observ însă că la procesul legat de avizul negativ al Primăriei nu s-a judecat nimic pe fondul cauzei. Cererea a fost respinsă pe excepția lipsei de interes iar în recurs pe excepția de tardivitate (adică s-a depus recursul prea tîrziu).

Redau mai jos hotărîrile judecătorești din procesul între cea care a cerut oficial aprobarea adunării de protest din 8 noiembrie 2020 și Primăria Timișoara.

DOSAR NR: 2843/30/2021
R O M Â N I A
TRIBUNALUL TIMIŞ
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1073/PI
Şedinţa publică din data de 18.11.2021
Completul compus din:
PREŞEDINTE – LAURA DEBELKA
Grefier – ROXANA GOIA
Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de reclamanta T. S. în contradictoriu cu pârâta PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA – COMISIA DE AVIZARE A ADUNARILOR PUBLICE, cauza având ca obiect anulare act.
Procedura legal îndeplinită, dată fără citarea părţilor.
Mersul dezbaterilor şi concluziile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 11 Noiembrie 2021 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când
instanţa, în baza art. 396 alin. 1 din Cod de Procedură Civilă a amânat pronunţarea pentru data de 18 Noiembrie 2021 când,
TRIBUNALUL
În deliberare asupra prezentei cauze, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.06.2021, sub nr. unic de dosar 2843/30/2021, reclamanta T. S. în contradictoriu cu pârâta PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA – COMISIA DE AVIZARE A ADUNARILOR PUBLICE a solicitat anularea Deciziei Nr. OP — 345/05.112020, emisă de Comisia De Avizare A Adunărilor Publice a Primăriei Timişoara, prin care a fost avizată negativ desfăşurarea evenimentului public denumit „MANIFEST PENTRU LIBERTATE”, care a avut loc la data de 08.11.2020, în P-ţa Operei din Timişoara, între orele 16-19, şi care eveniment a fost declarat de către reclamantă, SILVIA TERZIU prin Cererea pe care a adresat-o Primăriei Timişoara, în modalitate virtuală, respectiv „on line”, la data de 03. 11. 2020, cerere care a fost înregistrată cu Nr. OP2020-000345/03.112020.
Solicită anularea Deciziei Nr. OP – 345 / 05.11.2020, emisă de Comisia De Avizare a Adunărilor Publice a Primăriei Timişoara (care i-a fost comunicată cu o întârziere de peste 24 de ore de la data emiterii ei, respectiv, la data de 06.112020) pentru considerentul principal că a fost emisă în baza unei Hotărâri a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, care nu mai era valabilă şi aplicabilă la momentul emiterii ei, fiind anulată de o altă Hotărâre emisă de aceeaşi Instituţie a Prefectului Judeţului Timiş, Comitetul Pentru Situaţii De Urgenţă, la data de 29.10.2020, respectiv Hotărârea CJSU Timiş Nr. 52/29.102020; solicită obligarea pârâtei să avizeze pozitiv (post-factum), Evenimentul desfăşurat pe domeniul public, în data de 08.11.2020, în P-ţa Operei din Timişoara, între orele 16-19 şi denumit „MANIFEST PENTRU LIBERTATE”, apreciindu-l şi calificându-l ca fiind o Adunare Publică legal-aprobată de către Instituţia PRIMARULUI Timişoarei, şi nu o Adunare Publică „interzisă”, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare arată că, în fapt, la data de 03.11.2020, reclamanta S. T. a adresat o Cerere Primăriei Timişoara, în calitate de organizator de eveniment public, prin care i-a solicitat să ia act că în data de 08.11.2020, urmează să fie organizat un eveniment ce se va desfăşura pe domeniul public, respectiv în P-ţa Operei din Timişoara, în intervalul orelor 16-19, denumit „MANIFEST PENTRU LIBERTATE”. Cererea respectivă a fomulat-o şi trimis-o către Primăria Timișoara, în modalitate virtuală, respectiv on-line, şi a fost înregistrată sub Nr. OP2020-000345/03.11.2020.
La cererea mai sus amintită, Primăria Municipiului Timişoara i-a răspuns printr-o Decizie emisă sub Nr. OP 345/05.11.2021, care deşi avea ca dată a emiterii ei, data de 05.11.2020, în realitate a primit-o nu după 48 de ore, aşa cum reglementează în mod imperativ dispozţiile Art. 10, alin.(2) din Leg. Nr. 60/1991, ci a primit-o după mai bine de 72 de ore, în variantă tot on-line, pe care o anexează în copie conformă cu originalul la prezenta acţiune judiciară.
