Simona Fica despre articolul semnat de ea în care era acuzat Teodor Mărieș (video)

Am pomenit pe acest sait despre acuzațiile aduse în 2008 lui Teodor Mărieș, președintele Asociației „21 Decembrie” din București, cu privire la faptul că ar fi luat șpagă pentru a înlesni obținerea de către unele persoane de certificate de revoluționar. Aceste acuzații au apărut în articolul „Revoluția șpăgii” din ziarul „Ziarul”, iscălit de Simona Fica și Roxana Orcea. A fost apoi reluat și pe alte saituri, cum ar fi civic media (linc) ori portalul revoluției (linc). Am comentat acuzațiile în articolul Calomniază, calomniază, că tot rămîne ceva, sau bîrfele care circulă despre Doru Mărieş (linc).

Recenta numire a lui Teodor Mărieș în Colegiul Național al Institutului Revoluției (linc), mă face să consider oportună amintirea faptului că una din autoarele respectivului articol, Simona Fica, s-a dezis de articol,  într-un interviu postat pe vimeo (un sait asemănător cu youtube dar cu popularitate mai mică). Redau interviul.

Transcriere înregistrare: Continuă lectura

William Totok a dat securităţii note informative sub nume conspirativ, dar nu este considerat colaborator al securităţii

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a răspuns cererii asociaţiei Civic Media legată de posibila colaborare cu securitatea a lui William Totok. Din răspuns, publicat de Victor Roncea în ziarul „Curentul” (linc) rezultă că William Totok a iscălit un angajament de colaborator al securităţii, preluînd numele conspirativ „Thomas” şi a dat note informative despre colegii săi din cercurile etnicilor germani cu preocupări literare, dar aceste elemente „nu se circumscriu prevederilor art. 2 lit. a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, astfel încît domnului Totok William (…) nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al securităţii”.

În decembrie 1989 William Totok era colaborator al postului de radio „Europa Liberă” şi a vorbit acolo despre revoluţia începută la Timişoara, fiind unul dintre cei care au făcut cunoscut în Vest cele întîmplate la Timişoara. Vezi, pe acest blog:
Cum s-a aflat în lume despre evenimentele din Timişoara
Radio Europa Liberă în 18 decembrie 1989 despre revoluţia din Timişoara (audio)
Radio Europa Liberă, emisiunea „Actualitatea Românească” din 19 decembrie 1989 (audio)
Radio Europa Liberă, „Actualitatea Românească” din 20 decembrie 1989 (audio)

Dau mai jos documentul emis de CNSAS unde se pot vedea mai amănunţit conţinutul notelor informative ale domnului William Totok. Continuă lectura

O diferenţiere necesară: comunişti şi criminali comunişti

Una din tacticile criminalilor din decembrie 1989 a fost încercarea de a solidariza cu ei pe toţi cei care au slujit, într-un fel sau altul regimul comunist din România. Zvonuri despre primejdii născocite care ar ameninţa pe cei 4 milioane de membri PCR în cazul în care „legionarii” care organizau manifestaţiile anti-FSN ar ajunge la putere au fost parte din campania electorală a anului 1990. Continuă lectura

Calomniază, calomniază, că tot rămîne ceva, sau bîrfele care circulă despre Doru Mărieş (video)

Actualizare 14 mai 2018: Adaug un interviu din 2012 al Simonei Fica, pe care acum l-am găsit pe internet, în care pretinde că articolul din „Ziarul” nu îi aparține.

Regimul FSN-ist instalat în decembrie 1989 a practicat cu succes arta ponegririi tuturor celor care erau incomozi puterii. Prin 1990 cam toţi românii au auzit, şi o bună parte din ei au şi crezut, că Doina Cornea a fost văzută cu traista de dolari după ea, împărţind bani celor care vor să se înscrie în PNŢCD. Vînzarea Ardealului era ocupaţia secundară a tuturor celor care se opuneau lui Ion Iliescu şi în general toţi opozanţii erau plătiţi de cineva ca să se opună FSN-ului, că nu se poate închipui că cineva l-ar contesta pe Ion Iliescu cu bună credinţă.

