Cărţile mele


Covid, minciuna veacului, editura Partoș, 2020

Linc scurt: https://wp.me/PjejF-3W

Cine vrea să cumpere cărţi ale mele, găsește la pagina Cărți de vînzare (linc) informații despre cum le poate dobîndi.

Mai jos sînt unele comentarii apărute despre cărţile mele, grupate pe titluri.

Comentarii generale

“Unicul lucru bun pe care îl pot spune despre asta [secţiunea despre revoluţie a raportului Comisiei Tismăneanu] este că el include o notă de subsol referitoare la munca lui Marius Mioc – un cercetător din Timişoara care, probabil, nu s-a bucurat de recunoaşterea suficientă pe care ar fi meritat-o pentru munca sa despre decembrie 1989”

Richard Andrew Hall, în “Ziua” din 27 octombrie 2007

„Pentru a se descurca în plasa deasă a legendei, cititorul are la dispoziţie aproximativ 300 de cărţi despre evenimentele de la Timişoara, din care doar vreo cinci păstrează încă peste timp căldura relatării din vecinătatea evenimentului şi numeroase detalii apropiate cumva de adevăr. Rămîn interesante mărturiile consemnate de Miodrag Milin, Marius Mioc şi Titus Suciu, unele încărcate sentimental şi înfrumuseţate politic”.

Alex Mihai Stoenescu – „Istoria loviturilor de stat din România – vol. 4 (I)”, Editura Rao, Bucureşti 2004, pag. 320

„Marius Mioc, unul dintre cei mai tenace apărători ai revoluţiei timişorene, cel puţin prin numărul de cărţi publicate, nu creditează nici complotul extern, nici pe cel intern (…). Mioc se pronunţă mai cu seamă asupra spontaneităţii revoltei de la Timişoara, refuzînd să dea un verdict limpede în privinţa Bucureştiului. Pe de altă parte, într-una dintre cărţile sale, acest autor enumeră o serie falsificatori angajaţi într-o „campanie de falsificare a istoriei revoluţiei”, între care Ion Iliescu, Ion Cristoiu, Pavel Coruţ, Sergiu Nicolaescu, Virgil Măgureanu, Silviu Brucan, Radu Portocală şi mulţi alţii – unii dintre ei, deşi susţin revoluţia pură, sînt invalidaţi pentru că îşi arogă merite false, alţii pentru că mizează pe teoria conspiraţiei”.

Editura Partoș, 2019

Ruxandra Cesereanu – „Decembrie ’89. Deconstrucţia unei revoluţii”, Editura Polirom, Iaşi 2004, pag. 67

„Marius Mioc este unul din cei mai interesanţi autori de lucrări memorialistice dedicate aproape exclusiv Revoluţiei de la Timişoara. El avertizează în una din contribuţii : « A nu se confunda cu maculatura publicată la Bucureşti » sugerînd exigenţa pe care şi-a impus-o de fiecare dată cînd a scris despre acest subiect. Marius Mioc iniţiază o metodă pe care o vom regăsi şi la alţi autori de lucrări memorialistice: gruparea într-un singur volum a mai multor mărturii ale participanţilor, aparent fără criterii dinainte stabilite. Pe această formulă a fost propus publicului, încă din 1996, un set de 40 de relatări despre fapte şi evenimente petrecute între 15 şi 25 decembrie 1989. Soluţia completării lucrării cu o scurtă cronologie (chiar dacă este incompletă), cu numele a 106 morţi identificaţi, cu o scurtă dar sugestivă statistică a Revoluţiei, pare o foarte bună idee. Ca unul din autorii care s-au arătat cei mai interesaţi de tot ce s-a publicat legat de Revoluţia de la Timişoara, Marius Mioc s-a angajat şi într-o susţinută polemică, exerciţiu din care au rezultat pentru cititor date şi interpretări interesante dincolo de retorica de înţeles într-un astfel de demers mai degrabă publicistic”.

Alexandru Oşca [fost şef al Arhivelor Militare Române, al Serviciului Arhive şi Documentare Militară al Statului Major General, fost director al Serviciului istoric al Armatei, vicepreşedinte al Comisiei Române de Istorie militară], în revista „Clio 1989” nr. 1/2007, editată de Institutul Revoluţiei Române, pag. 28-29; comentariu reluat şi în „Revoluţia română în Banat”, Editura Sitech, Craiova 2009, pag. 26-27

Editura Partoș, 2019

„Menţin aprecierile cu privire la Marius Mioc, ale cărui contribuţii la cunoaşterea evenimentelor din Timişoara (şi nu numai) rămîn cele mai importante şi sînt permanent actualizate. Pe lîngă lucrări de memorialistică şi de interpretare foarte riguroase, domnul Mioc face şi analize interesante şi temeinice, şi mai ales, aşa cum am spus mai sus, pune la dispoziţia celor interesaţi, pe blogul său, materiale originale neprelucrate, extrem de valoroase pentru înţelegerea conţinutului, dimensiunii, sensului şi actorilor prezenţi pe baricadele revoluţiei. Mie, personal, mi-a fost utilă metoda domnului Mioc de a grupa într-un singur volum mai multe mărturii ale participanţilor în revoluţie, aparent fără criterii dinainte stabilite. Aşa am putut cunoaşte un set de 40 de relatări despre fapte şi evenimente petrecute la Timişoara între 15 şi 25 decembrie 1989. Soluţia completării lucrării cu o scurtă cronologie (chiar dacă este incompletă), cu numele a 106 morţi identificaţi şi cu o sugestivă statistică a Revoluţiei, pare o foarte bună idee. Tot el s-a angajat şi într-o susţinută polemică, exerciţiu din care au rezultat pentru cititori, interesante date şi interpretări de reţinut, dincolo de retorica de înţeles într-un astfel de demers mai degrabă publicistic”

Alexandru Oşca – „Dincolo de rubicon 1989 – Timişoara – 1990”, editura Sitech, Craiova 2011 (sub egida Institutului Revoluţiei Române)

Editura Cosmopolitan Art, 2017 (ediția a 2-a)

„Marius Mioc, cel mai important documentarist despre perioada Revoluției din 1989”

Ștefan Both„23 decembrie 1989. Lovitura de stat de la București a adus teroriștii la Timișoara. Halucinanta poveste de la poligrafie”, pe saitul adevarul.ro în 23 decembrie 2014 (probabil în ediția tipărită a ziarului „Adevărul” din 24 decembrie 2014)

„Timișoreanul Marius Mioc, una din cele mai avizate voci în subiectul Revoluției”

Vlad Stoicescu„Legea recunoștiinței, made in Romania: agenții represiunii ceaușiste au ajuns luptători remarcați”, saitul Evenimentul Zilei din 3 iunie 2010

„As far as the revolutionaries in the streets are concerned, one should mention Marius Mioc who has been extremely active in researching and disseminating firsthand information about the 1989 revolution in Timișoara. Time and again, Mioc has affirmed that in 1989 Romania witnessed an authentic revolution. Due to his constant efforts numerous witness accounts and documents related to the inception of the 1989 revolution have been published”.

Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst„Remembering communism: Private and Public Recollections of Lived Experience”, Central European University Press, pag. 540.

Vezi o emisiune televizată din 1997 (realizator Brînduşa Armanca) despre cărţile mele de pînă în acel moment – „Falsificatorii istoriei” şi „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost”

Reacții la „Covid, minciuna veacului”

„Făcut în toate felurile de băieții și fetele (toți civili, desigur) din ceea ce este generic cunoscut drept „presă” – Marius Mioc a decis să pună pauză muncii sale de documentarist al Revoluției din 1989 și să scrie o carte cu un titlu provocator: ”Covid 19, minciuna veacului” Scrisă mai mult ca o compilație a articolelor de pe blog, volumul ”Covid 19, minciuna veacului” e genul de carte atipică întrucât conține print screen-uri de pe Facebook, referințe la filmări samizdat de pe Youtube și o scriere arhaică (cu termeni precum „tălmăcire” sau grafie cu î din i). Firește, adoptarea unei poziții de disidență față de dogma cultului Adventiștilor de Tusea a Nouășpea l-a dus pe Marius Mioc într-o zonă controversată, adăugându-i probleme la „cazier” cu Ordinea de Partid și de Stat – pe lângă cele deja adunate în anii trecuți pentru scrieri neconforme despre Revoluție care implicau alți băieți și fete (și aceia, desigur, toți civili). Am mers așadar la Timișoara pentru a discuta cu Marius Mioc despre cea mai recentă carte a sa dar și despre subiecte oarecum conexe precum exagerările din presă, corupția financiară a presei, prostia guvernamentală dar și excesele Big Tech”.

Canalul youtube „Freedom Alternative RO”, 19 ianuarie 2021. Emisiunea respectivă o vedeți mai jos.

Reacţii la “Falsificatorii istoriei”

„Arestat în 16 decembrie 1989, pe cînd era încă student, Marius Mioc descrie succint tensiunea şi teroarea acelor zile atît în Penitenciar cît şi pe străzile Timişoarei. Urmează apoi un şir de răspunsuri documentate adresate celor care (…) au semănat confuzie, mistificînd grosolan adevărul acelor zile (…). Prin intermediul unor date concrete, Marius Mioc le răspunde tuturor acestora, demontîndu-le afirmaţiile mincinoase, încercînd stăvilirea „potopului de minciuni” întreţinut cu abilitate de actuala putere”.