Prin Decizia sus menţionată, i s-a adus la cunoştinţă că Evenimentul a cărui aprobare şi autorizare a solicitat-o, pentru a avea loc pe data de 08.11.2020, a primit aviz negativ.
Şi lecturând cu atenţie avizul negativ primit, reclamanta a observat imediat 2 lucruri importante, şi anume:
1. pe de-o parte lipsa de temei legal care a stat la baza acestei Decizii emise sub Nr. OP-345/05.11.2020, de către Comisia De Avizare A Adunărilor Publice a Primăriei Timişoara;
2. Inconsecvenţa Instituţiei Primarului Mun. Timişoara care a avizat favorabil alte două evenimente publice, cu aceeași denumire, care au avut loc în acelaşi loc şi aproximativ în acelaşi interval orar, în data de 01.11.2020, şi respectiv în data de 15.11.2020, şi anume exact înainte cu o săptămână şi după o săptămână, după evenimentul „MANIFEST PENTRU LIBERTATE” care a avut loc data de 08.11.2020, în condițiile în care situaţia epidemiologică generată de rata de infectare cu SARS COV 2 era aproximativ aceeași, ba chiar mai agravată, în data de 15.11.2020, decât cea din data de 08.11.2020.
În ceea ce privește lipsa unui temei legal în baza căreia a fost emisă Decizia Nr. OP-345/05.11.2021, şi prin care s-a avizat negativ, evenimentul care urma să fie organizat de către reclamantă şi de către încă un activist civic, pe nume M. B., reclamanta a observat că Decizia OP-345/05.11.2020, a fost emisă fără temei legal, pentru considerentul principal că Hotărârea Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă în baza căreia a fost emisă Decizia OP-345/05.11.2020, respectiv Hotărârea CJSU Timiş Nr. 43/15.10.2020, nu mai era valabilă şi aplicabilă în data de 05.11.2020, fiind anulată de o altă Hotărâre emisă de aceeaşi Instituţie a Prefectului Judeţului Timiş, Comitetul Pentru Situaţii De Urgenţă la data de 29.10.2020. respectiv Hotărârea CJSU Timiş Nr. 52/29.102020:
În cuprinsul Hotărârii CJSU TIMIŞ Nr. 52/29.10.2020, se prevede în Art. 10, alin. (4) că: „Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii începând cu data de 30 octombrie 2020 iar Hotărârile nr. 43/15.10.2020, 48T23.102020 şi 50/27.102020 îşi încetează aplicabilitatea.”
Prin urmare, Decizia cu Nr. 345 / 05.112020 de către Comisia de Avizare a Adunărilor Publice a Primăriei Timişoara, în cuprinsul căreia este menţionat faptul că a fost emisă „urmare a adoptării Hotărârii nr. 43/15.10.2020, a Instituţiei Prefectului Jud. Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş – privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-Cov la nivelul Judeţului Timiş” este o Decizie care are la bază o Hotărâre a CJSU Timiş, care în data de 05.11.2020, era neaplicabilă şi caducă, fiindcă efectele sale juridice îşi încetaseră deja valabilitatea cu 5 zile mai devreme, respectiv la data de 30.10.2020 prin Hot. CJSU Nr. 52/29.10.2020.
Iar în ceea ce priveşte inconsecvenţa Instituţiei Primarului Municipiului Timişoara, consideră că este reală atunci când vine vorba de aprobarea sau interzicerea unor evenimente publice organizate de către anumiţi cetăţeni români, locuitori ai Municipiului Timişoara, pentru motivul că după data de 08.11.2020, aceeaşi comisie de Avizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Timişoara şi respectiv aceeași Instituţie a Primarului Municipiului Timişoara a avizat pozitiv şi favorabil desfăşurarea unui eveniment cu aceeaşi denumire – „MANIFEST PENTRU LIBERTATE”, care s-a desfăşurat în data de 15.11.2020, exact în acelaşi loc şi aproximativ în acelaşi interval orar în care s-a desfăşurat şi evenimentul din data de 08.11.2020, cu deosebirea importantă că rata de infectare cu virusul SARS-COV 2, înregistrată oficial pentru data de 15.11.2020, era mai mare decât cea din ziua de 08.11.2020.
