Apelul meu legat de amenda din 8 noiembrie 2020. Tribunalul Timiș l-a respins

Filmare cu cuvîntarea mea de la mitingul din 8 noiembrie 2020, pentru care am fost amendat

În 18 noiembrie 2022 Tribunalul Timiș a judecat apelul la procesul meu legat de amenzile primite de mine în 8 și 15 noiembrie 2020. La prima instanță s-a anulat amenda din 15 noiembrie 2020, pentru nepurtarea măștii, dar s-a menținut amenda din 8 noiembrie 2020, pentru participare la adunare de protest interzisă. Am făcut apel pentru amenda care fusese menținută. Jandarmeria n-a mai făcut apel pentru amenda anulată, deci amenda din 15 noiembrie 2020 rămîne anulată. De pe portalul instanțelor observ că apelul meu a fost respins (linc). Am fost surprins că s-a dat decizia de îndată, din experiența mea de pînă acum instanțele obișnuiau amînarea pronunțării pentru a studia mai bine dosarul și a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise. Nu am deocamdată motivarea deciziei, o voi înfățișa cititorilor cînd o voi primi.

Scorul proceselor mele cu Jandarmeria Timișoara este 4-2, adică din 6 amenzi am obținut anularea a 4 și s-a respins anularea în 2.

Cuvîntarea pe care am ținut-o și pentru care am fost amendat o vedeți în filmarea de mai sus. Transcrierea ei am prezentat-o deja: Timișoara, 8 noiembrie 2020. Protest împotriva isteriei covid. Marius Mioc: „Există două tipuri de oameni: care rezolvă problemele și care găsesc scuze și dau vina pe alții… Economia nimic, dar la covid, care e problema lor, ce rezultate au după 8 luni?… Ei spun că e dezastru” (video)

Vedeți articolele anterioare legate de acest proces:
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
Încă o amendă, primită de mine prin poștă
Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020. „Salvarea de vieți omenești puse în primejdie de politicile sanitare dezastruoase ale guvernului cît și apărarea Constituției și a legalității sînt interese publice majore iar apărarea acestora este legitimă, ceea ce exclude caracterul contravențional al faptei”
Sentința Judecătoriei în procesul amenzilor din 8 și 15 noiembrie 2020

Redau mai jos textul apelului meu:
Judecătoria Timișoara
Dosar 31647/325/2020

Domnule președinte

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timișoara (…), în calitate de petent în această pricină, în contradictoriu cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș cu sediul în Timișoara, Bd. Gheorghe Barițiu nr. 19-21, jud. Timiș, declar

APEL
la Sentința Civilă nr. 14201 din 6 iulie 2022 pronunțată în acest dosar

Cer ca prin hotărîrea pe care o veți pronunța să admiteți apelul, să casați în parte sentința apelată, să anulați procesul verbal seria JO nr. 2078317 din 08.11.2020 emis de intimată și să mă scutiți de plata amenzii stabilită prin acesta. În subsidiar cer înlocuirea amenzii cu avertisment. Cu cheltuieli de judecată, inclusiv 40 lei cheltuieli de judecată din primă instanță, din care sentința apelată mi-a acordat doar 20 lei.

ÎN FAPT:
Am contestat în acest dosar 2 procese verbale ale intimatei. Prin sentința apelată a fost anulat procesul verbal JO 1927896 din 15.11.2020 și a fost menținut procesul verbal JO 2078317 din 08.11.2020. Din totalul de 40 lei cheltuieli de judecată (taxă de timbru filele 18-19) mi s-au acordat doar 20 lei, urmare a faptului că numai unul dintre cele 2 procese verbale contestate a fost anulat.
Consider că trebuia anulat și procesul verbal care a fost menținut, pentru participare la adunare „interzisă” în data de 8 noiembrie 2020, din următoarele motive:

Cu privire la situația de fapt din 8 noiembrie 2020, sentința apelată consideră drept adevăr tot ce s-a consemnat de către jandarm, neluînd în seamă susținerile și dovezile aduse de mine, neglijînd și declarația martorului R. H. (fila 115) prin care s-au dovedit neadevărate unele din susținerile din procesul verbal.
Prezența mea la adunarea de protest din 8 noiembrie 2020 nu am contestat-o. Din contră, am arătat că am fost prezent la adunare, depunînd și înregistrare cu cuvîntarea mea ținută atunci (CD fila 44) și transcrierea ei (fila 48). Aspectele contestate de mine au fost faptul că aș fi refuzat să semnez procesul verbal și că aș fi fost somat de jandarmi să părăsesc adunarea înainte de a fi sancționat. Deasemeni, am arătat că nu mi s-a adus la cunoștiință dreptul de a face obiecțiuni, aspect necontestat de pîrîtă dar ignorat de prima instanță.
Totodată, prima instanță a respins fără a analiza pe fond excepția de nelegalitate invocată de mine și a ignorat analizarea argumentelor prezentate de mine la punctele 1.3., 1.5. și 1.6. din concluziile scrise (filele 117-120), anume „avizul negativ nu înseamnă interzicerea adunării de protest”, „participarea la adunarea de protest a fost făcută în legitimă apărare” și „lipsește elementul de vinovăție pentru aplicarea sancțiunii contravenționale”.

1. Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (7) și art. 19 alin. (1) din OG 2/2001
Art. 16 alin. (7) prevede: „În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal”.
Art. 19 alin. (1) spune: „în cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor
În procesul verbal nu se pretinde că mi s-ar fi adus la cunoștiință dreptul de a face obiecțiuni. Afirmația mea că intimata nu și-a respectat obligația legală de a-mi aduce la cunoștiință dreptul de a face obiecțiuni a fost necontestată în acest proces, deci instanța nu are vreun motiv de a o pune la îndoială.
Sentința afirmă faptul că este vorba aici doar de o nulitate relativă „astfel încît nulitatea procesului verbal intervine numai în măsura în care petentul invocă și dovedește o vătămare determinată de lipsa unei asemenea mențiuni”. Nulitatea relativă, conform art. 175 alin. (1) cod procedură civilă, este condiționată de existența unei vătămări care nu poate fi înlăturată decît prin desființarea actului.
Instanța neglijează art. 175 alin. (2) cod procedură civilă: „În cazul nulităţilor expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară”. De observat că ne aflăm într-un caz expres prevăzut în art. 16 alin. (7) din OG 2/2001 ca motiv de nulitate, deci acest articol 175 alin. (2) din cod procedură civilă este aplicabil. Totodată, este considerat adevăr absolut ce scrie în procesul verbal, că aș fi refuzat să particip la întocmirea sa și că nu s-a găsit nici un martor care să fie dispus să coopereze la întocmirea actului.
Nu există nici un martor care să certifice că am refuzat să particip la întocmirea procesului verbal. Justificarea pentru lipsa martorului din procesul verbal, că „persoanele aflate în apropiere au refuzat cooperarea”, nu poate fi primită deoarece, cum e dovedit cu martorul R. H. (fila 115 verso), a fost vorba de o adunare de protest care a durat nu 5 minute ci în jur de trei ore, într-o zonă – Piața Operei – unde „circula multă lume și anumite persoane își manifestau antipatia față de aceste proteste”.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că prezumțiile de autenticitate și veridicitate a unui proces verbal de sancționare contravențională nu reprezintă o încălcare a Convenției Europene de Drepturilor Omului în măsura în care acestea sînt folosite în limite rezonabile. În cazul de față însă aceste limite rezonabile au fost încălcate.
Nu se pot considera egale situațiile judecate la CEDO, cu amenzi de circulație acordate fără prezența contravenientului și fără vreun martor care să certifice lipsa ori refuzul său de a semna procesul verbal cu situația de față. Cînd e vorba de un autoturism care a fost înregistrat pe radar că a depășit viteza legală, este rezonabil a considera că șoferul se grăbea și n-a stat la întocmirea procesului verbal iar alți martori disponibili nu se aflau în zonă, fiindcă nici alți șoferi nu aveau chef să piardă vremea și ar fi nerezonabil ca poliția să oprească în trafic șoferi care n-au săvîrșit vreo abatere numai pentru a-i pune să iscălească procese verbale.
Legiuitorul, cînd a prevăzut condițiile de întocmire a procesului verbal din art. 16 și 19 din OG 2/2001, nu a făcut-o doar ca acestea să fie pe hîrtie, ci pentru a fi respectate. Pot exista situații obiective cînd aceste condiții nu pot fi respectate în totalitate, dar Jandarmeria era obligată măcar la diligență pentru a încerca respectarea condițiilor legale. Cum n-au putut găsi jandarmii, timp de 3 ore într-o zonă intens circulată din centrul Timișorii, nici măcar un martor care să fie dispus să semneze procesul verbal? Măcar dintre cei care își manifestau antipatia față de protest ar fi putut găsi un martor.
Ca dovadă că nu am obiceiul să refuz semnarea unui proces verbal de sancționare este și faptul că am semnat procesul verbal al amenzii din 15 noiembrie 2020 (fila 6).
În condițiile concrete de față, s-au depășit limitele rezonabile despre care vorbește CEDO ale acordării prezumției de veridicitate pentru afirmația că aș fi refuzat să particip la întocmirea procesului verbal. N-am știut că voi fi amendat, am fost surprins cînd am primit prin poștă amenda. Spre deosebire de jandarmerie, n-am umblat cu camere de luat vederi care să monitorizeze în permanență ce se întîmplă în jurul meu. Pot aduce martori care să spună ce anume mi s-a spus, dar cum aș putea dovedi ce nu mi s-a spus? Pe lîngă asta, un martor audiat în 2022 despre întîmplări din 2020 poate lesne să facă confuzii cu privire la dată – să confunde protestul din 8 noiembrie cu cel din 15 noiembrie, de pildă, mai ales dacă a participat alături de mine la mai multe proteste.
Vătămarea care mi-a fost pricinuită prin această nerespectare a prevederilor OG 2/2001 constă tocmai în prezumția de veridicitate care se invocă cu privire la procesul verbal. Așa cum am arătat și la primă instanță (concluzii scrise fila 117 verso) refuzul de a mi se comunica dreptul de a face obiecțiuni pe procesul verbal mă lipsește de dreptul de a-mi putea face o apărare eficientă. Niște obiecțiuni făcute chiar pe procesul verbal ar fi avut aceeași prezumție de veridicitate ca și constatările jandarmului, dar jandarmeria, cu rea credință m-a lipsit de dreptul de a scrie obiecțiuni, pentru a putea consemna nestingherit minciuni despre situația de fapt și a invoca prezumția de veridicitate a celor scrise.
Sentința afirmă: „instanța reține că nu există nici o vătămare cauzată petentului de lipsa posibilității de a formula obiecțiuni la data întocmirii procesului verbal contestat, avînd în vedere că acesta a avut deschisă calea plîngerii contravenționale pentru a formula toate criticile pe care le-a considerat relevante, cale de care s-a folosit, putînd în acest fel să expună situația de fapt în condiții de egalitate cu intimatul”. Păi n-am fost în condiții de egalitate cu intimatul dacă se acordă prezumție de veridicitate celor scrise în procesul verbal iar afirmațiilor mele contrare nu li se acordă aceeași prezumție. De pildă, am afirmat în plîngerea contravențională că nu este adevărat că aș fi fost somat să părăsesc adunarea, lucru care a fost confirmat și de martorul R. H., dar se consideră neadevărată afirmația mea, fără ca pîrîta să aducă vreo dovadă în plus, deși existau toate condițiile ca o asemenea dovadă să fie la îndemîna acesteia (durata mare a protestului, numărul mare de persoane care s-au perindat în zonă inclusiv persoane ostile față de protest, filmarea constantă de către pîrîtă a celor întîmplate în zonă).