Radu Ţoancă, în „Timişoara” din 21 decembrie 1994

„O carte polemică, Marius Mioc fiind între puţinii care au reacţionat, prompt, la declaraţiile oficiale şi la mărturiile devenite publice din timpul proceselor legate de revoluţie”.

Mariana Cernicova, în „Renaşterea Bănăţeană” din 20 decembrie 1994

„În cartea sa, lansată sîmbătă (16 decembrie 1994 – n.n.) la Timişoara, Marius Mioc nominalizează principalii falsificatori ai evenimentelor din decembrie”.

M. Toader, în „Ziua” din 19 decembrie 1994

„O carte utilă ca document, care va fi poate cîndva luat în seamă”.

George Pruteanu, în „Expres Magazin” nr. 1 / 1995

„A reuşit să readucă în actualitate punctele de vedere argumentate intransigent de-a lungul perioadei postrevoluţionare de către dl Marius Mioc, preşedintele (corect membru – n.n.) Comisiei pentru Adevăr şi Dreptate din cadrul Asociaţiei 17 Decembrie Timişoara”.

„Expres” nr. 1 / 1995

„În ultimii ani de după revoluţie am tot auzit de Marius Mioc, ca de unul dintre liderii intransigenţi ai celor care au avut curajul să-şi expună viaţa, nu doar libertatea, în zilele de incertitudine din decembrie 1989 (…) Zbaterea necontenită a acestui tînăr în aflarea adevărului legat de ce s-a întîmplat atunci, pentru a descoperi cine au fost călăii şi cine victimele, mi s-a părut cînd demnă de admiraţie, cînd agasantă, cînd naivă, un fel de donquijotism în lupta cu morile de vînt. Căci, ce altceva este visul unui om de adevăr şi dreptate, într-o lume în care minciuna şi banul sînt suverane?”.

Ion Marin Almăjan, în „Renaşterea Bănăţeană” din 7 noiembrie 1995

„Despre «misterul» celor 40 de cadavre s-au scris tot felul de prostii şi minciuni, care de care mai gogonate, după cum aveam să aflu din documentata lucrare a lui Marius Mioc, intitulată «Falsificatorii istoriei»”.

Sabin Ivan – „Pe urmele adevărului”, Editura Ex Ponto, Constanţa 1996, pag. 180

Notă: Sabin Ivan a fost membru în Comisia Senatorială „Decembrie 1989”. După ce i-am trimis cartea mea, care include critici la adresa acelei comisii, a demisionat din Comisie, criticînd activitatea acesteia. Să fie oare această demisie o urmare a cărţii mele?

„Din păcate, lui Marius Mioc, furat de funcţii şi onoruri locale, nu-i convine ipostaza de «manipulat». Poate, cîndva, nu se va mai alătura falsificatorilor istoriei şi va accepta că a făcut «revoluţia», dar nu singur”.

Gheorghe I. Florescu, în volumul colectiv „Iaşi, 14 decembrie 1989. Începutul revoluţiei române?”, Editura Cogito, Oradea 2000

Notă: Nu cunosc care sînt „funcţiile şi onorurile locale” la care se referă dl. Florescu, dacă nu cumva se referă la comentariile din presa locală despre cărţile mele, cărţi publicate de altfel prin forţe proprii, fără nici un leu sponsorizare.

„Autorul dă o replică corespunzătoare diverselor opinii, declaraţii şi consemnări inadecvate, false şi chiar tendenţios făcute de către diverşi protagonişti sau doar comentatori ai evenimentelor ce s-au produs în timpul revoltei timişorene, precum şi în timpul revoluţiei, motiv pentru care recomandăm cartea, care se situează printre cele care abordează inclusiv manipularea mai mult sau mai puţin voită a respectivelor evenimente”.

„Naţiunea Română” nr. 1 / ianuarie 2004 (revistă editată de Lorin Fortuna – liderul FDR în decembrie 1989)

Reacţii la „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost”

„Cuprinde mărturii cutremurătoare ale răniţilor, arestaţilor, rudelor şi prietenilor celor decedaţi. Autorul reuşeşte să reconstituie acea Timişoară fierbinte, acel oraş însîngerat, în care fiecare piaţă, cartier sau stradă devenise un spaţiu al descătuşării”.

S.U., în „Timişoara” din 14 noiembrie 1997

„Tînărul Marius Mioc, arestat în revoluţie, a fost poate unul dintre cei mai îndîrjiţi militanţi pentru ca istoria revoluţiei să fie scrisă fără falsificări. (…) Dl Mioc revine, editorial, cu „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost”, o colecţie de mărturii oferite de răniţi, arestaţi în revoluţie, de rudele şi prietenii mai multor eroi-martiri ai Timişoarei”.

M.C., în „Realitatea” din 15 noiembrie 1997

„În măsura în care aşa ceva mai poate fi posibil în prezent, Marius Mioc doreşte să fie cît mai obiectiv cu putinţă, ideea de a aduna între coperţi mărturii ale participanţilor din diverse zone ale oraşului de pe Bega susţinînd acest punct de vedere. Pe lîngă mărturii (…) Marius Mioc prezintă succint şi procesele revoluţiei timişorene, lista răniţilor, martirii timişoreni”.

Viorel Dogaru, în „Renaşterea Bănăţeană” din 15 decembrie 1997

„O nouă carte – document (…) care prezintă crîmpeie zguduitoare din acel decembrie însîngerat (…) Cartea (…) se doreşte o cronică fidelă şi obiectivă a evenimentelor din 16 – 22 decembrie 1989, clarificînd unele întîmplări, aşa cum s-au succedat ele în diferite puncte fierbinţi şi zone ale oraşului”.

Ion Medoia, în „România Liberă” din 17 decembrie 1997

Reacţii la „Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei”

„Împlinirea (…) a zece ani de la revoluţia anticomunistă şi anticeauşistă din 1989 este, de fapt, cea care a scos pe piaţă această nouă apariţie editorială, scrisă într-un mod obiectiv, bazată pe documente oficiale şi pe mărturiile participanţilor, carte ce încearcă din nou, poate mai bine, să desluşească adevărul, în ciuda piedicilor puse de-a lungul celor zece ani de persoanele care au în continuare interesul să-l ascundă”.

Valentin Dragu, „Lecturi necesare” în „Timişoara” din 14 decembrie 1999

„Inaugurarea Centrului Naţional de Documentare «Memorialul Revoluţiei» (…) a găzduit, printre altele şi lansarea cîtorva cărţi despre Revoluţia din Decembrie 1989. (…) «Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei», semnată de Marius Mioc, este cea de-a doua lucrare prezentată ieri, în care sînt adunate mărturii ale celor care au participat la revoluţie, ale arestaţilor şi răniţilor din decembrie 1989, dar şi dovezi ale falsificării istoriei de către oameni deveniţi peste ani personalităţi marcante ale vieţii politice româneşti”.

Lăcrămioara Şovar şi Dan Radosav, în „Ziua de Vest” din 17 decembrie 1999

„Ediţia din acest an descoperă noi şi noi piste de aflare a adevărului – încă incert – al zilelor de coşmar şi speranţă din urmă cu zece ani şi aduce noi dovezi care să-i incrimineze pe cei mai mari mistificatori ai Revoluţiei. Marius Mioc a devenit pentru toţi aceştia un interlocutor extrem de incomod, în ultimii zece ani schimburile de replici fiind adeseori mediatizate în presa locală şi naţională. Cartea tînărului Marius Mioc se înscrie în şirul tentativelor – din păcate solitare şi disparate – de reconstituire a atmosferei de la Timişoara din urmă cu un deceniu”.

Radu Ţoancă, în „Agenda Zilei” din 20 decembrie 1999

„După pelerinaj, la Consiliul Judeţean Timiş a avut loc o lansare de carte: „Timişoara în arhivele Europei Libere” de Miodrag Milin, „Revoluţia neterminată” de Anneli Ute Gabany, „Revoluţia încîlcită” de Nestor Rateş, şi „Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei” de Marius Mioc. Cea mai gustată a fost cea a d-lui Mioc, în care sînt făcute dezvăluiri importante cu privire la revoluţie, dar care cuprinde şi mărturii ale celor prezenţi, printre care şi a autorului”.

Georgiana Tîmbu şi Maria Petrescu, în „Timişoara” din 20 decembrie 1999

„Sîmbătă, în cadrul simpozionului „1989 – Zece ani după” (…) a avut loc lansarea a patru cărţi avînd ca subiect Revoluţia. (…) Dacă primele trei lucrări aduc revoluţia aşa cum a fost percepută şi interpretată ea din afara graniţelor ţării, „Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei” este o carte scrisă din interior şi, chiar mai mult, trăită pe propria-i piele de autorul ei, Marius Mioc. Acesta, arestat în acele zile, a cules „la cald” declaraţii şi mărturii ale celor cu care a împărţit celula, piaţa sau idealul”.

Laura Vieru, în „Ziua de Vest” din 20 decembrie 1999

„La Editura Sedona din Timişoara a apărut cartea lui Marius Mioc «Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei». Autorul cărţii, student la Facultatea de Mecanică (1989), arestat şi bătut în timpul evenimentelor din decembrie ’89, descrie în bază de documente şi date, mărturii şi note, adevărul despre Revoluţia română”.