Or, văzând şi înțelegând aceste lucuri, reclamanta a decis ca să formuleze plângere prealabilă, în baza art. 7 din Leg. Nr. 554/2004, pe care a adresat-o în cele din urmă Primăriei Timişoara – Comisia De Avizare a Adunărilor Publice, prin care i-a solicitat Primăriei Timişoara să revină asupra Avizului negativ dat Evenimentului public denumit „Manifest Pentru Libertate”, şi să-l avizeze pozitiv, post-factum. Plângerea prealabilă a fost înregistrată sub nr. SC2020-027502 din 23.11.2020, reclamanta primind BON de înregistrare a ei, iar termenul de rezolvare al acestei cereri era stabilit pentru data de 23.12.2020.
Motivul care a determinat-o să se adreseze Primăriei Timişoara cu o astfel de plângere prealabilă a fost acela că în data de 08.11.2020, Evenimentul denumit „MANIFEST PENTRU LIBERTATE” a fost totuşi organizat de către reclamantă şi de către colaboratorul acesteia, M. B., iar Jandarmeria Română, respectiv Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Timişoara, cât şi Poliţia Municipiului Timişoara au aplicat, în acea zi de 08.11.2020 mai multe amenzi contravenționale, atât organizatorilor evenimentului, cât şi mai multor participanţi la acest eveniment, atât Jandarmeria, cât şi Poliţia, întemeindu-și procesele verbale de aplicarea a sancţiunilor administrative, pe dispoziţiile art. 26, alin. (2) din Leg. 60/1991, respectiv pe considerentul că evenimentul menţionat a fost o „Adunare Publică interzisă”. În opinia reclamantei acest fapt nu este adevărat, întrucât evenimentul care a fost organizat şi desfășurat în data de 08.11.2020 în P-ţa Operei din Timişoara, în intervalul orelor 16-19 şi denumit „MANIFEST PENTRU LIBERTATE” nu intră în categoria Adunărilor Publice menţionate în art. 9 din Leg. Nr. 60/1991.
De la data formulării plângerii prealabile, pe care a adresat-o pârâtei la data de 23.11.2020, pârâta nu i s-a răspuns deloc, prin vreun „răspuns scris”, chiar dacă, reclamanta a solicitat telefonic, dar şi verbal, în urma unor deplasări la sediul Primăriei Timişoara, ca să urgenteze răspunsul la plângerea prealabilă. De fiecare dată, reclamanta a primit acelaşi răspuns stereotip că cererea este în lucru, la departamentul juridic.
Pentru că reclamanta a fost plecată şi în străinătate pentru scurte perioade de timp, nu a insistat în mod deosebit de virulent, ca pârâta să-i soluționeze plângerea mai rapid, ci a avut încredere că într-un final va soluționa, şi încă favorabil, această plângere prealabilă. Dar pentru că de la data formulării plângerii prealabile, despre care a vorbit mai sus, a trecut o perioadă destul de mare, de jumătate de an, reclamanta a arătat că este nevoită să se adreseze instanţei, întrucât dispoziţiile art 11, alin.(1), lit c) din Leg. Nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ şi Fiscal prevăd şi impun ca cetăţenii români care sunt nemulțumiți de modul în care le-au fost soluţionate plângerile prealabile, de către autorităţile administrative, ori din contră, nu le-au fost soluţionate, în termen, pot să se adreseze Instanţei de Contecios Administrativ, în termen de 6 luni de zile de la data la care plângerea prealabilă trebuia să fie soluționată.
Or, acestea sunt motivele de fapt pentru care reclamanta se adresează Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Timiş, şi anume pentru a obţine pe cale judecătorească, îndreptarea greșelii pârâtei pe care aceasta a comis-o atunci când a emis Decizia nr. OP. 345/05.11.2020.
Prin urmare solicită instanţei să constate faptul că Decizia OP Nr. 345/05.11.2020, emisă de către Primăria Timişoara-Comisia De Avizare a Adunărilor Publice, este o decizie emisă pe baza unui temei de drept care nu mai era valabil şi actual la momentul emiterii ei, şi acesta pentru considerentul principal că Decizia OP Nr. 345/05.11.2020 a fost emisă în baza unei Hotărâri a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care nu mai era valabilă şi aplicabilă la momentul emiterii ei, respectiv Hotărârea nr. 43/15.10.2020 a CJSU Timiş.