2. Excepția de nelegalitate față de avizul negativ al Primăriei Timișoara pentru adunarea de protest trebuia admisă
Legat de avizul primăriei am invocat excepția de nelegalitate (fila 46). E dovedit prin filmările de la dosar (filele 30, 44) și prin martorul H. R. (fila 115) că adunarea de protest s-a desfășurat în zona pietonală din fața Operei, nu s-a produs nici o stînjenire a circulației și nu se desfășura în zonă vreo altă activitate care să fi fost stînjenită de acea adunare. Nu s-au produs dezordini. Nu a existat nici un motiv legal pentru autorități să interzică protestul. Singurul motiv real pe care autoritățile l-au avut pentru avizul negativ acordat a fost să limiteze dezbaterea publică asupra unor idei care nu le sînt convenabile din punct de vedere politic. Limitarea dezbaterii democratice nu este un motiv legitim.
Instanța afirmă că avizul negativ al primăriei nu este un act administrativ cu caracter individual. Aceasta este greșit, deoarece se vede din acest aviz (fila 32) că este adresat unei individe anume (S. T.) și dreptul acestei individe (prevăzut de Legea 60/1991) de a organiza adunarea din 8 noiembrie 2020 intitulată „Manifest pentru Libertate” este afectat de acest aviz. Această încălcare a drepturilor doamnei Terziu de a organiza respectiva adunare a avut efecte juridice și în privința mea, fiind motiv esențial al amendării mele. Prin urmare, sînt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de legea 554/2004 cu privire la excepția de nelegalitate invocată de mine a acestui aviz negativ.
Faptul că acel act administrativ nu îmi este adresat mie ci unei terțe persoane nu exclude dreptul meu de a cere anularea acestuia, legea prevăzînd dreptul de a invoca excepția de nelegalitate pentru orice act administrativ cu caracter individual, nu doar pentru acte administrative adresate mie personal.
Doamna Terziu a contestat în justiție avizul negativ dar acțiunea i-a fost respinsă pentru „lipsă de interes” la primă instanță și pentru tardivitate la recurs. Adică nu s-a cercetat pe fond problema legalității avizului primăriei, hotărîrea din procesul Silviei Tîrziu împotriva Primăriei Timișoara neavînd autoritate de lucru judecat în privința mea, interesul meu de a evita amenda fiind indiscutabil.
Un motiv suplimentar de nelegalitate al avizului negativ al primăriei este că starea de alertă nu a fost instituită legal. Anume datorită acestei stări de alertă, care legal nu a existat, a hotărît Comisia de avizare a Primăriei Timișoara să dea aviz negativ cererii individei Silvia Terziu (filele 82-87).
În întîmpinare, pîrîta pretinde că adunarea de protest s-a desfășurat „în condițiile existenței stării de alertă pe teritoriul României și a instituirii măsurilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid-19”. Este adevărat că prin HG 856/2020 s-a prelungit pentru 30 de zile starea de alertă, începînd cu 15 octombrie 2020. Însă, prin Hotărîrea nr. 121 din 30.12.2021 a Curții de Apel Bacău, mai multe hotărîri de guvern inclusiv HG 856/2020 au fost anulate integral. Alătur extras de pe portalul instanțelor pentru dovedire. Pînă la data redactării acestui apel, pe portalul instanțelor nu apare notat că hotărîrea Curții de Apel Bacău ar fi fost contestată. Cer instanței să solicite de la Curtea de Apel Bacău copie după hotărîrea 121/30.12.2021 pronunțată în dosar 283/32/2021. În cazul în care la această hotărîre este declarat recurs, cer, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 cod procedură civilă, suspendarea judecării cauzei pînă la finalizarea respectivului proces. Practica judiciară de la Judecătoria sector 5 București (dosar fond filele 127-130) este ca, în cazul în care o hotărîre de guvern de prelungire a stării de alertă a fost anulată de o instanță, decizia fiind posibil de a fi atacată cu recurs, să se suspende cauza pînă la lămurirea legalității hotărîrii de guvern de prelungire a stării de alertă.

3. Avizul negativ nu înseamnă interzicerea adunării de protest
Acest aspect nu a fost analizat de prima instanță, în ciuda faptului că l-am invocat în plîngerea contravențională și dezvoltat și la concluzii scrise.
„Aviz”, conform dicționarului explicativ, înseamnă „părere, apreciere competentă”. Faptul că Primăria sau domnul primar au avut o părere negativă despre protestul din 8 noiembrie este dreptul lor democratic dar nu înseamnă că l-au interzis, mai ales că art. 1 din legea 60/1991 spune: „Libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la acestea este garantată prin lege”. Protestul din 8 noiembrie a respectat condițiile impuse de legea 60/1991, adică a fost pașnic, fără arme, a fost declarat în prealabil, n-a stînjenit folosirea normală a drumurilor publice, a mijloacelor de transport în comun ori a vreunei instituții, n-au existat acțiuni turbulente (vezi filmările CD-urile filele 30, 44). Conform art. 4 din legea 60/1991, primarul era obligat să asigure condițiile necesare desfășurării normale a adunării, chiar dacă părerea sa personală despre ea era negativă.
Prin urmare, în 8 noiembrie 2020 nu a avut loc o adunare interzisă, ci o adunare legală conform legii 60/1991, care a fost notificată autorităților în răstimpul legal, și despre care primăria și domnul primar au avut o părere personală negativă, fapt nerelevant, căci într-o societate democratică poți desfășura adunări de protest și pentru a expune păreri care nu sînt pe placul primarului.