Devenind incomod pentru Ion Iliescu, nu e de mirare că şi despre Teodor Mărieş s-au lansat o serie de bîrfe. De pildă, în ziarul „Ziarul” din 29 martie 2008 a apărut articolul „Revoluţia şpăgii” de Simona Fica şi Roxana Orcea, articol preluat şi pe saitul asociaţiei „Civic Media” (linc). Citez din articol: Continuă lectura

Ion Caramitru la CC (3): Să avem grijă de palat, în el e muzeul de artă (video)

Caramitru încearcă iar să oprească focul în zona CC, atrăgînd atenţia că în palat este muzeul de artă. După revoluţie, anume Caramitru va fi acuzat (de asociaţia Civic Media) că e vinovat de distrugerile de la Muzeul de Artă. O diversiune pentru ascunderea adevăraţilor vinovaţi, căreia i-au căzut victimă şi ziarişti creduli, care obişnuiesc să preia informaţii de la foşti securişti fără să le verifice. Iarăşi există discrepanţe între ceea ce se vede în această înregistrare şi cartea lui Tatulici. Am semnalat aceste discrepanţe prin comentarii cu litere cursive între paranteze drepte.

Transcriere înregistrare:
00:00 Ion Caramitru: … apărarea postului naţional de radio [pauză cîteva secunde în înregistrare; conform cărţii lui Tatulici, pag. 124, în acest răstimp Caramitru mai spune: Să ne îndreptăm în acolo … (împuşcături răzleţe) armata noastră] În palat sînt oamenii noştri. Uitaţi-i sus, îi capturează. Să nu mai tragă nimeni încolo! Să-i păzim pe oamenii noştri, uitaţi, sînt soldaţii noştri! Pe acoperişul palatului! Lăsaţi-i să lucreze, ei ştiu mai bine asta! Sînt genişti, uitaţi, au ajuns lîngă drapel! Bravo băieţi! (urale, e filmată o pancardă pe care scrie “Sîntem liberi!”)
00:38 Femeie: Cinste armatei române, cinste întregului popor!
00:50 Ion Caramitru: Unde, unde sînt?
00:52 Bărbat: La mansardă.
00:53 Ion Caramitru: La mansarda palatului, genişti, fiţi atenţi! Sînt butelii încărcate de aragaz. Să nu se întîmple vreo explozie! Trebuie să avem grijă de acest palat al nostru. În el este muzeul de artă! (focuri de armă) Nu mai trageţi! Opriţi focul, este inutil. (focurile continuă) Nu. Nu mai trageţi! Este inutil. (scandări îndepărtate: “Sîntem liberi!”) Vă rugăm, oameni buni. Români, în acest palat care a fost însemnul ornamentat al naţiei se află muzeul de artă cu cele mai mari comori ale poporului nostru. Să avem grijă de el! Să nu-l devastăm, să nu facem prostii! Să ne bucurăm şi noi, copiii noştri de ce avem acolo! Lăsaţi armata să facă ordine!
02:07 Teodor Brateş (din studio, sonor suprapus pe imagini din piaţă): Oameni buni, la apelurile care sînt adresate în piaţă adăugăm şi noi unul, foarte important: la grupurile de cetăţeni paşnici, de oameni buni s-au alăturat elemente declasate, criminale, în stare de orice. Fiţi vigilenţi, nu îi lăsaţi să-şi facă mendrele, să distrugă, să jefuiască, să facă…, să provoace, să împiedice această victorie, s-o umbrească. Acţionaţi cu întreaga responsabilitate civică! Izolaţi aceste elemente criminale! Este sub demnitatea noastră, a oamenilor liberi, să admitem asemenea lucruri! Criminalii de drept comun trebuie să fie împiedicaţi să-şi facă mendrele! Ei profită de această situaţie. Izolaţi-i, demascaţi-i, daţi-i pe mîna organelor în drept! Nu trebuie admis nici un fel de act de vandalism.
[În cartea lui Mihai Tatulici, pag. 124, lipseşte intervenţia lui Brateş, în schimb sînt consemnate următoarele cuvinte ale lui Caramitru: Tinerii, oameni civili care au arme să vină sus. Avem nevoie de ei aici. Trebuie să facem detaşamente de oameni înarmaţi care să apere postul de radio. Toţi oamenii care au arme să poftească în Comitetul Central, aici. Civilii care au arme să poftească sus]