Această Hotărâre, cu nr. 43/15.10.2020 a fost anulată de o altă hotărâre emisă de aceeași Instituţie a Prefectului Judeţului Timiş, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, la data de 29.10.2020, respectiv Hotărârea CJSU Timiş Nr. 52/29.10.2020.
Prin urmare, la data emiterii Deciziei OP- 345/05.112020, Comisia de Avizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Timişoara a avizat negativ, şi, mai mult decât atât, a interzis organizarea şi desfăşurarea Evenimentului Public denumit „Manifest Pentru Libertate”, în baza unei Hotărâri a CJSU Timiş abrogate, ceea ce atrage nulitatea unei astfel de Decizii.
Şi pentru că în urma plângerii prealabile pe care i-a adresat-o pârâtei, aceasta nu a dorit ca să-şi îndrepte de bună voie greșeala comisă, reclamanta solicită Tribunalului Timiş să anuleze această Decizie cu Nr. OP-345/05.11.2020, pentru a nu mai produce efecte juridice în continuare.
În opinia reclamantei, este inadmisibil ca o instituţie administrativă a statului să încalce un drept constituţional de protest paşnic al cetăţenilor, pe baza unor acte normative nu numai inferioare legii fundamentale a româniei, ci şi abrogate şi lipsite de valabilitate juridică.
Pentru aceste considerente, solicită admiterea acestei cereri în anulare a actului administrativ şi în urma analizării motivelor şi considerentelor pe care le-a invocat şi învederat în susţinerea ei, să se dispună anularea Deciziei nr. OP-345 / 05.112020, emisă de Comisia De Avizare a Adunărilor Publice a Primăriei Timişoara şi obligarea pârâtei să avizeze pozitiv (post-factum) evenimentul desfășurat pe domeniul public, în data de 08.112020, în P-ţa Operei din Timişoara, între orele 16-19 şi denumit „MANIFEST PENTRU LIBERTATE”, apreciindu-l şi calificându-l ca fiind o Adunare Publică legal-aprobată de către Instituţia Primarului Timişoarei, şi nu o Adunare publică interzisă.
În drept, dispoziţiile art. 8, alin. (l) din Leg. Nr. 554/2004, a Contenciosului Administrativ şi Fiscal, coroborate cu dispoziţiile art. 11, alin.(1). lit c) din aceeaşi Lege şi raportate la dispoziţiile art. 10, alin. (2), coroborate cu dispoziţiile art. 11 din Leg. Nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Publice, şi coroborate şi cu dispoziţiile art. 10, alin. (4) din Hot. CJSU Timiş nr. 52/29.10.2020.
Prin întâmpinarea formulată de pârâta PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA la data de 11.08.2021, s-a solicitat respingerea cererii, ca nelegală, nefondată şi neîntemeiată.
În motivare, învederează faptul că solicitarea reclamantei a primit aviz negativ pentru desfăşurarea evenimentului MANIFEST PENTRU LIBERTATE în baza Hotărârii nr. 43/15.10.2020, adoptată de Instituţia Prefectului Județului Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecţiilor cu Sars-Cov la nivelul Judeţului Timiş.
De asemenea, arată faptul faptul că, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. SC2020-025858/04.11.2020 a Inspectoratului de Poliţie Județean Timiş, solicitarea reclamantei pentru desfăşurarea evenimentului MANIFEST PENTRU LIBERTATE nu a primit aviz favorabil din partea Poliţiei Municipiului Timişoara şi Poliţiei Locale Timişoara în baza prevederilor Hotărârii nr. 43/15.10.2020, adoptată de Instituția Prefectului Județului Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu Sars-Cov la nivelul Județului Timiş.
Faţă de considerentele expuse mai sus, solicită respingerea acţiunii formulate de reclamantă, ca nelegală, nefondată şi neîntemeiată.
Solicită judecarea cauzei şi în lipsă.