N.R., în „Flux” (Chişinău) din 3 noiembrie 2000

„Pentru cine citeşte cartea lui Marius Mioc, încercînd să reconstituie revoluţia de la Timişoara pe baza mărturiilor cutremurătoare ale unora din participanţi, nu mai e nevoie de nici un fel de explicaţii cu privire la adevăratele intenţii ale celor ce propagă ideea reconcilierii cu oricine şi cu orice preţ”.

Dumitru Tinu, în „Adevărul” din 18 iunie 2001

„Problematica revoluţiei de la Timişoara l-a preocupat, în mod special, pe Marius Mioc, care – ca un adevărat justiţiar – a declanşat o vehementă luptă împotriva « falsificatorilor istoriei » „

Ioan Scurtu – „Revoluţia română din decembrie 1989 în context internaţional”, Editura Enciclopedică în colaborare cu Editura Institutului Revoluţiei Române, Bucureşti 2006, pag. 16

Reacţii la „Politicienii şi revoluţia din 1989”

„Timişoreanul Marius Mioc (…) a publicat, în volumul recent «Întrebări cu şi fără răspuns» o analiză riguroasă a relaţiei dintre politica românească postdecembristă şi revoluţie. Studiul său pune în evidenţă faptul că, în nici una din guvernările postdecembriste, clasa politică nu a considerat o prioritate tragerea la răspundere pentru crimele din decembrie, în schimb a existat o apetenţă egală pentru utilizarea încărcăturii simbolice a revoluţiei pentru imaginea personajelor politice. (…) Studiul punctează fără urmă de simpatii politice momentele cele mai importante din ultimii 12 ani, cînd valorile lansate simbolic de revoluţie au fost pe rînd confiscate şi abandonate de politicieni, folosite şi ignorate în momentele electorale sau de criză ale societăţii româneşti. (…) Analiza arată fără cruţare că a existat o conduită similară a partidelor de dreapta şi de stînga în privinţa pedepsei care trebuie aplicată celor vinovaţi de moartea eroilor revoluţiei”.

Brînduşa Armanca, în „22” din 25-31 decembrie 2001

Reacţii la „Revoluţia, fără mistere”

Lansarea cărţii, în prezenţa domnului Laszlo Tokes:


Dl. Marius Mioc, unul dintre participanţii activi ai Revoluţiei din Timişoara din decembrie 1989, a scris o nouă carte care ne va ajuta să înţelegem misterele Revoluţiei. (…) Cartea dlui Marius Mioc dă dovada unei munci îndelungate de documentare, nu o dată soldată cu refuzul accesului la documente, după cum mărturiseşte chiar autorul (…) Dl. Marius Mioc se dovedeşte a fi unul dintre puţinii participanţi la revoluţia decembristă care şi-a închinat viaţa pentru dezvelirea adevărului despre cele întîmplate în sîngerosul decembrie 1989. Sperăm că activitatea prolifică a domniei sale nu se va opri aici”.

Radu C. Munteanu, în „Timişoara” din 10 septembrie 2002

„Dar de unde «cazul Tokes», care e punctul de vedere al autorului în acest «caz» pentru mine e un mister, deşi autorul nu poate fi acuzat de reavoinţă (chiar şi atunci cînd ponegritorii lui Laszlo Tokes, în numele obiectivităţii, ajung la cuvînt). Ce mister înconjoară revoluţia română, cînd e un secret cunoscut tot ce s-a întîmplat? Penumbra din jurul ei e datorată permanentei înceţoşări. (…) Autorul, nici în cazul lui Ujvarossy nu încearcă să tragă concluzii, se mulţumeşte doar să relateze comunicatele poliţiei şi medicinii legale. Poate ar trebui să ne mulţumim cu atît, luînd în seamă contextul politic de azi, în care nici forurile noastre de vîrf nu ştiu sau nu vor să spună nimic bun despre personalitatea relevantă din decembrie 1989 care – vor sau nu unii – a fost făurarul schimbărilor”.

Gyorgy Koczka, în „Heti Uj Szo” (săptămînalul unguresc din Timişoara) din 20 septembrie 2002

„Lansarea cărţii „Revoluţia fără mistere – Începutul revoluţiei române: cazul Laszlo Tokes”, a scriitorului Marius Mioc, a dat ocazia eroului acestei cărţi, actualului episcop de Oradea, Laszlo Tokes, să afirme că în sfîrşit a apărut un document despre revoluţie în care «istoria este unică». «După Revoluţie, amintirea istorică maghiară şi română s-au despărţit, iar această carte face serviciul că ne uneşte amintirile, făcîndu-le apropiate prin fapte, prin documente», spune eroul cărţii. (…) Făcînd o prezentare a acestei noi cărţi despre revoluţie, liderul UDMR Bodo Barna recunoştea că este «o carte cinstită, la care autorul nu pleacă cu prejudecăţi, ci lasă documentele să vorbească».”

D. Baranga, în „Agenda Zilei” din 21 septembrie 2002

„Sediul Memorialului Revoluţiei din Timişoara a fost, ieri, gazda lansării lucrării „Revoluţia fără mistere. Începutul revoluţiei române: cazul Laszlo Tokes”, scrisă de Marius Mioc. După cum sublinia profesorul universitar Miodrag Milin, autorul cărţii reuşeşte să scape de tonul violent pe care l-a avut, pînă acum, în creaţiile sale, şi să arunce o privire analitică asupra perioadei pe care o descrie, folosind declaraţii ale persoanelor implicate în evenimente. (…) Eroul cărţii, Laszlo Tokes, acum episcop de Oradea al Bisericii Reformate, prezent la lansare, a spus că nu a citit încă volumul scris de Marius Mioc, dar că se bucură că acesta încearcă să restabilească adevărul foarte controversat al perioadei de început a Revoluţiei din 1989″.

S. Precup, în „Renaşterea Bănăţeană” din 21 septembrie 2002

„«Mesajul cărţii este nevoia de schimbare, de a privi cît mai obiectiv faptele ce s-au petrecut în anul 1989 şi nu numai», a spus profesorul Miodrag Milin”.

T.S., în „Prima Oră” din 21 septembrie 2002

Marius Mioc dovedeşte că e un investigator ager şi complex. Îşi cerne prin sita obiectivităţii datele şi informaţiile la care puţini au acces. Autorul abordează astfel volumul printr-o tehnică jurnalistică, încercînd să se detaşeze de evenimentele la care a fost actor activ. Culege date şi declaraţii inedite, pe care le pune „cap la cap”, pentru a fi lecturate şi analizate de cititor. (…) Prin „Revoluţia fără mistere” (…) Marius Mioc reuşeşte să reformeze peisajul publicistic tematic şi să aducă un plus istoriei recente.

Liza Kratochwill, în „Memorial 1989” nr. 1/2009, buletin ştiinţific şi de informare editat de Centrul Naţional de Documentare, Cercetare şi Informare Publică despre revoluţia din decembrie 1989, pag. 169

Reacţii la “Libertatea şi politrucii”

„Volumul reprezintă o culegere de articole şi eseuri, primul pe care autorul nu îl consacră exclusiv Revoluţiei din 1989, analizînd viaţa socială şi politică post-decembristă. După cum opina Delia Munteanu, de la Editura Mirton, în prezentarea făcută cărţii, aceasta este una «de referinţă în domeniu şi vine în sprijinul literaturii social-politice». Încă din titlu, Marius Mioc îşi face cunoscută opinia că viaţa politică a României a fost confiscată de politruci, politicieni lipsiţi de orice urmă de responsabilitate în faţa istoriei”.

Amelia Galetar, în „Timişoara” din 10 iulie 2003

„Într-un stil polemic, angrenat într-o actualitate interesantă prin faţetele surprinzătoare pe care le derulează mereu societatea noastră, autorul ne oferă o lectură atrăgătoare şi incitantă”.

Lucian Erwin Bureriu, în „VIP în Banat” din 16-31 iulie 2003

„«Libertatea şi politrucii» doreşte să aducă în atenţia opiniei publice o idee mai veche, anume că viaţa politică românească a fost confiscată de politruci, adică de acei politicieni care se comportă ca pe vremea comunismului: dau ordine şi cred că ştiu totul. Nu scapă de acest calificativ nici politicienii puterii actuale, nici cei ai puterii trecute. Dar politruc înseamnă şi politician care este lipsit de adevarată responsabilitate în faţa destinului ţării, a istoriei, iar Marius Mioc acuză cele mai importante figuri ale politicienilor de astăzi. (…) Marius Mioc este un polemist redutabil şi şi-a exersat acest dar în lucrările sale anterioare, mai ales cele referitoare la adevărul despre revoluţie. Această adevărata obsesie – care îi face cinste autorului fiindcă uitarea se aşterne tot mai profund – se regăseşte şi în paginile de faţă. Eseul «Politicienii şi Revolutia din 1989» este un adevărat studiu cu privire la destinul revoluţionarilor şi al revoluţiei după 1989. Alături de aceste teme ar trebui amintite aici problema Pieţei Universităţii, situaţia românilor din Basarabia, Constituţia României şi autonomia, dezastrul din economia naţională, etc. O carte critică, vie, responsabilă, amară dar niciodată resemnată, «Libertatea si politrucii» mizează pe reacţia societăţii civile şi a dramului de responsabilitate morală care ne-a mai rămas!”.