03:01 Ion Caramitru: Ca să primiţi informaţii şi misiuni de luptă. Nu periclitaţi integritatea celor care sînt neînarmaţi! Oamenii trebuie să fie liniştiţi jos şi să aştepte dreptatea, nu să-şi pericliteze viaţa. Oameni buni, aveţi grijă de palatul nostru! Nu trebuie să facem vandalisme.
03:32 Bărbat: Atenţiune! Postul naţional de radio ne-a mulţumit pentru apelul făcut pentru cele cîteva blindate care ar putea să ajungă să apere studiourile centrale de radio. Continuaţi, vă rog.
03:54 Ion Caramitru: Oameni buni! Armata trebuie să păzească palatul nostru! Să nu se facă înăuntru devastări! Ofiţeri! Trimiteţi reprezentanţi să păzească muzeul nostru! Să nu uităm că sîntem o ţară civilizată! Nu avem nevoie nici de crime, nici de devastări! E însemnul vieţii noastre, moştenirea din străbuni! Palatul nostru, averea noastră!
04:20 Bărbat (glas îndepărtat): Să anunţe să lase sticlele cu vin că beau mulţi! Anunţă asta!
04:25 Ion Caramitru: Oameni, nu mai beţi alcool! S-au văzut oameni care beau, nu beţi, avem nevoie de minţi limpede! (rumoare în mulţime)
04:36 Glas: Unde, mă? De unde au venit?
04:40 Femeie: Au rezistat şi florile aici. Au rezistat şi florile.
04:46 Ion Caramitru: Taci Bobiţă (?), taci, taci acuma. Puterea e-n mîinile voastre, oameni buni. Mă uit cît sînteţi, cîtă forţă are poporul nostru. Această piaţă a fost plină cu oameni aduşi cu forţa, cu mintea blocată de frică, cu oameni îmbrăcaţi mereu în alte costume, care nu făceau altceva decît să cînte dictatorului în strună. Astăzi, trebuie să ne cîntăm nouă înşine! E momentul să cîntăm, să dansăm! Deşteaptă-te române!
05:25 Teodor Brateş (din studio, sonor suprapus pe imagini din piaţă): Stimaţi telespectatori, stimaţi ascultători. Repetăm apelul adresat oamenilor cinstiţi, oamenilor buni. Împiedicaţi elementele declasate, criminale, să-şi facă mendrele, să jefuiască, să facă provocări. Fiţi vigilenţi! Ştiu, cuvîntul acesta s-a demonetizat, dar de data aceasta el are întregul lui înţeles. Foarte important: Nu trebuie lăsate elementele declasate, criminale să-şi facă jocul, să jefuiască, să provoace dezordine, acte de vandalism. Să fim cu toţii gata să apărăm avutul obştesc, avutul naţiunii noastre, avutul cetăţenilor! Elementele criminale trebuie împiedicate să-şi facă jocul, să-şi facă mendrele.
06:16 Femeie: Au spart muzeul (neînţelegibil) ceva acolo, strigă lumea de jos. Strigă lumea de jos!
06:24 Ion Caramitru: Fraţilor, aveţi grijă de muzeul nostru!
06:32 Bărbaţi (discuţii): “Sînt ai noştri?” “Sînt ai noştri!” (împuşcături)
06:36 Ion Caramitru: Nu mai trageţi! (împuşcături) De ce trageţi, militari? Nu mai trageţi! Aveţi oamenii voştri în palat, nu mai trageţi! (împuşcături)
06:55 Bărbat (din mulţime): Nu trag de nebuni acolo, acolo-i cineva!
07:21 Ion Caramitru: Nu mai trageţi! Nu mai trageţi, că nu trage nimeni înspre palat! Sînt militarii acolo. Oameni buni! Opriţi focul! Oameni! Armată!
07:40 Bărbat: În numele generalului (neînţelegibil) să vină la bază cu armele!
07:46 Ion Caramitru: Veniţi la bază cu armele civilii care au arme!
07:49 Bărbat: Dar nu numai armele, dom’le (neînţelegibil) civili de pe tancuri, armata (neînţelegibil) Îndreaptă acolo să meargă un ofiţer (neînţelegibil) Ia uite!
08:03 Ion Caramitru: De unde trag?
08:13 Ion Caramitru: Sus pe palat sînt oamenii noştri! Soldaţi, nu le periclitaţi viaţa! Sînt cei care ne apără acum, nu mai trageţi!

