Ianuarie 1989: Cîteva nedumeriri despre poziţia Partidului Comunist al Moldovei

La sfîrşitul lui 1988 Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei a dat publicităţii tezele cu titlul „Să afirmăm restructurarea prin fapte concrete” în care se manifestau reţineri faţă de dorinţele partidei naţionale din RSS Moldovenească, de revenire la alfabetul latin a „limbii moldoveneşti”, recunoaşterea identităţii ei cu limba română şi decretarea limbii materne a majorităţii ca limbă de stat în RSS Moldovenească. De pildă, se spunea că revenirea la alfabetul latin va costa sume exorbitante.

Săptămînalul Uniunii Scriitorilor, „Literatura şi Arta” din 1 ianuarie 1989, care reprezenta la vremea aceea „opoziţia”, publică o scrisoare a unui cititor în care se vorbeşte despre felul cum activiştii de partid încercau să obţină, în şedinţele organizate în întreprinderi, sprijinul oamenilor muncii pentru poziţia conducerii de partid, ostilă ideilor naţionale (respectiva conducere de partid avea să fie înlăturată abia în noiembrie 1989, după ce s-a ajuns la lupte de stradă în Chişinău – linc). Transcriu respectivul articol, care ajută cititorii să se familiarizeze cu atmosfera anului 1989 din Basarabia.

Cîteva nedumeriri

Am luat şi eu cunoştiinţă de Tezele „Să afirmăm restructurarea prin fapte concrete” şi am rămas nedumerit: către care eveniment a fost elaborat un asemenea document şi cine sînt autorii? Continuă lectura