Delia Munteanu, pe situl Editurii Mirton (comentariu eliminat ulterior de pe situl editurii, cînd cartea n-a mai fost recentă)

Reacţii la “The anticommunist Romanian Revolution of 1989″

„Firesc polemică este însăşi punerea în temă din capitolul inaugural care prezintă istoria României, după cum frazele scurte izbutesc să concentreze o mare cîtime de informaţie, nu odată usturătoare prin semnificaţii. Din aproape în aproape, amploarea dată cîte unui moment devine din ce în ce mai pregnantă: România în anii dictaturii, cazul Laszlo Tokes, revoluţia de la Timişoara, FSN – o problemă spinoasă, care se cere clarificată, nu mai puţin, experienţa personală a revoluţionarului Marius Mioc sînt pagini de «no fiction» care se citesc cu sufletul la gură, asemenea celui din urmă capitol al cărţii, care concentrează, aproape cinematografic, evenimentele petrecute în ex-lagărul comunist european în anul 1989”.

Ildico Achimescu, în „Prima Oră” din 26 noiembrie 2002

„Un scurt şi util compendiu, în limba engleză”.

„Naţiunea română” nr. 1 / ianuarie 2004 (revistă editată de revoluţionarul timişorean Lorin Fortuna)

Reacţii la „Curtea Supremă – Procesele revoluţiei din Timişoara (1989)”

„Am putea începe prin a spune că Marius Mioc nu este un istoric puturos. Ştiţi ce este un istoric puturos? Un istoric puturos este acela care crede că „după 30 de ani, cînd se vor deschide arhivele, vom putea afla adevărul”. Ei bine, Mioc este un istoric harnic şi, mai mult decît atît: un soldat al adevărului. Fiindcă, cu o acribie întru totul remarcabilă, cel care a participat activ la revoluţia din 1989 a adunat mii de documente, le-a studiat, fişat şi ordonat, în funcţie de adevăr.

„Aşa încît, în acest moment, pe piaţă există încă o carte semnată de Marius Mioc dedicată adevărurilor revoluţiei din 1989. „Procesele Revoluţiei din Timişoara. Documente istorice” sînt adnotate şi comentate de Mioc, într-o carte care a apărut la editura ArtPress. Operă de apostolat, demersul lui Marius Mioc ar trebui, în mod normal, să aibă ecouri. Ecouri care, într-o lume normală, nu ar trebui să fie decît pozitive”.

C. Pătrăşconiu, în „Ziua de Vest” din 4 (8?) august 2004

„Menționăm lucrarea lui Marius Mioc: Procesele Revoluției din Timișoara (1989). Documente istorice, Timișoara, Editura Artpress, 2004. Autorul redă o parte din sentințele, rechizitoriul, recursurile, corespondența diverselor instituții legate de judecarea „Lotului Timișoara”, cu numeroase comentarii pertinente despre diverse aserțiuni pe care inculpații le-au folosit în apărarea lor. Combaterea acestor aserțiuni este făcută, adeseori, folosind alte afirmații pe care cei vizați le făcuseră anterior.

Alexandru Oșca – „Dincolo de rubicon. 1989 – Timișoara – 1990”, editura Sitech, Craiova 2011

Reacţii la „Revoluţia din 1989 şi minciunile din Jurnalul Naţional”

„Editura Marineasa din Timişoara editează zguduitoarea carte scrisă de un participant le Revoluţia din 1989 de la Timişoara din 16-21 decembrie, Marius Mioc.

Încercînd, pe cît posibil, să arate adevărul din punctul participantului efectiv la evenimente, Marius Mioc arată cu suficiente argumente cum unele persoane, sau, şi mai grav, unele publicaţii, încearcă să mistifice acest adevăr, punîndu-se în slujba unor adevărate forţe oculte.

„Jurnalul Naţional” supranumit ziar vertical, se încovoaie cu cinism după cum susţine autorul, lansînd teorii de doi bani, minciuni sau adevăruri spuse doar pe jumătate. (…) Şi tot aşa, din „dezvăluire” în „dezvăluire” susţine Marius Mioc se dă senzaţia că a fost de fapt o altă Revoluţie la Timişoara, cu alţi actori (nu i-am numit pe aceştia eroi) care au urmat un scenariu ce abia după consumarea evenimentelor a fost scris. (…)

Cartea de faţă ne îndreptăţeşte să credem că mai mult adevăr poate să expună un participant autentic la aceste evenimente decît un „hăitaş” nimerit în piaţă, împins de treburi de servici. Dorinţa de a mistifica şi a acoperi unele hibe îl bîntuie mai mult pe hăitaş decît pe cel vînat.

Doar prin asemenea mărturii se poate deschide o fantă de lumină prin zidul gros al mistificării”.

Emilian Marcu, în „Convorbiri Literare” din noiembrie 2005

Reacţii la „Revoluţia din 1989, pe scurt”

“Inginerul timişorean Marius Mioc continuă seria cărţilor sale despre Revoluţia din decembrie 1989 din oraşul de pe Bega, el însuşi arestat în acele zile de coşmar. Noul volum, apărut la Editura „ArtPress”, se intitulează „Revoluţia din 1989, pe scurt” şi întregeşte inspirat celelalte volume scoase sub semnătura sa în anii trecuţi: „Falsificatorii istoriei”, „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost”, „Revoluţia fără mistere” etc.
Autorul aduce atît fapte, cît şi interpretări noi, după cei 16 ani scurşi de la evenimentul respectiv. El ţine să insereze direct pe copertă o principală observaţie: „Carte publicată în Timişoara. A nu se confunda cu maculatura publicată în Bucureşti”.

Ion Medoia, în „România Liberă” din 22 august 2006

„Marius Mioc este unul din cei mai interesanţi autori de lucrări memorialistice dedicate aproape exclusiv Revoluţiei de la Timişoara. El avertizează în una din contribuţii: ‘A nu se confunda cu maculatura publicată la Bucureşti’, sugerînd exigenţa pe care şi-a impus-o de fiecare dată cînd a scris despre acest subiect”

Alexandru Oşca (coordonator), în „Revoluţia română în Banat”, Editura Sitech, Craiova 2009, pag. 26-27

 

53 de gânduri despre „Cărţile mele

 1. Domnule Mioc va felicit pentru munca depusa in scoaterea la lumina a documentelor si faptelor, care au marcat aceasta gaura neagra a istoriei care este Revolutia Romana din 1989.
  Am pus in blogul meu referiri catre blogul dvs.
  Numai de bine !

 2. Am citit absolut tot de pe acest blog..am urmarit de-a lungul timpului si campania Jurnalului National despre revolutia romana.Diferenta intre munca lui Marius si ceea ce fac cei de la Jurnalul National : Domnul Mioc isi sustine afirmatiile prin documente,probe concrete..cei de la Jurnalul National doar speculeaza.Am citit multe interviuri tendentioase,unde profesionalismul uneori lasa de dorit..
  Ma bucur ca avem un Marius Mioc in aceasta tara.

 3. Marius, acum inteleg ura viscerala a lui „ovidiu” impotriva ta si campania pe care a facut-o ca sa te inchida. Sa nu te lasi, te rog.

  Am sa incerc sa cumpar si eu cartile tale. Mai intii voi verifica pe care le am, si pe care inca nu.

 4. Astazi toata lumea scrie manuale scolare dupa care copii invata lucruri mai mult decat ciudate, ca sa nu le numesc aberante.Se modifca manualul in functie de cum are chef sponsorul sau tipografia.Oricine poate scrie carti.Oricine poate sa bata campii prin tiparnita daca are ceva gologani.Cam asta vreau sa spun fara sa supar pe nimeni.

  D-le Mioc, ce istorie a falsificat dl. Iliescu?……….hai pe bune acum, inteleg sa mai scriem cate un comentariu rautacios ca sa ne refulam nervii sau frustrarea cand ne apasa ceva si nu avem alte solutii de rezolvare, dar ca sa scrii o carte si sa afisezi poza unui presedinte, iar ca titlu sa pui „falsificatorii istoriei ” este deja mult prea penal.
  Va dau cuvantul meu de om care nu a incalcat niciodata legea ca dvs chiar meritati sa fiti actionat in instanta.
  Este unul dintre cele mai mizerbile titluri de carte pe care l-am vazut.Sunteti pe aceiasi linie cu Dan Diaconescu de la OTV.

  De fapt, ce puteti dvs sa spuneti despre Revolutie intr-o carte, daca ati fost arestat pentru acele sticle de lapte furate ???……….amintiri din puscrie pot scrie tot puscariasii….Mai ramane sa scoata si Gigi Becali un roman in coperti din piele de oaie cu Amintiri din Calea Rahovei inainte de Pasti.

  1. Domnule krudus, vă recomand să citiţi cartea „Falsificatorii istoriei” ca să vă lămuriţi despre falsificările istoriei făcute de Iliescu, apoi să faceţi comentarii asupra ei. Unele din falsificările istoriei făcute de Iliescu au fost comentate şi pe acest blog.
   Ion Iliescu nu m-a acţionat în judecată, probabil este conştient că ar pierde procesul, fiindcă e conştient că tot ce am scris e documentat.
   Cunosc faptul că vă deranjează acest blog (cînd a fost suspendat v-aţi manifestat satisfacţia http://mihneageorgescu.wordpress.com/2009/04/04/solidaritate-cu-marius-mioc/ ) dar trebuie să vă resemnaţi la gîndul că există libertate de exprimare chiar fără aprobarea dv. sau a lui Ion Iliescu.

