Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate

ExpertizaCarti_1Prezint un alt document din dosarul de la CNSAS a fostului viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu, primit de mine în ultimul lot de 3,8 kg de documente pe care CNSAS l-a prezentat instanţei (linc). La acest lot de documente CNSAS a procedat incorect după părerea mea, cenzurînd nu numai numele terţelor persoane ci şi numele lui Gelu Voican Voiculescu (la primul set de 12 kg documente nu făcuse asta). Astfel, mi-este greu să înţeleg în totalitate acţiunile lui Gelu Voican Voiculescu şi să-mi pregătesc poziţia în proces. Poate în dosarul instanţei numele sînt necenzurate, dar mie de la Timişoara mi-e cam greu să văd ce conţine dosarul instanţei de la Bucureşti. Din context însă deduc că anumite documente se referă la Gelu Voican Voiculescu, unul dintre acestea fiind şi o expertiză a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste cu privire la cărţile găsite în biblioteca acestuia pe care o prezint alăturat. În condiţiile secetei culturale din regimul comunist Gelu Voican Voiculescu se ocupa de xeroxarea, vînzarea ori schimbul unor cărţi care nu se găseau în librării. Securitatea l-a bănuit de „propagandă împotriva orînduirii socialiste”. A existat o întreagă reţea de persoane care xeroxau cărţi şi alte materiale, unii dintre lucrătorii care lucrau direct la xeroxurile unor întreprinderi de stat fiind trimişi în judecată (în cazul lor fiind vorba şi de folosirea unor bunuri din gestiune – hîrtie, cerneală de xerox – în interes personal, dînşii făcînd copierile contra cost).

În urma unei expertize a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, care spune că cărţile din biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu nu sînt primejdioase pentru regimul comunist, s-a renunţat la acuzaţia de „propagandă împotriva orînduirii socialiste” împotriva acestuia iar cărţile au fost restituite (există şi procesul verbal de restituire a cărţilor în care este trecut fiecare volum; nu-l mai reproduc). Gelu Voican Voiculescu a fost trimis în judecată (şi osîndit) doar pentru falsificarea de deconturi şi operaţiuni cu valută străină. Referatul de terminare a urmăririi penale a lui Gelu Voican Voiculescu, prezentat deja pe acest blog (linc), spunea:

În timpul urmăririi penale de la inculpat au fost ridicate mai multe lucrări tipărite sau xeroxate, filele ……

Specialiştii din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste care au examinat aceste lucrări au concluzionat că [sînt] destinate documentării şi informării deţinătorului, fără a avea un caracter nociv din punct de vedere social-politic.

Întrucît în legătură cu aceste lucrări nu s-a stabilit săvîrşirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, urmează a fi restituite şi, ca urmare, se propune neînceperea urmăririi penale.

Iată expertiza despre care vorbeam, care ne oferă o imagine a preocupărilor intelectuale ale celui care avea să devină viceprimministru în decembrie 1989.

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste                     30.08.1985

Concluzii privind expertiza efectuată de organele C.C.E.S. asupra bibliotecii personale a cetăţeanului […] [Pe baza unor indicii din restul dosarului, consider că numele cenzurat de CNSAS este Gelu Voican Voiculescu. Cred că CNSAS nu avea nici un temei legal să cenzureze acest nume, procesul fiind legat anume de persoana lui Gelu Voican Voiculescu a cărui relaţie cu securitatea se doreşte lămurită. Sînt indignat de felul cum a procedat CNSAS: doar la ultimul lot de 3,8 kg documente, iniţial ascuns dar apoi prezentat în proces ca urmare a hotărîrii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, CNSAS a cenzurat numele lui Gelu Voican Voiculescu; la primul lot de 12 kg documente s-au cenzurat doar numele terţelor persoane, numele lui Gelu Voiculescu fiind lăsat citibil] Continuă lectura