4. Nu am fost somat de organele de ordine să părăsesc adunarea
Art. 26 lit. d din Legea 60/1991 prevede ca o condiție obligatorie pentru aplicarea de sancțiuni, pe lîngă participarea la o adunare interzisă și refuzul de a părăsi locul la avertizările și somațiile organelor de ordine. Martorul R. H. a precizat: „nu am fost somați să părăsim locația” (fila 115).
Chiar dacă am admite că procesul verbal al jandarmeriei se bucură de prezumția de veridicitate, prin declarația martorului această prezumție a fost răsturnată. Ce altă dovadă aș putea aduce cu privire la faptul că jandarmeria nu mi-a cerut să părăsesc locul? Nu eram singurul participant la adunarea de protest. Dacă protestul era nelegal, toți participanții la acea adunare (mulți la număr – vezi înregistrările video filele 30, 44) ar fi trebuit somați să părăsească adunarea (altfel am fi într-o situație de discriminare, interzisă de OG 137/2000). Jandarmeria care permanent a monitorizat și filmat adunarea ar fi trebuit să poată prezenta o filmare în care somează participanții să părăsească zona. Înregistrările depuse de intimată (fila 30) nu cuprind așa ceva. Toate înregistrările arată că protestul s-a desfășurat fără vreo opoziție a jandarmeriei, ci doar sub monitorizarea acesteia.
O somație pentru părăsirea locului trebuia să fie auzită ex propris sensibus nu doar de jandarm ci și de mine. Am arătat în plîngerea contravențională că n-am auzit o asemenea somație iar pîrîta n-a prezentat vreo dovadă contrară.