Urmăreşte şi:
Ion Caramitru la CC (1): Sînt oameni trimişi de noi! Toţi civilii să vină cu armele înapoi, se crează debandadă!
Ion Caramitru la CC (2): Nu vă jucaţi cu armele. Bărbat: În strada Nuferilor situaţia e critică. Cîteva blindate să se deplaseze pînă acolo

Ion Caramitru la CC în 22 decembrie 1989 (1): Sînt oameni trimişi de noi. Opriţi focul! Toţi civilii să vină cu armele înapoi, se crează debandadă! (video)

Ion Caramitru cere oprirea focului în zona CC, în 22 decembrie 1989. Ulterior, despre Caramitru s-a afirmat tendenţios că „îndeplinea rolul de comandant militar” în zona CC (vezi Ioan Scurtu – „1989, an revoluţionar în istoria Europei”, în revista „de nivel academic” Clio 1989 nr. 1/2005, editată de Institutul Revoluţiei Române) fiind chiar acuzat de Asociaţia Civic Media că s-a remarcat „drept cel care a declanşat distrugerea Bibliotecii Centrale Universitare (cu tot cu mai multe manuscrise ale lui Mihai Eminescu) şi a Muzeului Naţional de Artă”. Acuzaţiile mi se par tendenţioase, din înregistrarea de mai jos se poate vedea că Ion Caramitru pare a fi una din minţile lucide care şi-a dat seama că se trage fără rost şi încerca să oprească focul. Ar fi interesat de ştiut cine a dat ordinul „deschideţi focul!”, acela e vinovat de distrugerea Bibliotecii Centrale Universitare, şi poate tot acela (sau aceia) lansează diversiuni pe acest subiect, avînd şi sprijinul unor instituţii finanţate de la buget, precum Institutul Revoluţiei Române.

Semnalez că în cartea „Revoluţia română în direct” a lui Mihai Tatulici, la acest fragment (prezentat la paginile 121-122) lipseşte complet intervenţia lui Brateş, în schimb se continuă intervenţia lui Caramitru. Eu nu ştiu ce înregistrare a avut la îndemînă Tatulici, asta care a ajuns la mine e exact cum o vedeţi, Caramitru probabil îşi continuă discursul dar nu se mai aude ce zice fiindcă vorbeşte Brateş din studio. La transcrierea înregistrării am inserat nişte comentarii cu litere cursive între paranteze drepte, unde arăt şi ce apare la Tatulici. E posibil să fie nişte lucruri înregistrate de carul de reportaj din piaţă, dar la care, în transmisia televizată, sonorul să fi fost înlocuit cu comentariile lui Brateş.

