Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Răspunsul Casei Naționale de Pensii Publice în problema indemnizației copiilor de eroi martiri august 6, 2018


După cum am arătat în luna iunie, după Decizia ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu privire la interpretarea OUG 95/2014, asociația „17 Decembrie” Timișoara a răniților și familiilor îndoliate din revoluție a adresat Casei Naționale de Pensii o scrisoare prin care o informa despre decizia ÎCCJ și cerea respectarea Legii 341/2004 în forma în care a fost modificată prin OUG 95/2014: Asociația „17 Decembrie” Timișoara către Casa de Pensii: „Vă cerem să luaţi măsuri disciplinare, în conformitate cu Codul Muncii şi cu statutul funcţionarilor publici, împotriva acelor funcţionari ai dumneavoastră care refuză să pună în aplicare OUG 95/2014” (linc).

Casa Națională de Pensii a dat un răspuns către asociația „17 Decembrie”, pe care-l reproduc alăturat: (more…)

 

Asociația „17 Decembrie” Timișoara către Casa de Pensii: „Vă cerem să luaţi măsuri disciplinare, în conformitate cu Codul Muncii şi cu statutul funcţionarilor publici, împotriva acelor funcţionari ai dumneavoastră care refuză să pună în aplicare OUG 95/2014” iunie 25, 2018


După decizia nr. 23 din 19 martie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (linc), asociația „17 Decembrie” a răniților și familiilor îndoliate Timișoara a trimis către Casa de Pensii o scrisoare care este publicată pe saitul asociației (linc). În scrisoare se cere respectarea prevederilor OUG 95/2014 (care a intrat în vigoare de 3 ani și jumătate, dar Casa de Pensii încă n-o respectă). Redau respectiva scrisoare: (more…)

 

Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri noiembrie 3, 2017

Filed under: justiţie — mariusmioc @ 3:09 pm
Tags:

Pe acest blog am semnalat faptul că pretenția Caselor de Pensii, de a condiționa acordarea indemnizației prevăzută de legea 341/2004 pentru copii de eroi-martiri ai revoluției de îndeplinirea condiției ca aceștia să nu realizeze alte venituri din motive neimputabile este abuzivă. Art. II alin. 1 din OG 1/2015 prevede o indemnizație de 2020 lei/lună pentru „copii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor”. Folosirea conjuncției „ori” în textul legal arată că nu e nevoie să fie îndeplinite amîndouă condițiile ci doar una dintre ele. Așadar, copiii de eroi martir au dreptul la indemnizație chiar dacă realizează venituri, cu condiția să nu fie încadrați în vreo formă de învățămînt.

În articolul „Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație” (linc) am îndemnat pe cei în cauză să facă cerere pentru indemnizație chiar dacă au alte venituri (de fapt, mereu i-am îndemnat să nu stea la mila statului ci să obțină venituri proprii, legile acestea prin care oamenii sînt îndemnați să stea la mila statului le consider păgubitoare), depunînd doar declarație pe propria răspundere că nu urmează vreo formă de învățămînt. În caz de refuz al Caselor de Pensii am îndemnat recurgerea la o acțiune în justiție.

Am primit recent o hotărîre judecătorească emisă de Tribunalul București în cazul a 3 frați, copii de erou martir al revoluției. Toți trei au dobîndit din partea Tribunalului dreptul de a primi indemnizație de 2020 lei/lună, cum e prevăzut în OG 1/2015, deși doi dintre aceștia au arătat instanței că sînt angajați și realizează venituri din salarii. Este o confirmare a opiniei mele din articolul sus-amintit, că faptul de a fi angajat și a realiza venituri nu anulează dreptul la indemnizație.

Reproduc această hotărîre judecătorească care poate sluji ca precedent juridic pentru cei interesați, căci refuzul Caselor de Pensii de a plăti indemnizații copiilor de eroi-martiri ai revoluției este generalizat.

Cîteva observații: (more…)