  2. Domnule care semnezi cu ”Krudus”: bag seama ca romanii se impart in 4 mari cateogrii cand vorbim atitudinea lor de Revolutie. Unii care au iesit in strada impotriva regimului cu oirce risc , unii care au sustinut regimul (si dintre ei au fost unii care chiar au tras in primii), unii care au stat acasa de frica dar care au admirat gestul primilor si unii care-au fost indiferenti. Dumneavoastra pare sa fiti in a doua categorie – nu numai ca n-ati pierdut o picatura de sange pentru tara asta, dar ii mai si terfeliti pe cei care ati facut-o… Cum va mai rabda Cel-De-Sus?

 5. Dl.Iliescu are preocupari mult mai importante va asigur.
  Domnia sa, nu se limiteaza doar la perioada Decembrie 1989.
  Merge inainte spre deosebire altii ca noi, mai tineri, care se zbuciuma in trecut.
  Libertatea de exprimare trebuie totusi sa aibe niste limite.

  Dreptul meu inceteaza acolo unde incepe dreptul dvs samd.

  Mi-am permis sa comentez titlul cartii dvs iar daca considerati ca am exagerat, va rog, sa actionati pe cale de consecinta.

  Nu cred ca este totusi corect ca cei care nu au participat la Revolutie sa afle de la dvs cum a fost atunci.
  Nu sunteti absolut deloc obiectiv in aprecieri.Parerea mea.
  Munca dvs de-a scrie o carte este laudabila, de apreciat, dar nu in acest mod.
  Cred insa, ca mai mult ati dorit sa atrageti atentia prin acest titlu scandalos.Deh.., economia de piata ne face sa devenim sacali……….din pacate,mai ales pentru viitorul copiilor nostri.

  Dar oare, ce legatura are Istoria lui Decembrie cu acest titlu?!?!?!

  Cartea nu o voi citi decat dupa ce veti scoate poza Presedintelui de pe coperta.

  Bafta.

  1. Domnule ”Krudus”, ba e foarte bine sa vorbeasca in primul rand cei batuti, arestati, impuscati, orfanii si vaduvele… Daca ati fi pierdut pe cineva drag, nu ati mi fost asa de tolerant.
   FELICITARI SINCERE, DOMNULE MIOC! SA VA AJUTE CEL-DE-SUS SA MAI PROVOCATI DURERI DE CAP SI INSOMNII CRIMINALILOR, CARE SI-AR DORI SA NE STEARGA CU BURETELE AMINITIRILE!

 6. Marius, te salut din nou, merci pentru informatia referitoare la Asociatia Revolutionarilor fara Privilegii.
  Am vazut comentariile lui „krudus” si nu ma pot abtine sa ii spun citeva vorbe, asa ca de la om la fiinta semicuvintatoare.
  In primul rind, este imposibil sa te exprimi gresit daca gindesti bine. Exprimarea sa fiind de-a dreptul hilara, gindirea sa este cu siguranta infestata. A comenta despre ceva ce nu ai citit este ceva asemanator cu a preda ore de chirurgie pregatirea de baza fiind vizionarea genericului serialului „House M.D.”
  In aceste conditii, libertatea lui de exprimare ar trebui limitata undeva catre zero, dinspre minus, bineinteles.
  Este evident ca dreptul lui de a comenta se termina acolo unde incepe dreptul tau de a avea pretentia la comentarii doar de la cititori, nu de la semialfabetizati ce citesc doar coperti.
  Loc nu aveţi de-un pelerin
  Ce n-a citit numai coperţi?
  De ce să plec pe la vecini?
  Vântule, de ce mă cerţi?
  Versurile imi apartin, nu sint plagiate ca si lozinca „Dreptul meu inceteaza acolo unde incepe dreptul dvs”.
  Te rog sa faci un bine omenirii incercind sa il aduci in lumea cuvintatoarelor, trimitindu-i un exemplar al cartii fara coperti. Desi poate gresesc presupunind ca stie sa buchiseasca mai mult decit coperti. Din astia care au citit o singura carte, dar nu au terminat-o pentru ca avea prea multe personaje – cartea de telefoane, White Pages, in varianta moderna – am cunoscut multi.
  Abia astept replica lui, sa-i fac varza si celelalte comentarii.
  Nu le-am analizat inca, deoarece mi s-a facut greata. Una de tip sartreian.
  Respectele mele, Marius,

  Valentin

 7. D-le Valentino, replica mea ca apoi sa vina replica dvs, imi suna
  a la Caragiale, ” si pac la razboiu si iar pac”.

  Din pacate, nu sunt tocmai clientul pe care il asteptati.

  Ateu convins fiind , nu sunt obisnuit sa intorc si celalalt obraz, ca sa ne intelegem…

  Atacul in grup organizat, sa stiti ca nu ma sperie, dimpotriva.

  Citind si recitind poezia(cele 4 versuri) dvs., realizez ca am onoarea sa fiu contemporan cu un mare poet.Pot spune ca opera lui Nicolae Labis, paleste in fata stralucirii dvs.

  Revenind la carte, poate nu stiati, dar titlul si coperta vinde.
  Reclama alaturi de ambalaj, sunt esentiale in ec. de piata. Marketingul, este o materie ce se invata in anul 1, la mai toate univeristatile.
  Chiar si la Spiru Haret se preda, ca tot a venit vorba despre impostori si demagogi cu ifose de intelectuali.

  Cer scuze pt intarzierea in raspuns, dar imi propusesem sa nu mai accesez acest blog.

  In rest, multa bafta va doresc !

 8. DOMNULE MARIUS UNI SINT DEACORD CU CEACE FACETI ALTI NU DREPTUL FIECARUI CETATEAN INTRO SOCIETATE DEMOCRATA CONSIDER CA ESTE LIBERA IAR DACA SINT SI PROBE ASTA ESTE SA ASTEA SINT CARTILE . NU UITA AM FACUT NISTE COMENTARI REALE BAGALE IN SEAMA SINT REALE NU INCHIPUITI SAU MAI STIU EU CUM CATALOGATE . STIU CE INSEAMNA PENTRU CINEVA CARE SCRIE O CARTE SA AFLE O ALTA INTORSATURA DE CARE POATE NICI NU SE ASTEPTA .NU FI SUPARAT PE NICI UN FEL DE COMENTARIU PENTRU CA ACEASTA ESTE LITERATURA. ADEVARUL DOARE FOARTE RAU DEACEIA SE FACE TATUL PENTRU ASCUNDEREA LUI CHIAR SI JURIDIC .DIN O GLOATA DE RAU FACATORI PEDEAPSA MARE O IA UNUL SINGUR DC? LA REVEDERE DOMNULE MARIUS SI SCRIE INAINTE ,,SCRITOR POPULAR IN FOST CENACLU LITERAR,, GLASUL IZVOARELOR PLOIESTI JD. PH. INCA O DATA LA REVEDERE DIN ROMINIA MIRICA

 9. mariusam inyeles ca iti place laptele ,si in decembrie 1989 ai fost arestat pentru lapte , nui nimic ai facut pedeapsa teai reabilitat nu mai ai cazier dar cu revolutia cum ramine ca tu apari inregistrat ca hot profitind de evenimente din 1989 ca ai spus tu alceva nu se tine cont tot hot esti considerat daca este adevarat fapta se prescrie dar ramine inscris ca sa nu repeti in eventualitate ceva in plus…. deci de revolutionar chiar nuti spune nimic nimeni sau esti …. eu sint frontul democrat romin asa cum am spus daca cineva considera ca bat cimpi sa iasa la mal sa ne luptam politic ii voi demostra chiar daca acum nu vrea sa recunoasca nimeni adevarul revolutiei creat de mine mirica gh prieteni care ii am mi-au spus leam cerut si lor parerea . nu va iau locul dar istoria isi pierde adevarul prntru ca nu FSN a creat revolutia ,aveti scaune acum sa nu le pierdeti dar vati gindit la rominia .va ginditi doar la buzunaru vostru nu este benefic rominiei nu pentru asta sa murit marius sper sa nu te superi dar priveste in fata revizuiesteti gindirea nu te lasa cuprins de furie oarba inchei aici noroc bun mirica sI AI GRIJA ESTI IN CAPCANA TOT MIRICA.????

 10. MARIUS NU TE SUPARA CINE A FOST CREAT PRIMU .FSN.SAU FRONTUL DEMOCRAT ROMIN . CAUTA SA INDREPTI ERORILE CA ISASI TU STRICI INFORMATILE ISTORICE PENTRU CARE NE LUPTAM SA LE ADEVERIM DACA CUNOSTI ACEST LUCRU INDREAPTA ESTE ADEVARAT CA BANATU A INCEPUT DAR INTREAGA TARA A CONTRIBUIT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN , NU TE SUPARA . VINDE CARTI DAR AI GRIJA SA NU LE DAI DIGEABA . MIRICA INDREAPTA CA CUNOSTI ADEVARUL , NU TE LASA AMAGIT .

 11. Domnule Mirica, va dau cavanutul meu de onoare ca am ras cu lacrimi !
  Multumesc din suflet , domnule Mirica !

  Aveti dreptate, ii place laptele d-lui Mioc ,laptele baut direct din sticla…..