5. Participarea la adunarea de protest a fost făcută în legitimă apărare
Nici acest aspect, invocat de mine în concluziile scrise, nu a fost analizat de prima instanță.
Conform art. 11 alin. (1) din OG 2/2001 „caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări”.
Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, îndreptat împotriva sa, împotriva altuia sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.
Fără îndoială, respectarea Constituției și a legilor țării reprezintă un interes public major. Totodată, un interes public major îl reprezintă și salvarea de vieți omenești, puse în primejdie de incompetența politicilor de sănătate ale guvernului, cît și salvarea României de dezastru economic și de îndatorare excesivă la care o împing măsurile guvernamentale.
Curtea Constituțională, prin Decizia 50/2022 a stabilit că guvernul, prin OUG 192 din 5 noiembrie 2020 (3 zile înaintea protestului despre care discutăm) a încălcat constituția. Alte încălcări ale Constituției au fost săvîrșite sub pretextul pandemiei covid includ OUG 34 din 26 martie 2020 privind regimul stării de asediu și al stării de urgență, declarată neconstituțională prin Decizia 152 din 6 mai 2020 a Curții Constituționale. Aceste încălcări grosolane ale Legii Fundamentale a Țării a stîrnit indignarea iubitorilor de legalitate și au fost tema adunării de protest cu titlul „Manifest pentru Libertate” din 8 noiembrie 2020. Nu sînt singurele încălcări a legii sub pretextul pandemiei săvîrșită de guvern, lista completă a acestora încă urmează să fie stabilită de instanțele de judecată, fiindcă procedurile judiciare durează. De pildă, prin Hotărîrea nr. 121 din 30.12.2021 a Curții de Apel Bacău, pronunțată în dosar 283/32/2021, s-a stabilit că următoarele hotărîri de guvern adoptate sub pretextul combaterii pandemiei de covid-19 sînt nelegale: H.G. nr. 394/2020; H.G. nr. 434/2020; H.G. nr. 443/2020; H.G. nr. 465/2020; H.G. nr. 476/2020; H.G. nr. 553/2020; H.G. nr. 668/2020; H.G. nr. 782/2020; H.G. nr. 856/2020; H.G. nr. 967/2020; H.G. nr. 1065/2020; H.G. nr. 3/2021; H.G. nr. 35/2021; H.G. nr. 293/2021; H.G. nr. 348/2021; H.G. nr. 432/2021; H.G. nr. 531/2021; H.G. nr. 636/2021; H.G. nr. 730/2021; H.G. nr. 826/2021; H.G. nr. 932/2021; H.G. 990/2021.
Atunci cînd însuși guvernul, care ar trebui să apere legea, este cel care o încalcă, și încă în mod sistematic, avem de a face cu un atac împotriva interesului public major de respectare a legalității, iar cetățenii care se împotrivesc acestor măsuri guvernamentale sînt în legitimă apărare.
Totodată, măsurile luate de guvern sub pretextul luptei cu pandemia au avut efecte grave atît asupra sănătății populației cît și a economiei României. Rapoartele Institutului Național de Statistică pe care le alătur dovedesc creșterea mortalității populației României după introducerea stării de urgență și a stării de alertă. Totodată economia a avut de suferit iar România s-a îndatorat cu miliarde de euro pentru a acoperi creșterile nejustificate de cheltuieli cît și scăderea veniturilor datorată măsurilor luate sub pretextul luptei cu pandemia. Salvarea de vieți omenești și evitarea unei prăbușiri a economiei românești (cu urmări sociale deosebit de grave, care abia acum încep să se simtă, prin inflație, pînă acum fiind luate măsuri de amînare a efectelor prin împrumuturi) reprezintă interes public major, care justifică încadrarea faptelor la legitimă apărare.
Încă din martie 2020, cînd s-a anunțat stare de urgență, am atras atenția că măsurile impuse de guvern sub pretextul combaterii covid-19 sînt greșite. Pe saitul propriu și pe canalul meu youtube am publicat interviul cu profesorul german Sucharit Bhakdi care atrăgea atenția: „Măsurile sînt absurde și primejdioase. Concetățenii noștri bătrîni au tot dreptul să fie făcute eforturi pentru prelungirea vieții lor. Contactele sociale, evenimentele sociale, teatrul, muzica, călătoriile, vacanțele, sportul, toate acestea îi ajută să-și prelungească viața. Speranța de viață a milioane de oameni e scurtată cu măsurile anticoronavirus
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/03/27/dr-sucharit-bhakdi-germania-despre-isteria-coronavirusului-masurile-sint-absurde-si-primejdioase-concetatenii-nostri-batrini-au-tot-dreptul-sa-fie-facute-eforturi-pentru-prelungirea-vietii-lor-c/
Respectivul interviu l-am republicat și în cartea mea „Covid, minciuna veacului”, tipărită în octombrie 2020, pe care o alătur. Interviul respectiv se găsește la paginile 22-24.
Deasemeni am publicat, pe saitul propriu și apoi în cartea „Covid, minciuna veacului” articole în care am arătat faptul că măsurile guvernamentale nu sînt doar ineficiente, ci duc direct la pierderea de vieți omenești. În 7 aprilie 2020 am lansat petiția on-line „Opriți isteria covid-19! Încetați de îndată starea de urgență!” în care atrăgeam atenția că „Isteria COVID-19 provoacă efecte mai rele decît însuși virusul. Măsurile guvernanților sînt de-a dreptul criminale! Oameni cu alte boli decît COVID-19 mor fiindcă nu mai primesc îngrijiri medicale datorită faptului că toate resursele sînt dirijate pentru combaterea covid-19, dar și datorită scăderii generale a resurselor care va veni prin criza economică. Cancerul, diabetul și alte boli fac de sute de ori mai mulți morți decît covid-19. Nu mai sînt fonduri pentru investigații tip tomograf sau RMN și ca urmare mulți oameni vor muri fiindcă nu-și fac investigațiile astea care le-ar descoperi diferite boli. Mai mulți decît cei salvați de moarte prin covid-19”.
Petiția se poate vedea la https://www.petitieonline.com/oprii_isteria_covid-19_anulai_de_indat_starea_de_urgen și a strîns 1485 de semnături. Respectiva petiție este prezentată și în cartea „Covid, minciuna veacului” (pag. 37-49).
Politica guvernului în domeniul combaterii covid-19 am declarat-o public drept criminală și cu alte prilejuri, înainte de adunarea de protest din 8 noiembrie 2020. De pildă, în 22 aprilie 2020 publicam articolul „Efectul placebo și efectul nocebo. Caracterul criminal al creatorilor de panică” https://mariusmioc.wordpress.com/2020/04/22/efectul-placebo-si-efectul-nocebo-caracterul-criminal-al-creatorilor-de-panica/ (tipărit și în cartea „Covid, minciuna veacului” pag. 74-75), iar în 4 mai 2020 publicam articolul „Isteria coronavirus ucide. Cazuri concrete” https://mariusmioc.wordpress.com/2020/05/04/isteria-coronavirus-ucide-cazuri-concrete/ (cartea „Covid, minciuna veacului” pag. 89-93). Prin aceasta dovedesc că preocuparea mea față de pierderile de vieți omenești datorate incompetenței cu care guvernul gestionează problema covid-19 a fost constantă, încă înainte de mitingul din 8 noiembrie 2020.
Toate acestea arată că din punct de vedere subiectiv a existat o convingere a mea că măsurile guvernului duc la pierderi de vieți omenești și există o nevoie socială de a ne împotrivi acestor măsuri. Dar și din punct de vedere obiectiv, evoluția evenimentelor a confirmat acest lucru. În România, dacă înainte de aplicarea măsurilor de combatere a covidului, mortalitatea în anul 2020 era mai mică decît în 2019, după ce aceste măsuri au fost aplicate s-a înregistrat un exces de mortalitate, mai ales după introducerea și a obligativității purtării măștilor (mai 2020) – confirmare indirectă a spuselor lui Nelu Tătaru despre efectele rele ale măștii (CD fila 20). Aceeași tendință se observă peste tot pe plan mondial – nu a existat exces de mortalitate înainte de aplicarea măsurilor împotriva covid ci abia după aplicarea acestor măsuri, care n-au salvat ci dimpotrivă, au curmat vieți. Iar țările care au omis să adopte măsuri dure de luptă cu covidul au evitat excesul de mortalitate.
Buletinele „Evenimente demografice în anul 2020” [linc] și „Evenimente demografice în anul 2021” [linc] ale Institutului Național de Statistică, pe care le alătur, arată că în România s-au înregistrat:

 • 260353 morți în 2019 („Evenimente demografice în anul 2020”, pag. 13)

 • 298651 morți în 2020 („Evenimente demografice în anul 2021” pag. 13; în buletinul „Evenimente demografice în anul 2020” pag. 13 se dă număr puțin mai mic, dar cu mențiunea „date semidefinitive”)

 • 334910 morți în 2021 („Evenimente demografice în anul 2021”, pag. 13)

Cu alte cuvinte, în anii 2020-2021 s-au înregistrat un exces de mortalitate de 112855 persoane comparativ cu anul 2019, an de referință de dinaintea aplicării noilor politici sanitare ale guvernului, împotriva cărora protestam în 8 noiembrie 2020. E adevărat că la creșterea mortalității din 2021 a apărut și o cauză nouă – vaccinarea pe scară largă anticovid, care nu era prezentă în noiembrie 2020 (motiv pentru care mortalitatea din 2021 a fost mai mare chiar și decît uriașa mortalitate din 2020).
Comparînd pe luni numărul de decese înregistrat (aceleași buletine, pag. 15), se vede că excesul de mortalitate față de 2019 a apărut începînd cu luna iulie 2020. Pentru perioada ianuarie-martie numărul morților fiind mai mic în 2020 decît în 2019 (martie 2020 fiind luna cînd s-au introdus măsurile de luptă cu covidul), iar în lunile aprilie-iunie numărul morților din 2020 a fost aproximativ egal cu cel din 2019.