Analizând excepția lipsei de interes cu prioritate, instanța reține că este întemeiată pentru următoarele considerente:
Prin demersul judiciar iniţiat reclamanta solicită anularea Deciziei nr. OP-345/05.11.2020 emisă de Comisia de Avizare a Adunărilor Publice a Primăriei Timişoara şi să fie obligată pârâta să avizez pozitiv (post-factum) Evenimentul desfăşurat pe domeniul public în data de 08.11.2020 în Piaţa Operei din Timişoara, între orele 16-19 şi denumit “Manifest pentru Libertate”.
În fapt, reclamantă s-a adresat Primăriei Municipiului Timişoara – Comisia de Avizare a Adunărilor Publice pentru avizarea evenimentului pe domeniul public denumit Manifest pentru Llibertate, cerere înregistrată sub nr. OP2020-000345 din data de 03.11.2020.
Prin adresă nr. OP-345/05.11.2020 s-a comunicat reclamantei decizia Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice, respectiv avizul negativ pentru desfăşurarea evenimentului – MANIFEST PENTRU LIBERTATE urmare a adoptării Hotărârii nr. 43/15.10.2020 a Instituţiei Prefectului Jud. Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – privând instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-Cov la nivelul Judeţului Timiș.
Instanța reține că prin interes se înțelege folosul practic urmărit de cel care promovează acțiunea civilă și poate fi atât material cât și moral, fiind reglementat de art. 33 Cod procedură civilă. Interesul trebuie să fie legitim, adică să nu contravină legii sau regulilor de conviețuire socială, născut și actual, adică să existe la momentul în care se exercită acțiunea, precum și personal și direct, în sensul că folosul practic trebuie să îl vizeze pe cel care recurge la forma procedurală, și nu pe altcineva. Întotdeauna, justificarea interesului judiciar în introducerea cererii de chemare în judecată incumbă reclamantului și vizează momentul inițial al declanșării procesului civil, dar și ulterior pe parcursul procesului.
În speţa dedusă judecăţii, Evenimentul denumit “Manifest pentru Libertate” manifestarea ar fi trebuit (şi chiar a avut loc) anterior nu numai pronunţării hotărârii, ci şi anterior înregistrării dosarului pe rolul instanţei, respectiv la data de 08.11.2020.
Ca urmare, o cerere referitoare la anularea deciziei prin care s-a comunicat reclamantei avizul negativ şi obligarea pârâtei la avizarea post factum a manifestării ce chiar a avut loc nu mai are nici un folos practic şi actual pentru reclamantă.
Totodată şi argumentarea acesteia că o eventuala soluţie de admitere îi va folosi la formularea unor cereri de revizuire a sentinţelor pronunţate cu privire la plângerile contravenţionale formulate de ea şi de ceilalţi participanţi împotriva proceselor de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care au fost sancţionaţi pentru participarea la adunarea publică ce nu fusese avizată pozitiv, nu poate fi primită câtă vreme folosul reclamantei în promovarea unei acţiuni trebuie sa fie determinat clar şi actual, nu ipotetic sau eventual, în aceasta din urmă împrejurare considerându-se că, în fapt, lipseşte interesul concret şi actual în promovarea şi menţinerea acţiunii.
Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite excepţia lipsei de interes şi va respinge acţiunea ca atare, fără a mai cerceta fondul cauzei.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:
Admite excepția lipsei de interes.
Respinge acțiunea formulată de reclamanta T. S. (…) în contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA – COMISIA DE AVIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE, cu sediul în Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 , jud. Timiş având ca obiect anulare act administrativ, ca fiind lipsită de interes.
Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Timiş.
Pronunţată în data de 18.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
PREŞEDINTE, DEBELKA LAURA
Pentru GREFIER ROXANA GOIA aflat în concediu, semnează Grefier Adnana Cristina Floroiu

Și hotărîrea din recurs:
ROMÂNIA
Operator 2928
Curtea de Apel Timişoara
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 2843/30/2021
DECIZIA CIVILĂ NR. 494
Şedinţa publică din data de 25 mai 2022
Preşedinte: Răzvan Pătru
Judecător: Ivan Endre Bugarsky
Judecător: Ana Teodora Vegheş
Grefier: Elena Mihuţa
S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, recursul declarat de reclamanta recurentă T. S. împotriva sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 2843/30/2021, în contradictoriu cu pârâta intimată Primăria Municipiului Timişoara – Comisia de Avizare a Adunărilor Publice.
