SSPR vrea să anuleze 2773 certificate de revoluţionar. Vizaţi: militarii nerăniţi, cei care aveau sub 14 ani la revoluţie, colaboratorii securităţii şi alţii

Florin Vieru, supranumit Gavroche al României, apărut pe coperta Paris Match la revoluţie, cînd avea 14 ani.

Florin Vieru, supranumit Gavroche al României, apărut pe coperta Paris Match la revoluţie, cînd avea 14 ani şi 8 luni.

Conform unui comunicat de pe saitul SSPR (linc), instituţia va înainta spre anulare 2773 certificate de revoluţionar. Reproduc comunicatul SSPR. Prevăd un val de procese împotriva SSPR în caz că se va trece la fapte conform acestui comunicat.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Comisia constituită în temeiul art. 49 din H.G. nr. 1412/2004, cu completările şi modificările ulterioare, au analizat situaţia certificatelor persoanelor aparţinînd unor categorii care nu se regăsesc în prevederile legale privind preschimbarea titlurilor atribuite în temeiul Legii nr.42/1990 şi ale Legii nr.341/2004

A.     Categoria certificatelor preschimbate fără temei legal pe Legea nr. 42/1990.

Prin art.16 din Legea nr.42/1990 se prevede că ”dispoziţiile Legii nr.42/1990 se aplică în mod corespunzător şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, care şi-au jertfit viaţa sau au fost răniţi în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din Decembrie 1989, cît şi urmaşilor acestora.”

Aşadar, atribuirea titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru militari de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, s-a făcut fără temei legal. În consecinţă, această categorie de persoane nu a avut ce preschimba în temeiul Legii nr.341/2004.

În această situaţie se află un număr de 422 de persoane din cadrul M.Ap.N, 258 de persoane din cadrul M.A.I. şi 15 persoane din cadrul S.R.I.

Numărul total al acestor persoane este de 695, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare.

B.     Categoria certificatelor preschimbate persoanelor care la data limită stabilită de lege (25.12.1989)  erau minori în vîrstă de pînă la 14 ani şi care, conform legii, nu au discernămînt. Continuă lectura