Luna/Anul 2019 2020 2021 2020 – 2019 2021 – 2019
ianuarie

27406

24097

29822

-3309

2416

februarie

22380

22216

24166

-164

1786

martie

23686

22939

29652

-747

5966

aprilie

21358

21980

29910

622

8552

mai

21282

21051

24314

-231

3032

iunie

20558

21067

21492

509

934

iulie

20338

22480

21075

2142

737

august

19939

23350

20659

3411

720

septembrie

19034

21842

25169

2808

6135

octombrie

21154

27689

46576

6535

25422

noiembrie

20606

35131

36227

14525

15621

decembrie

22612

34809

25848

12197

3236

TOTAL

260353

298651

334910

38298

74557

Graficul mortalității în România, întocmit pe baza buletinelor „Evenimente demografice în anul 2020” și „Evenimente demografice ale anului 2021”, pag. 15 ale Institutului Național de Statistică

Motivele creșterii numărului de morți au fost amplu explicate de mine, pe saitul propriu https://mariusmioc.wordpress.com/covid-19/, în cartea mea „Covid, minciuna veacului” cît și la adunările de protest la care am luat parte: Lipsirea de tratament medical a bolnavilor cu alte boli decît covidul pe motiv că întreg sistemul sanitar trebuie să aibă prioritate covidul (unele spitale au fost declarate spitale covid fiind interzis accesul pacienților cu alte boli, unii deja internați au fost dați afară din spital), schimbarea procedurilor de tratament sub pretextul pandemiei (de pildă, s-a impus efectuarea de test covid pentru orice pacient înainte de internare; ca rezultat internarea a fost amînată pînă la sosirea rezultatului testului ceea ce a avut ca efect în unele cazuri moartea), stresul la care a fost supusă populația prin bombardarea cu știri despre morți, dar și datorită efectelor psihologice ale izolării sociale impuse ori problemelor economice apărute, oamenii stresați înregistrînd o scădere a imunității generale, tratamentele medicale greșite date pacienților cu covid (s-au dat medicamente agresive precum kaletra și remdesivir, care au multe efecte adverse trecute de altfel în prospectele lor și deseori pacienții au murit datorită acestor medicamente, fiind însă trecuți ca morți de covid).
De semnalat că autoritățile, pentru a-și justifica măsurile luate, au adoptat proceduri pentru a umfla numărul morților declarați de covid, ceea ce a fost și temă a cuvîntării mele de la adunarea de protest (înregistrare video CD fila 44, transcriere fila 48). Curtea de Apel București, prin sentința nr. 484 din 9 martie 2022, a constatat metodologia greșită de înregistrare atît a îmbolnăvirilor cît și a morților de covid-19 și a impus schimbări în această metodologie, printre care:
– eliminarea paragrafelor:
Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportat ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19.
COVID-19 trebuie menționat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.”

– introducerea paragrafului:
„Decesul survenit într-o unitate sanitară, la un pacient care se internează pentru agravarea unei boli cronice preexistente, adică la un pacient care prezintă simptomele, semnele și investigațiile paraclinice caracteristice respectivei boli (cancer, afecțiuni hematologice, diabet, boli neurologice etc.) și nu prezintă niciun semn și simptom specific Covid 19, nu poate fi considerat de cauză COVID 19, chiar dacă îndeplinește criteriile de laborator (pacientul are test RT-PCR pozitiv pentru SARS CoV 2)”
Toate datele cu privire la morții de covid-19 care s-au vehiculat de la începutul pandemiei (inclusiv cele cuprinse în buletinele Institutului Național de Statisticiă) se bizuie pe această metodologie defectuoasă, care a impus trecerea covid-19 drept cauză a morții la toate cazurile în care a existat un test pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2 ori doar se bănuiește că a existat infecție cu virus (citez din Sentința 484 din 9 martie 2022 a Curții de Apel București, pag, 37: „Susținerea pîrîtului INSP, în sensul că definiția decesului cauzat de COVID urmează recomandările OMS, poate fi adevărată dar este nerelevantă, din moment ce recomandările nu sînt obligatorii iar pe de altă parte ele nu au suport în realitatea fizică, deși orice reglementare a unei situații de fapt trebuie să se bazeze pe situații de fapt reale”). Scopul acestei metodologii defectuoase a fost supraevaluarea numărului de morți de covid și justificarea, pe această cale, în fața opiniei publice, a măsurilor luate de guvern. Chiar dacă sentința Curții de Apel București se referă la metodologia în vigoare în 21.02.2022 (firesc că o instanță de judecată se pronunță doar asupra unor acte normative care sînt în vigoare) în anii 2020-2021 au existat aceleași principii greșite de raportare a morților de covid-19. A se vedea Ordinul Ministerului Sănătății nr. 436 din 13 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 207 din 13 martie 2020, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 570 din 6 aprilie 2020 publicat în Monitorul Oficial din 7 aprilie 2020 și Ordinul Ministerului Sănătății 961/2020.
La momentul adunării de protest care e subiectul acestei pricini, datele statistice legate de efectele dezastruoase ale politicii sanitare ale guvernului nu fuseseră publicate. Asta nu înseamnă că nu au existat persoane care să înțeleagă că anume acestea vor fi urmările. Sînt una dintre aceste persoane, care încă din martie 2020 am atras atenția public că noile politici sanitare ale guvernului sînt dezastruoase și vor duce la pierderi de vieți omenești, fără a putea să stăvilească infecția respiratorie numită „covid”.
Nici deciziile Curții Constituționale care au constatat nelegalitatea unor ordonanțe legate de politica sanitară a guvernului, inclusiv OUG 192/2020 care apăruse recent, nu fuseseră emise. Asta nu înseamnă că nu mi-am dat seama din primul moment că acțiunile guvernului sînt nelegale. Preocuparea mea cu privire la încălcarea Constituției sub pretextul pandemiei a fost exprimată public și înainte de 8 noiembrie 2020, după cum dovedesc prin cuvîntarea mea din 12 iulie 2020 cu titlul „Este atacată ordinea constituțională a statului român” https://mariusmioc.wordpress.com/2020/08/11/este-atacata-ordinea-constitutionala-a-statului-roman-video/ publicată în cartea „Covid, minciuna veacului”, pag. 167-171.
Salvarea de vieți omenești puse în primejdie de politicile sanitare dezastruoase ale guvernului cît și apărarea Constituției și a legalității sînt interese publice majore iar apărarea acestora este legitimă, ceea ce exclude caracterul contravențional al faptei. Modul cum am ales să apăr aceste interese publice majore, prin participarea la o adunare de protest pașnică, într-o zonă pietonală unde nu se stînjenește circulația autoturismelor și nici nu se desfășurau alte activități care ar fi stînjenite (cum a arătat martorul Haios), nu reprezintă o încălcare a principiului proporționalității care trebuie avut în vedere cînd se acționează în legitimă apărare.