Procedura este legal îndeplinită, pronunţarea s-a făcut fără citare.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că reclamanta recurentă a depus la dosar, prin serviciul registratură, concluzii scrise.
Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 11.05.2022 când a fost amânată pronunţarea hotărârii pentru acest termen, astfel că instanţa reţine cauza spre soluţionare.
CURTEA
Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:
1. Recursul reclamantului:
Prin recursul promovat împotriva sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 2843/30/2021, reclamanta recurentă T. S. solicită admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe în vederea judecării pe fond; fără cheltuieli de judecată.
În subsidiar, solicită admiterea recursului, casarea hotărârii şi, în rejudecare, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată; fără cheltuieli de judecată.
În argumentarea cererii arată că în fapt, prima instanţă acţiunea ca fiind lipsită de interes, pe cale de excepţie, fără a intra în cercetarea fondului; menţionează că excepţia lipsei sale de interes a fost invocată din oficiu la primul şi unicul termen de judecată care a fost acordat în cauză, respectiv la termenul din data de 11.11.2021.
Reclamanta recurentă reiterează apărările formulate în faţa instanţei de fond atât la termenul de judecată cât şi prin concluziile scrise depuse ulterior la dosarul cauzei, după care arată că, cu toate argumentele înfăţişate primei instanţe, aceasta a apreciat că ar fi fost lipsită de un interes concret şi practic la momentul promovării acţiunii şi, în consecinţă, a respins acţiunea pe cale de excepţie.
Învederează reclamanta recurentă că tocmai din această cauză a fost nevoită să formuleze această cerere de recurs, pentru a obţine soluţionarea pe fond a acestei cauze.
Pentru considerentele expuse, solicită instanţei să admită cererea de recurs, urmând a dispune în consecinţă.
În drept, îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile: art. 20, alin. 1 din Legea nr. 554/2004 coroborate cu cele ale art. 20, alin. 3 din aceeași lege, şi raportate la dispoziţiile art. 10, alin. 2 coroborate cu cele ale art. 11 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, şi la dispoziţiile art. 10, alin. 4 din Hot. CJSU Timiş nr. 52/29.10.2020.
2. Întâmpinarea autorităţii pârâte Primăria Municipiului Timişoara – Comisia de Avizare a Adunărilor Publice:
Pârâta Primăria Municipiului Timişoara a formulat întâmpinare faţă de recursul reclamantei. În considerente apreciază că prin sentinţa recurată, prima instanţă a respins în mod corect, ca fiind lipsită de interes, acţiunea reclamantei pentru anularea Deciziei nr. OP – 345/05.112020, emisă de Comisia de Avizare a Adunărilor Publice.
Arată că prin cererea înregistrată sub nr. OP2020-000345 din data de 03.11.2020, reclamanta s-a adresat Primăriei Municipiului Timişoara – Comisia de Avizare a Adunărilor Publice pentru avizarea evenimentului pe domeniul public denumit „Manifest pentru Libertate”, aceasta primind aviz negativ pentru desfăşurarea evenimentului, în baza Hotărârii nr. 43/15.10.2020 adoptată de Instituţia Prefectului Judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – privând instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-Cov la nivelul Judeţului Timiş.
Solicită instanţei de recurs să aibă în vedere faptul că în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. SC 2020-025858/04.11.2020 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, solicitarea reclamantei privind desfăşurarea evenimentului „Manifest pentru Libertate” nu a primit aviz favorabil din partea Poliţiei Municipiului Timişoara şi Poliţiei Locale Timişoara, în baza prevederilor aceleiaşi Hotărâri nr. 43/15.10.2020.
Cât priveşte interesul reclamantei recurente în promovarea acestui demers judiciar, susţine intimata că instanţa de fond a reţinut în mod corect că justificarea interesului judiciar în introducerea cererii de chemare în judecată incumbă reclamantului şi vizează momentul iniţial al declanşării procesului civil, dar şi ulterior, pe parcursul procesului; folosul în promovarea unei acţiuni trebuie să fie determinat, clar şi actual, nu ipotetic sau eventual, în această din urmă împrejurare considerându-se că, în fapt, lipseşte interesul concret şi actual în promovarea şi menţinerea acţiunii.