 12. MULTUMESC MARIUSE VOI CAUTA SA DEMOSTREZ CA IN TIMISOARA SA FACUT UN COMPLOT POATE ANTI DEMOCRAT SI DEMOCRAT DUPA POLITICA COMUNISTA , DE INDOBITOCIRE, DACA NU ERA INTERNETU NU PUTEAM SA MA IDENTIFIC LA PLOIESTI SE STIA CULMEA MIAU SPUS DE MACARINA DAR EU NU STIAM DESPRE CE ESTE VORBA NUI NIMIC MAI BINE MAI TIRZIU DECIT NICODATA , AU TINUT ASCUNS DE SI IN DECLARATILE MELE INCLUSIV PE CAMPANIA ELECTORALA DE DUPA REVOLUTIE ACELAS LUCRU AM ATASAT AFISE CU FRONTUL DEMOCRAT ROMIN NU STIAM NIMIC DE TIMISOARA PE URMA AM AFLAT DINTRUN SIMPOZIOM IN CASA POPORULUI DE UNDE AM SI CEVA INREGISTRARI AUDIO ERAM CURIOS SA VAD UNDE SA AUZIT IN TARA LOZINCA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN IN TIMISOARA SA AUZIT O SA ITI TRIMET NISTE INREGISTRARI IMEDIAT CE POT SI VIDEO DEPUNERE DE COROANE DE FLORI IN NUMELE FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN, NU TE SUPARA DAR IN TIMISOARA SINT NISTE MUSAMALIZARI ELECTRONIST ERA OMUL DE LEGATURA ULTIMU DIN 1987 TIAM SPUS SI NISTE REPERE CA SA STI CA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN A EXISTAT SI EU SINT INITIATORUL O SA INREGISTREZ ULTIMUL LOC UNDE AM ASCUNS UN MESAJ AL FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN IN CAZ CA MA DISTRUGEAU INAINTE DE REVOLUTIE DAR TREBUIE SA DARIM CEVA VOI FACE INREGISTRARI CU UN GRUP DE ZIARISTI DUPA CARE VOI MERGE INAPOI SA VEDETI CE AU COPIAT COMUNISTII , TIAM MAI SPUS CA SUBIECT ADEVARAT INTIMPLATE. COMUNISTI SINT O PAGUBA POLITICA SI INTELECTUALA GREI DE CAP . CA SA TRIMIT INREGISTRAREA TREBUIE NISTE CABLURI SPER SA FAC ROST DE ELE MACAR INPRUMUT PINA CUMPAR. INCA O DATA GRIJA MARE DACA ATI RECUNOSCUT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN VA FI FOARTE GREU DOSARUL DE PRESCHIMBARE ESTE COMPLET VOR SPAGA SUB ALTA FORMA NU DAU SPAGA . FITI ALATURI DE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN. TRIMITETI ADEZIUNI SAL REPUN PE ROL DIN NOU CU UN ACT SCHIMBIND DIN NOU DENUMIREA CARE AM FOST OBLIGAT SA O FAC ITI VOI TRIMITE SI PROCLAMATIA SPER SA O GASESC IN STICLA INGROPATA STIU CA ESTE CEVA NE NORMAL DAR TREBUIA SAMI PROTEJEZ FAMILIA DACA MA POTI AJUTA CU CEVA SFATURI LE PRIMESC CU PLACERE NOROC BUN MIRICAF.D.R.

 13. IN CARTEA CARE AI SCRISO NU TI SE PAREA SUSPECT ,LIPSEA INTRODUCEREA IN ACESTE EVENIMENTE ,AI PLECAT CU PREFATA INTRODUCERE NU AI AVUT FI SIGUR REVINO SI FA COMENTERI LA CARTE NE APARAT VEI VEDEA RODUL IMEDIAT ASCUNDEREA ADEVARULUI , NU MIO LUA IN NUME DE RAU DAR EU AM SCRIS CINDVA POATE VOI MAI SCRIE PERIPETI SINT MULTE PE UNDE AM FOST PRIN TARA . NU UITA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN EU SINT DOAR INITIATOR NU AUTO PROCLAMAT NOROC BUN . MARIUS .

 14. MULTUMESC MARIUSE VOI CAUTA SA DEMOSTREZ CA IN TIMISOARA SA FACUT UN COMPLOT POATE ANTI DEMOCRAT SI DEMOCRAT DUPA POLITICA COMUNISTA , DE INDOBITOCIRE, DACA NU ERA INTERNETU NU PUTEAM SA MA IDENTIFIC LA PLOIESTI SE STIA CULMEA MIAU SPUS DE MACARINA DAR EU NU STIAM DESPRE CE ESTE VORBA NUI NIMIC MAI BINE MAI TIRZIU DECIT NICODATA , AU TINUT ASCUNS DE SI IN DECLARATILE MELE INCLUSIV PE CAMPANIA ELECTORALA DE DUPA REVOLUTIE ACELAS LUCRU AM ATASAT AFISE CU FRONTUL DEMOCRAT ROMIN NU STIAM NIMIC DE TIMISOARA PE URMA AM AFLAT DINTRUN SIMPOZIOM IN CASA POPORULUI DE UNDE AM SI CEVA INREGISTRARI AUDIO ERAM CURIOS SA VAD UNDE SA AUZIT IN TARA LOZINCA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN IN TIMISOARA SA AUZIT O SA ITI TRIMET NISTE INREGISTRARI IMEDIAT CE POT SI VIDEO DEPUNERE DE COROANE DE FLORI IN NUMELE FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN, NU TE SUPARA DAR IN TIMISOARA SINT NISTE MUSAMALIZARI ELECTRONIST ERA OMUL DE LEGATURA ULTIMU DIN 1987 TIAM SPUS SI NISTE REPERE CA SA STI CA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN A EXISTAT SI EU SINT INITIATORUL O SA INREGISTREZ ULTIMUL LOC UNDE AM ASCUNS UN MESAJ AL FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN IN CAZ CA MA DISTRUGEAU INAINTE DE REVOLUTIE DAR TREBUIE SA DARIM CEVA VOI FACE INREGISTRARI CU UN GRUP DE ZIARISTI DUPA CARE VOI MERGE INAPOI SA VEDETI CE AU COPIAT COMUNISTII , TIAM MAI SPUS CA SUBIECT ADEVARAT INTIMPLATE. COMUNISTI SINT O PAGUBA POLITICA SI INTELECTUALA GREI DE CAP . CA SA TRIMIT INREGISTRAREA TREBUIE NISTE CABLURI SPER SA FAC ROST DE ELE MACAR INPRUMUT PINA CUMPAR. INCA O DATA GRIJA MARE DACA ATI RECUNOSCUT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN VA FI FOARTE GREU DOSARUL DE PRESCHIMBARE ESTE COMPLET VOR SPAGA SUB ALTA FORMA NU DAU SPAGA . FITI ALATURI DE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN. TRIMITETI ADEZIUNI SAL REPUN PE ROL DIN NOU CU UN ACT SCHIMBIND DIN NOU DENUMIREA CARE AM FOST OBLIGAT SA O FAC ITI VOI TRIMITE SI PROCLAMATIA SPER SA O GASESC IN STICLA INGROPATA STIU CA ESTE CEVA NE NORMAL DAR TREBUIA SAMI PROTEJEZ FAMILIA DACA MA POTI AJUTA CU CEVA SFATURI LE PRIMESC CU PLACERE NOROC BUN MIRICAF.D.R.
  +1

 15. Multumesc frumos, pt precizari d-le Mioc !!!…incet ,incet, veti ajunge si dvs sa-l apreciati la adevarata valoare pe dl. Presedinte !

  -cu aceasta ocazie il salut cu respect si pe dl. Mirica Gheorghe, care este unul dintre cei mai simpatici bloggeri pe care ii citesc.

 16. mariusmioc Spune:
  octombrie 11, 2010 at 2:45 pm
  Întotdeauna l-am apreciat pe domnul Iliescu la adevărata sa valoare. Nici mai mult, nici mai puţin.

  Răspunde

  Asa Da !!!… simt ca ne imprietem, d-le Mioc !

  1. @Krudus: in urma comentariului Dumneavoastra as spune ca n-ati sesizat o fina ironie a domnului Mioc. Continuati sa-l sustineti pe tovarasul Iliescu, domnul ”Krudus”. Traim intr-o tara democratica, pana la urma – si nu e vina sa ca e liber, ci a justitiei ca nu-l ancheteaza, macar pentru instigarile si minciunile din iunie 1990 (cu drapelul legionar si altele). Si ca veni vorba de iunie ’90, am o curiozitate: va aflati cumva printre aceia care-i aplaudau pe mineri cand loveau oameni obisnuiti pe strada?