6. Lipsește elementul de vinovăție pentru aplicarea sancțiunii contravenționale
Martorul R. H. confirmă că, cu o săptămînă înainte, în 1 octombrie 2020, fusese plănuită o altă adunare de protest, dar fiindcă nu se primise aviz de la primărie (deși se depusese cerere) participanții (inclusiv eu) s-au împrăștiat, nedorind să încalce legea. Tot atunci s-a discutat că se va reveni pentru adunare de protest în 8 noiembrie, dată pentru care se vor obține toate aprobările legale. Apoi adunarea de protest pentru 8 noiembrie a fost anunțată și pe facebook.
Renunțarea la adunarea de protest din 1 noiembrie arată dorința mea de a mă conforma legii. Pe 8 noiembrie am venit la noua adunare de protest anunțată cu convingerea fermă că nu sînt probleme de ordin legal pentru asta.
Art. 1 din OG 2/2001 impune vinovăția ca o condiție ca o faptă să fie considerată contravenție. Această condiție nu a fost îndeplinită. Am participat la adunare ferm convins că este dreptul meu democratic să exprim public protest inclusiv față de politicile guvernului și că adunarea fusese declarată legal. Nu am auzit nici un fel de somație din partea forțelor de ordine prin care să se aducă la cunoștiința participanților că adunarea este nelegală.

7. Hărțuirea la care am fost supus de către pîrîtă
Sentința afirmă: „intimatul a făcut dovada că petentul a mai fost sancționat în trecut pentru fapte similare, astfel încît acesta nu se află la prima abatere”, pe acest considerent fiind respinsă și înlocuirea amenzii cu avertisment.
În realitate, în 8 noiembrie 2020 a fost prima sancțiune primită de mine din partea pîrîtei. Mai apoi am mai fost amendat de către pîrîtă în 15 noiembrie 2020, 6 decembrie 2020, 14 martie 2021, 26 septembrie 2021, 1 decembrie 2021 iar de la Jandarmeria București am primit amendă pentru 21 decembrie 2021. Presupunînd că abaterea din 8 noiembrie 2020 e reală, ea rămîne însă prima mea abatere, deci motivul refuzului de înlocuire a amenzii cu avertisment este greșit.
Pe de altă parte, arăt că din cele 6 amenzi primite de la pîrîtă pentru nerespectarea regulilor „pandemice”, 4 au fost anulate de instanțele de judecată: 15 noiembrie 2020 – chiar în acest dosar, 14 martie 2021 (decizie nr. 2/2022 a Tribunalului Timiș, definitivă, dosar fond filele 121-126), 1 decembrie 2021 (sentința 11307 din 31.05.2022 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin neapelare), 26 septembrie 2021 (sentința 11579 din 02.06.2022 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin neapelare). Singura amendă care a fost menținută pînă acum de instanțe e cea din 6 decembrie 2020, pentru care am făcut cerere de recurs și revizuire, după cum dovedesc prin extras de pe portalul instanțelor. Amenda de la Jandarmeria București a fost și ea contestată, procesul fiind deocamdată suspendat de Judecătoria sector 5 București.
Așadar, lăsînd la o parte amenda despre care discutăm în cadrul acestui apel, din celelalte 5 amenzi care mi-au fost date de pîrîtă, 4 au fost anulate prin hotărîri judecătorești definitive (consider și amenda din 15 noiembrie 2020 anulată definitiv în lipsa unui apel al pîrîtei) și numai una se află încă în dispută în fața instanțelor. E vorba aici nu de o conduită contravențională care m-ar caracteriza pe mine ci de conduita pîrîtei de a disprețui legea, hărțuindu-mă cu amenzi neîntemeiate în cel puțin 4 cazuri dovedite în fața instanțelor de judecată.
Motivul hărțuirii este desigur faptul că am dezvăluit incompetența guvernului în gestionarea pandemiei covid-19, prin articolele publicate pe internet, prin cartea „Covid, minciuna veacului” și prin luările de cuvînt de la proteste publice, inclusiv luarea de cuvînt de la protestul din 8 noiembrie 2020 care face obiectul judecății.

ÎN DREPT: OG 2/2001, Legea 55/2020, Legea 60/1991, Codul de procedură civilă, art. 4 din legea 554/2004, Constituția României, Convenția CEDO, Hotărîrea 71 / 8 noiembrie 2020 a Comitetului Județean Timiș pentru Situații de Urgență, OG 137/2000, Ordinele Ministerului Sănătății 436/2020, 570/2020 și 961/2020.