Având în vedere că evenimentul denumit „Manifest pentru Libertate” manifestarea ar fi trebuit (şi chiar a avut loc) anterior nu numai pronunţării hotărârii, ci şi anterior înregistrării dosarului pe rolul instanţei, respectiv la data de 08.11.2020; Tribunalul a constatat că o cerere referitoare la anularea deciziei prin care s-a comunicat reclamantei avizul negativ şi obligarea pârâtei la avizarea post factum a manifestării ce chiar a avut loc, nu mai are niciun folos practic şi actual pentru reclamantă.
Raportat la cele învederate, pârâta intimată consideră că se impune respingerea recursului ca fiind nefondat.
3. Aprecierea Curţii de Apel Timişoara:
Analizând actele dosarului – pronunţându-se cu prioritate asupra excepţiei tardivităţii recursului, invocată din oficiu, raportat la dispoziţiile art. 248 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), potrivit cărora „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei” – Curtea de Apel constată următoarele:
Cu privire la excepţia tardivităţii recursului, Curtea constată că, potrivit dovezii de înmânare privind comunicarea către reclamantă – la domiciliul acesteia, din localitatea Dumbrăviţa – a sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021 a Tribunalului Timiş (ataşată la fila 91 din dosarul de fond al Tribunalului Timiş), această sentinţă civilă a fost comunicată reclamantei la data de 6.01.2022.
Cererea de recurs a fost înregistrată la data de 31.01.2022 în evidenţele Tribunalului Timiş, astfel cum rezultă din ştampila aplicată pe această cerere, ataşată la fila 5 din dosarul Curţii de Apel Timişoara.
De asemenea, Curtea reţine că recurenta a trimis cererea de recurs prin poşta electronică, data transmiterii corespondenţei fiind 28.01.2022, conform menţiunii de pe înscrisul ataşat la fila 5 din dosarul Curţii de Apel Timişoara – aceasta fiind data ce se va lua în calcul la evaluarea respectării termenului de recurs, raportat la art. 183 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), conform căruia „actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen”.
Este adevărat că hotărârea recurată a fost comunicată şi la sediul avocatului ales al reclamantei, la data de 12.01.2022, dar această comunicare este lipsită de consecinţe juridice, întrucât reclamanta nu şi-a ales domiciliul procesual la sediul apărătorului său în prima instanţă, ci numai în faza recursului, astfel încât în faţa primei instanţe produc efecte exclusiv comunicările de acte procedurale efectuate la domiciliul reclamantei din localitatea Dumbrăviţa.
În privinţa termenului de recurs, art. 485 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010) prevede că „termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 468 alin. (2) – (4), precum şi cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător.”
În privinţa termenului de recurs, art. 485 alin. 1 Cod de Procedură Civilă prevede că „termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 468 alin. (2) – (4), precum şi cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător.”
Or, raportat la dispoziţiile speciale ale art. 20 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, conform cărora „hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare”, instanţa reţine că împotriva prezentei hotărâri se poate exercita calea de atac a recursului în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către părţi, iar nu în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, având în vedere caracterul special al reglementării din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în baza căreia se soluţionează prezentul recurs.
Având în vedere că termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, conform art. 20 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, termen care se calculează potrivit art. 181 alin. 1 punctul 2 din noul Cod de Procedură Civilă – care prevede că „termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează: (…) 2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte” – Curtea reţine că recursul promovat de recurentă la data de 28.01.2022 împotriva sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021 a Tribunalului Timiş (comunicată recurentei la data de 6.01.2022) a fost formulat cu depăşirea termenului de 15 zile, prevăzut de art. 20 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, termen care se împlinea în prezenta cauză la data de marţi, 25.01.2022, întrucât ziua de luni, 24.01.2022 a fost zi nelucrătoare – sărbătoare legală.
În consecinţă, Curtea apreciază că recursul a fost formulat cu nerespectarea termenului de 15 zile, prevăzut de art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, excepţia tardivităţii recursului fiind fondată.
Având în vedere dispoziţiile art. 185 alin. 1 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), conform cărora „când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”, Curtea reţine că recurenta este decăzută din dreptul de a formula recurs împotriva sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 2843/30/2021, cu consecinţa lipsirii de efecte juridice a recursului astfel declarat.
Cu această motivare, Curtea va admite excepţia tardivităţii recursului şi, în consecinţă, va anula, ca fiind tardiv, recursul formulat de reclamanta Terziu Silvia împotriva sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 2843/30/2021.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:
Admite excepţia tardivităţii recursului.