   1. Nu distins domn, in general, nu prea imi place sa aplaud……
    Am fost in Piata Universitatii cu toata gasca mea din bloc.
    Eram tineri(20 de ani) si eram curiosi.La inceput a fost frumos pt ca ascultam in fiecare seara muzica, moka.Ne aminteam de Cenaclul Flacara al lui A. Paunescu.
    Mai tarziu am observat ca au inceput sa se stranga toti jegosii capitalei, taranoi fara adapost, gitani, curve si tot felul de fauna pestrita.Ce a fost frumos a fost doar la inceput.
    Noi, toti cei din gasca mea avem servici si a doua zi era normal sa muncim, nu sa blocam traficul in Bucuresti.Deh.., noi am fost educati de „comunistii cei rai” sa muncim nu sa gandim si cantam prin Piete… .
    Oricum, eu il simpatizam pe dl. Iliescu, nu intelegeam de ce oamenii, mai in varsta decat domnia sa il acuzau ca este comunist, de parca ei erau democrati si capitalisti de cand se nascusera.
    Fac o mica paranteza, in piata cand mergeam cu gasca, eram 4 prieteni f buni.Vecini de bloc si cartier.Trei dintre noi eram fani Iliescu si unul singur era impotriva. Spunea si el ca este comunist si zanganea fericit cheile…
    Singurul care si-a ratat viata si de cate ori ne intanlim imi cere bani cu imprUmut este cel care era impotriva lui Iliescu.Niciodata nu i-a placut munca, a cautat toata viata sa castige pe la Critas, a facut bisnita prin Turcia, un ratat mai pe scurt, desi toti aveam aceiasi scoala si proveneam din familii onorabile….Inchei paranteza cu scuzele de rigoare.
    Dl Iliescu, fost omul care ne-a scapat de dictator, a fost omul cu mintea cea mai limpede pe tot parcursul Revolutiei si de aceea il respect si apreciez.Apoi, in timp am descoperit ca este un om bun si cinstit.
    Va garantez acest lucru.
    Nu trebuie sa ma credeti, important este ca sunteti un om liber si spuneti ce ganditi.Asta am castigat printre multe altele in anul 1989.Libertate de exprimare.
    In incheiere vreau sa va spun ca, regret faptul ca am participat la Revolutia din 1989, era mult mai bine inainte.
    Astazi cei care striga mai tare sunt VIP, NOI CEI CARE MUNCIM DE ANI DE ZILE SI NU AVEM NICI DOSARE PENALE, suntem doar contribuabili fraieri.

    Bafta in tot ce faceti, si nu mai puneti pret pe micile ironii……..acum trebuie sa punem umarul sa scoatem Romania din criza, sa fim uniti ca in timpul Revolutiei.

   2. @Krudus: Nu mi-e clar de ce va mai raspund, de vreme ce sunteti atat de puterrnic ancorat in apararea unui om care nu poate fi strain de mlastina in care a ajuns tara noastra: de vreme ce el a condus-o timp 10 ani din cei 20 scursi de la Revolutie. Si totusi, mai fac o incercare:
    1) Despre Piata Universitatii nu stiu daca Dumneavoastra -in calitate de simpatizant al lui Ion Iliescu- puteti fi obiectiv. Comentariul Dvs. imi intareste aceasta parere: iata, Dvs. ati vazut doar mizeria umana (prezenta, fara discutie si ea in Piata, dar nu definitorie), eu de la inaltimea celor zece ani si din carca tatalui meu (profesor universitar, nu jegos, nu taranoi, nu gitan,nu peste si care, desi l-a detestat mereu pe Ilici, nu a ajuns un ratat) am vazut doar frumusetea unui exercitiu de democratie, a unei societati civile in cautarea propriei identitati.
    2) Despre mineriada din iunie ’90: nu aveti idee cati oameni de buna credinta au plecat, scarbiti de faptul ca niste brute au avut mana libera sa terorizeze oameni nevinovati in Bucuresti (caci in 14-15 nu au fost batuti autorii violentelor din 13, din Piata si de la TVR, ci mai ales sute de oameni obisnuiti, care treceau pe-acolo, doar pt. ca purtau barba, ochelari, aveau o legitimatie de student.) Unul dintre ei, cel mai bun prieten al tatalui meu, un profesionsit desavarsit in domeniul IT, a plecat in august ’90 satul de Romania lui Iliescu…
    3) Despre Iliescu: nu voi intra in polemica… Va spun doar cateva adevaruri de bun simt:
    – un om bun si cinstit nu se incojoara de oameni venali precum Tender, Ivanovici, Nastase, Basescu (da, Basescu, doar au fost prieteni pana la un punct), etc.
    – un om bun si cinstit nu multumeste entuziast unor bestii pentru desfigurarea unor cetateni.
    – un om bun si cinstit face ceva concret pentru miile de parinti care si-au pierdut copiii in Revolutia care l-a propulsat dintr-un obscur director de editura in pozitia de sef al statului.

    Imi cer scuze domnului Mioc, pentru derapajul de la subiectul principal al acestui blog…

 17. De 20 de ani, se pare ca ne batem intre noi desi nu avem un motiv serios.Razboiul romano-roman, trebuie sa inceteze.
  Daca la momentul acelor intamplari, tatal dvs va ducea in spate, e limpede pt mine ca nu sunteti decat o victima a celor care au scris minciuni.Cartile citite de dvs din pacate , au denaturat total adevarul istoric.
  -prietenul tatalui dvs sunt sigur ca oricum pleca afara.Nu era nevoie sa vina minerii, astepta probabil un pretext.
  Sunt multi care au visat la vestul capitalist in comunism.
  Apoi, fie vb intre noi, am castigat atunci si libertatea de miscare, nu-i asa?!
  Tender, Nastase, Iacubov si restul trepadusilor au fost cei care i-au afectat imaginea presedintelui Iliescu.Aici sunt de acord cu dvs.
  -d-le Florian Petre, eu imi amintesc perfect acele momente traite si in timpul Revolutiei si in timpul mineriadelor si am dreptul sa spun doar ce stiu si am vazut cu ochii mei.Nu am dreptul moral sa imi fac o alta impresie acum, daca citesc nu stiu ce carte sau articol de presa.Oamenii scriu carti si articole la comanda, pe bani grei. Nu-i mai interseaza morala crestina sau adevarul istoric.

  Pe langa tatal dvs ,da aveti dreptate au fost si oameni de bun simt in Piata Univeristatii, am spus asta inca de la inceput.
  In Romania avem Legi care vreau sa fie respectate, atata tot.

  Si astazi in 2010, daca ocupa vreun sindicalist strada, vine jandarmeria si il evacueaza, lasand traficul liber.

  Bafta si succes in tot ce faceti !…mai putin ura si dusmanie, sa stiti ca nu ne face rau.Si asa am ajuns sa murim inainte de 60 de ani din cauza stresului si a vietii nenorocite pe care o traim si care nu seamana absolut deloc cu ce visam eu unul, la 20 de ani.

  1. Adevarul este un motiv indeajuns de serios incat sa luptam pentru el, domnule Krudus. Au murit niste oameni si-n decembrie 89 si-n iunie 90, iar noi, cei care respiram aerul libertatii datorita lor nu le-am facut dreptate. Reconcilierea pe care unii o viseaza, dar fara asumarea vinei, nu mi se pare nici morala, nici crestinesca. (Plus ca nici macar nu stiu daca avem dreptul sa iertam in numele celor care si-au pierdut copii, sotiile … unii chiar si una si alta – cazul nasului de botez al cumnatei mele, careia i-au fost ucise si sotia si fiica de 3 ani).
   In alta ordine de idei, stati linistit, chiar daca aveam doar 10 ani, m-am maturizat extrem de rapid si mi-am putut face o parere singurel. De altfel nici nu stiu ce carti stiti Dumneavoastra ca am citit eu, doar daca aveti puteri parapsihologice. Ba mai mult, chiar ma deranjeaza stilul acesta de a bagateliza si a arunca indoiala: ”erati mic, ce stiati?”
   Pana la urma stiu doar ca nici macar un terorist n-a fost prins si judecat pentru ca ar fi ucis un om in dec. 89 si ca niciun miner care-a lovit un om nevinovat in iunie 90 nu a raspuns pentru faptele sale. ASTEA SUNT CERTITUDINI, DOMNULE KRUDUS, IAR RESTUL SUNT VORBE SI PARERI.

   1. O corecţie la cele scrise de domnul Dan-Florian Petre: Există mineri care au fost condamnaţi pentru mineriade. De pildă Denes Domokos, ortacul care a încercat să-l omoare pe Marian Munteanu, a stat 8 ani la puşcărie http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1222456-ortacul-care-incercat-capul-lui-marian-munteanu.htm
    Au mai fost deasemeni condamnate 4 persoane (2 mineri şi 2 ofiţeri ai serviciilor secrete) implicaţi în furtul de valută din casa deputatului Ion Raţiu http://roncea.ro/2010/07/11/secretele-mineriadei-pensionarul-cu-185-de-milioane-dan-voinea-l-a-slujit-pe-iliescu-a-eliberat-teroristii-si-a-ingropat-dosarele-mineriadei-si-revolutiei-acum-il-slujeste-pe-tismaneanu-adevarul-p/ , cît şi Miron Cozma, acesta din urmă pentru „subminarea puterii de stat”.