Adaug pentru dovedire:
– Extras de pe portalul instanțelor cu privire la hotărîrea 121/30.12.2021 pronunțată în dosar 283/32/2021 de Curtea de Apel Bacău prin care s-a anulat HG 856/2020 care instituise starea de alertă în perioada analizată în acest proces
– Sentința civilă nr. 484 din 9 martie 2022 a Curții de Apel București prin care se stabilește, printre altele, că metodologia folosită pînă acum pentru stabilirea numărului de cazuri ori de morți de covid-19 a fost greșită.
– Sentințele 11307/31.05.2022 și 11579/02.06.2022 ale Judecătoriei Timișoara, prin care au fost anulate amenzi date mie de către pîrîtă (o altă anulare de amendă dată mie de pîrîtă fiind Decizia 2/2022 a Tribunalului Timiș depusă deja la dosar fond filele 121-126).
– Extras de pe portalul instanțelor dovedind că amenda din 6 decembrie 2020 e încă în curs de judecată.
– Sentința 1073/PI/18.11.2021 a Tribunalului Timiș și Decizia nr. 494 din 25 mai 2022 a Curții de Apel Timișoara prin care acțiunea Silviei Terziu împotriva Primăriei Timișoara a fost respinsă pentru „lipsă de interes” iar recursul pentru tardivitate.
– Rapoartele „Evenimente demografice în anul 2020” și „Evenimente demografice în anul 2021” ale Institutului Național de Statistică
– cartea mea „Covid, minciuna veacului” care dovedește că încă înainte de adunarea de protest care face obiectul acestul proces am atras atenția că măsurile guvernamentale sub pretextul combaterii bolii covid-19 vor duce la pierderi de vieți omenești și sînt o primejdie la adresa ordinii constituționale a statului român.
– copie factură din septembrie 2020 pentru cartea „Covid, minciuna veacului” prin care arăt că această carte a apărut înainte de adunarea de protest din 8 noiembrie 2020.
Depun acest apel și înscrisurile la care fac referire în 2 exemplare, cu excepția sentințelor 11307/31.05.2022 și 11579/02.06.2022 ale Judecătoriei Timișoara, pe care le depun într-un singur exemplar, pentru instanță, ele fiind deja comunicate pîrîtei care a fost parte în respectivele procese.

Petent, Mioc Marius

Mai prezint și alte filmări de la adunarea de protest „interzisă” din 8 noiembrie 2020, cu vorbitorii Gheorghe Vela, Beniamin Muj și Silvia Terziu:

Mai citește alte articole legate de adunări de protest legate de măsurile C0vid la subpagina Covid-19 – Acțiuni civice.

7 gânduri despre „Apelul meu legat de amenda din 8 noiembrie 2020. Tribunalul Timiș l-a respins

 1. 1.ati dat la Tribunal peste niste capsomance.
  (cum spunea ailalta:”instanta are mijlocele ei sa verifice daca starea de alerta a fost desfiintata”,
  se infoia in pene)
  2. ramane de vazut.

 2. Lege 348/2004,
  „(5) Toate sumele în monedă veche prevăzute în actele normative emise anterior datei de 1 iulie 2005 se înlocuiesc cu sumele în monedă nouă, prin împărţirea la 10.000.”

  in raport cu Ordonanta 2/2001,

  Art. 8 – (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
  (2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei, iar limita maximă nu poate depăşi:
  a) 100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
  b) 50.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
  c) 5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General
  al Municipiului Bucureşti;
  d) 2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor,
  municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

 3. doar ce v-a spus Klaus:
  „Romania e un stat esuat”,
  data trecuta era de dorit distrugerea FUNCTIEI numita „presedintele rebublicii”;
  maxtor este pacifist:
  TRAIASCA LUPTA PENTRU PACE!

 4. urla un jandarm:
  200 de milioane amenda,
  o familie cu 2 copii mici dupa ora stingerii din plandetia lor,
  2 copii cu probleme(ta-su spunea asta),
  Satana STIA!

 5. citim in Decizia 50/2020,
  „Judecătoria Sectorului 3 București – Secția civilă apreciază că excepția de
  neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea contravenției prin sistemul normei de trimitere
  constituie o tehnică legislativă frecventă și, în unele cazuri, necesară, care nu contravine principiilor
  constituționale.”

  -pardon, chiar CCR in alta parte a decis ca „metoda” asta e neconstitutionala,
  contraventia trebuie explicitata in lege!
  (juristi de caca-maca la js3)

  si citatul continua NEMIJLOCIT,

  „Referitor la drepturile și libertățile persoanei invocate de către autorul excepției ca fiind
  încălcate, instanța are în vedere faptul că, deși acestea sunt garantate prin Constituție, nu pot fi
  absolutizate, motiv pentru care se pot institui PRIN LEGE îngrădiri ale acestora cu condiția ca o astfel de
  îngrădire să fie justificată de un scop legitim și să fie proporțională cu scopul urmărit. ”

  -efectiv: distrusu/a de la JS3 s-a contrazis in 2 fraze adiacente!

  urmeaza nemijlocit:

  „Or, măsura
  obligativității purtării măștii de protecție este o normă de sănătate publică, care a fost luată cu scopul
  prevenirii răspândirii virusului Sars-Cov-2, fiind, în aprecierea instanței, proporțională cu scopul urmărit.”

  -sceleratul ala sau aia A CAPATAT COMPETENTE MEDICALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  „sanatatea publica” e de fapt o „politica publica”……aviz amatorilor de dictatura medicala, judecatorul e si expert!!!!!!!
  repet:doar masca de gaze e absoluta!

  in Decizia 50/2020 cautam sa vad daca exista vreo referinta la imprejurarile in care OUG192/2020
  a fost formulata, din pacate lipseste:
  -prezidentu Klaus a deschins in sedinta de guvern respectiva (anturat de spp),
  Iohannis a mai comis un act de „ultra vires”, de abuz de putere!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.