Anulează recursul declarat formulat de reclamanta recurentă T. S. împotriva sentinţei civile nr. 1073/18.11.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 2843/30/2021.
Definitivă.
În temeiul art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă (aprobat prin Legea nr. 134/2010), pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 25.05.2022.
Președinte Răzvan Pătru
Judecător Ivan Endre Bugarsky
Judecător Ana Teodora Vegheş
Grefier Elena Mihuţa
Red. R.P.- 27.05.2022
Tehnored. E.M. – 4 ex.- 30.05.2022
Prima instanţă: Tribunalul Timiş
Judecător: L. Debelka

Mai citește:
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele
Am cîștigat (primă instanță) procesul pentru amenda din carantină
Procesul pentru amenda din carantină: Apelul Jandarmeriei și întîmpinarea mea din apel
Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele
Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Am mai încasat o amendă
De ziua națională am fost reținut, încătușat și amendat de jandarmerie
Contestația mea față de amenda primită de Ziua națională. „Legiuitorul, în înțelepciunea sa, a prevăzut purtarea măștilor nu ca o măsură de ocrotire a sănătății, ci ca o măsură cu caracter propagandistic, psihologic și sociologic”
Cu prilejul Anului Nou, Jandarmeria îmi trimite o nouă amendă. Pentru mitingul din 21 decembrie 2021 de la București (video)
Curtea de Apel Timișoara a stabilit: Amenda pentru nepurtarea măștii nu poate fi temei pentru excluderea din corpul experților electorali
O primă hotărîre definitivă în procesele mele cu Jandarmeria: Amenda din carantină anulată
La cererea mea Tribunalul Timiș sesizează Curtea Constituțională cu privire la excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea 55/2020
Argumentele pentru neconstituționalitatea carantinării Timișoarei aduse de mine în procesul cu jandarmeria
Plîngerea mea împotriva amenzilor primite în 21 decembrie 2021 la București. Definirea juridică a „idealurilor revoluției din decembrie 1989” prevăzute în Constituție, cerută cu prilejul acestei plîngeri
Încheierea de ședință a Tribunalului Timiș prin care s-a admis sesizarea Curții Constituționale cu privire la art. 5 alin. 3 și art. 65 lit. o din Legea nr. 55/2020
Plîngerea mea împotriva jandarmilor care m-au încătușat de ziua națională rezolvată cu neînceperea urmăririi penale
Procesul pentru amenda din 21 decembrie 2021, amînat după sesizarea Curții Constituționale. Raportul Jandarmeriei: „Stabilirea identității contravenientului s-a făcut prin metode specifice”
După ce mi-a respins toate cererile de dovezi în proces, Tribunalul Timiș concluzionează: „apelantul nu a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decît cea reţinută în procesul verbal de contravenţie, deşi sarcina probei îi incumbă”
2 din amenzile pandemice primite de mine anulate la Judecătoria Timișoara (primă instanță)
Sentința Judecătoriei: Amenda pentru nepurtatul măștii în 1 decembrie 2021 anulată
Altă sentință a Judecătoriei Timișoara: Amenda pentru adunare publică nelegală înlocuită cu avertisment
– alte articole legate de problema c0r0navirusului la pagina c0vid-19.

4 gânduri despre „Cum a pierdut organizatoarea mitingului din 8 noiembrie 2020 procesul cu Primăria Timișoara

 1. -se poate face apel si pentru „avertisment”:
  jandarmu a scuipat amenda
  judecatoarea a scuipat avertismentul!
  (nu e de dorit sa bagati 2 contestatii in acelasi dosar;
  va rugam sa continuati lupta in instanta,
  in fata lor,
  cu aremarca ca jandamul pandeshte p-acolo….)

  (inainte vreme la contestarea vreunei amenzi Politia venea cu argumentatia
  „contravenientul ESTE CUNOSCUT IN ZONA”,
  p.alea proaste o inghtzeau pana la gogonele si repetau in motivare).

 2. 1. „şi de către încă un activist civic, pe nume M. B., ”
  -nu stim cui apartime „anonimizare”,
  ASA E CORECT!
  2.-printre milioanele care nu si-au inteles rostul-putem arunca cu exceptii
  (judecatorii erau aiuriti-pe moment)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.