 18. Da, cunosteam aceste cazuri, singurele de altfel! (Este deosebit de interesant rechizitoriul lui Denes Domokos – il puteti gasi aici: http://sorin-tudor.ro/documentele-mineriadei/ )
  Dar atentie, aceste singure condamnari sunt 2 cazuri speciale, pentru ca victimele erau persoane cu notorietate. Eu ma refeream la oamenii obisnuiti, OAMENI CARE POATE NICI NU PARTICPASERA VREODATA LA MANIFESTARILE DIN PIATA, aflati in trecere pe acolo spre servici sau facultate: ochelaristi, barbosi, femei cu fusta scruta si uneori chiar femei insarcinate….
  Pe mine ma apasa ingrozitor chiar si acum, dpa 20 de ani, imaginile acelea cu 10-20 de mineri alergand si lovind cu salbaticie un om cazut la pamant. Si ma apasa si mai tare ca presedintele tarii le-a multumit unor astfdl de oameni! (nici macar nu mai conteaza daca i-a chemat sau nu!) Se pare ca domnul Krudus nu-l apasa! Cine stie, poate o fi convins ca sunt trucaje menit sa-l discrediteze pe ”bunul si cinstitul” Ion Iliescu.

 19. D-le Florian Petre, dl Presedinte Iliescu le-a multumit minerilor ca acestia sa poata pleca in ordine, liniste si pace din Bucuresti.A fost singurul motiv pt care domnia sa, le-a multumit.

  Lasati-ma sa totusi cred ca la varsta de 10 inca erati doar un copilas, un copil precoce si inteligent sa spunem…

  Eu nici la 20 de ani nu mi-am dat seama ce se intampla in anul 1989 si nici acum la 41, nu pot sa realizez de ce in loc sa construim , noi daramam, distrugem, uram cu patima si fara folos in ultima instanta….
  Ne batjocorim istoria si nu cred ca este bine pt generatiile ce vor urma.

  Multumesc d-lui Mioc pt obiectivitate, visavis de minerii condamnati !….da, au fost si mineri condamnati pt faptele lor reprobabile.Oricum, in general toti minerii au fost apoi „condamnati la somaj si o viata grea”.Cred ca multi dintre ei ar fi preferat sa faca putina puscarie in loc sa sufere de foame, stand in somaj…………

  1. Desi simt ca nu ma cititi decat superficial si cu idei preconcepute, am sa mai fac o incercare. I-as fi dat prezumtia de nevinovatie lui Ion Iliescu, daca s-ar fi oprit la momentul Romexpo (desi le-a multumit cu o vadita satisfactie). Dar el a continuat sa le ia apararea si in interviurile ulterioare (Rai1, etc.) si in cartile sale (Revolutie si Reforma, etc.), comparandu-i cu niste cowboy si cu niste haiduci….Hristos spune: ”Iar cele ce ies din gură pornesc din inimă şi acelea spurcă pe om.”
   Nu am sa rapsund ironiilor dumneavoastra legate de persoana mea.

 20. D-le Florian Petre, cu tot respectul va marturisesc faptul ca nu urmaresc deloc sa fiu ironic si chiar va citesc mesajele.
  Vreau doar sa ma intelegeti f bine , eu nu vreau sa ma cert cu nimeni.Nu mai vreau, nu mai pot , mi-a ajuns !….Nu Ion Iliescu, este vinovat pentru toate relele din Romania, ci sistemul capitalist care ne-a prins total nepregatiti.
  In sistemul capitalist, SMECHERUL detine controlul, nu omul care munceste si este corect.
  Oamenii care mint si manipuleaza cu tupeu sunt vinovati, nu aceia care incearca sa faca ceva bun pt poporul lor.
  Priviti astazi, la smecherii miliardari din Romania care il acuza doar pe Presedintele Basescu, de parca el ar fi inventat FNI,vanzarea Petromului, a Petromidiei samd.
  Ne-am obisnuit sa acuzam doar Presedintii pe care ii avem, dupa modelul lui Ceausescu, pe care astazi tot mai multi romani il regreta.

  Ion Iliescu, a fost omul providential in timpul Revolutiei si am obligatia morala sa il respect.Revolutia din 1989, o mica parte din istoria tarii noastre si nu imi permit sa o terfelesc.

  Bafta si succes in tot ce faceti !

 21. Eu nu l-am acuzat pe Ion Iliescu pentru tot raul din tara, nici macar pt. tot raul pe care l-a facut (am prea putine dovezi concrete pentru a-l incrimina), ci mai ales pentru binele pe care nu l-a facut. Dar in momentul acesta suntem cu totul pe langa subiectul blogului domnului Mioc. De aceea va propun sa mutam discutia fie pe blogul meu, fie pe mailul meu: t2b@who.net. Bafta si Dumnneavoastra!

 22. Stimate Domn,

  Ignoram caracterul sistematic al preocupărilor dvs. în chestiunea revoluției din 1989. Vă felicit, cred că demersul dvs. este foart eimportant și sper că el va continua. În opinia dvs. care a fost rolul și importanța „Apelului către lichele” în epocă și, prin reeditarea sa repetată, până astăzi? Vă mulțumesc pentru răspuns!

  Ov. Pecican

  1. Bagseama că apelul acela n-a prea fost ascultat. Dar a izbutit pe moment să-i enerveze pe cei vizaţi şi să-i răcorească pe ceilalţi. Unii dintre cei vizaţi sînt nervoşi şi acum pentru obrăznicia aia, dar se poate nădăjdui că la un moment dat, vor acorda iertarea.

   1. Părerea mea, exprimată pe blogul propriu, este că, în pofida impresiei pe care o aveți – și pe care mult timp am împărtășit-o, datorită modului ori prea vag (cine NU e lichea, s-au întrebat mulți) sau prea restrictiv (în lectura în care lichea = lider de partid unic, la toate nivelurile ierarhiei; nomenklaturist județean sau național) -, „Apelul” a țintit confuz și a avut efecte vagi. Dizolvarea urgentă a PCRși pierderea pozițiilor oficiale de către cei vizați le-a permis acestora să se considere în carantina solicitată de Liiceanu încă de a doua zi, ceea ce le-a permis ca, prin schimbarea de statut implicată, să își țeasă laborioasa pânză de activități economico-mafioto-politice în stil nou, dobândind alt statut: cel de stâlpi ai noii puteri, vorba lui Brucan.
    Cum bine ziceți, a fost mai mult o chestie pe care lichelele au socotit-o o obrăznicie, și care apare minimizată și de efortul prompt al autorului de a-și construi, el însuși, biografia unui neocapitalist de succes. Reușita lui în acest plan îi diminuează meritele în plan etic și civic, cred.

 23. mariuse vezi tu caietele revoluti romine spune alceva iar cel sau cea ce a scris a spus ca nu se cunostea initiatorul dupa aceiia lorin furtuna sa auto intitulat din ilegalitate si uite adevarul domnule mioc si BANATUL e frontea tari nu o mai tintit in dezinformarii vam spus si in tribunal in 1987 exista dovezi si in muzeul uniri din alba iulia si la mine acasa si pe standuri de probat si centicubat pompe injectie motoatr disel si manifeste si multe altele SINT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN si cer respectarea legilor si recunoasterea adevaratilor revolutionarii destul dati telefon sa scoatem la lumina manifestul FRONTUL DEMOCRAT ROMIN cind lam scris imi tremurau picioarele,dati tel.0720175140 . va astept

 24. DOMNULE,MARIUS MIOC,CEI CE CU, SANGE RECE AU UCIS PE LOTUL TIMISOARA CARE ULTERIOR AU FOST TRANSPORTATI LA CREMATORIU IN BUCURESTI,CUMVA PROCURATURA A FACUT LUMINA IN ACEASTA SPETA,A FOST CINEVA PEDEPSIT PENTRU ACESTE CRIME ODIOASE?

 25. draga marius
  ,e bine ca scrii e bine dar OMULE gindeste te ca noi astia din tvr de la vremea aceia ne am facut profesia de oameni de televiziune, nu am scri videouri, nu am scos carti suntem oameni respectabili onesti romaniei, profesie,ne iubim tara , nu facem politica , te respectam pentru tot ce esti si reprezinti , te rog frumos , cind afirmi ceva vino si cu documentul sau cu filmarea in care martorul spune fi si tu mai jurnalist , asa as scrie si eu o gramada , nu vreau sa fac bani … etc.. hai marius aduna te si concentreaza te sa fi mai bun mai profi mai jurnalist

 26. http://video-blog-romania.blogspot.ro/2012/10/ion-iliescu-despre-asa-zisii-teroristi.html

  Va salut, d-le Mioc !
  Vreau sa urmariti acest filmulet de la min 4,58 pana la min 6.
  La un moment dat apare un tip care se lauda ca „acolo unde am tras eu”….

  Stiti cine este acel jegos laudaros?!?!

  Acum cateva zile, o alta loaza jegoasa , care se numeste alexandru alexe a venit la ICR , unde a afisat un banner in care cerea ceva….voia el, sa afle adevarul.
  Adevarul dorit de acest alexandru alexe, nu se prea poate…..pentru ca nu dl. Iliescu este vinovat.

  Dupa 25 de ani de la Revolutie inca mai sunt cretini care isi bat joc pur si simplu de istoria noastra si nu pot sa fiu de acord.
  V-am intrebat pe dvs daca il cunoasteti si stiti cum se numeste acel individ din mai multe motive.
  Intamplarea face sa il cunosc.
  L-am cunoscut acum vreo 15 ani iar zilele trecute, revazand cateva filmulete din timpul Revolutiei mi-am dat seama cine este betivanul nenorocit care „trage ,acolo la fereastra”.

  Astia sunt cei care au ucis din prostie, din betie, din plictiseala, din orice alte motive decat unele clare si date de cineva anume.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.