Transcriere înregistrare:
00:00 Ion Caramitru: Agită steaguri româneşti! Sînt oameni trimişi de noi! Staţi liniştiţi! Ascundeţi-vă, lăsaţi armata! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul! Staţi liniştiţi, armata să pună farurile pe Palat, să vedem steagurile lor! Toţi civilii să vină cu armele înapoi, se crează debandadă! Oameni buni, n-avem nevoie de arme, noi am cîştigat fără violenţă! Eu au tras! Îi vom pedepsi! Acum trebuie să-i capturăm pe cei de sus. Sînt cu steagurile noastre sus. Sînt oamenii noştri! Opriţi, vă rog! Opriţi, să se predea! Să se facă o delegaţie din partea armatei să meargă să îi captureze! Nu mai trageţi! Nu mai trageţi! Armata e cu noi, priviţi.
01:16 Bărbat: Aduceţi toate armele! Civilii care au primit arme, să aducă toate armele înapoi! Vă rugăm, facem apel la dumneavoastră, aduceţi toate armele înapoi! Toate armele!
01:34 Ion Caramitru: Fraţilor, nu mai trageţi, oamenii de pe Palatul Regal agită steagul. Nu mai e nevoie de arme! Liniştiţi-vă! Să coboare cu steagurile în mînă, să-i preia armata poporului! Nu mai trageţi, opriţi vă rog! E păcat de tinereţea noastră şi de lupta pe care am dus-o pînă acum! Liniştiţi-vă! Vă vorbeşte Ion Caramitru, liniştiţi-vă, nu e nevoie de panică! Nu de răzbunare fizică! Trebuie să-i judecăm. Armata e cu noi! Asta este strigătul nostru. Nu mai trageţi! Oameni care sînteţi în Palat, nu mai trageţi, este inutil. Tot poporul român e cu ochii pe voi. Singura şansă este să vă predaţi. Liniştiţi-vă, n-aveţi nici o şansă. Piaţa e înconjurată de armată, de tancuri, de tunuri, de mitraliere, de oameni cu mîinile goale. Liniştiţi-vă! Adunaţi-vă, puneţi-vă în două rînduri, coborîţi, veţi fi preluaţi de armată care vă va garanta, vă va garanta integritatea corporală. Vă rog să se facă din partea armatei o delegaţie. Sînt 9 oameni fără uniformă, militari care să preia prizonierii. Liniştiţi-vă, n-avem nevoie de panică, revoluţia am cîştigat-o. E păcat, Dumnezeu e cu noi. S-au primit mesaje din străinătate. Gorbaciov transmite salutările lui şi simpatia pentru revoluţia română. Din toată lumea civilizată, toată lumea modernă (urale) e alături de noi! Nu mai trageţi cu armele. Trebuie să dansăm, să ne bucurăm. Oamenii de acolo cu care am vorbit să se predea. N-au nici o şansă. Armata să-i protejeze. Nu ne trebuie răzbunare fizică! Avem nevoie de spirit şi de dreptate. Vă rog, armata, ofiţerii…[continuarea discursului lui Caramitru, conform cărţii „Revoluţia română în direct” de Mihai Tatulici, pag. 122, carte în care lipseşte complet intervenţia lui Brateş: … să formeze o gardă care să preia prizonierii de sus care se vor preda. Să vină cu steaguri, să coboare în ordine. Armata să meargă cu tancurile spre Palat, să se îndrepte spre el. Nu mai trageţi cu nimic, nu, că derutaţi toată atenţia noastră. Orice zgomot de armă, orice zgomot de petardă, derutează atenţia celor care trebuie să facă ordine. Liniştiţi-vă, armata e aicea, e cu noi. Nimeni în ţara asta nu mai respiră decît aerul nostru. Aerul nostru… liber. Oxigenul acestei lumi pe care în sfîrşit îl respirăm. Oamenii agită acolo steaguri. Lăsaţi-i să trăiască acum. S-ar putea să fie oameni dintr-ai noştri care s-au refugiat acolo. Nu ştim exact. Se pare că sînt şi femei şi copii care s-au refugiat]
03:54 Teodor Brateş (din studio, pe fondul imaginilor din Piaţa Palatului): Stimaţi telespectatori, stimaţi ascultători. Urmărind aceste momente din Piaţa Palatului, le însoţim cu veşti bune, veşti bune din mai multe zone ale ţării. Din Maramureş, începînd cu Baia Mare, toate întreprinderile, toate instituţiile, sînt în mîna poporului, activitatea se desfăşoară normal. O telegramă din Oradea: Situaţia este în mîinile luptătorilor uniţi pentru libertate şi democraţie, în numele poporului, români, maghiari şi de alte naţionalităţi. Reînoim apelul adresat…
04:28 Caramitru: Nu mai trageţi! Să se îndrepte acolo carele blindate şi oameni care să-i preia!
04:37 Bărbat: Să ia cineva de acolo cutia de cartuşe!
04:42 Ion Caramitru: Nu mai trageţi!
04:50 Bărbat: Armata (neînţelegibil) dictatură militară că nu asta am dorit! Sînt foarte mulţi!
04:55 Alt bărbat: Deci unde e? Unde sînteţi? O secundă, Pino [porecla lui Caramitru]
04:57 Bărbat: Vă rugăm, facem apel la toţi cetăţenii aflaţi în piaţă: Luaţi armele celor care le mai au în posesie şi aduceţi-le aici! Luaţi armele celor care le mai au în posesie şi aduceţi-le aici!
05:12 Ion Caramitru: Oameni buni! Sîntem aici adunaţi şi vă rugăm să rămîneţi. Se formează un guvern pe care trebuie să-l protejaţi! Vom avea grijă ca în acest guvern să aibă loc toţi reprezentanţii tuturor claselor sociale: muncitori, ţărani, intelectuali, militari, oameni de spirit, oameni care au suferit. Aceşti oameni trebuie să lucreze! Trebuie să lucreze cu protejare din partea dumneavoastră. [pauză 2 secunde, posibil lipsă înregistrare; în cartea lui Tatulici, pag. 122, Caramitru îşi continuă discursul cu: Vă vom reprezenta cît putem. Nimeni nu va pătrunde] …unde în guvern în aşa fel încît să nu se poată face ordine. Avem nevoie de ordine ca să se poată lucra! Toţi ochii Europei şi a lumii sînt asupra noastră! Nu mai trebe să se-audă gloanţe! Liniştiţi-vă, liniştiţi-vă!  E nevoie de ordine, numai aşa vom putea să răzbim. Am îndurat 25 de ani, mai aveţi răbdare încă o zi, juma’ de zi, cîteva ore! Vă rugăm!